שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

אישיותו של צ'רניאקוב - שיחה עם ראול הילברג / אתר גטו ורשה
התפישה האידיאולוגית של הבונד, פועלי ציון שמאל והשומר הצעיר / אתר גטו ורשה
אתרי אינטרנט על השואה ועל גטו ורשה / אתר גטו ורשה
סודיות רפואית - היבטים הלכתיים / שילה רפאל
סודיות רפואית - מקורות לדיון
סודיות רפואית - מתוך / אברהם שטיינברג
תחריטים וביאורם / מאיר בן אורי
תחריטים של מאיר בן אורי, והסברם
הפסיכולוגיה של הדאדאיזם / ה. קרייטלר
ציורים / מאיה בר
עיטורים למגילת אסתר של מאיר בן אורי / יאיר בן אורי
תיאור מגילת אסתר בציורים והסברם
ציורים וביאורים לנשיאות-כפיים / מאיר בן אורי
תיאור הדרך בה הכהנים נושאים את כפיהם שעה שהם מברכים את העם
טלאים - quilts / תמר אופן
תערוכת יחיד של תמר אופן יוני 2006 - עפרה
העיטור והאיור בכתבי היד היהודיים / מירה פרידמן
תערוכת עבודות טלאים - quilts / נחמה יסלזון
מפתח מאמרים הלכתיים / מאיר וונדר
המפתח ממויין לפי: כתבי עת, שמות המחברים, נושאי המאמרים וכן תוכן כללי
פסיכולוגיה אינדיבידואלית בבית הספר / אלפרד אדלר
תמצית תורתו החינוכית של אדלר: חינוכו של הילד נקבע בשנות חייו הראשונות. רגש הנחיתות הוא אחד המרכיבים המרכזיים בדרכי התנהגותו של הילד. המסגרת החברתית היא הגורם המרכזי בהתפתחותו של הילד: דרך השתלבותו בחברה, ויכולתו להפנים את החובות כלפי החברה. התחרות בתוך המשפחה גורמת למאמצים להשיג את האחים או גורמת
החינוך הביתי במשנתו של הרש"ר הירש / יאיר פיקסלר
חינוך בחיוך / מדור הומורבאתר האינטרנט דעת
"הגולם קם על יוצרו" - חוקי מחשבים ומינהל / איזנברג יהודה
ימים נוראים - סיכום החוויה השנתית של (כמעט) כל אשה / אורלי גולדקלנג
לרפא בלבד / הרב ישראל מאיר לאו
משפט המדענים - ערכי מוסר בתנאי חירום
משפט שנערך לקבוצת מדענים שנלכדה ללא מזון, וכדי לשרוד החליטו להפיל גורל, ולהמית אחד מהם ולאכול את בשרו עד להצלתם.
הכרזת המרד של הארגון הצבאי הלאומי / מנחם בגין
הכרזת המרד של הארגון הצבאי הלאומי בבריטים הייתה בינואר 1944. אותה שעה היה הצבא הגרמני בנסיגה, אבל עדיין שלט בכל אירופה. רק בחודש יוני פלשו בנות הברית לנורמנדי, והחל שחרור אירופה. יהודי פולין הושמדו כבר, ורק יהודי רומניה והונגריה טרם הושמדו. האצ"ל החליט כי הגיעה השעה להכריז מרד על הבריטים, בשל סירובם
לעליית צבאות הברית על יבשת אירופה - הפלישה לנורמנדיה / מנחם בגין
תגובת האצ"ל לפלישה, והודעה על המשך המאבק לעלייה
תנאי ההסכם המבצעי, בימי תנועת המרי בין ההגנה, האצ"ל ולח"י / מנחם בגין
הסכם שיתוף הפעולה למלחמה בבריטים
לאחר הודעת ארנסט בווין על הקמת ועדת חקירה אנגלו-אמריקאית / מנחם בגין
שיחות עם עיתונאי-חוץ / מנחם בגין
מפקד האצ"ל מבהיר את עמדתו הפוליטית והצבאית.
מול האיומים בחידוש הרדיפות מבית הוראות למפקדים ולחיילים / מנחם בגין
ההגנה חידשה את איומיה להסגיר את חיילי האצ"ל לבריטים ולעצור את פעולות הלחימה שלהם. מסמך זה מכין את חיילי האצ"ל לצפוי להם
בפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית / מנחם בגין
תגובה ליחסו המתפשר של ויצמן בפני הוועדה
איום שהיה לקל-וחומר / מנחם בגין
המתנגדים לפעולות הלחימה של האצ"ל טענו נגדו כי אין בכח היישוב להילחם, ועל כן צריך ללכת לפתרונות אחרים מאשר מלחמת שחרורו. מסמך זה הוא תשובה לטענה.
"המוסדות" קוראים למלחמה במחתרת / מנחם בגין
תגובה לקריאה למלחמה באצ"ל
המצב הצבאי וטענת התואנה / מנחם בגין
אנשי ההגנה האשימו את פעולות האצ"ל כגורם למצב הצבאי שהוטל. כרוז זה הוא תשובה לטענה.
מול איומים מחודשים במלחמת אחים שאלות ואזהרות לנאמני הישוב / מנחם בגין
בימים ההם תבע מר בן-גוריון להפעיל את "כל כוח הישוב" כדי לחסל, לדבריו, את "ארגוני הטרור".
ומי יפקוד את דמם? מול איומים נוספים במלחמת אחים / מנחם בגין
דב גרונר: גבורה שאין למעלה ממנה / / מנחם בגין
הסכם מבצעי בין ההגנה לארגון הצבאי הלאומי / מנחם בגין
על ביטול הממשל הצבאי / מנחם בגין
הצעת אי אימון בממשלה בשל פרשת לבון / מנחם בגין
תיקון החוק לאיסור מגע עם סוכן זר / מנחם בגין
חוק איסור גידול חזיר / מנחם בגין
אי אמון - עסקת נשק עם גרמניה / מנחם בגין
אי-אמון בממשלה בנושא ההסתננויות / מנחם בגין
מבצע קדש המצב המדיני והצבאי - דיון / מנחם בגין
הלכות מדינה כתחום עצמאי / חיים נבון
באיזו מידה יש לראות בהלכות מדינה תחום הלכתי עצמאי. כלומר: האם הלכות מדינה נגזרות בעצם מהלכות הנוגעות לאנשים פרטיים, או שמדובר בתחום עצמאי ובלתי תלוי, שלו אפיונים ייחודיים.
דעת תורה בענינים שאינם הלכתיים מובהקים / הרב יהודה לוי עמיחי
המאמר עוסק בהשתלשלות וברלוונטיות של האיסור "לא תסורו" בימינו אנו, כשנידונה השאלה אם הרבנות הראשית שווה לבית דין הגדול, ובאילו תנאים.
דעת תורה - בענין שאינו הלכה - תגובה / הרב ח. שלמה שאנן
המאמר עוסק במקומה של שאלת רב, ובחובה והכדאיות שלה.
יסודות הדמוקרטיה המודרנית ואתגריה / שמואל נ' איזנשטדט
טיבו של המשטר הדמוקרטי והתנאים החברתיים בהם יכול המשטר הדמוקרטי לקום ולהתפתח
אזרחות לחטיבה העליונה: מאמרים באינטרנט להרחבת הלימוד
קישורים למאמרים על פי פרקי הספר "להיות אזרחים בישראל מדינה יהודית ודמוקרטית"
דבר ראש האופוזיציה - ראיון עם פרופ' רות גביזון / ארי שביט
חודש בחודשו - לקט משניות לפי חודשי השנה לתלמידים בחו"ל / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לפי חודשי השנה לתלמידים בחו"ל - הקדמה / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - מרחשוון / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - כסליו / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - טבת / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - שבט / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - אדר / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - ניסן / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - אייר / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - סיוון / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - ארבעה ראשי שנים / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - תמוז-אב / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידיבחו"ל - בארבעה פרקים העולם נדון / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - השופר / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - ר"ה שחל להיות בשבת / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - תפילת ראש השנה / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - יום כיפור / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - חג הסוכות / איזנברג יהודה
חשמונאים א / מבוסס על התרגום מיוונית של יצחק זעקיל פרענקיל
חשמונאים ב / מבוסס על התרגום מיוונית של יצחק זעקיל פרענקיל
ספר היובלים / יהודה איזנברג
טבלה של היובלים והשבועות על פי ספר היובלים / יהודה איזנברג
מתוך ספר היובלים
נושאים בתולדות עם ישראל לעולים חדשים, יחידות ו'+ט', קיץ תשס"א, שאלון 029104
נושאים בתולדות עם ישראל לעולים חדשים, יחידה י', קיץ תשס"א, שאלון 029105
נושאים בתולדות עם ישראל, יחידה י', קיץ תשס"א, שאלון 913091
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /ההתקפה על שדה התעופה הצבאי בלוד / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /המערכה על העיר העתיקה/איסר נתנזון / יהודה לפידות
אריסטו - חייו, תורתו ויצירתו / י"ד איזנשטיין
השבתאים בזמננו / יצחק בן צבי
עדות על קיומה של עדת שבתאים ששמרה על זהותה ויחודה עד תחילת המאה העשרים
ר' דוד שלמה אייבשיץ מסורוקהד
הנגינה החסידית / אברהם צבי אידלזון
תקציר: מאמר זה מתאר את התיחסותם של מיסדי תנועת החסידות וממשיכה אל הנגינה הנגינה מהווה חלק חשוב בעבודת ה' כיון שמביאה את האדם להתעלות רוחנית.
לקט מתוך "ספורים נוראים" ליעקב קינדר / מהדורה מוערת בידי גדליה נגאל
ר' מאיר הלוי מאפטא
ר' מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה
ר' מאיר מפרמישלאן
ר' מאיר מרגליות
ניגונו של האין-סוף - סיפור של ר' נחמן מברסלב ופשרו / איתמר אלדר
מעשה ברב ובן יחיד / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפרי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה באבידת בת מלך / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה בשבעה קבצנים / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה בבן מלך ובן השפחה שנתחלפו / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפוי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
ממעשה בבן מלך שהיה מאבנים טובות / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה בבערגיר ועני / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה בחיגר / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה בחכם ובתם / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מקורות פילוסופיים למעשה בחכם ובתם / איזנברג יהודה
המאמר מפרש את הסיפור מעשה בחכם ובתם, ומראה כי הדמויות שבסיפור הן הדמויות שבספר הכוזרי: הפילוסוף מול המלך
מעשה בבן מלך ובת קיסר / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה במלך עניו / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה במלך שגזר שמד / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב
ר' יצחק אייזיק טויב מקאלוב
ר' יצחק אייזיק מקומארנו
ר' יצחק מאיר מגור
ר' יהודה ליב איגר מלובלין
ר' יהודה צבי אייכנשטיין מראזלא
עמדתם של חכמי התורה במלחמות החשמונאים / מרדכי ברויאר
עלייתם של בית חשמונאי הכוהנים למלכות הייתה לחכמים דילמה, מחד ראו בזה את חידוש מעמד המלוכה מלכות ישראל אף על פי שלא היה זה מזרע בית דוד, וכן סילוק השלטון הזר וכל המשתמע מכך, ומאידך נטייתם של אחרוני החשמונאים לצדוקים ולתרבות ההלניסטית המנוגדת לדעת חכמים שראו את שלטון התורה מעל הכל
השפעת החברה והאידיאולוגיה הסובייטית על המיעוט היהודי שם / ירמיהו ברנובר
יהדות רוסיה בין התבוללות לחזרה ליהדות. מה היו הגורמים לטרגדיה של יהדות זו
התחושה כלפי אירועי העבר בחברה המקראית / צבי וינברג
לאבותינו תחושה כלפי אירועי העבר, תחושה הנראית כיסוד לאחדות האומה. האמונה ביציאת מצרים וכל הכרוך בה היא היסוד הדומיננטי ביסודות האמונה של עם-ישראל. היא מלווה את העם בכל דרכיו ובכל הזמנים וניתן לגלותה בכל השלבים של ספרות המקרא
סתירות ודיאלקטיקה במוסר החברתי, בהגותם של הראי"ה קוק ושל הרב א"ש תמרת / שלום רוזנברג
יחיד וציבור / מאיר אוריין
מקומה של דעת היחיד איש הרוח, כשהיא בעימות עם דעת הרוב בחברה הדמוקרטית. דמותו של המנהיג הנבחר ע"י העם מול הנביא בחיר ה'. מקומו של הציווי "אחרי רבים להטות" בימינו, והכלל ההלכתי "יחיד ורבים הלכה כרבים" לעומת הדגש ששמה כיום החברה והספרות לדעת היחיד
התרחבות המדינה תחת שלטון בני חשמונאי / טוביה כהנא
תיאור מלחמות החשמונאים והתרחבות שטח שלטונם
קהילת פרנקפורט / אליהו אוינן מאיר
המאמר סוקר את תולדות קהילת פרנקפורט,. בין הנושאים הנדונים: מנהיגי הקהילה הרוחניים, הסכסוכים הגדולים, ההישגים הכלכליים ועוד.
היחסים בין הקהילות באי ג'רבה / אחיה נדיבי
קהילת קרקוב / מאיר בוסאק
המאמר סוקר את היסטוריית קהילת קרקוב, כשהדגש הוא על דמויות מפתח יהודיות, רבנים חוקרים וסופרים.
קהילת בואנוס איירס / חיים אבני
המאמר מתאר את חיי היהודים בארגנטינה ובבואנוס איירס בפרט, מתחילת התישבותם באיזור עד זמן כתיבת המאמר, מבחינה חברתית, כלכלית ורוחנית.
קהילת קייפ-טאון / ד"ר טוביה אילון
המאמר מתאר את חיי היהודים בקייפטאון אשר בדרום אפריקה מבחינת מספרם, ארצות מוצאם, התפתחות חיי הקהילה והארגונים השונים הפועלים בה.
רצח אברהם שטרן - יאיר / יהודה לפידות
ה"הגנה" כמשטרה חשאית נגד היהודים / יהודה לפידות
יהודי האי ג'רבה / הרב פרופ' ל. י. רבינוביץ
המאמר סוקר את מסורתם של יהודי ג'רבה, את מנהגיהם המיוחדים ושיטת ההוראה שלהם.
שבחי הבעש"ט / יהודה איזנברג
מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג מבוססת על הוצאת ירושלים תרצ"א
בגרות בנושאים בתולדות עם ישראל, יחידה י' קיץ תש"ס
בגרות בנושאים בתולדות עם ישראל יחידה י קיץ תשנט שאלון 913091
נושאים בתולדות עם ישראל, לעולים חדשים שאלון מספר 029105, חורף תשס"ג
נושאים בתולדות עם ישראל - שאלון מספר 029105, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
נושאים בתולדות עם ישראל - שאלון מספר 29106, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
נושאים בתולדות עם ישראל - שאלון מספר 29106, חורף תשס"ה, 2005 / משרד החינוך
נושאים בתולדות עם ישראל - שאלון מספר 29108, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
נושאים בתולדות עם ישראל שאלון מספר 29108, קיץ תשס"ו, 2006
בגרות בנושאים בתולדות עם ישראל, שאלון 913091, חורף תשס"ד, 2004
נושאים בתולדות עם ישראל שאלון מספר 913091 - קיץ תשס"ג 2003
נושאים בתולדות עם ישראל - שאלון מספר 913091, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
בוסתנאי - מדרש אגדה על ראש גולה במאה ה-7 / י. ד. אייזנשטיין
בוסתנאי הנצר לבית דוד שהיה ראש גולה הראשון תחת ממשלת הערבים באמצע המאה השביעית.
אלדד הדני - סיפור ב / י. ד. אייזנשטיין
הסיפור שסיפר אלדד הדני ליהודי ספרד וביקש את עזרתם
אלדד הדני / י. ד. אייזנשטיין
מכתב שנשלח מאנשי קיראון לר' צמח גאון לברר מה טיבו של האיש אלדד הדני
המקדש בתקופת בית שני / שמואל ספראי
תאור מרכזיותו של בית המקדש בחיי העם בתקופת הבית השני
האנטישמיות נמשכת בליטא העצמאית / לוין דב
בתקופת השואה היה מספרם של היהודים הנרצחים בליטא מהגבוהים ביותר מכל ארצות אירופה. הליטאים שיתפו פעולה עם הגרמנים ולקחו חלק פעיל בהשמדת היהודים. האנטישמיות שהייתה וקיימת בליטא אינם רק של העם הפשוט הוא שולט בכל אמצעי התקשורת, השלטונות משמיעים קול ענות חלושה רק במידה שגובר החשש שיוקעו באירופה. בעיתונות
חופש דתי מוגבל ועל תנאי / לוין דב
חיי הדת של יהודי ליטא תחת השלטון הסובייטי, 1941-1940
סופרי יידיש במזרח אירופה שתחת השלטון הסובייטי / לוין דב
בקיץ 1940 סופחו לברית המועצות גם הארצות הבלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה, וכן האזורים הצפון-מזרחיים של רומניה: בוקובינה ובסרביה. השינוי הפתאומי במשטר ותהליך הסובייטיזציה, שנמשכו עד הפלישה הנאצית ב- 22 ביוני 1941, הביאו לתמורות יסודיות בחברה היהודית, הן מן הבחינה הכלכלית והן מן הבחינה הפוליטית-התרבותית.
