17. מאכלי שבת

(וארא)

תוכן העניינים:
1. אכילה בצוותא ממטעמי שבת
    עריכת שולחן
    שיחה
    סעודה
    שירה
2. חומר ספרותי לבחירה

"להתענג בתענוגים, ברבורים ושלו ודגים" (זמירות ליל שבת).


1. אכילה בצוותא ממטעמי שבת
הגננת תארגן מבעוד מועד הבאת מאכלי שבת לגן, על-ידי אמהות מעדות שונות, לשם אכילה משותפת בגן ביום שישי. בהזדמנות זו "יטעמו" הילדים זה ממטעמיו של זה ויזכו בחוויה נעימה של "מיזוג גלויות בזעיר אנפין".

רצוי מאוד, שבאותה ארוחה משותפת ישתתפו גם חלק מן האימהות או אחדים מבני משפחות הילדים. הגננת תנצל את עובדת השתייכותם של הילדים לעדות שונות (אם אמנם כך הוא הדבר), ותבקש להכין מאכלים רבים ומגוונים כדי להרשים את הילדים בשפע המנהגים הקשורים במאכלי שבת, אשר מבטאים את חיבתנו הרבה לשבת ואת חובתנו וציוויינו בעינוגה. מצד שני יהווה אירוע זה אמצעי יעיל בהפחת הרגשת ביטחון, שייכות וגאווה עדתית, מבלי שרגשות אלה יפריעו לתחושת ההשתייכות לחברת הילדים.

עריכת שולחן
הילדים ישתתפו בעריכת השולחן ל"סעודה המשותפת", ויסתייעו כמובן במבוגרים שיהיו נוכחים.

שיחה
לפני הארוחה המשותפת (או תוך כדי אכילה) ישוחחו הילדים על מאכלי השבת. כל אחד יספר בתורו על מאכלי השבת בביתו, ויתאר איך אוכלים אותם. בהתאם לכך תציג הגננת (או האם) את המאכלים השונים שעל השולחן. הילדים יספרו על המאכלים האהובים עליהם (וכן אנקדוטות על עצמם ועל בני משפחתם הקשורים במאכלים מסוימים). האמהות תתבקשנה לספר בקצרה ובצורה המובנת לילדים על אופן הכנת המאכלים.

סעודה
בשעת הארוחה ישירו הילדים מזמירות ומשירי השבת.

שירה
עתה תוכל הגננת ללמד את הזמירות "מה ידידות", ו"יום זה מכובד" (לפחות את הבתים המתייחסים למאכלי השבת).

2. חומר ספרותי לבחירה
יוכבד סגל, התבלין החסר, "כה עשו חכמינו", הוצאת מורשת
א' שלום, שבת ביער.