3. קריאה בתורה


תוכן העניינים:
1. פתיחה - הצגת ספר תורה
2. שיחה - על נושא "הקריאה בתורה" ו"כבוד התורה"
    נקודות לפיתוח הנושא
3. הוראת ברכות התורה או חזרה על הברכות, אם כבר נלמדו
4. שיחה על הקריאה בתורה לאורך כל השנה
    נקודות לפיתוח הנושא
5. פעילות

זוהי יחידת לימוד שנייה העוסקת בנושא בית-הכנסת. נתרכז הפעם בהצגת ספר התורה על כל אבזריו, בשיחה על מנהגי הקריאה בתורה, ובעיקר נכין את הילדים לקראת עלייתם המשותפת לתורה ב"שמחת תורה".


הצעה לפיתוח הנושא

1. פתיחה - הצגת ספר תורה
שימת-לב ושיחה על צורת ספר התורה ועל אביזריו:
לפי מנהג הספרדים: יריעות ספר התורה נמצאות בתוך תיק עשוי עץ ומצופה במתכת או בבד קטיפה. (בזמן הקריאה "פותחים" את התיק, אך אין מוציאים מתוכו את היריעות).

לפי מנהג האשכנזים: יריעות הספר מגוללות על מקלות הקרויים "עצי חיים" ונתונות בתוך מעיל רקום עשוי בד משי או קטיפה. (מעילים שונים משמשים לחגים שונים.)

האביזרים:
כתר תורה, רימונים, אבנט (לפי מנהג האשכנזים), מטפחות, רימונים (לפי מנהג הספרים), יד (אצבע).

2. שיחה - על נושא "הקריאה בתורה" ו"כבוד התורה"
נקודות לפיתוח הנושא
א. מה עושים בספר התורה?
ב. מתי קוראים בו?
ג. מי קורא?
ד. איך קוראים (מנהגים הקשורים בקריאה)?
ה. כבוד התורה (כולם עומדים עם פתיחת הארון, אין נוגעים ביריעה מגולה אלא ב"אצבע" או במטפחת וכיו"ב.)
ו. כיבוד ב"עלייה לתורה"
ז. מושג ה"עליה לתורה"
ח. הברכות שלפני ואחרי הקריאה

3. הוראת ברכות התורה או חזרה על הברכות, אם כבר נלמדו

4. שיחה על הקריאה בתורה לאורך כל השנה
הנושא יומחש על-ידי פתיחת ספר התורה וגלילתו עד "לעיני כל ישראל" וגלילתו מחדש ל"בראשית".

נקודות לפיתוח הנושא
א. רצף הקריאה
ב. כל שבוע קוראים רק חלק קטן מן התורה (פרשת שבוע)
ג. מתי גומרים לקרוא את כל התורה?
ד. מה עושים אחר כך?
ה. אף פעם אין גומרים לקרוא בתורה
ו. תיאור המעמד
ז. חזרה על הברכות
ח. חלוקת דף משוכפל ומצויר, אשר עליו כתובות גם הברכות שלפני ואחרי ה"עלייה לתורה":
ברוך אתה ה'... אשר בחר בנו...
ברוך אתה... אשר נתן לנו תורת אמת...

יודגש, שכשגומרים לקרוא את התורה ב"שמחת תורה", נהוג ברוב הקהילות שכל האנשים בבית הכנסת "עולים לתורה", וביום השמח הזה מזמינים גם את הילדים לעלות לתורה.

5. פעילות
צביעת הדף המשוכפל והדבקתו על נייר בריסטול. הכנת מסגרת לדף וכו', כמתנת חג לבית.