יחסם של חכמים לשפה ולספרות היוונית בתקופת התנאים / ד"ר אברהם שפיר
התייחסות התנאים לשפה היוונית ולספרותה, החל מכיבוש ארץ-ישראל על ידי אלכסנדר מוקדון ועד לחתימת המשנה. אירוני הוא שניצחון החשמונאים, שעיקרו היה התקוממות כנגד השפעת התרבות היוונית (באינטרפטציה של ההלניזם), לא עצר את ההשפעה היוונית. עד חורבן הבית הייתה השפעה זאת בארץ-ישראל שולית ומזערית, בניגוד ליהודי אל
צ'מברלין מודיע שאין פתרון לבעיית הפליטים היהודים / אתר שואת יהודי הונגריה
איסור כניסה לארץ מהארצות הכבושות בידי הנאצים / אתר שואת יהודי הונגריה
אזהרת אנטוני אידן להונגריה / אתר שואת יהודי הונגריה
אישיותה ושיריה של חנה סנש / אתר שואת יהודי הונגריה
"קסטנר העניק לי את השקט", אמר אייכמן / בעז העצני
מאמר זה נכתב בתגובה למאמר המסנגר על קסטנר והתנהגותו בתקופת המלחמה. המאמר מסתמך על דברי תמיר ומראה כיצד פעילותו של קסטנר בתקופת המלחמה סייעה לגרמנים בהשמדת יהודי הונגריה.
וידויי אייכמן / אתר שואת יהודי הונגריה
הסתרת האמת על אושוויץ - מאי 44 / אתר שואת יהודי הונגריה
גזירות פולין ומנוחה ושלווה ליהודי הונגריה בדרשה חסידית בלזאית / מנדל פייקאז
על דרשה חסידית בלזאית / נתן אורטנר
הפצת דו"ח אושוויץ ודו"ח שואת יהודי הונגריה והשפעותיה / אילה נדיבי
משרד הארץ ישראלי בבודפסט 43-44 / אילה נדיבי
בחינה מחודשת של פעולות ההצלה בבודפסט בימי השואה
שואת יהודי הונגריה / איזנברג יהודה
כ - 300 מסמכים תעודות ותמונות על שואת יהודי הונגריה בתקופת מלחמת העולם השניה
עלייתו של הרמח"ל לארץ ישראל / מאיר בניהו
המאמר עוסק בנושא עלייתו של הרמח"ל לארץ ישראל: שאיפתו לעלות לארץ, זמן העלייה, זמן פטירתו, מקום פטירתו וכו', בהסתמך על אגרות מאותה תקופה.
עבודה עברית / הראי"ה קוק זצ"ל
איגרת ששלח הראי"ה קוק אל האיכרים העבריים בשנת תר"פ, ובה קריאה לתת עבודה לחלוצים שעלו ארצה
התפיסה הטריטוריאלית בכפר הערבי ובגאוגרפיה מקראית / יואל אליצור
המאמר מסביר כי התפיסה הטריטוריאלית המקראית והמצויה בכפרים הערביים כיום היא כי ישנה עיר מרכזית שעל שמה נקראים כפרים רבים באזור. על פי תפיסה זו מסביר המחבר מספר תאורים מקראיים-גאוגרפיים במקרא.
קדושת הארץ - לקט מקורות / ערך יהודה איזנברג
17 מקורות
'תירוץ הפרנסה' - כמניע לאי עלייה לארץ ישראל / ארי שבט
התפיסה של מקצב העונות החקלאיות מתקופת המקרא ועד סוף תקופת התלמוד / רונית מעוז
עבודת מ"א
התפיסה של מקצב העונות החקלאיות מתקופת המקרא ועד סוף תקופת התלמוד / רונית מעוז
תוכן העניינים
דרום הר חברון בתקופת הברזל ב' לאור ממצאים מחפירות חדשות / שחר בץ
מעמדה של ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה II לאור הממצאים הארכיאולוגיים / יצחק מייטליס
הסכמת חולה לטיפול רפואי / אמנון כרמי
בדין עדות רפואית
אין צורך באתיקה רפואית / דוד מאיר
תרומת איברים מן החי והמסחר בהם / מיכאל ויגודה
תרומת איברים להצלת חיים / הרב שלמה גורן
תשובה בעניין הסכמה לתרומת איברים
הבסיס המדעי-רפואי לקביעת מות המוח / ח. סומר
מהו הבסיס המדעי לקביעת מות המוח
האם הפונדקאית והשינויים בתפיסת ההורות / יעל ויילר
תהליכים של שינוי במושג ההורות, טכניקות ההולדה המלאכותיות מעצבות מציאות חדשה ולא מוכרת. מציאות זו מחדדת בעיות הלכתיות, פילוסופיות ויוצרת בעיות פסיכולוגיות וחברתיות חדשות ייחודיות. פוסקי הלכה יהודים מביעים התנגדות עקרונית עזה להזרעה זרה, מסיבה הלכתית-מעשית ומסיבה רוחנית דתית. חששם הוא מטשטוש הייחוס
הפריה חוץ-גופית - תשנ"ה (1995) / ד"ר אייבי לוין וד"ר ענת ספרן
הפריה חוץ גופית נעשתה בבעלי חיים בשנת 1878, ובשנים 1946-1948 הצליחו להשיג הפריה חוץ גופית באדם. המאמר דן בתהליכי ההפריה, ברור אוכלוסיית היעד ודרכי טיפול, וכן בהיבטים ההלכתיים הנובעים מכך. הנושא מהווה דוגמא לקשר בין התפתחות טכנולוגית בתחום הפוריות לעולם ההלכה.
הגדרה הלכתית ואבחנה רפואית - מבוא לסוגיית בן שמונה / מרדכי הלפרין
האם עובר שנולד לשמונה חודשים יש לו פחות סיכוי להישאר בחיים מאשר תינוק שנולד לשבעה חודשים.
המפלת גוף אטום - אין אמו טמאה לידה / דניאל מלאך
השתלות כבד באנגליה - מבט אישי / חיה גראוס
סיפורם של חולים שנזקקו להשתלות כבד שנערכו באנגליה והנחיה לחולים אחרים הזקוקים להשתלה.
חולה ALS המבקש להימנע מחיבור למכשיר הנשמה / ישראל מאיר לאו
חובת הרופא על פי ההלכה-לטפל בחולה סופני המסרב לטיפול רפואי / הרב ד"ר יעקב גניזי
המאמר עוסק בחובה להציל חולה, ובזכותו של החולה להימנע מלקבל טיפול.
עישון וסרטן - רקע רפואי / בת-שבע הרשקוביץ
הקשר בין סרטן הריאה וסרטן הלוע לבין עישון סיגריות וטבק השפעת העישון על הלא מעשנים ועל הדור הבא
איסור לימוד רפואה לכהנים - שו"ת / לוי יצחק היילפרין
אלחוש אפידורלי בלידה - מבט רפואי והלכתי / דוקטור חנה קטן, הרב יואל קטן
היתרונות והחסרונות של הרדמה אפידורלית, ויחס ההלכה אליה
קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה / דוד מאיר
תגובה למאמרו של הרב שבתי רפפורט.
קביעת רגע המוות - היבטים היסטוריים, פילוסופיים ורפואיים / אברהם שטיינברג
קביעת רגע המוות על פי היבטים היסטוריים, פילוסופיים ורפואיים
לידת אנאנצפאלוס לצורך תרומת איברים - שו"ת / הרב יצחק זילברשטיין, ד"ר אלי יוסף שוסהיים
האם מותר לעשות שימוש באברים של עובר חולה לתרומת אברים?
איברים שהנשמה תלויה בהם לעניין קביעת המוות / דניאל מלאך
הפריה במבחנה - דיון רפואי והלכתי / אליעזר יהודה וולדנברג
הבעיות ההלכתיות הנובעות מהזרעה מלאכותית ומהפריית מבחנה
נישואין או חיי משפחה לפגועי תסמונת דאון / הרב אברהם אבא פקטר
ניסויים רפואיים בבני אדם / שמעון גליק
ניסויים רפואיים בבני אדם ידועים זה עשרות שנים. עד לאחר מלחמת העולם השניה לא היו נוהלים קבועים וברורים, העקרונות נחשבו כמובנים מאליהם. לאחר שנודעו מעשיהם האכזריים של הנאצים הוחלף הקוד האתי של נירנברג בהצהרת הלסינקי.
נסיונות רפואיים בגוף החי / עמנואל יעקובוביץ
ניסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם / א. ס. אברהם
האם מותר לערוך מחקר בבעלי חיים ובבני אדם בריאים כאשר הדבר עלול לסכן אותם, מה הדין לגבי חולה מסוכן הנמצא בבית החולים האם מותר לערוך בו מחקר אפילו אם יש בזה סכנה
ברכה לכל זמן - משהו על המשמעות הרפואית של ברכת אשר יצר / קנט מ' פרגר
פתיחת קליניקה רפואית בבית משותף / ציץ אליעזר
שיטות חדשות באיבחון טרום-לידתי בשליש הראשון של ההריון / חנה קטן והרב יואל קטן
תפילות ושבועות של חולים ורופאים / אברהם שטינברג
טיפול פסיכולוגי: פיקוח נפש, איסור רכילות ומצוות כיבוד הורים / יצחק זילברשטיין
תרומת איברים מן המת / שאול ישראלי
האם מותר לאדם לתרום איבריו להשתלה, ומעמד המשפחה בנושא
מ"א א: והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו והייתי אני ובני שלמה חטאים / אריה ברטל
איוב לח-מא: האם יש תשובה לטענות איוב במענה ה'. / מנחם מירון
שמות א': הריבוי המופלג של בני ישראל במצרים / מאיר גרובר
איוב טו-טז: עיון במחזור השיחות השני בספר איוב / יוסף צמודי
עיון בפרשת רצפה בת איה / מ. בן ישר
בעקבות השמדת הגבעונים ע"י בית שאול, נענשו ישראל בימי דוד בשנות רעב. כדי לפייס את הגבעונים, מוסר דוד בידיהם שבעה מבני שאול. רצפה בת איה מעכבת את קבורתם ועל כן אין מתרצים מן השמים עד אשר דוד קובר את המתים.
איוב לט: כנף רננים - עפרוני מצוי / מנחם דור
איוב ג, לח: מענה ה' לאיוב / שלמה בכר
בראשית כ"ט; ש"א ט: מאבק דוד בשאול בראי מאבק לאה ברחל / שרה בן ראובן
מושבם של איוב ורעיו / מ. הראל
דיון בעניין מקומם הגיאוגרפי של איוב וחבריו
על בעיות נישואין וגירושין / עמנואל הרטום
דיני נישואין וגרושין במדינת ישראל מסורים בידי הרבנות, אבל החוק מתיר כל פריצות וכל מעשה אסור. כדי להקטין את הנזק, מציע המחבר ליצור מסלול של אפשרות נישואין שלא כדת משה וישראל.
דעות / בטאון האקדמאים הדתיים
פרק בדיני אישות בהתנגשותם עם חוקי מדינת ישראל / בן ציון שרשבסקי
החוק המקנה לאלמנה זכויות ירושה עומד בסתירה להלכה המקנה לאלמנה מזונות וכתובה. האם זכאית האלמנה לשני אלה: גם ירושה וגם מזונות וכתובה? לדעת המחבר הירושה תהיה על חשבון זכותה למזונות וכתובה.
אמונה ומדע בפרשנות המקרא - תגובה / מאיר וייס
החשיבה המקראית והשואה / הרב יששכר יעקבסון
מעשר בפירות החונטים במוצאי שביעית / יהודה הלוי עמיחי
צבע מאכל מחרקים / יגאל הדאיה
קיום אילן שהורכב כלאיים / דוב ליאור
ניסויים בכלאים / יעקב אריאל
שתילים במוצאי שביעית / יהודה הלוי עמיחי
ביצי חרקים וכנימות מגן / יגאל הדאיה
חרקים בירקות עלים ובירקות קפואים / רוני שרייבר
הפרשת חלה בשבת ויו"ט / יגאל הדאיה
הרחקת בכור מנקבות בעדר / יגאל הדאיה
בעיות כלאיים וערלה בענף ההדרים / אסף אבטבי
כלאים בבן נח / אברהם יצחק הכהן קוק
האדם מול הבריאה באור מצוות הכלאים / עזריאל אריאל
כלאים בחממות / דוב ליאור
מום באוזן הבכור / יגאל הדאיה
מנין שנות ערלה בהעברת שתיל מעציץ שאינו נקוב לקרקע / יואל פרידמן
בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת / יגאל הדאיה
מעשר שני שאין בו שוה פרוטה / אהוד אחיטוב
בעיות כלאים בגינת הבית / יהודה הלוי עמיחי
סכך מעציץ שאינו נקוב / יואל פרידמן
זמן קליטה בהעברת שתיל מעציץ שאינו נקוב לקרקע / שלמה מן ההר
כלאים במאכל בהמה / דוב ליאור
שאלת גשמים בחקלאי שלא רוצה גשם / יהודה הלוי עמיחי
הפרשת חלה מעיסת סופגניות / יגאל הדאיה
אילן אילן במה אברכך / יואל פרידמן
חשבון נפש של ראש השנה לאילנות / שמעון בירן
מציאת חרקים במסעדה / יגאל הדאיה
הפלפל החריף - אילן או ירק / יואל פרידמן
הפרשת חלה ממשלוחי מנות / יגאל הדאיה
כשרות החלב בפסח / יגאל הדאיה
איך לנקות כרוב מחרקים / מעבדת מכון התורה והארץ
איסוף ענבים ע"י נכרים - מירוח נכרי / שמעון בירן
השלכת החלה לאשפה או שריפתה / יגאל הדאיה
שריפת חלה בתנור ביתי / יגאל הדאיה
מגלות לגאולה / יגאל הדאיה
שאלות בדיני כלאיים / יואל פרידמן
נטיעת אילנות בהר הבית ובחצר בית הכנסת / יהודה זולדן
"שהחיינו" על פרי חדש בימי "בין המצרים" / יגאל הדאיה
כלאי הרכבה – סקירה / יואל פרידמן / מאיר פרנקל
כשרות הלולב הקנרי / יגאל הדאיה
אתרוגי מרוקו / יגאל הדאיה
הערבה איננה אקליפטוס / יהודה זולדן
שמן זית - אמיתי או לא / מאיר פרנקל
עלי ורד ועלי ה"לואיזה" לעניין ערלה / דב ליאור
כלאים ב"נענע" בכרם / יהודה הלוי עמיחי
כלאים בזריעה שאינה לאכילה / יהודה הלוי עמיחי
תולעים שנמצאו במלח / יגאל הדאיה
חרקים בירקות קפואים / מעבדת מכון התורה והארץ
נעשה ונשמע אימתי נאמר / אליהו דוד רבינוביץ' תאומים
אבות האומה - ערכים בראי היהדות / גדעון נאור
כלאי זרעים בזריעה פוליטית / עזריאל אריאל
בדיקת תהליך ייצור של ירקות מעורבים בקופסאות שימורים / שבתאי נאומבורג
"ארבעת המינים" - ייחוד ואיחוד / צבי שוורץ
מופלא סמוך לאיש בהפרשת חלה / יעקב אפשטיין
הפסיפלורה (שעונית סגולה) - סקירה / מאיר פרנקל
רימת זבוב הפירות בפירות הדר / מאיר פרנקל
סיכום סיור בשטחי גידול אוסנה ופטל / מאיר פרנקל
פטל אילן או ירק / יואל פרידמן
הלכות כלאי זרעים / יהודה הלוי עמיחי
פטל - אילן או ירק / מאיר מאזוז
שתילת דשא בחול המועד בשטחים ציבוריים / יאיר דרייפוס
איבוד פירות שחיללו עליהם מעשר-שני / אהוד אחיטוב
חרקים בירקות קפואים / מעבדת מכון התורה והארץ
הזרעה בחול המועד / שמואל מאיר
ניסוי גידול עצי אגס על כנת אגס / מאיר פרנקל
דיני חרקים במזון / יגאל הדאיה
דיני חרקים במזון / יגאל הדאיה
סיכום ניסוי בגיזום אפרסק / מאיר פרנקל
מלאכה למניעת הפסד של עונה חקלאית / עזריאל אריאל
קטיף לצורך יהודי שאינו שומר מצוות / עזריאל אריאל
דיני חרקים במזון / יגאל הדאיה
דיני חרקים במזון / יגאל הדאיה
לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה / יעקב אפשטיין
חובת בדיקת המזון / יגאל הדאיה
איסור”חדש” בארצנו בזה"ז/ סקירה / יעקב אפשטיין
מזון נקי שנמצאו בו חרקים / יגאל הדאיה
איסור ספיחין בשתילת ירקות בגוש / יעקב אריאל
עיבוד מזון שחייב בבדיקה / יגאל הדאיה
עבודה שאינה חקלאית / יואל פרידמן
בדיקת מזון בשבת ויו"ט / יגאל הדאיה
ברכת שהחיינו בפירות הנמצאים כל השנה בשוק / יהודה הלוי עמיחי
במוצאי שביעית- הפילוג, החורבן, ובן דוד בא / יהודה זולדן
תחילת זמן שאילת גשמים בארץ-ישראל לאחר שנת בצורת / אברהם סוחובולסקי
עלית השרף באילנות / דורון ותקין
חובת פרוזבול לאשת איש / יעקב אריאל
שיעורי הרחקה בכלאי ירקות בגינה / אברהם סוחובולסקי
החוזר מעורכי המלחמה וחנוכת הבית בארץ ישראל / יאיר גנז
יצוא פרחים בתקופת חגי הגויים / יגאל הדאיה
השילוב האחראי של ילדים לקויי למידה בכיתות רגילות / יעקב כל-טוב
סקירה על גישות בשילוב ילדים לקויי למידה בכיתות רגילות, והצעה כיצד ניתן לשלב ילדים אלה באופן אחראי
רחל אשת ר' עקיבא וברוריה אשת ר' מאיר כמודל לחיקוי / חגית מיטלמן
ברוריה ורחל הן שתי נשים יוצאות דופן היכולות לשמש כמודל חיקוי. כל אחת מהם מימשה את האידיאל הרוחני שלה בדרך שונה, אשר באה גם לידי ביטוי במקורות חז"ל
אחריות רפואית: טעות באבחנה וטעות בטיפול / יעקב חיים חרל"פ
מידת אחריותו של רופא שטעה וגרם נזק
על גידול ירקות לשומרי שמיטה / מאיר שוורץ
אפשרויות שונות לגידולים בשנת השמיטה
איגרת ביקורת על ישיבת אייזנשטט / מלך שפירא
איגרת ביקורת נגד הר' עזריאל הילדסהיימר שכיהן כרבה של קהילת איזנשטט ובה ייסד ישיבה שכללה לימודי חול. הדבר עורר עליו את התנגדות החרדים והחסידים. מבין התלמידים היו שיצאו לתרבות רעה אבל הרב הגן על תלמידיו ולא הרשה לדבר דברי לעז על תלמידיו
אימוץ ילדים / אברהם ס. אברהם
שאלות הלכתיות רבות עולות לגבי אימוץ ילדים, בין אם הילד הוא יהודי או הילד הוא גוי, כיצד יש לנהוג בעניין הייחוד, נישוק וחיבוק. כיצד יש לברך בשעת המילה ובפדיון הבן? כיצד הם עולים לתורה, ואם מי מותר להם להינשא? מה הן החובות של ילד מאומץ להוריו המאמצים, ומה הן חובותיו להוריו הביולוגים?
