אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

ר' סעדיה גאון ור' האי גאון
 
רבינו סעדיה גאון ורבינו האי גאון
אוצר הגאונים[1]
 
הגאונים רבינו סעדיה ורבינו האי ז"ל אשר האריכו לדבר בעניין תחיית המתים ובעניין העולם הבא והנבואה העתידה, והם אמרו: אין סומכין אין לקבל דברי אגדה כדבר סמכותי מחייב, ואין מביאין ראיה מכל דברי אגדה ואין מקשין אין שואלים[2] מדברי אגדה.
 
ואמר ר' סעדיה גאון אודות "סדר עולם" שבו נמצא מאמר ר' יוסי "בכ"ה באלול נברא העולם" - זהו אגדה, ואין סומכין על דברי אגדה.
 
[1] אוצר הגאונים, עורך ר' בנימין לווין, חיפה תרפ"ח, מסכת חגיגה, מלואים לצד 60, עמ' 65.
 
[2] אפשר גם לפרש מלשון הקש, כלומר שאין להקיש מהגדה ולהגדה.
dating sites for married people yodotnet.com reasons why husbands cheat
teen sex stories allindiasweetsrestaurant.com akka sex stories

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.