המחברת:
בהשתתפות:
יועצים:סיפורים:
עריכה:
מאשה טורנר
רחל אופנהיימר ובת שבע קראוס
הרב ש' מן ההר - הלכה
מזל משאט-פניני, מתיה שלהב ורחל שרלין - דידקטיקה
צילה זמורה - מלאכה
לוי ון-לואן - פסיכולוגיה
רבקה אליצור, אמירה ברזילי, טובה הרשקוביץ וחנה וובר
יהודה איזנברג ונפתלי גולדשטיין

הצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד שחבריה:
יו"ר הועדה:
חברי הוועדה:


פרופ' יצחק גילת
ד"ר מ. ארנד, מ. גלס, הרב מ. גרוזמן, הרב ע. דביר, הרב י. הדס,
ש. הרמן, הרב ח. זוננפלד, הרב ח. טובולסקי, הרב מ. ירקוני,
מ. לאבל, הרב צ. ליבמן, מ. ראפ, הרב א. רוקח, הרב נ. שטינברגר.