תפילת רופאים מצווה או עבירה? / נחום נריה
דיון הלכתי אם רופאים והעוסקים בצרכי ציבור פטורים מתפילה
פרנץ רוזנצויג, אישיותו ותורתו / נחום גלאצר
תאור חיים והגותו של פרנץ רוזנצויג
הספרות האנטישמית הפולנית / ד"ר מאיר בלבן
המאמר סוקר ארבעה סופרים אנטישמיים במאה התשע עשרה וספריהם, תוך התמקדות על הפתרונות השונים שהם מציעים.
רבנו בחיי וספרו "חובת הלבבות" / ש"י איש הורוויץ
סיכום, בלווי ביקורת, לעתים בוטה מדיי, של הספר חובות הלבבות.
שיטתו של ר' יוסף אלבו בעקרי הדת / ד"ר מאיר וכסמן
השוואת שיטתו הפילוסופית של רבי יוסף אלבו לרבי חסאי קרשקש, רשב"ץ ורמב"ם.
דין כיסוי ראש לנשים / אילן כהן
מהי חובת כיסוי ראש לנשים? האם הוא מדאורייתא, מדרבנן או שאולי כולו תלוי במנהג. וכן מהן המקומות שבהם יש חיוב לאשה לכסות את ראשה? ומהו שיעור חובת כיסוי הראש? מהו דין שורת השערות היוצאות מחוץ לצמתה, ומהו היחס בין דין זה לדין שער באשה ערווה? מהי הדרישה המינימלית של חכמינו המחייב את בנות ישראל בכל דור ודו
האישה ושבעת בניה / צבי הבר
סיפור זה מהווה סמל ומופת לגבורה היהודית. להבדיל, מהווה הגדה זו יסוד חשוב גם בספרות הנצרות, וגיבוריה, האם ושבעת בניה, נחשבים כקדושי הנצרות. סיפור זה הוא סיפורו של העם היהודי, שמת על קידוש ה'.
חשיבות בית הכנסת - ליחיד ולצבור / דוד אייפרמן
חשיבותו של בית הכנסת בחיי עם ישראל וכוחה של התפילה בציבור.
התפילה בחסידות / יאיר דרייפוס
מעמדה וכוחה של התפילה בחסידות. מהי קרבת אלוקים? מתי ואיך ראוי אדם לעמוד לפני בוראו ולבקש על צרכיו האישיים ע"פ גדולי החסידות. מאבקו של הגאון נגד תנועת החסידות
חטאי סדום / יוחנן כהן
סדום מבטאת את החטא, הרוע והשחתת המידות. העונש שקיבלו אנשי סדום בהפיכת העיר והשמדתה, נבע מכך, שהמצב כבר לא ניתן היה לתיקון. המשותף בין החטאים, הוא השתלטות היצרים האפלים על האדם. דור סדום מייצג את השלילה הצרופה. כמו שדור המבול מייצג את השחיתות, סדום מייצגת בחז"ל, בפסוקים ובמדרשים (ואף בלשון ימינו - מע
סדר ההתבססות בחיים - בית, כרם, אישה או כרם, בית, אישה? / אלחנן סמט
"מענה אליהוא" - בספר איוב / טל קליין
נחלקו רבותינו הראשונים אם איוב משל היה, או שחי בתקופה מתקופות ההיסטוריה; אולם בין כך ובין כך ברור כי סיפורו הדרמטי של איוב, מהווה ראי לחייו של האדם בכלל ויחסו לאלוקיו. ניחומי רעיו הופכים לויכוח בדבר צדקת הייסורין הפוקדים את איוב, וצדקת אלוקים ביחסו אל האדם. במוקד ניצבת שאלת הגמול ושאלת ההשגחה: האם ה
תכלית הנישואין / רן כלילי
תרבות הפנאי ביהדות / יונתן רוזנצוויג
תנאי בני גד ובני ראובן / בראון דסברג
הבעייתיות שעולה מהתנאי שהתנו בני גד ובני ראובן והמגמות החינוכיות שעולות מדברי משה בדברו אליהם. דעת הראשונים בנושא, והשוואת התנאי עם תנאים הקיימים: בנישואין, גרושין, ובחליצה
יסודות בתורת ההכרה של רבי חסדאי קרשקש / דרור בונדי
הצגת יסודות תורת ההכרה של רח"ק. הנחת מוצא יסודית: אחדות עולם תלותית הבנויה על שיעבוד מישור הכרה אחד לאחר. תורת ההכרה של רח"ק בנויה על אחדות אורגנית, המאפשרת עצמאות מלאה לכל מישור הכרה מחד גיסא, אך מניחה את אחדותם היסודית מאידך
ראש השנה האחרון בחיי רבי נחמן מברצלב / מאיר בוסאק
שירים מתוך מבוע
שביב / צבי יאיר
תפילה / מאיר בוסאק
שיר מתוך מבוע
בימים ההם - בספרד... / מאיר בוסאק
שיר מתוך מבוע
מאוצרות מוזיאון יהדות איטליה / דוד קאסוטו
מאוריציו סמואל / אילה דויטש
על עבודותיו של אמן היודאיקה מאוריציו סמואל
אימת הגל / הניה וייס
סיפור מתוך מבוע לח
מעשה בנפילה וארבעה דליים / יונתן מאיר
מעשה בציפור על הר וקבצן אילם / יונתן מאיר
שירים / דודו אייל
שירים / שרה זמירה איזקס
שכונתי / דודו אייל
שירים / שושנה אידל
בבואות בראי / אברהם בלאט
למקורות יצירתו של ש"י עגנון / מאיר בוסאק
אמונה ואמנות / יוחאי רודיק
מסעו של ר' נחמן מברסלב לארץ ישראל / מאיר אוריין
זושא / אמיליה רואי
מאגרי מידע בלימוד יהדות / איזנברג יהודה
מחשבים בחינוך - להחזיר את השד לבקבוק / איזנברג יהודה
המסע אל האי היסטוריה / ד"ר טוביה פרלינג
עולם ומגדל ושמו אינטרנט / אברהם לורברבוים
סוקרטס והאינטרנט / יוסף רגב
הוראה, תרבות המידע, ומה ש(אין) בינהם / ד"ר אברום רותם
טכנולוגיה ואיטלקט / יהודה ל. שוורץ
להחזיר את השד לבקבוק - תגובה לתגובה והערות לסיום הדיון / איזנברג יהודה
אינטרנט כסביבת למידה / אביטל אלבויום -כהן, לאורה בקארי ונורית זהבי
מאמר זה מציג תהליך בניית קורס בתולדות המתמטיקה המיועד ללימוד באמצעות האינטרנט.
הילזנר וטיסה אסלר / מאיר פרבר
המאמר מספר את סיפורן של שתי עלילות דם מפורסמות והפרכתן, זו שנגד ליאופולד הילזנר בפולנא, והשניה שהתרחשה בכפר טיסה-אסלר.
הנישואין בהלכה ובאגדה / ד"ר אברהם ארזי
המאמר סוקר את מאמרי חז"ל בנושא הנישואין- הזכויות והחובות בתוך מערכת זו.
"ערכאות של גויים" - קללת חכמים ומערכת המשפט הרומית / זאב ספראי
עבודת יום הכיפורים בבית המקדש בימי בית שני / שמואל ספראי
המאמר עוסק בפרוט סדר יומו של הכהן הגדול ביום כיפור.
בתי הכנסת באיטליה / ליאו לוי
נישואין אצל בני עדות המזרח בישוב הישן / י. בן חגי
המאמר עוסק במנהגי נישואין של עדות המזרח וביחסים בתוך המשפחה בעקבות הנישואין.
בין אילן לירק / ישראל תא-שמע
רבות הן ההלכות התלויות באילן ולא פחות מהן הוא מספר ההלכות התלויות בירק. כיצד נבחין בין אילן לירק? כללי הבחנה ומיון שונים ניתנו בש"ס לשם הגדרת המינים הללו, וכללים אלו משתנים אף הם כשמדובר לגבי הלכות שונות
דמות האישה החרדית באשכנז שלפני השואה / יעקב רוטשילד
גרים ומתייהדים בחצי-האי ערב / חיים שוארצבוים
תאור התיישבות יהודית בחצי האי ערב על פי מסורות ערביות: ספרי היסטוריוגפיה, ספרי שירה וספרות איסלאמית עתיקה. ישנם מסורות המדברות על מלחמת העמלקים בישראל, ועל התיישבות היהודים באל-מדינה. יש המדברים על תקופות מאוחרות יותר, בזמן שלטון היוונים והרומאים בא"י. אורח החיים היהודי השפיע על הערבים, יש מביניהם ש
האגדה היהודית והאיסלאם / שמעון שטובר
תרומת מדרשי האגדה היהודיים לספרות האיסלאם
הקהילה היהודית באיטליה עד 1960 / דניאל קארפי
תיאור תולדות יהדות איטליה, ומצבם הדתי, החברתי, הפוליטי והכלכלי
הכותל המערבי במסורת האיסלאם / חיים שוארצבום
מקומות קדושים שנתקדשו בתולדות עמנו וביהדות זכו גם במשך הדורות ליחס של חיבה והערצה אצל דתות אחרות, בעיקר בולטת תופעה זו בדת האיסלאם שסיגלה לעצמה הרבה יסודות ועקרונות, אמונות ודעות, מסורות ואגדות,שמקור מחצבתם והורתם בדת ישראל
הכותל המערבי במסורת ישראל / זאב וילנאי
הכותל המערבי הוא מעין מקדש מעט ורבים נוהרים אליו לשפוך את לבם לפני אביהם שבשמים. תפילות מיוחדות התקינו לאומרם בכותל, ורבים הם הסיפורים והאגדות שנקשרו לכותל. לא תמיד הורשו היהודים להתפלל בכותל, ובמשך השנים נעשו ניסיונות לגאול את הכותל שלא צלחו.
חז"ל וחג החנוכה / שמואל ספראי
המאמר מביא את דעתם של חלק מחוקרי חכמת ישראל, בה טוענים הם כי חז"ל התנגדו לבית חשמונאי וניסו לשכח את מעשיהם ומציג את ראיותיהם לכך. בהמשך המאמר בודק הוא את הראיות וסותר אותן בהסתמך על ההלכה והמציאות ההיסטורית.
התרומה ההיסטורית של אגדות חז"ל / עפרה מאיר
בחינת מערכת היחסים בין רבי לאנטונינוס ותרומתה ההיסטורית עפ"י המסורות הארצישראליות והמסורות הבבליות.
הצבא הרומי - בארץ ישראל / ד"ר זאב וילנאי
המאמר עוסק במערכת הצבא הרומאי בארץ, בתאור לגיונותיו, פעולותיו כהקמת מבצרים, גשרים תעלות וכד', הנשק ומדי החיילים, מקום מושבם וכו'. כמו כן סוקר המאמר את יחסם העויין של היהודים לרומאים בשל חורבן הארץ, רדיפתיהם וגזרות שהטילו עליהם.
חידושי אגדות של המהרש"א - רבי שמואל אידלש / אהרן ארנד
דרך התהוות ספר "חידושי אגדות" של המהרש"א ותכונותיו העיקריות
אילנות אצל קדמונינו / אמוץ כהן
במקרא בתלמוד ובמדרשים עולה יחס הערכה וחיבה כלפי האילנות. לאו על כריתת עצי פרי אפילו במצור. "כי האדם עץ השדה", וחז"ל נתנו לכך פירושים שונים. בשיר השירים נזכרים עצי פרי בהקשרים שונים. כמו כן ייחסו חשיבות לנטיעת עצי מאכל
קהילות באירופה / ל. ברנשטיין
סכנת התבוללות קיימת במדינות אירופה נוסף לסכנה של התעוררות תנועות אנטישמיות. בהבדל מן השנים הנוראות של שנות ה- 30 יש היום ליהודים לאן ללכת
"זכר לחורבן" בשמחת הנישואין / מ.ב. לרנר
המאמר עוסק במציאת המקורות ההיסטוריים למנהגי האבלות ו"זכר לחורבן" שנוהגים בחתונה.
מעמד האישה בתימן / יוסף קאפח
מלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרונים במדבר יהודה / שלמה גורן
משך הזמן בו מלך בר כוזיבא על פי המקורות וממצאים ארכיאולוגיים
רבי מנחם מנדל מקוצק / מאיר אוריין
המאמר סוקר את הנקודות החשובות בחייו של ר' מנדל מקוצק ובתפיסתו.
מינויו של שמעון החשמונאי / יהושע בראנד
מינויו של שמעון החשמונאי לתפקיד לנשיא (=מלך) ולכהן גדול לא הייתה בחירה דמוקרטית ולא הייתה מקובלת על כל חלקי העם
עלייתה הצבאית של מצרים בימי הממלכה החדשה / פרופ' שמואל ייבין
המאמר דן בהרכב הצבא המצרי, ובהשפעת תרבות הלחימה של החיקסוסים על המצרים בתק' הממלכה החדשה.
נס המהפכה החשמונאית / י"ה יבין
נאומו של אלעזר בן יאיר לפני נפילת מצדה / שמואל חגי
ניתוח הרעיונות העקריים שמופיעים בנאומו של אלעזר בן יאיר בפני אנשי מצדה
נשואין ומנהגי נשואין בספרות ותקופת הגאונים / יהושע הורוביץ
סיכום מנהגי הגאונים בכל הקשור לנישואין, כתובה ומעמד האישה בה
נישואין בישוב הישן של האשכנזים בירושלים / פרופ' יוסף יואל ריבלין
המאמר סוקר עדויות ממקור ראשון על מנהגים והרגלים של נישואין בירושלים, לפני כמאה שנה.
פסח בירושלים בימי בית שני / שמואל ספראי
המאמר סוקר את ההיבטים המיוחדים של העלייה לרגל לירושלים בפסח. בין הנושאים הנידונים: קורבן הפסח, הביכורים, המקדש, אכסון העולים ומזונם.
ה"שולחן ערוך" ורבי משה איסרליש / ד"ר יהושע הורוביץ
המאמר סוקר את חיבוריו של הרמ"א - "דרכי משה" על הטור ו"המפה" על השולחן ערוך ומסביר את דרכו בהגהותיו על ספרי ר' יוסף קארו.
סדרי הנשואין בגלות ישמעאל בימי הבינים / אליהו אשתור
מנהגים הקשורים בנישואין בארצות האיסלם
סמלי אילנות ושורשיהם / חיים מ. י. גבריהו
"כי האדם עץ השדה", הסימבוליקה של העץ כפי שהוא מופיע בנבואה ובחלומות המלך הבבלי נבוכדנאצר.
תפילת החסידים / מאיר מדן
טופס תפילות הקבע שכל ישראל מתפללים אחד הוא מצד תוכנו ומצד עיקרי צורתו, הקבועים ע"פ ההלכה שיסודה בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ. אולם משגלו ישראל ונתפזרו בין האומות, נמשכה שושלת הקבלה שינקה ממרכזי תורה שונים, וכך נתהוו הבדלי נוסחאות בפרטים שונים של התפילה. כל נוסח ונוסח טעמיו ונימוקיו עמו, מקורותיו במסורת
מחניים / בטאון הרבנות הצבאית
תולדות ראש השנה לאילן / אברהם יערי
משמעויותיו השונות של ט"ו בשבט בארץ ובגולה. תחילתו תאריך לעניין מעשרות. בהמשך יום-הדין לאילנות עם תפילות מיוחדות בימי הגאונים. החג נשכח בצאת ישראל לגולה, ונשאר הימנו רמז במנהגים שונים, ובכללם אכילת פירות, בתחום יהודי אשכנז. קם לתחייה בצפת במאה השבע עשרה עם סדר סעודה ולימודים מיוחדים, צורה שנתפשטה בעי
מנהגי נשואין אצל יהודי ארצות המזרח / אברהם יערי
המאמר סוקר התייחסויות של שלוחי ארץ ישראל לקהילות נידחות למנהגי נישואין.
