מיון לפי שם הספר
מיון לפי שם המחבר
מיון לפי נושא הספר
ספרים אחרונים שהוכנסו
תנאי שימוש בספריה
חזרה לעמוד השער

 

 

 

 

 
הספרייה הוירטואלית דעת מכילה ספרים השייכים לציבור, או ספרים שהמחברים הרשו להעלות אותם לאתר לשימוש הרבים. בכל הספרים הושקעה עבודת עיצוב ועריכה, והזכויות על עבודה זו שייכות למבצעיה.

עם זאת, אתר דעת, כאתר המשרת את הציבור ונבנה למענו, מתיר לעשות בספרים שימושים אלה:
• להוריד את הספרים למחשב ביתי, לשימוש אישי או לשימוש קבוצת לומדים: מורה בכתתו, רב בעדתו, מדריך בקבוצתו.
• מותר לעשות קישור לכל ספר מאתרים אחרים.

מאידך:
• אין להעביר ספרים לאתרים אחרים, גם אם הם חופשיים לשימוש, מפני שאנו מעדכנים ומשכללים את הספרייה, וספר שיעבור למקום אחר לא יזכה לשכלולים שיהיו בספרי האתר.
• אסור באופן מוחלט להעביר ספרים למערכות הגובות תשלום עבור השימוש בהם. העושה כן, "עושה עושר שלא במשפט" במשמעותו המוסרית והחוקית של מונח זה.

כפועל יוצא מגישה זו, מבקש אתר דעת מן הציבור לתרום ספרים להעלאתם בספריה הוירטואלית. מי שיש לו ספרים שנדפסו לפני זמן רב, והוא מוכן להעמידם לרשות הציבור, מוזמן להודיע לנו על כך, ואנו נבדוק אם הספר מתאים לתכנית העבודה שלנו, ונשיב לפונה לאן לשלוח את הספר.

הודעות על ספרים נא לשלוח לפי הכתובת: ye@daat.ac.il

ספריה וירטואלית דעת