לקראת שבת / מאשה טורנר
11. כניסת השבת / זמן הדלקת הנרות

(וישלח)

תוכן העניינים:
1. פתיחה
2. שיחה
    זמן כניסת השבת
    זמן יציאת השבת
3. משחקים
    א. "שעון שבת"
    ב. סידור כרטיסי הפעולה

המדליק צריך להדליק מבעוד יום קודם שקיעת החמה (משנה תורה, הלכות שבת ה ג).

כוונתנו בנושא זה היא לעמוד על הקשר בין המושגים "כניסת השבת" ו"שקיעת השמש". במהלך פיתוח הנושא יובאו ויבוארו המושגים: כניסת השבת, שקיעת החמה וזמן הדלקת הנרות. (אפשר גם להביא ולבאר את המושגים: יציאת השבת וצאת הכוכבים.)


1. פתיחה
הצגת תמונה המתארת הדלקת נרות, וברקע, בעד חלון החדר, נראית השמש השוקעת.


2. שיחה
הילדים ידרשו את התמונה.
הגננת תדגיש, שהתמונה מתארת את זמן כניסת השבת.

זמן כניסת השבת
הגננת תציג בפני הילדים את השאלה:
"כיצד יודעים שהשבת נכנסת?"
מתוך התשובות השונות שיושמעו תדגיש הגננת את התשובה:
"השבת נכנסת כשהשמש שוקעת".

הגננת תבהיר, שזמן "כניסת השבת" הוא זמן קצר לפני "שקיעת החמה" = שקיעת השמש, ותדגיש, כי אנו מדליקים נרות שבת זמן קצר לפני "שקיעת החמה", ואז נכנסת השבת, וכשהשמש שוקעת השבת נמצאת כבר בכל מקום. אשר להרחיב את השיחה, כשהילדים מתארים את המראה בחוץ בזמן שקיעת השמש.

(ביישובים קטנים תארגן הגננת פגישה עם הילדים באחד הימים לפנות ערב. בפגישה זו יצפו יחד בשמש השוקעת. במקומות אחרים יתבקשו ההורים לצפות עם ילדיהם בשקיעת השמש, ואז יוכלו הילדים להביא את רשמיהם אל הגן.)

זמן יציאת השבת
נסביר לילדים שהשבת נמשכת כל הערב, כל הלילה וכל יום המחרת, מן הבוקר ועד הערב. ואז השמש שוקעת שוב, השמים מאדימים, ואחר כך נעשים כהים יותר ויותר, ומתחיל להחשיך, אבל השבת עדיין נמצאת אתנו.

- ומתי יוצאת השבת?
- כשיוצאים הכוכבים!
כשרואים שלושה כוכבים בשמים, יודעים שהשמש כבר יצאה. השבת יוצאת עם צאת הכוכבים.

הגננת תציג בפני הילדים את השאלות האלה:
- כיצד נדע, מתי נכנסת השבת ביום מעונן?
- כיצד נדע, את זמן כניסת השבת במקומות שאין רואים את שקיעת השמש?
- כיצד נדע, מתי יוצאת השבת ביום מעונן?
- כיצד נוכל לדעת מתי יוצאת השבת, אם אנו יושבים בבית ואיננו יוצאים החוצה?

בעקבות התשובות השונות תציג הגננת בפני הילדים את לוח זמני כניסת (ויציאת) השבת.


3. משחקים
מטרת המשחקים המוצעים בזה היא להעמיק בילדים את ההבנה של רצף הפעולות והאירועים במהלך השבת ושל סדרם. (במשחקים אלה יודגש במידת האפשר המעבר מימות החול ליום השבת.)

א. "שעון שבת"
באמצע לוח עגול (העשוי פלנל או מגנט), מצוירים פני שעון ללא ספרות, אשר מחוגו ניתן להזזה. ללוח זה מוצמדות תמונות שונות מהווי השבת, המצויירות על גזרות אשר נועדו למלא את "השעון". התמונות מתארות הדלקת נרות, תפילה בבית הכנסת, קידוש, תפילת בוקר בבית הכנסת (קריאת התורה) וכיו"ב.

על הילדים לסדר את התמונות לפי הסדר ולהזיז את מחוגי השעות בקביעות מסוימת. (הילדים אמנם אינם קוראים עדיין בשעון, אולם צורת השעון מסמלת את הזמן ואת המחזוריות שבו.)

ב. סידור כרטיסי הפעולה
עייני בקובץ 7, "הכנות לשבת".