יחסי ישראל והאומות לאחר החורבן / שמואל ספראי
יחס אמביוולנטי של חז"ל כלפי האומות. מחד גזרות ותקנות של חז"ל כדי למנוע כל קרבה איסור פיתן יינן גבינן וכד' ומאידך גיסא יחסי אנוש נאים מתוך הוקרה הדדית. שיחות בין חכמים ונשיאים עם אנשי הרשות פילוסופים וסתם נכרים על אמיתות התורה חכמת הטבע גודלה של האומה ועוד. מרד יהודה ברומי ועד לחורבן הבית
"ימים נוראים" בתימן / יצחק שבטיאל
הליכות, תפילות ומנהגים מיוחדים של יהודי תימן מחודש אלול ועד הימים הנוראים
ישעיהו - איש ירושלים / יהושע עמיר
בחינת נבואותיו של ישעיהו לאור יחסו המיוחד של הנביא אל העיר ירושלים
יציאת מצרים במסורת האיסלם / חיים שוארצבוים
פרשת יציאת מצרים מוזכרת בקוראן ובמסורת האיסלאם בהרחבה. כמו כן מתוארת דמותו של משה רבנו בהערצה מהולדתו ועד למותו. הנסים אשר ארעו לישראל במצרים, המכות שהביא ה' על המצרים וקרעת ים-סוף. כן מתואר בהרחבה את הוצאת עצמות יוסף מן היאור הדברים כתובים בהשוואה למקרא, לחז"ל ומקורות נוספים
יצורים דמיוניים באגדה היהודית העתיקה / מאיר בר-אילן
בחינת היצורים הדמיוניים המוזכרים במסורת היהודית העתיקה.
הלכות דעות לרמב"ם - הקדמה / יצחק איזק ואלכס קליין
איוב לב: מיהו אליהוא? / יוני האיתן
למחשבת החינוך הנובוהרודוקאית / פנינה פייג
עיקרי שיטת המוסר הנובוהרודוקאית והתפתחותה
מעשה הגבעונים / דקלה גבאי (חדד)
המכללה כמוסד איכותי וייחודי, תורני אקדמי / יהודה קופרמן
הלכות תלמוד תורה לרמב"ם / יצחק איזק ואלכס קליין
הלכות תלמוד תורה - חלק ב / יצחק איזק ואלכס קליין
המאמר עוסק בהלכות תלמוד תורה ומציין מקורות העוסקים בנושא זה.
תהלים כ"ז, שמות לב-לד: דרכי תשובה: דוד המלך בעקבות משה רבנו / אירית לוין
יהושע - המשכיות או ייחודיות בהנהגה / אירית לוין
לא בשמים היא - סמכות החכם מול סמכות הנביא / איזנברג יהודה
מוקפין שאינם מימות יהושע - למקורו של מנהג / יואל אליצור
כיצד קובעים האם עיר נחשבת לעיר מוקפת חומה או לעיר פרוזה לענין קריאת מגילה
פרקי רפואה שבהלכות דעות לרמב"ם / יצחק איזק ואלכס קליין
נאמנות ואהבה במגילת רות / איזנברג יהודה
הלכות תשובה לרמב"ם - הקדמה / יצחק איזק ואלכס קליין
הלכות תשובה לרמב"ם - פרק א' / יצחק איזק ואלכס קליין
דברים ד ו-ל: על שתי פרשיות התשובה שבתורה / הרב ד"ר מאיר גרוזמן
הסבר שתי פרשיות התשובה שבתורה לאור ההיסטוריה של עם ישראל.
האלימות בהיבט אינטגראטיבי / משה אדד
הקדמת הראי"ה לשיר השירים / הרב עוזי קלכהיים
הראי"ה כותב בהקדמתו לשיר השירים על מעלת יצירת קודש זו, וסותר את דברי האומרים, שאין זו יצירת קודש, אלא יצירה חילונית
מקום מקדשנו - איתור בית המקדש בדרומה של רחבת הר הבית / יוסף רופא
שיטות שונות ומסורות שונות בדבר מיקומו של בית המקדש, קודש הקודשים, השערים ואבן השתייה. השוואת המקורות עם ממצאים ארכיאולוגיים והלכתיים.
איתותים וסימני דרך בסיפור המקראי / משה אגל-טל
איסור מורך הלב וחובת מסירות הנפש בשעת לחימה / הרב אברהם שרמן
הסבר עפ"י המקורות מהו איסור מורך הלב במלחמה: על מי חל האיסור, באיזה שלב במלחמה קיים איסור זה, מה טעם המצווה וכו'.
שיבוש מעגלי הנישואים בסיפורת של עגנון / משה גרסיאל
עיון בסיפורי עגנון שעניינם הצגת בעיה טראגית בתחום הנישואין
סדרם של שבטי ישראל בתורה / מאיר גרוזמן
במקרא מופיעות חמש-עשרה רשימות של שבטי ישראל. המאמר מנתח את ההבדלים בין הרשימות השונות בהן השבטים מופיעים בסדר שונה ומציע הסברים להבדלים אלו.
שופטים יג-טז, שמ"א א-ג, שמ"ב יג: הקורא המודרני מול הסיפור המקראי / ניסן אררט
אלהי אברהם ואלהי אריסטו / איזנברג יהודה
הוראת הימים הנוראים בבתי ספר בחו"ל / ברוך אברמוביץ ועמירם דומוביץ
מבאיון לשודוק ומשודוק לבאיון-על מחזורים וגלגוליהם / פרופ' משה בר אשר
מחזור מועתק בכתב יד שנמצא בבאיון
תהליכי הקליטה של מורה חדש מזווית הראיה של המנהל / יצחק בר אור
חינוך לאהבת ישראל על פי משנתו של מרן הראי"ה קוק / הרב חיים דאום
חינוך בעידן של טכנולוגיה אחוזת תזזית / איזנברג יהודה
אלישע בן אבויה - תלמיד חכם שסרח / איזנברג יהודה
כלי לאיתור תלמידים עם חשד ללקויי למידה על בסיס גישה כמותות / רות אנגל
מחקר חדש פיתח כלי שבאמצעותו ניתן לבדוק במהירות אלו תלמידים בכיתה זקוקים לאבחון לגבי לקויי למידה, כדי למנוע מצב בו תלמידים לא מטופלים כראוי.
מפורט דה בוק עד המבורג - חמישים שנה לאקסודוס / ד"ר מאיר שוורץ
הניצחון הראשון במלחמה השלישית / איזנברג יהודה
קורסים למדע בבתי הספר אינם מלמדים כלל מדע! / דניאל גרינברג
על האישה ככלי אין חפץ בו, חינוך לחיי משפחה על פי המהדורה ה"מחודשת" של "בית נאמן" / אפרים חדד
ביקורת על הספר "בית נאמן"
האם מתאימה ההוראה בגישה המתאמת להוראת המקרא / יהושע רוזנברג
היאחזות בארץ בימי משבר / איזנברג יהודה
באמצע המאה השלישית היתה תקופה קשה לישוב הארץ. חכמים תקנו תקנות כדי למנוע עזיבה, ולחזק את האחיזה בארץ.
איוב א, כט: עיון ספרותי בספר איוב / ד"ר יהושע מנחם רוזנברג
אמת ואמונה בדברי החכמים / יצחק איזק ואלכס קליין
קייב - קהילה של איש אחד / איזנברג יהודה
חיבת ירושלים / הראי"ה קוק
על חופש המידע וזכויות הפרט / איזנברג יהודה
לימוד הגמרא בדור הכיפות הזרוקות / ד"ר מאיר תמרי
מבט אחר על ספר איוב / רחל משה
מחלוקות והכרעת הלכה / יהודה איזנברג
השלבים בהתפתחות ההלכה ממצבה בזמן שסנהדרין פסקו בכל מקרה של ספק, ועד לתקופת יבנה, בה קבעו הלכה על פי רוב וכפו את המיעוט לציית לרוב.
מצוות ישוב ארץ ישראל בראיה היסטורית / ירמיהו מלחי
סיכום העמדות בקשר ליישוב ארץ ישראל למן ספרות התנאים עוד ספרות ההלכה בימי הביניים.
איש מאמין בעידן המודרנה / מנחם כהן
מזמור ע"ג בתהילים ספר "איוב הקטן" / יהושע מנחם רוזנברג
מאגר מתוקש למורי גמרא ותושב"ע / שבתאי רפפורט
איך נהייתי מורה? / פרופ' מאיר שוורץ
חינוך לעסקים לא אתיים / מאיר תמרי
הוראת תנ"ך לתלמידים שאינם דוברים עברית / איזנברג יהודה
באין כוכב - נושא המוות אצל ילדים / מלכה טננבוים
סיפורי חסידים כמקור למצוות אירוח עניים לסעודת שבת / ד"ר נפתלי טוקר
אדם ההווה ואיש ההיסטוריה - עיון חדש ביציאת מצרים / אברהם וסרמן
המורה והתלמיד האימפולסיבי או רפלקטיבי / רות וולף
קווים לניסוי בדרכי הוראת הלכה / מאיר יעקובוביץ
שאלו שלום ירושלים / איזנברג יהודה
איסור כתיבת תושב"ע / ישי רוזנברג
אדריכלות מהר סיני / יאיר בן אורי
ביאור מבנה הפרשות המתארות את בניית המשכן. זיהוי הארכיטקטורה של מבנה הפסוקים והמילים
אהבת ציון וישראל בחסידות פולין / מ. איידלבוים
המחבר סוקר את אהבת מנהיגי החסידות את ארץ ישראל ועם ישראל ומביא דוגמאות, סיפורים קצרים ופירושים בנושא ארץ ישראל מחייהם ומתורתם של האדמו"רים.
בדידותו של האיש המאמין / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק
המאמר עוסק בבעיית הבדידות הניצבת לפני איש האמונה בן דורנו. המחבר אינו מתיימר למצוא פתרון לבעיה, אך תקוותו היא כי בעצם הצגתה והגדרתה, יגיע המאמין להבנה טובה יותר של עצמו.
בדבר השבועה שלא יעלו בחומה / הרב מאיר בלומנפלד
המחבר דן בשאלה - האם יש איסור לעלות לא"י משום השבועה שלא יעלו בחומה? מסקנתו לאור דברי רבותינו היא, כי אין שום איסור לעלות ולהשתקע בא"י, ואדרבא יש בזה מצווה גדולה.
הרביזיוניזם ההיסטורי והכחשת השואה / נפתלי אילתי
הרביזיונים הם תנועה המכחישה את השואה על סמך מחקר "מדעי" מפוקפק
סארטר על אנטשימיות, יהדות, ציונות וישראל / נפתלי אילתי
סארטר, למרות היותו איש שמאל, לא היה אנטישמי אף התקיף תופעה זו.
הגאון ר' מאיר שמחה הכהן זצ"ל / הרב חיים ראובן רבינוביץ
הכמיהה לגאולה במשנת החסידות / מאיר אוריין
כותב המאמר סוקר את ראיון הגאולה וארץ ישראל במשנת החסידות, מתחילת היווסדותה ע"י הבעש"ט ובממשיכי דרכה על פלגיה השונים. הכותב מתאר את המצב החומרי והרוחני הקשה של עם ישראל במזרח אירופה, ומסביר כיצד החסידות היוותה קרש הצלה באותה העת.
המקרא בימי התנאים והאמוראים / הרב פרו'פ שמואל ק. מירסקי
המחבר סוקר את אופן הלימוד בתנ"ך בבתי המדרש בימי התנאים והאמוראים פרשנות המקרא ע"י התנאים ומאוחר יותר ע"י האמוראים. הוא מביא ראיות המפריכות את השיטה לפרשנות המקרא תוך התעלמות מהתורה שבעל פה.
השיטה הכלכלית לפי התורה / איתמר ורהפטיג
ניתוח שיטות כלכליות שונות על פי עקרונות התורה .
לחקר האידיאה המשיחית של שלמה מולכו / ש. ברנשטיין
תקציר: ד"ר ש. ברנשטיין סוקר את התקופה ההיסטורית בה הופיעה שלמה מולכו. תקופה קשה זו, בה ניתכו על עם ישראל גזירות קשות, גירוש יהודי ספרד וכו', היוותה קרקע פורייה לצמיחת תנועות ודמויות משיחיות כשלמה מולכו. המחבר מציג את רעיונותיו, מעשיו, יחס העם אליו וסופו של שלמה מולכו.
כשרות עדת "בני ישראל" מהודו / עובדי' הדאיא
במאמר זה דן הרב הדאיא בכשרותה של עדת "בני ישראל" מהודו. ומסיק כי הם כשרים לבוא בקהל.
קריאה למשפט התורה בישראל / הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
הצעה להפעיל את דיני התורה במדינת ישראל
תרומות ומעשרות בזמן הזה, דאורייתא או דרבנן / הרב ישראל מאיר לאו
אף הן היו באותו הנס / הרב מאיר אליהו ליכטנשטיין
האקולוגיה ואיכות הסביבה במקורות / ד"ר אברהם מרקוביץ
מכירת איברים / מיכאל ויגודה
האם מותר לאדם למכור אבר כדי להשתילו בחולה מסוכן, ובתמורה יקבל תשלום?
מנהגי אבלות שאינם ראויים / משה צוריאל
דיני אבלות כוללים פרטים רבים. חלק מהם הם מנהגים שאין להם מקור מחייב בהלכה. המאמר סוקר את המנהגים השונים ואת מקורותיהם.
מצוות "הקהל" ומהותה / הרב ישראל מאיר לאו
רבינו משה איסרלש (הרמ"א) זצ"ל / הרב ד"ר אשר זיו
המחבר סוקר את דמותו של הרמ"א, אופיו, מידותיו, יחסו המיוחד לסובבים אותו וכו'. הוא מציין את תרומתו החשובה לספרות התורנית, כשגולת הכותרת היא בפרשו את מפתו על ה"שולחן ערוך" של ר' יוסף קארו.
רבי יהודה הלוי כאיש הלכה / ד"ר נחום אריאלי
"צריכים לרחם גם על הריבונו של עולם..." / ש.ז. שרגאי
תפקוד האישה הישראלית בדורנו / הרב יעקב אריאל
במאמר שלפנינו בוחן המחבר את מעמד האישה בדורות קודמים תוך שילוב דוגמאות מן התנ"ך, השקפת התורה ותקנות חכמינו, ומסביר כי חיובי האישה לביתה כיום שונים מבעבר בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית. הרב אריאל מסכם כי יש לשים לב לפרופורציות הנכונות בין השאיפה לבנות בית חם לבין השאיפה להשכלה ולמקצוע ומורי ההלכה בדו
תרומת היהדות לאתיקה הרפואית / הרב ד"ר עמנואל יעקובוביץ
המחבר מציין את התרומה של היהודים והיהדות לקדמה הרפואית, ומצפה לחידוש השותפות ביניהם. הוא מדגיש במאמרו כי הקו המנחה ביהדות הוא הכרה בערך האדם שנברא בצלם אלוקים, ושמירה על כבודו.
זמני היום / הרב איתן צקוני
ר' יחיאל מפאריס והישיבה בעכו / נפתלי אילתי
ר' יחיאל מפאריס מבעלי התוספות עלה לארץ והקים ישיבה בעכו
יום העצמאות ונס הניצחון / הרב איסר יהודה אונטרמן
הרב אונטרמן מתבונן בנסים שאירעו לעם ישראל במלחמותיהם, ודן בשאלה איזה יום חג מבחינה לאומית יקבל עליונות בציבור: האם יום העצמאות או יום הניצחון במלחמת ששת הימים.
דמות הפלאים של בעל התניא / הרב שלמה יוסף זוין
איסור הישיבה בארץ מצרים / הרב צבי א' נויגרשל
בראשית מ"ט, דברים ל"ג: מגמת הפיוס בברכותיו של משה / יאיר גנז
לפרוש מזמור ד' בתהילים / מאיר גרוזמן
הרב מאיר גרוזמן מציע לפרש את מזמור ד' בתהילים בהתרחשות המאורעות עם יוסף ואחיו: תפילתו לה' להנצל מאחיו , הרהוריו והגיגיו, פגישתו עמם, צוואתו וכו'
שמעתין / בטאון איגוד מורים למקצועות הקודש
דברים כא: בן סורר ומורה - ניתוח המקורות והבטים פסיכולוגים / דבורה אושפזאי
לדמותו של עשו - על הוראת דמויות מקראיות בביה"ס / ד"ר צבי וינברג
יגיע כפיך כי תאכל / מאיר גרוזמן
המחבר מסביר את משמעות הפסוק בתהילים "יגיע כפיך כי תאכל".
יציאת מצרים בנביאים / אשר ויזר
ארבעה ראשי שנים / אילת-השחר הראובני
: חלוקת השנה לארבע תקופות הסבר לטעם קביעת התאריך לראש שנה, מהות רקע הטבע בכל תקופה. סמך לדברים מן המקורות.
