אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
חוזר בתשובה לא יזיכר לעצמו חטאיו הישנים
בבא מציעא דפים סג - ע
הרב חנוך גבהרדבבא מציעא נח/ב

במשנה: "אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו: זכור מעשיך הראשונים".

המעשים צריכים לשקוע, הצלקות צריכות להגליד, והזכרון השלילי חייב להעלם.

גם הוא עצמו לא יזכיר לעצמו מה עשה בעבר, שהרי אמרו: "חציף עלי מאן דמפרט חטאיה, שנאמר: אשרי כסוי חטאה" (ברכות לד/ב).

בבית המקדש לא היה מקום מיוחד לקרבן החטאת, כדי שההמון לא יעלה בדעתו ש"חוטא לשעבר" עומד לידם (סוטה לב/ב).

יש לעיין על מנהג כיום שבעלי-תשובה, המפורסמים בעברם המפוקפק, כיצד עושים פרנסה מ"סיפור-אישי". אחת החלוקות היא אמנם "פרהסיה, וצנעה" (שו"ת פנים מאירות ב/קעח). אבל פשיטא שחלילה שזה יהיה בנוסטלגיה, בשקיקה ובהתפארות על עבר מפוקפק.
hiv skin rash hiv aids symptoms pictures signs of having hiv
i want my wife to cheat on me want to cheat on my wife what to do when your wife cheated on you
i cheated on my husband with my ex trailblz.com how could my husband cheated on me
did my girlfriend cheated on me has my girlfriend cheated on me did my girlfriend cheated on me
want my wife to cheat go wives cheat
will my husband cheat again wives who cheat why women cheat on their husband
signs of a cheater how do i know if my wife has cheated women who cheat on husband
dating sites for married people types of women who cheat reasons why husbands cheat
women will cheat tracyawheeler.com my boyfriend cheated on me quotes

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.