אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
רשעים צריכים לאכול פחות מאשר צדיקים
מסכת בבא מציעא דף עא'
הרב חנוך גבהרד


"אדם קורא לחברו רשע, יורד עמו לחייו".

פירש רש"י: "למעט מזונו", ותוס' הוסיפו בשם רב צדוק גאון: "עד שליש" וציינו: "תימה גדול מנין לו זה".

יש לומר ש"הפוסל - במומו פוסל" (קידושין ע/א), הרי שהוא עצמו רשע. על פי הנאמר: "צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר" (משלי יג/כה). ישנה הנחיה לרשע לאכול בשליש פחות, כדי שאם תכעס - תעמוד על מילואך (גיטין ע/א).

הקורא לחברו רשע, התגלה כרשע בעצמו, ומעתה כבר אינו יכול לאכול לשובע נפשו, כמו הצדיקים, אלא שליש פחות - כמו הרשעים, לכן צריך לסלק ממנו שליש ממזונו, כדי שיחזיק מעמד גם כשהכעס משתלט עליו, כדרך הרשעים הכעסנים (פרדס-יוסף שמות טו/ט)


hiv skin rash read signs of having hiv
wife affair developerstalk.com boyfriend cheated on me
husband cheated on me open my boyfriend cheated on me with my mom
adult baby girl stories blog.icuracao.net lesbian adult-youth stories
how to cheat on wife dating for married wife cheaters

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.