ביאורים במקרא בעזרת צמח / אילת-השחר הראובני
דמותו הרוחנית של רבי ישראל איסרלין / דוד תמר
ר' ישראל איסרלין (מהרא"י) חי באשכנז במאה החמש עשרה. הנהגותיו ודמותו מתוארים במאמר כפי שעולים מתוך הספר "לקוטי יושר" שכתב תלמידו.
עדות אישה במשפט העברי / גרשון הולצר
המאמר עוסק במעמדה של האשה בהלכה בדיני ממונות, במעמד האישי והפלילי ובעדות.
אימוץ ילדים לפי ההלכה / הרב מרדכי הכהן
: המאמר שלפנינו עוסק בפרטי הדינים של האימוץ בהלכה. המחבר מחלק את הנושא לשישה שורשים.
לתולדות חסידות ביאלה / מאיר איידלבוים
חסידות ביאלה נהגה בעושר ובזבוז. הדבר עורר תגובות וביקורת. הרבי הגיב לביקורת זו במכתב שכתב.
העלייה לרגל מן התפוצות בימי הבית השני / שמואל ספראי
במאמר מובאים מקורות רבים מחז"ל וממקורות חיצוניים המוכיחים עד כמה התופעה של עליה לרגל בימי בית שני הייתה נפוצה. במצווה זו השתתפו לא רק תושבי הארץ אלא גם יהודי התפוצות. זיקת העם שבתפוצה למקדש ולירושלים בדמות עליה לרגל והעלאת מס שנתי קבוע, נתייסדה רק בתקופת החשמונאים עם פריקת עולם של שליטים נוכריי
ההתאבדות של הקנאים במצדה / לוי יצחק רבינוביץ
המחבר מתווכח עם מסקנותיו של הרב גורן שלגיבורי מצדה מותר היה להתאבד
הרבנות הראשית לארץ-ישראל והנישואין הפיקטיבייםבשנות ה-30 / שולמית אליאש
הרבנות הראשית הייתה כפופה לסוכנות, ונאלצה להסכים לעקרונותיה. למרות זאת, בנושא של נישואין פיקטיביים שמטרתן להעלות לארץ נשים יחד עם גברים רווקים שקבלו היתר עליה - נהגה הרבנות באופן עצמאי, נגד דעת הסוכנות.
חומת הר הבית בבניין הורדוס / אלחנן אייבשיץ
הורדוס הרחיב את חומת המקדש. האם הרס את החומה הישנה, או שהשאיר אותו וכך היו למקדש שני חומות באותה עת?
לתולדות יהודי אשכנז בתקופת הרגמ"ה / ד"ר שלמה אידלברג
המאמר מתאר את חיי קהילת היהודים בין השנים 919 - 1024 מבחינת מעמדם, זכויותיהם ומשלח ידם. בייחוד מתעכב המחבר על משפחת הקלונימוסים אשר הניחו את היסוד ללימוד התורה במגנצה.
מעמד האישה בקהילות אשכנז וצרפת בימי הביניים / ד"ר זאב פלק
המאמר שלפנינו עוסק במעמד האישה, המקבל שינוי בימי הביניים עקב התמורות החברתיות שחלו בתקופה זו: הנשים נעשו מעורות יותר בחיי החברה ותפשו מעמד מכובד בחיי המסחר, הלוואות וכדו'. בעקבות כך, נוצרה מגמה לתת לנשים מקום פעיל יותר בחיים הדתיים. במאמר מובאים ציטוטים ופסקי הלכות מדברי הרבנים באותה תקופה בנוש
מעשיהם של עולי הרגל בירושלים בימי הבית השני / ד"ר שמואל ספראי
: המאמר שלפנינו עוסק בעלייה לרגל בימי בית המקדש השני ומפרט את מקום שהות העולים, מעשיהם, זמן שהותם וכד'. המחבר מצטט סוגיות שונות המובאות במקורותינו העוסקות בנושא העלייה לרגל.
לבירור התנאים לקיום חיים דתיים תחת השלטון הנאצי / דן מכמן
המאמר מתאר את קיום חיי הדת בשואה ע"י בירור ובחינת התנאים והמצב בגטאות ובמחנות.
מחלוקת רס"ג ובן מאיר / רחמים שר שלום
מחבר המאמר מביא השערות והצעות שהעלו חוקרים במהלך השנים כדי להסביר את מקור סיבת המחלוקת בין חכמי בבל ורס"ג ובין חכמי א"י ובן מאיר, על קביעותן של שלוש השנים ד' תרפ"ב-ד' תרפ"ד, הנובעת מהפרש תרמ"ב חלקים אותם בקש בן מאיר להוסיף לכללי הדחיות. במאמר מסביר המחבר שהמחלוקת על תרמ"ב החלקים שורשה במחלוקת קד
משהו על יוסף בן מתתיהו / הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
האם היה יוסף בן מתתיהו בוגד? מה תרומתו לתולדות ישראל? יוספוס מתאר את עצמו כגדול בתורה, האמנם? מדוע חז"ל התעלמו ממנו?
מבוא ל"יראים השלם" / משה רייך
המחבר מתאר את דמותו של הרא"ם, רבי אליעזר ממיץ, שהיה מגדולי תלמידיו של רבינו תם, גדולתו בתורה ויראת שמים, אופיו ותכונותיו. כמו כן, סוקר את ספרו "היראים": מגמתו, מבנהו, חלוקת התוכן לסימנים וכו'.
מסים ותשלומיהם ביהדות אשכנז במאה הי"ז / מאיר הילדסהיימר
: המאמר עוסק במיסים שהוטלו על היהודים על ידי הקהילה, סוגי המיסים וסכסוכים סביב תשלום מיסים.
נישואין אזרחיים בהלכה / הרב שמואל ת.הלוי רובינשטיין
המאמר דן בנושא נישואין אזרחיים בלא חופה וקידושין לעניין היחס בהלכה לנישואין אלו: האם נחשבת האישה לאשת איש, האם זקוקה לגט בעת הפרדה מבעלה, השייך בה דין גרושה ואסורה לכהן, האם זקוקה ליבום במקרה מות הבעל וכו'. כותב המאמר מצטט מדברי הפוסקים הדנים בסוגיה זו.
אור חדש על ציון תאיר / שמואל הכהן וינגרטן
התפילה "אור חדש על ציון תאיר" עוררה התנגדות לאומרה, ורק במשך הזמן השתלבה בסידור. מקור ההתנגדות, לדעת המחבר, קישורה למשיח השקר שריני.
פתרון חדש לחידת ספר יחזקאל / הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
מחבר המאמר מבאר נושאים שונים מספר יחזקאל תוך שילוב מפרשים נוספים המבארים את אותן הקושיות המתעוררות בספר זה.
רבינו גרשום מאור הגולה / ד"ר שלמה אידלברג
כותב המאמר סוקר את חייו של הרגמ"ה, מקום הולדתו, שנות הולדתו ופטירתו, משפחתו, פעליו בקהילה היהודית ופירושיו. המחבר מביא את דעותיהן השונות של חוקרי הזמן ומסבירם.
ר' יונתן אייבשיץ מפראג / חיים ראובן רבינוביץ
תולדות חייו של ר' יונתן רצופים צער וייסורים. היה רב בפראג, אחר כך היה רב קהילות אה"ו, אבל המאבק שנאבק בו רבי יעקב עמדין העכיר את רוחו. רב יונתן היה גדול בתורה, כתב ספרים הרבה, ועסק בנגלה ובנסתר.
רגמ"ה המתקן , המשיב והפייטן / ד"ר שלמה אידלברג
המאמר שלפנינו מציג את רבינו גרשום מאור הגולה ופעליו הרוחניים לדורו ולדורות הבאים: תקנותיו, פסיקותיו בהלכה ופיוטים שחבר.
שד"ל כפרשן / נתן נהוראי
המאמר סוקר את עמדתו הפרשנית של שד"ל ביחסו לפרשנים אחרים
תולדות ברכות אירוסין ונישואין / עזריאל הילדסהיימר - ירושלם
המאמר סוקר את שינויי הנוסחים בברכות האירוסין והנישואין.
יחס ה"שולחן ערוך" לתלמוד ולרמב"ם בעניינים רפואיים / עמנואל יעקובוביץ
שלחן ערוך מסכם את ענייני הרפואה על פי התלמוד, ולא על פי הידע שהיה קיים בימיו. יש גם הסברים שונים לענייני רפואה שאינם תקפים עוד.
הכהונה בישראל לדורותיה: מייעוד וערך לאיבוד הדרך / אייל דודסון
השתלשלות כתר הכהונה מאהרן הכהן עד סוף ימי הבית השני, ו"האש הזרה" - הסטייה מחוקי ה' והתנשאות הכוהנים - אשר הביאה לנפילת בתי הכהונה
חובת האישה ללכת אחרי בעלה בפסיקתם של חכמי מצרים בימי הביניים / ד"ר מיכאל ליטמן
דיונים בחובתה של האשה ללכת אחר בעלה, ותשובה מפורטת על כך מאת רבי חיים כפוסי
חובת האישה לגור עם הורי הבעל / מיכאל ליטמן
תשובות הראשונים בדבר חובתה של אשה לדור עם חמותה
דמותו של קין בעיני רש"י ורמב"ן / מאיר רפלד
עיון בפרשת קין והבל מבהיר את גישתו של רש"י בפירושו למקרא לעומת גישתו של הרמב"ן
מבחנים מעשיים המבטאים את אהדת הרב קוק ללימוד תורה ביקורתי-מדעי / ארי יצחק שבט
עוד לעניין איסור אכילת אגוזים בראש השנה / יהושע שוורץ
טעם נוסף לאיסור אכילת אגוזים בראש השנה
ספר ירמיהו בראי ההיסטוריה / צפורה שויצקי
הוראת לימודי התנ"ך בביה"ס צריכה להיות משולבת ברקע היסטורי ובהתייחסות למקום האירוע ע"י צירוף מפות וכד'. גם בלימוד ספר ירמיה יש לכלול התייחסויות אלו.
שקר חינוכי / איילת פישר
חובת הזהירות על מידת האמת והפעמים בהם מותר לחרוג מן האמת ולשקר
שמעון ולוי אחים / אירית לוין
מאבקם של שמעון ולוי באנשי שכם הינו מאבק על ייחודו ולאומיותו של עם ישראל
ימים נוראים אצל עדות המזרח / פרופ' יוסף יואל ריבלין
תאור של מנהגי חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפורים בקהילות שונות. ובפרט ביהדות תימן ויהדות כורדיסטאן.
מאימתי קורין את "כגונא" בערבית / משה חלמיש
למידה מרחוק / קורסים ללמידה מרחוק באמצעות האינטרנט
פרשה במקרא בביטוי משולב מוסיקלי וציורי / מאיר בן אורי
מבוא ועריכה : יאיר בן אורי
חוות יאיר – החוט המקשר לשני חלקי הסיפור של בנות צלפחד / שלום קולין
זכות הציבור לדעת בתקנוני האתיקה העיתונאית / ד"ר צוריאל ראשי
טענת מקח טעות בבתולה מהנשואין / אלחנן דרייפוס
אמות שוחקות ועצובות / איתמר יעקבי
התחדשות האיסור בעברות נמשכות / חיים זיכרמן *
עד אחד באיסורים / אביעד אברדם
"משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו" / שלומי חלוצי
אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות
אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט / הרב יצחק שילת
אין הפקעת קידושין למסורבות גט / הרב דוד מלכא, דיין
תגובה למאמר "אפקעינהו רבנן לקידושין מינייהו", פרופ' ברכיהו ליפשיץ, מפירות הכרם, ישיבת כרם ביבנה, תשס"ד, 317.
אבות דרבי נתן - מהדורה מעוצבת / ההדיר - יהודה איזנברג
41 פרקים מעוצבים
עם ישראל חי - מבט אמוני בשעת משבר, נוכח תוכנית ההתנתקות / יוחאי רודיק
מערכת היחסים בין הקב"ה לבני האדם / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
המאבק של רבנו נגד אמונות תפלות / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
קיצור תולדות הרמב"ם והתפתחותו האינטלקטואלית / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
עיקרי אמונה ביהדות / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
הפולמוסים מסביב ללימוד חיבוריו של רבנו / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
מפעלו הספרותי של הרמב"ם / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
לוּ לא קם כמשה / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
ספר המדע / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
יסודות התיאולוגיה - מעשה מרכבה / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
חובות היסוד של האדם כלפי ה' / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
מבנה היקום ויסודותיו - מעשה בראשית / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תורת הנפש / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תקשורת בין האדם לא-לוהיו / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תורת המוסר - האתיקה / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
החוק השמימי וחובת לימודו / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
הגותו של הרמב"ם על רקע ההגות הכללית והיהודית / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
מדריך למורה להוראת הספר "משנתו ההיסטורית של ריה"ל", מ"מ / יאיר שיפמן
אגדת משיח / י. ד. אייזנשטיין
מה יקרה בבוא המשיח
גן עדן; גיהינום / י. ד. אייזנשטיין
מדרש סעודת לויתן / י. ד. אייזנשטיין
הקב"ה מסב עם הצדיקים בגן עדן.
מדרש סעודת גן עדן / י. ד. אייזנשטיין
מלחמות מלך המשיח / י. ד. אייזנשטיין
מעלתם של ישראל ושל הצדיקים שיזכו בביאת המשיח
אותות המשיח / י. ד. אייזנשטיין
האותות שיהיו לפני בוא המשיח
פרקי משיח / י. ד. אייזנשטיין
ימות המשיח ומלחמות ה' באומות העולם
מדרש תחיית המתים / י. ד. אייזנשטיין
שאלות ששאל ר' אליעזר את חכמים על תחיית המתים
הרשות נתונה, פרקי ידיעה ובחירה מתוך אור ה' / חסדאי קרשקש
ניתוח השיטות באשר לבחירה החופשית של האדם: האם האדם כפוף לסיבות ובכך החופש שלו מוגבל, או שהבחירה מוחלטת.
רבינו בחיי, האיש ומפעלו הספרותי / שמחה בונם אורבך
שכל ורגש בחובות הלבבות / איזנברג יהודה
הקורא אליו מכוון הספר "חובות הלבבות" אמון על ציות לחוקי התורה. הוא מקיים מצוות מכוחה של משמעת ואימון, ור' בחיי רוצה לזעזע את הקורא הזה, ולדחפו להכרות גבוהות ועליונות מזה של ציות וקבלת דין מכוחו של הרגל. הדרך בה פונה ר' בחיי אל הקורא היא דרך הניתוח השכלי. ההכרה השכלית אינה המפגש היחיד בין מחנך לח
ספר העיקרים - מאמר רביעי פרק ח - ראיות להשגחה בספר איוב מעניינים כוללים / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי פרק ט - ראיות להשגחה בספר איוב מענייני האדם / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי פרק יד - צדיק ורע לו בדברי הנביאים / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי פרק טו - צדיק ורע לו בדברי הנביאים / רבי יוסף אלבו
יסוד מורא וסוד תורה / אברהם בן מאיר אבן עזרא
הדרך לשלמות במשנתו של רב סעדיה גאון / איזנברג יהודה
רבהו סעדיה גאון, האיש ומפעלו הספרותי / שמחה בונם אורבאך
סיכום שיטתו של רס"ג וסיכום הספר אמונות ודעות
רב סעדיה גאון ודורנו / יחזקאל איזידור אפשטיין
הספר "אמונות ודעות" נכתב על ידי רב סעדיה גאון בגלל בעיות אמונה בדורו. מחבר המאמר טוען כי אותן הסיבות הגורמות לחוסר האמונה קיימות גם בדורנו
סוד הקדיש - טכסט קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש / נתן אופיר-אופנבכר
סוד הקדיש' שייך למסורת הפרשנית לקדיש שהתפתחה בברצלונה כהמשך למקובלי גירונה. יש סבירות גבוהה שהייחוס לרח"ק אינו טעות ותתחזק התיזה שהרח"ק הפילוסוף שישב בבית המדרש בברצלונה במאה הי"ד עסק גם במסירת סודות קבליים
מתוהה למאמין - צורה ותוכן בספר הכוזרי / איזנברג יהודה
ניתוח ספר הכוזרי מנקודת מבט של התפתחות הדיאלוג בספר והשינוי בעמדות המתווכחים
ויכוח המלך אלפונסו מספרד עם החכם בנבנשתי ופתרון חלום / יהודה דוד אייזנשטיין
בעקבות חלום אשר חלם אלפונסו מלך ספרד, מוזמן חכם יהודי בשם דון אברהם בנבנשתי לפותרו, ומתפתח ביניהם ויכוח. בהמשך המאמר מופיע פתרון החלום והתגשמותו.
ביטול עיקרי דת הנוצרים / חסדאי קרשקש
ר' חסדאי בן יהודה קרשקש אשר חי בספרד (1340 - 1410) כתב ספר בשם "מאמר בביטול עיקרי דת הנוצרים", בו הוא מונה עיקרים שהם יסודות אמונתם ומבטל אותם.
אגרת יהושוע אלורקי להמומר פאול די בורגוס / יהודה דוד אייזנשטיין
יהושע אלורקי, אשר חי בשנת 1400 בספרד, כתב אגרת לחברו דון שלמה הלוי שהשתמד ומכונה פאול די בורגוס, בה הוא מאשימו על שהמיר דתו. פאול די בורגוס מחזיר אגרת תשובה. מאוחר יותר התנצר גם יהושע אלורקי, וערך ויכוחי דת עם חכמי ישראל
אגרת התנצלות ר' משה מנדלסון בויכוחו עם הכומר לאוואטר / יהודה דוד אייזנשטיין
אגרת ששלח משה מנדלסון לחברו הכומר לאווטר, אשר תרגם ספר לראיות על אמיתות הנצרות והקדיש לו את תרגומו. באגרת מסביר מנדלסון את עמדתו הדתית
ויכוח על נצחיות התורה בין החכם יהודי ודון אלפונצו קארציולה / יהודה דוד אייזנשטיין
בשנת 1617 נערך ויכוח בעיר פירארא בין חכם יהודי ובין דון אלפונצו קאראציולה, בה ניסה להוכיח החכם היהודי את נצחיות התורה
שמעון כיפא / י. ד. אייזנשטיין
דמותו של שמעון בן כיפא כשלוחו של ישו
תפארת ישראל - פרק י / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק יא / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק א / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק יב / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק יג / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק טז / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק יז / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק יח / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק יט / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כ / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק ב / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כב / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כג / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כה / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כז / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כח / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כט / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק לא / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק ג / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק לב / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק לג / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק לו / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק לז / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק לח / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק לט / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק מ / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק מא / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק ד / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק מב / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק מג / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק מד / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק מו / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק מז / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק מח / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק מט / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק נ / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק נא / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק ה / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק נב / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק נג / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק נד / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק נה / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק נו / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק נז / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק נח / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק נט / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק ס / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק סא / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק ו / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק סב / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק סד / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק סה / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק סו / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק סז / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק סח / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק סט / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק ע / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק ז / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק ח / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל / יהודה ליוואי
שבעים פרקים מעוצבים
תפארת ישראל / יהודה ליוואי
מכתב הנשיאים בני חסדאי להגנת מורה נבוכים / יוסף יצחק קאבאק
מכתב מאת בני חסדאי אל קהילות קשטליא, להגנת הרמב"ם וספרו מורה נבוכים
מיפוי נושאים בתורה - פרשת תולדות / יששכר גואלמן
מכתב לאישה מוכה / הרב שלמה אבינר
האישה במשנתו של ר' מנחם המאירי / אברהם גרוסמן
האישה במשנתו של ר' שמחה משפירא / אברהם גרוסמן
השתתפות האישה בבחירות למוסדות הצבור / ב"צ עוזיאל
דיון בשאלה אם מותר לאישה לבחור ולהבחר למוסדות ציבור, ומסקנה שהדבר מותר
מעשה ידיה - אישה בין עבודה ומשפחה / אלישבע שטרית
על עבודת נשים יהודיות בחברה המסורתית במרוקו
נשים במאי זכיין / אליהו סולוביצ'יק
המאמר מצביע על הבחנה הקיימת אצל חז"ל בין 'כלל הנשים' שכלפיהן נאמרו ההגבלות בלימוד התורה, לבין 'נשים יחידות' שמעולם לא הוגבלו להרוות את צימאון נפשם לקל חי, במקרא, במשנה, בתלמוד, ומלהיכנס לפרד"ס ולטייל בה. העובדה שנשים לא חויבו במצוות מסוימות מהווה להן יתרון בדרך לשלמותן בידיעת ה' ועבודתו
איך נולדים ילדים / ריצארד לוולין
שיחה בין מבוגר וילד על תהליך ההפריה והלידה
איך נולדים ילדים - הלידה / ריצ'ארד לוולין
שטר צוואה לאיש
מראה כללי של חצר המשכן / איזנברג יהודה
מזבח העולה במקדש / איזנברג יהודה
דרכי הקרבנות - שיעור וירטואלי בהלכות קורבנות / איזנברג יהודה
תרומות ומעשרות - שיעור ללימוד עצמי של תרומות ומעשרות / יהודה איזנברג, דידי גורפינקל
אוסף האיורים של מכון המקדש
אוזבקיסטן - נופים ואנשים / יהודה איזנברג
אלבום תמונות
סין - נופים ואנשים / יהודה איזנברג
לימוד נוסח הפרשת תרומות ומעשרות - הדגמה אינטראקטיבית
מצגת המסבירה את נוסח ההפרשה ומשמעות כל פעולה ופעולה מן ההפרשה.
יוון - אלבום תמונות / יהודה איזנברג
cigoL evitanretlA / שבתאי רפפורט
רבנים כרופאי אליל / הרב שלמה אבינר
בגנות רבנים המבקשים כסף מנערה הבאה לבקש עצה רפואית
מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה - משמעות רפואית, משפטית והלכתית / הרב ד"ר מרדכי הלפרין
מתוך שנה בשנה תשס"א
ytilibisnopseR dna regnaD / שבתאי רפפורט
noitanoD nagrO dna ylimaF eht ,desaeceD ehT / שבתאי רפפורט
בתולים - מתוך אנציקלופדיה רפואית הלכתית / פרופ' אברהם שטיינברג
גילוי מידע לחולה - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
הפריה חוץ גופית - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
הפלה - מתוך אנציקלופדיה רפואית הלכתית / פרופ' אברהם שטיינברג
סיכום הלכתי ורפואי לבעיות הפלה טבעית ומלאכותית.
השתלת איברים - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
הסכמה מודעת - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
הצורך בהסכמה של החולה לפעילות רפואית הנעשית בגופו, והבעיות הכרוכות בקבלת ההסכמה.
הזרעה מלאכותית - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
השתנות הטבעים - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
התמודדות ההלכה אם תיאורים והנמקות שונות המופיעים בגמרא ומתארים טבע, השונה המציאות הנראית לעין או המוכרת על ידי המדע היום.
עישון - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
כשרות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
הלכות הקשורות לכשרות תרופות, מאכלים לחולה, ותנאים להיתר אכילת מאכלים שונים על ידי חולים.
קדימות בטיפול רפואי -מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
לידה - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
רגע המוות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
מניעת הריון - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
ניסויים רפואיים בבני אדם - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
ניתוח המת - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
נוטה למות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
רצח מתוך רחמים, המתת חסד
פוריות ועקרות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
רחם וטפולות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
סיכון עצמי - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
סודיות רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
מבחר ערכים מתוך האנציקלופדיה ההלכתית רפואית, בנושאים שונים, מן ההריון ועד למוות.
עובר - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
ecnednepednI dna noitamrofnI / שבתאי רפפורט
?htiaF tahW ,dlihC esohW / שבתאי רפפורט
דברי מבוא - מתוך הכינוס השנתי לרבנים ולרופאים בנושא גינקולוגיה / פרופ' אברהם שטיינברג
קצב התפתחות הרפואה גורם לשינויים תכופים במכשור ומחייב התייחסות חוזרת לפעילות הרפואית. הדבר גורם לבעיות אתיות והלכתיות, ודרכי הפתרון המקובלים: בית משפט וועדות אתיות אינן בהרכרח התשובה לבעיות. ההלכה פועלת בשיטה של שאלה ותשובה, וזו הדרך הנכונה.
דברי פתיחה לנושא טיפולים גינקולוגיים / הרב איתן אייזמן
דימומים מן הרחם הם מן הבעיות השכיחות אצל נשים. יש להגדיר מהו הרחם, אילו דימומים הם האוסרים את האישה, ואילו טיפולים גורמים לדימום.
שימור והשתלה של רקמות ותאי רבייה / הרב איתן אייזמן
נשים העוברות טיפולי הקרנה או טיפולים כימותירפיים מאבדות את היכולת לבייץ, עקב פגיעה בשחלה. השיטה המתוארת במאמר היא לשמר חלק מן השחלה עד לאחר הטיפול, ולחזור ולשתול אותו בגוף האישה לאחר שהבריאה.
פוריות ותפקוד הגבר בדיקות וטיפולים לקראת נישואין ולאחריהם / הרב ד"ר מרדכי הלפרין
בדיקת פוריות של הגבר כרוכות בבעיות הלכתיות סבוכות. בדיקות זרע עשויות להיות קשרות באיסורים. יש גם לברר אם הפריה חוץ גופית עונה על החובה ללדת ילדים "פרו ורבו".
הטיפול ביילודים - היבטים כלכליים / פרופ' ארתור אידלמן
המבנה הכלכלי של התמיכה בבתי החולים הוא כזה שבית החולים אינו מקבל את ההוצאות עבור הפגייה, שעה שהמחיר לטיפול בפגים עולה כל הזמן. ניתן להציל פגים קטנים יותר ויותר, בהשקעה רבה יותר, אבל מדיניות משרד הבריאות וביטוח לאומי היא שלהוצאה זו אין "אב".
היבט הלכתי לטיפול הרפואי ביילודים / הרב דב ליאור
המאמר הציג תשובות לשאלות שהופיעו במאמרו של ד"ר שימל לגבי בדיקות בהריון וטיפול ביילודים פגועים.
nrobweN ehT fo efiL / שבתאי רפפורט
gnidnepS cilbuP fo ecitsuJ dna scitiloP / שבתאי רפפורט
ytilbisnopseR / שבתאי רפפורט
הכינוס השנתי השני לרבנים ולרופאים בנושא גינקולוגיה
המאמרים המוגשים כאן הם הרצאות מהכינוס השנתי השני לרבנים ולרופאים בנושאי גינקולוגיה, גנטיקה, פוריות ויילודים לאור ההלכה.
שו"ת ציץ אליעזר - חלק ט"ו סימן י"ג , א - בעניין סודיות רפואית
שו"ת ציץ אליעזר - חלק ט"ו סימן י"ג ,ב - בעניין סודיות רפואית
שו"ת ציץ אליעזר - חלק י"ג סימן פא - בעניין סודיות רפואית
הגישה לילוד במצוקה / פרופ' ארתור אידלמן
התקדמות הטיפול בפגים מעמיד בפני החברה בעיה חדשה. ככל שמצליחים להציל פגים שנולדו בתקופה קצרה יותר של הריון, כך גדל אחוז הילדים הפגועים שיוותרו בחיים. הצלת ילד פירושה השארתו בחיים כשהוא חולה חסר תקווה, פגוע מוח ואולי צמח.
היבט הלכתי לטיפול הרפואי בפגים ויילודים / הרב זלמן נחמיה גולדברג
יש איסור רציחה, חובת הצלה, ויש גם רשות להסיר מגוסס דבר המונע ממנו למות. מכאן שיש להבדיל בין רצח לבין הסרת מניעה בלתי טבעית. אפשר להכניס מרכיב זה בדיונים העוסקים בהצלה. גם עניין המחיר יש לו משמעות בהלכה, כאשר אסור לפדות שבוי ביותר ממחירו.
כניסה מחושבת לסיכון - היבט הלכתי / הרב מאיר שלזינגר
"סכנה" היא מושג יחסי, התלוי בהשקפתו של האדם ופחדיו. גם ההלכה מתחשבת בכך.
שיטות מוקדמות לאבחנה טרום לידתית / ד"ר אייבי לוין
המאמר מתאר את השיטות השונות לאבחון מצבו של העובר טרם לידתו.
היבט הלכתי לתכנון המשפחה ומניעת הריון / הרב ישראל מאיר לאו
הבעיות ההלכתיות של תכנון משפחה ומניעת הריון. יש לבדוק כל מקרה לגופו, ולא לדון בנושאים בפומבי ובדרך שיוסקו מסקנות לא נכונות.
דימומים שמקורם מסופק / הרב אייזמן
אחת הבעיות החמורות בדיני אישות היא בעיית הדימומים. יש לזהות את מקור הדימום, ולקבוע האם זה דימום האוסר את האישה על בעלה.
אי פוריות האישה, טיפולים רפואיים וסיבוכים / פרופ' יורם דיאמנט
אי פוריות האישה נגרמת מסיבות רבות, חלקן תלויות בגבר, וחלקן באישה. בהן: אי התאמה בין מועד הביוץ למועד הטבילה, שחלה פולוציסטית, הדבקויות ברחם. בהפריית מבחנה נתקלים בבעיות הלכתיות של דילול עוברים - אם הוא מותר.
ההלשנה על אנה פרנק והאחראי לה - חידה שלא באה על פתרונה / נתן נאדל
נסיון להבהיר את התיאוריות על זה שהלשין על המסתור של אנה פרנק ומשפחתה והסגירם לנאצים
רופאים יהודיים בגטאות כסוג של הנהגה יהודית / דן קריסטל
פעולתם של צוותי רפואה בגטאות
ימים נוראים במחנה הסגר בגרמניה / א. כרמון, י. אורון
מדרש מעשה יהודית / י. ד. אייזנשטיין
סיפור גבורתה של יהודית שכרתה את ראש אליפורני הרשע והצילה את עם ישראל מידיו
מדרש לחנוכה / י. ד. אייזנשטיין
הנסים שאירעו לישראל ולזכרם נקבע חג החנוכה
באייר מתחדש זיוו של עולם / שאול ישראלי
דרשה ליום העצמאות
שימוש באופטיקה מודרנית בראיית הירח החדש / דרור פיקסלר וד"ר יצחק ישי
בזמן הקדמונים לא היו אמצעים לשיפור הראיה, ועדות החודש הייתה על הדבר הנראה בעין רגילה. כיום יש אמצעים אופטיים רבים (כמשקפת, טלסקופ וכדומה) שבאמצעותם ניתן לזהות את גרמי השמים אף ביום. נראה שאין להשתמש באמצעים אלו על מנת להעיד, אך ניתן להיעזר בהם על מנת לדעת האם תיתכן עדות. כלומר - על מנת לברר האם תיתכ
על המאמר 'חשבון תקופות ומזלות' / יצחק מאיר יעבץ
למועד חודש האביב - על הסטייה בין הלוח היהודי לבין אורך השנה / איזנברג יהודה
האם נשוב לקדש חודשים עפ"י הראייה / רחמים שר שלום
גם לאחר שיחודש מעמד הסנהדרין, חשבונות הלוח לא ישתנו, וימשיכו לקדש חודשים על פי חשבון ולא על פי ראייה.
הלוח היהודי / איזנברג יהודה
הלוח העברי / איזנברג יהודה
תגובת שי ואלטר למאמרו של רחמים של שלום - האם נשוב לקדש חדשים עפ"י הראיה / שי ואלטר
האם נשוב לקדש חדשים על פי הראיה - תשובה להשגותיו של שי ואלטר / רחמים שר שלום
תקופות השנה / ישראל יצחק הלוי איצקוביץ
שבת / מדור שבת באתר האינטרנט דעת
בר-יוחאי
איש חסיד היה
אדיר איום ונורא
במוצאי יום מנוחה
יום השבת אין כמוהו
יום שבתון אין לשכוח
שמיטה / אתר אינטרנט ייעודי לנושא השמיטה
איך יוצאים מבעית השמיטה / יואל אליצור
מוצאי שביעית שמיטה אמיתית - משימה אפשרית / יואל אליצור
אוצר בית דין או היתר מכירה / יהושע בן מאיר
מתן עדיפות למכירת הקרקעות בשביעית על פני אוצר בית דין
פולמוס צפת בדין פירות נכרים בשמיטה / איזנברג יהודה
רבי אברהם ישעיהו קרליץ, חזון איש שביעית כ:כז / אתר שמיטה
איך יש להתנהג בשביעית / אתר שמיטה
שנת שבתון - לבית הספר התיכון / איזנברג יהודה
סדר השביעית לפי פסקי החזון איש / מתוך: דבר השמיטה
לוח תאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחים לשנת השמיטה תשס"א / משה זקס
לוחות תאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחים לשנת השמיטה תשס"ח / משה זקס
לוח תאריכים לאיסור ערלה תשס"ח / משה זקס
מצוות שנת השבע / איזנברג יהודה
איגרת השמיטה / אברהם יצחק הכהן קוק
מי שאינו סומך על המכירה והוזמן לביתו של המסתמך עליה / הרב עובדיה יוסף
מכוער / יאיר ברקאי
האישה מצידון - ניתוח ספרותי והצעות להוראה / יהודית בר-יש"ע גרשוביץ
ניתוח ספרותי של המדרש ודרך הוראותו
מות בניו של רבי מאיר / שמואל פאוסט
ניתוח האגדה על מות בניו של רבי מאיר, ותגובת אשתו ותגובתו הוא למותם
חלי איתן - שירים / חלי איתן
אילפא ורבי יוחנן / נילי בן ארי
ניתוח האגדה על רבי יוחנן ואילפא, תוך התייחסות לבעיה של העיסוק בתורה מול העיסוק בפרנסה.
עיון בשיר "איש מביט בבנו" לנתן יונתן / שושנה בקשי
ניתוח השיר "איש מביט בבנו" בהשוואתו לסיפור העקדה ולשירו של רשב"ג "כשורש עץ".
"מכתבים לטליה" מאת דב אינדיג / דינה לוין
סקירה על הספר "מכתבים לטליה"
העמדה האירונית בין שתי התרבויות - דברים על שירתו של ארז ביטון / נפתלי טוקר
לבטי זהות ולבטי קיומיות יהודית ביצירת המאירי / חנה יעוז
רשויות / רבי אברהם בן-מאיר בן-עזרא
פזמון / רבי אברהם בן-מאיר בן-עזרא
תוכחות / רבי אברהם בן-מאיר בן-עזרא
על מות לבן / רבי אברהם בן-מאיר בן-עזרא
התולים / רבי אברהם בן-מאיר בן-עזרא
פיוט לסוכות / רבי יעקב בן-מאיר
מיטב השיר כזבו / רבי משלם בן-שלמה די-פיאירה
המצבה / רבי משלם בן-שלמה די-פיאירה
ליל שימורים / ינאי
קינה / רבי מאיר בן-ברוך
מה' משפט איש / רבי עמנואל בן-שלמה
שירים / אייזקס שרה זמירה
שירים / ברנר איתמר
שירים / ינאי
שירים / לבשאי חיים
שירים / בוסאק מאיר
שירים / איזקסון מירון ח
שירים / פלאי פנחס
שירים / יאיר צבי
שירים / אברהם בן-מאיר בן-עזרא
שירים / יעקב בן-מאיר
שירים / מאיר בן-ברוך
שירים / משלם בן-שלמה די-פיאירה
שירים / הרואיל רטסנק
שירים / אידל שושנה
מזמורי בודהאים / אפרים א. ליסיצקי
ספרות / מדור ספרות באתר האינטרנט דעת
איתן / ישראל שייב
דימוי האישה והאם בנבואת הנחמה / איזנברג יהודה
הנביא מדמה את השיחה שבין ישראל לקב"ה כשיחה בין אישה המתלוננת על בעלה ותשובתו לתלונתה
עבד ה' - מיהו? / איזנברג יהודה
בפרק נג מתוארים שלושה רעיונות המתאימים גם להוי דורנו: האנטישמיות, תיאור תדהמת הגויים ותיאור הגאולה והתקומה
הוי היורדים מצרים לעזרה / איזנברג יהודה
יחסי ישראל ומצרים בתקופת הנביאים. הפכפכנות מצרים כלפי ישראל
ירמיהו א: דמותו של ירמיהו / איזנברג יהודה
ירמיהו ב: מה מצאו אבותיכם בי עול / איזנברג יהודה
ירמיהו ב: האבות והמנהיגים / איזנברג יהודה
ירמיהו ד: מדוע נביאי השקר משכנעים? / איזנברג יהודה
ירמיהו ה: קיום העולם כעדות לקיום בורא / איזנברג יהודה
ירמיהו ו: ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב / איזנברג יהודה
ירמיהו ז: היכל ה' המה / איזנברג יהודה
ירמיהו ח: התופת וגיא בן הינום / איזנברג יהודה
ירמיהו ט: בין בני אדם, או מחוצה להם? / איזנברג יהודה
ירמיהו ט: בזאת יתהלל המתהלל / איזנברג יהודה
ירמיהו י: אותות השמים וההורוסקופ / איזנברג יהודה
ירמיהו י: נבערו הרועים - וכל מרעיתם נפוצה / איזנברג יהודה
ירמיהו יא: שמעו את דברי הברית / איזנברג יהודה
ירמיהו יא: ירמיהו משוחח עם אברהם / איזנברג יהודה
ירמיהו יב: צדיק אתה ה', אך משפטים אדבר אותך / איזנברג יהודה
ירמיהו יב: רשע וטוב לו / איזנברג יהודה
ירמיהו יג: משמעותם של המעשים הנבואיים / איזנברג יהודה
ירמיהו יד: העם שאהב לנוע / איזנברג יהודה
ירמיהו טו: מיהי יולדת השבעה? / איזנברג יהודה
ירמיהו טז: מה עווננו ומה חטאתנו? / איזנברג יהודה
ירמיהו טז: הפחד מארץ צפון / איזנברג יהודה
ירמיהו יז, תהלים א: דמותו של הבוטח בה' / איזנברג יהודה
ירמיהו יז: השבת בספר ירמיהו / איזנברג יהודה
שיחות בספר ירמיהו, ירמיהו יז - השבת / יהודה איזנברג
ירמיהו יח: איך ידע העם מי מדבר בשם ה'? / איזנברג יהודה
ירמיהו יט: עבודת המולך בגיא בן הינם / איזנברג יהודה
ירמיהו כו: נביא אמת או נביא שקר? / איזנברג יהודה
ירמיהו יט: עבודת הקורבנות והמזבחות / איזנברג יהודה
ירמיהו כג: איך יובחן נביא אמת מנביא שקר? / איזנברג יהודה
ירמיהו כג: איך מבין הנביא את דברי הנבואה? / איזנברג יהודה
ירמיהו כד: דימוי התאנים הטובות והרעות / איזנברג יהודה
ירמיהו כה: בבל או מצרים? / איזנברג יהודה
ירמיהו כח: ירמיהו וחנניה / איזנברג יהודה
ירמיהו כז: "בבלה יובאו ושמה יהיו" / איזנברג יהודה
ירמיהו כט: המאבק עם נביאי השקר / איזנברג יהודה
ירמיהו לא: הד לתוכחה בדברי ירמיהו / איזנברג יהודה
ירמיהו לב: מכירת השדה לחנמאל / איזנברג יהודה
ירמיהו לו: המגילה שכתב ירמיהו / איזנברג יהודה
ירמיהו לז: צדקיהו: קוים לדמותו של מלך חסר אופי / איזנברג יהודה
ירמיהו לח: ירמיהו בחצר המטרה / איזנברג יהודה
ירמיהו לט: עבד מלך הכושי / איזנברג יהודה
ירמיהו מ: גדליהו בן אחיקם - לדמותו של מנהיג נאיבי / איזנברג יהודה
ירמיהו מא: מים רבים אשר בגבעון / איזנברג יהודה
ירמיהו מב: ויהי מקץ עשרת ימים / איזנברג יהודה
ירמיהו מד: ויכוח תאולוגי בין ירמיהו לנשים במצרים / איזנברג יהודה
ירמיהו מה: ירמיהו וברוך בן נריה / איזנברג יהודה
ירמיהו מו: הקרב בכרכמיש על נהר פרת / איזנברג יהודה
ירמיהו מז: מי היו הפלשתים? / איזנברג יהודה
ירמיהו מח: ישראל ומואב / איזנברג יהודה
ירמיהו נ: "חרב היונה" - לתולדותיו של מושג / איזנברג יהודה
לא הבאת לי שה עולותיך / איזנברג יהודה
בישעיהו מג מביע הנביא את אכזבת ה' מעם ישראל ומוכיח אותם. אך יחד עם זאת מביע את אהבת הקב"ה, רחמיו וסליחתו על החטאים
נבואת גאולה / איזנברג יהודה
נבואת הגאולה בישעיהו ד, מכילה רעיונות המקבילים לתיאור יציאת מצרים ולתיאורי גאולה בנביאים אחרים
ישעיהו ז,י: שאר ישוב - המכוון בשם בנו של ישעיהו / מאיר ויס
שיחות בספר יחזקאל / איזנברג יהודה
מבחר שיחות בספר יחזקאל ששודרו בקול ישראל במסגרת פרקי היום בתנ"ך
יחזקאל יג: שלום שלום ואין שלום / איזנברג יהודה
יחזקאל יד: מדוע הנביא משקר? / איזנברג יהודה
יחזקאל טו: מה מסמל עץ הגפן? / איזנברג יהודה
יחזקאל טז: שלוש שיחות ביחזקאל טז / איזנברג יהודה
יחזקאל ב: כי בית מרי המה / איזנברג יהודה
יחזקאל יז: משל ונמשל ומה שביניהם / איזנברג יהודה
יחזקאל יח ו-לג: בחירה חופשית או כפויה / איזנברג יהודה
יחזקאל כא: כי עמד מלך בבל לקסום קסם / איזנברג יהודה
יחזקאל כב: על כן נתתיך חרפה בגויים / איזנברג יהודה
יחזקאל כו-כח: צור וירושלים / איזנברג יהודה
יחזקאל כח: מלך צור ודימויו / איזנברג יהודה
יחזקאל כט-לב: פרידה ממצרים / איזנברג יהודה
יחזקאל כט: מצרים - ממלכה שפלה / איזנברג יהודה
יחזקאל לד: הרועים הרעים / איזנברג יהודה
יחזקאל לה: ישראל ואדום / איזנברג יהודה
יחזקאל ד: הנביא סובל את סבל העם / איזנברג יהודה
יחזקאל לו: לא למענכם אני עושה בית ישראל! / איזנברג יהודה
יחזקאל לז: מי הם העצמות היבשות שקמו לחיים? / איזנברג יהודה
יחזקאל לח: נבואת פורענות לגויים באחרית הימים / איזנברג יהודה
יחזקאל לט: חילול השם וכבוד ישראל / איזנברג יהודה
יחזקאל מ: תבנית בית המקדש / איזנברג יהודה
יחזקאל מד: הכוהנים הלויים בני צדוק / איזנברג יהודה
שיחת סיכום לספר יחזקאל / איזנברג יהודה
יחזקאל ה: לכן אבות יאכלו בנים / איזנברג יהודה
יחזקאל ו: פולחן המוות על המזבח / איזנברג יהודה
יחזקאל ז: המוכר אל ממכרו לא ישוב / איזנברג יהודה
יחזקאל ח: סמל הקנאה המקנה / איזנברג יהודה
יחזקאל ט: וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב, והתוית תו על מצחות האנשים / איזנברג יהודה
יחזקאל יא: מלחמת הג'ינגלים של הנביא יחזקאל / איזנברג יהודה
יחזקאל יב: הנשיא החותר בקיר / איזנברג יהודה
שני נביאים מול ארבע מפלגות - ירמיהו ויחזקאל בימי גלות יהויכין / יהודה אליצור
בזמן גלות יהויכין התחלק העם בין בבל וארץ ישראל, כאשר בכל מקום היו קבוצות בעלות אוריינטציה אחרת ביחסם למצב הפוליטי אליו נקלעו.
עיונים בספר ישעיהו - שאלות לעיון בישעיהו א-י / איזנברג יהודה
עיונים בספר ישעיהו - שאלות לעיון בישעיהו יא-מב / איזנברג יהודה
עיונים בספר ישעיהו - שאלות לעיון בישעיהו מד-סו / איזנברג יהודה
יום הנקמה באדום / איזנברג יהודה
נקמה באדום
דברי הימים א , כד-כה: עבודת הלוויים במקדש / איזנברג יהודה
דברי הימים א, כד: משמרות העבודה שמקדש / איזנברג יהודה
דבהי"ב לד; מ"א יא, כא: לא תראינה עיניך בכל הרעה / איזנברג יהודה
דברי הימים ב, ל: פסח חזקיהו / איזנברג יהודה
דברי הימים ב, כט: חנוכת המקדש בימי חזקיהו / איזנברג יהודה
דבהי"ב י, מל"א יב: עצת הזקנים ועצת הילדים / איזנברג יהודה
דברי הימים ב כז-כח: אחז מלך יהודה / איזנברג יהודה
שלמה ובת פרעה / איזנברג יהודה
מעמדה של בת פרעה בבית שלמה המלך, והשלכות נישואין אלו על מלכותו ועל עם ישראל במהלך ההיסטוריה
ספר איוב בתפיסת הרמב"ם / איזנברג יהודה
ספר איוב בתפיסת הרמב"ן / איזנברג יהודה
איוב לג-לד: הופעתו של אליהוא / איזנברג יהודה
עיונים בספר תהלים - שאלות לעיון במזמורים א-עט / איזנברג יהודה
עיונים בספר תהלים - שאלות לעיון במזמורים פג-קלא / איזנברג יהודה
תהילים ל"ד: נצור לשונך מרע! / איזנברג יהודה
תהילים ק"ד: תיאור מעשי בראשית במזמורי תהילים / איזנברג יהודה
תהלים י': למה ה' תעמוד ברחוק / איזנברג יהודה
תהלים י"ב: שוא ידברו איש את רעהו / יהושע רוזנברג
תהילים ק"כ: הצילה נפשי משפת שקר / איזנברג יהודה
תהילים קכ"ח: יברכך ה' מציון, וראה בטוב ירושלים / איזנברג יהודה
תהילים קל"ג: שבת אחים גם יחד / איזנברג יהודה
תהלים י"ד: אין עושה טוב, אין גם אחד / יהושע רוזנברג
תהלים קמא: משאת כפי מנחת ערב / איזנברג יהודה
תהלים קמט: לעשות נקמה בגויים / איזנברג יהודה
תהלים ט"ו: מי ישכון בהר ה'? / איזנברג יהודה
תהלים ט"ו: בא דוד והעמידן על אחת עשרה / איזנברג יהודה
דמות הצדיק בתהלים א' / איזנברג יהודה
תהלים כ"ג: הרועה והמלך / איזנברג יהודה
תהלים כ"ז: האדם הבודד מול אלהים / איזנברג יהודה
תהלים ל"ב: דמותו של בעל-תשובה / איזנברג יהודה
תהלים ל"ד: נצור לשונך מרע! / איזנברג יהודה
תהלים נ"א: מהות החרטה / איזנברג יהודה
תהילים נ"ה: פדה בשלום נפשי מקרב לי / איזנברג יהודה
תהילים ס"א: מקצה הארץ אליך אקרא / איזנברג יהודה
תהילים ס"ב: אחת דיבר אלהים - שתים זו שמעתי / איזנברג יהודה
תהילים ס"ה: לך דומיה תהילה / איזנברג יהודה
תהלים פ"ט: מצאתי דוד עבדי – בשמן קדשי משחתיו / איזנברג יהודה
תהילים צ"א: רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה / איזנברג יהודה
בעלי החיים שבתשובת ה' לאיוב / יהודה פליקס
האם קבל איוב תשובה לטענותיו במענה ה / יהושע מנחם רוזנברג
הסיפור על ראשיתו של איוב / מאיר וייס
ניתוח סיפור איוב: דמותו, תכונותיו, הצרות שנתרגשו עליו וכו'
פירוש הגיוני לספר איוב - פרקים ד-ה / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
רמב"ם על ספר איוב / מיכאל שוורץ
סקירת הדעות בספר איוב בשאלת הגמול והצדק
רמב"ן על ספר איוב / איזנברג יהודה
מתוך: שער הגמול, מהדורת אינטרנט תשס"ב על פי כתבי יד
ספר איוב - סיכום פילוסופי / רבי יוסף אלבו
רבי יוסף אלבו מסכם את הדעות שבספר איוב בהרחבה. המובא להלן הוא תקציר מתוך דברי רבי יוסף אלבו, בהשמטות. הכותרות - הוספת המהדיר. [יהודה איזנברג]
תוכן וצורה בספר איוב / עדיאל שרעבי
שיחות בספר ירמיהו / איזנברג יהודה
מדרש דניאל / י. ד. אייזנשטיין
הקורות את דניאל מיום גלות מלכות יהודה, ונבואת העתיד מה שיקרה את עם ישראל עד ימות המשיח.
משלי י"ג, ש"א כ"ו: יש נספה בלא משפט / איזנברג יהודה
משלי ט"ו, דברים ד: מה תפקידו של הלב במקרא? / איזנברג יהודה
משלי כ"א: מידת שליטתו של האדם בגורלו. / איזנברג יהודה
משלי כ"ה: כבוד אלוהים הסתר דבר / איזנברג יהודה
משלי כ"ו: ענה כסיל כאיוולתו. / איזנברג יהודה
משלי כ"ט: יסר בנך ויניחך / איזנברג יהודה
משלי ל': מי עלה שמים וירד / איזנברג יהודה
נחמיה ד: בניית חומות ירושלים / איזנברג יהודה
נחמיה י: האמנה - ההחלטות של עולי בבל / איזנברג יהודה
חסר ויתר / י. ד. אייזנשטיין
מדרש טעמי החסר והיתר במקרא
הוראת תנ"ך במכינות קדם צבאיות / ברוך אפרתי
כתיב ולא קרי / י. ד. אייזנשטיין
הסבר המקראות בהם מופיע כתיב ולא קרי
מדרש קרי ולא כתיב / י. ד. אייזנשטיין
המקורות במקרא בהם מצוי קרי ולא כתיב.
מספר יוצאי מצרים / שלמה אבינר
דיון בשאלת התרבות עם ישראל במצרים. כיצד יתכן כי תוך מאתיים ועשר שנים שבעים נפש הולידו עם של שישים ריבוא
חכמות נשים בנתה ביתה - מקומה של האישה בחברה המקראית / יהודה אליצור
במאמר סקירה על פעילות של נשים במקרא ועל חכמתם המנווטת את הגברים
פירוש על שיר השירים לרבינו שמואל בן מאיר - הרשב"ם / אהרון יעללינעק
איכה ג: תגובת המקונן לאסון עמו / איזנברג יהודה
איכה, ירמיהו לו: ההופעה הראשונה של מגילת איכה / איזנברג יהודה
מגילת איכה ותשעה באב / איזנברג יהודה
קהלת י"ב: הזיקנה בספר קהלת / איזנברג יהודה
מדרש מגילת אסתר / י. ד. אייזנשטיין
השתלשלות המאורעות מגזרת המן ועד להצלתם
פירוש על קהלת לרבינו שמואל בן מאיר - הרשב"ם / אהרון יעללינעק
השבעתי אתכן בנות ירושלים / איזנברג יהודה
ייבום וגאולה במגילת רות / איזנברג יהודה
מכילתא / מדרש הלכה לספר שמות - מהדורת אינטרנט מעוצבת
מעוצבת בידי זהבה גרליץ
יהושע י: שמש בגבעון דום / איזנברג יהודה
יהושע א: משה ויהושע / איזנברג יהודה
שופטים - מבוא כללי / איזנברג יהודה
שופטים ג: אהוד בן גרא / איזנברג יהודה
שופטים ד-ה: דבורה, ברק וסיסרא / איזנברג יהודה
שופטים ו-ח: מלחמות גדעון / איזנברג יהודה
שופטים יא-יב: יפתח / איזנברג יהודה
יהושע כ: גאולת הדם ומשמעותה / איזנברג יהודה
שמשון - שופט או גיבור? / איזנברג יהודה
שופטים יז-כא: סיום ספר שופטים / איזנברג יהודה
יהושע ב: משלוח מרגלים / איזנברג יהודה
יהושע כב: המזבח במזרח הירדן / איזנברג יהודה
יהושע ג: מעבר הירדן / איזנברג יהודה
יהושע ד: שתים עשרה אבני זיכרון / איזנברג יהודה
יהושע ה: ברית מילה וחג הפסח / איזנברג יהודה
אברהם אבינו ומצוות המילה / איזנברג יהודה
יהושע ה: ויאכלו מעבור הארץ / איזנברג יהודה
"ממחרת השבת" / איזנברג יהודה
יהושע ה: פגישת יהושע עם המלאך / איזנברג יהודה
יהושע ו: כיבוש יריחו / איזנברג יהודה
יהושע ז: עכן מועל בחרם / איזנברג יהודה
יהושע ח-ט: כיבושי יהושע / איזנברג יהודה
יהושע ט: המלחמה על גבעון / איזנברג יהודה
שופטים ד-ה: מלחמת דבורה, ברק וסיסרא - מפת האיזור
לפני היות מלך - עיונים בספר שופטים / איזנברג יהודה
עיונים בספר שופטים
סיכום ספר יהושע / איזנברג יהודה
לפני היות מלך / איזנברג יהודה
עיונים בספר יהושע
ר' מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייסר - המלבי"ם / יחיאל צבי מושקוביץ
רמב"ם על ספר איוב / יוסף קאפח
סקירה כללית
מדרש רבה לויקרא פרשה יח: איש כי יהיה זב מבשרו
מדרש רבה לויקרא פרשה כב: שחיטת קדשים בחוץ ואיסור במות
מדרש רבה לויקרא פרשה לג: לא תונו איש את עמיתו
מדרש רבה לויקרא פרשה לז: איש כי יפליא לנדור
מדרש רבה לבמדבר פרשה יג: קרבנות הנשיאים
מדרש רבה לבמדבר פרשה יד: קרבנות הנשיאים; נבואת משה
מדרש רבה לבמדבר פרשה ז: שילוח הטמאים מן המחנה
ראיות מכריעות נגד ולהויזן / דוד הופמן
אדרת אליהו / איזנברג יהודה
אליהו הנביא ממנה את אלישע לנביא על ידי הלבשת אדרתו. משמעות האדרת אצל אליהו
עלייתו של אליהו / איזנברג יהודה
מסלול דרכם של אליהו הנביא ואלישע תלמידו, טרם הסתלקותו של אליהו
בימים ההם אין מלך בישראל / יהודה קיל
הוראת ספר שופטים פרקים יז-כא בנושא דברי ימי ישראל לפני מינוי מלך על העם
בגדיו של שאול ומעילו של שמואל / איזנברג יהודה
המאמר מראה כיצד בגדיו של שאול מסמלים את מלכותו
דוד ואחיתופל / איזנברג יהודה
הסבר עצותיו של אחיתופל לאבשלום במרידתו במלכות דוד אביו
דוד ואבשלום / איזנברג יהודה
יחסו של דוד המלך אל אבשלום בנו
דוד ושאול- אהבה קנאה ופחד / איזנברג יהודה
תיאור השלבים השונים במאבק בין שאול לבין דוד
אלישע ונעמן / איזנברג יהודה
סיפור ריפוי צרעתו של נעמן, שר צבא ארם, על ידי אלישע הנביא
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים בתיאור כיבוש הארץ בספר יהושע / יגאל ידין
תיאור כיבוש הארץ בספר יהושע מתוך אספקטים צבאיים וארכיאולוגים והשוואה לכיבוש הערבי את הארץ לאחר מות מוחמד
הוראת פרקים נבחרים בנביאים ראשונים - ספר מלכים / אברהם גרוסמן
מלכים א',יא: חטאי שלמה / אברהם גרוסמן
מלכים א, פרק יא: חטאי שלמה / מאת: פרופ' אברהם גרוסמן
העיר שומרון / ד"ר זאב וילנאי
האישה השונמית ובנה המת / איזנברג יהודה
תאור שלוש הדמויות המתוארות במלכים ב' פרק ד: האישה השונמית, אלישע הנביא ונערו גיחזי
הבטחת המלוכה לבית דוד / איזנברג יהודה
מעקב במקרא אחר ההבטחה למלכות בית דוד כי לא תיכרת המלוכה מזרעו עד עולם
כיצד הפקיע אחאב את כרם נבות? / איזנברג יהודה
סיפור הפקעת כרם נבות היזרעלי על ידי אחאב
כי חפץ ה' להמיתם / איזנברג יהודה
משמעות הכבדת לבם של בני עלי
מערכת הכספים של בית המקדש / איזנברג יהודה
תאור שיטת גביית הכספים לבית המקדש ודרך השימוש בכספים אלו
מדוע פחד שמואל למשוח את דוד / איזנברג יהודה
מדרש ואשה אחת מנשי בני הנביאים / י. ד. אייזנשטיין
שבחן של נשים צדקניות
מלחמת עמלק / איזנברג יהודה
משכן שילה / איזנברג יהודה
מקומו של משכן שילה, ופירוש הפסוק "עד כי יבוא שילה" בפרשנות היהודית והנוצרית
משפט שלמה / איזנברג יהודה
ניתוח משפט שלמה (משפט שתי נשים) המסביר את פסק דינו של שלמה
נבואה וגורל במקרא / איזנברג יהודה
פלשתים, יהודים, וארון הברית / איזנברג יהודה
המאמר משווה בין מסעו של ארון ברית ה' משדה פלישתים לקרית יערים, והנסיון הראשון של דוד להעלותו לירושלים
סנחריב עולה על ירושלים / איזנברג יהודה
המלחמה בעמלק - מלחמת שאול בעמלק ומקומה בהגות הנבואית / יהודה אליצור
תיאור חטאו של שאול במלחמת עמלק הוא מחצית של עניין שלם. מחציתו השנייה - חטאו של דוד ובת שבע. המקרא מסביר בשני אלה מדוע נבחר דוד ומדוע הודח שאול.
שמואל א כד-כו: דמותו של דוד לאור ההיסטוריוסופיה המקראית / יהודה אליצור
תיאור תולדות חייו של דוד כסדרה של ניסיונות שמטרתן להכינו למלכות.
חברה וממלכה בהגות המקראית / יהודה אליצור
תפיסת המקרא את עם ישראל, גורלו, ממלכתו והדרישות ממנו
שמואל ב, כ כו: עירא היאירי ובני דוד / יהודה אליצור
טעמם של איסורי העריות / אלחנן סמט
פרשת ראה - מצוות המסתעפות מאיסור עבודה זרה / אלחנן סמט
מתוך עיונים בפרשות השבוע - סדרה שניה
פרשת בא - שאילת הכלים בראי הפרשנות האפולוגטית ובראי הפרשנות האחרת / אלחנן סמט
מתוך עיונים בפרשות השבוע - סדרה שניה
עונשו האישי של אחאב על רצח נבות וגזר הדין על ביתו / אלחנן סמט
גישתנו לספרות המקראית / משה סיסטר
מאמר המתאר גישה סוצאליסטית - חילונית לתנ"ך
הוראת המקרא / מאיר בלוך
כותב המאמר, בעל השקפת עולם סוציאליסטית מתאר את התיחסותו ללימוד התנ"ך ולדרכי הוראת התנ"ך בבתי הספר התיכוניים, תוך פולמוס עם הדעות הרואות בתנ"ך ספר "דתי".
מחקר על עמדות מורים להוראת תנ"ך בחטיבה העליונה בחמ"ד - 2006 / שירה אילוז ודוד רזניק
ארבע הצוואות של יעקב / יהודה איזנברג
אברהם המקראי - הברכה שבניגודים / אוריאל סימון
דמותו של אברהם כמופת לדורות
השירים בסוף פרשת חקת / איתי אליצור
הסבר השירות של סוף פרשת חוקת והבנת חטאו של משה על בסיס שירות אלה
בראשית כב: עקידת יצחק - בחינה מחודשת / בנימין איש שלום
כי תהיינה לאיש שתי נשים - המאבק בין רחל ללאה על הבכורה / איתי אליצור
במאבק על הבכורה מפסיד תמיד הבכור. האבות העדיפו בנים אחרים על פני הבכור. כך ניכר בברכות יעקב ובברכת משה. מקום השראת השכינה תלוי בקביעה מיהו הבכור, שהוא יארח את בית המקדש בתחומו
קורבנות בספר בראשית / איזנברג יהודה
פרוט הקורבנות שהוקרבו על ידי האבות, ובניית המזבחות והמצבות המתוארים בספר בראשית.
מי אתה פינחס בן אלעזר? / איזנברג יהודה
עיונים בספר במדבר - שאלות לעיון בבמדבר א-יב / איזנברג יהודה
עיונים בספר במדבר - שאלות לעיון בבמדבר יג-טו / איזנברג יהודה
עיונים בספר במדבר - שאלות לעיון בבמדבר טז-כא / איזנברג יהודה
עיונים בספר במדבר - שאלות לעיון בבמדבר כב-כט / איזנברג יהודה
עיונים בספר במדבר - שאלות לעיון בבמדבר ל-לו / איזנברג יהודה
פטירת אהרן / י. ד. אייזנשטיין
הרגישות שגילה משה רבנו כשנצטווה ע"י הקב"ה להודיע לאהרן אחיו כי הגיע שעתו
ויהי בבקר והנה היא לאה / יאיר איכר
רמאות לבן והחלפת לאה ברחל הן מעין תגמול להחלפת יעקב בעשיו בזמן הברכות
מוצאי שביעית: שמיטה אמיתית - משימה אפשרית / יואל אליצור / יואל אליצור
הצעה לתכנון החקלאות בדרך שמצוות השמיטה תישמר והחקלאות לא תינזק.
יוסף ואחיו / איזנברג יהודה
תיאור היחסים בין יוסף ואחיו וסיפור מעשה התוודעותו אליהם
עמוס א': על רדפו בחרב אחיו / איזנברג יהודה
עיונים בספר עמוס: שאלות לעיון בספר עמוס / יהודה איזנברג ומשה ארנד
עמוס ג: רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה / איזנברג יהודה
עמוס ג: נבואת חורבן מפי עמוס / איזנברג יהודה
עיונים בספר עמוס: יחס הנביא לקורבנות / יהודה איזנברג ומשה ארנד
עיונים בספר עמוס: שאלות חזרה וסיכום / יהודה איזנברג ומשה ארנד
חבקוק א-ב: למה תביט בוגדים, תחריש בבלע רשע צדיק ממנו / איזנברג יהודה
שיחות בספר הושע / איזנברג יהודה
הושע א: מי היה הושע? / איזנברג יהודה
הושע י: מימי הגבעה חטאת ישראל / איזנברג יהודה
הושע יא: אפרים - הבן היקיר / איזנברג יהודה
הושע יג: זובחי אדם עגלים ישקון / איזנברג יהודה
הושע יד: על חלוקת הפרקים במקרא / איזנברג יהודה
הושע ב: שני נביאים המתנבאים ערב חורבן / איזנברג יהודה
הושע ב: אהבת בשר ואהבת ה' / איזנברג יהודה
הושע ג: אין אפוד ותרפים / איזנברג יהודה
הושע ד: חבור עצבים אפרים, הנח לו / איזנברג יהודה
הושע ה: רמיזות היסטוריות בנבואת הושע / איזנברג יהודה
הושע ו: כי חסד חפצתי ולא זבח, ודעת א-לוהים מעולות / איזנברג יהודה
הושע ז-ח: ולא זעקו - לי יזעקו / איזנברג יהודה
הושע ח: אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו / איזנברג יהודה
הושע ט: בכורי תאנים ומשמעותם / איזנברג יהודה
מלאכי א: "ואמרתם, במה אהבתנו" / איזנברג יהודה
שיחות בספר מיכה / איזנברג יהודה
מיכה א', ז, - בין יהודים ונוצרים / איזנברג יהודה
מיכה ד: כל העמים ילכו איש בשם אלהיו / איזנברג יהודה
מיכה ו: האתן בכורי פשעי / איזנברג יהודה
מיכה ו: עשות משפט ואהבת חסד / איזנברג יהודה
מיכה ו: מה ה' דורש מעמך? / איזנברג יהודה
עיונים בספר נחום / איזנברג יהודה
נחום א: אל קנוא ונוקם / איזנברג יהודה
נחום ב: רגלי המבשר / איזנברג יהודה
נחום ג: חורבן אשור / איזנברג יהודה
עובדיה, עמוס א: ישראל ואדום / איזנברג יהודה
צפניה ב: וישתחוו לו איש ממקומו, כל איי הגויים / יהושע רוזנברג
צפניה ג: רעיון השארית אצל צפניה ואצל נביאים אחרים / יהושע רוזנברג
שלוש בריחותיו של יונה / איזנברג יהודה
זכריה יג: וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ / יהושע רוזנברג
זכריה א: ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום / יהושע רוזנברג
זכריה ד: ראיתי והנה מנורת זהב כולה / יהושע רוזנברג
זכריה ו: הנה איש - צמח שמו / איזנברג יהודה
בחירת קטעי התפילות לפי כיתות / איזנברג יהודה
קטעי התפילות שמומלץ להתחיל להתפלל בבית הספר ובגן, ממויינים לפי גיל
הצעות לארגון התפילה / איזנברג יהודה
הצעות לארגון התפילה בבית הספר ובגן הילדים
קדיש יתומה - תגובה לתגובה / איזנברג יהודה
המאמר משיב לביקורתו של הרב גוטל על מאמרו של וולוולסקי בדבר אמירת קדיש על ידי בנות, ומציין את החשיבות בהתרת אמירת קדיש זה.
להוראת ברכת אבות / איזנברג יהודה
מהי תפילה? / איזנברג יהודה
תפילת שמונה עשרה / י. ד. אייזנשטיין
מקור הברכות בשמונה עשרה
תכנית לימודים בתפילה / איזנברג יהודה
דו שיח של חרשים בין טכנאי תאטרון לטכנאי דת / דב לנדאו
על התיאטרון הדתי - בעיותיו האמיתיות והמדומות
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - המשפחה והאישה
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - ימים נוראים
לוח דינים ומנהגים לשנת תשס"ט / עורך: יהודה איזנברג
מדרש רבה למגילת אסתר / איזנברג יהודה
מהדורת אינטרנט מעוצבת
מדרש רבה למגילת איכה / זהבה גרליץ
מהדורת אינטרנט
הכותים בדברי התנאים / יהודה אליצור
היחס אל הכותים השתנה במרוצת הזמן, והם נדחו מישראל ונאסרו בחיתון
בירור שיעור כזית מצה / יהושע בן מאיר
ההבדלים בין מניני המצוות של רס"ג / איתי אליצור
השוואת שני פיוטים של רס"ג המונים את המצוות
חמישים שנות לבטים / איזנברג יהודה
פרקי הספר עורכים סקירה על תוכניות הלמודים בתורה שבעל פה משנת תרע"ד, באמצעות ניתוח הבעיות העומדות במרכז ההוראה של מקצוע זה בבית הספר הדתי.
ספר המצוות לרמב"ם - הקדמות ושורשים / עיבד והוסיף כותרות: יהודה איזנברג
הקדמת הרמב"ם לספר המצוות. בהקדמה הוא קובע את העקרונות על פיהם ייקבע מהי מצווה שיש למנותה בתרי"ג המצוות.
חודש בחודשו - מאימתי שואלים את הגשמים?
התלמוד... מקצתו כתוב ומקצתו על פה - אינטרנט, תורה שבעל פה, והוראת גמרא / עוזיאל פוקס
הצעת לדרך לימוד המקשרת בין צורת הלימוד בתלמוד - קישורים ממקום אחד למשנהו, לצורך הגלישה באינטרנט
בית הלל ובית שמאי
רבי מאיר
אישות ומשפחה - חוברת לתלמיד ומדריך למורה - 43 פרקים / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - איסורי נישואין / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - עגונה / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - ייבום / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - גירושין / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - דיני ירושה / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - רמב"ם, מורה נבוכים
אישות ומשפחה - רמב"ם, ספר המצוות
אישות ומשפחה - קידושין ונישואין / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - עליה לארץ ישראל - שו"ת הרמב"ם
אישות ומשפחה - שו"ת שרידי אש - תנועת הנוער ישורון / הרב יחיאל וינברג
אישות ומשפחה - שו"ת שרידי אש - נשואי תערובת / הרב יחיאל וינברג
אישות ומשפחה - שו"ת אגרות משה - בדיקות טי-זקס / הרב משה פיינשטיין
אישות ומשפחה - נישואין / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - שו"ת אגרות משה - טיפול רפואי ודיני צניעות / הרב משה פיינשטיין
אישות ומשפחה - שו"ת אגרות משה - קידושי משחק / הרב משה פיינשטיין
אישות ומשפחה - שו"ת אגרות משה - דרכי תשובה / הרב משה פיינשטיין
אישות ומשפחה - נישואין אזרחיים / אהרון קליינשפיז
אישות ומשפחה - באהבת המין / הרב א"א דסלר
אישות ומשפחה - המקווה במצדה / יגאל ידין
זכויות החולה - הנחיות ביצוע בדיקה רפואית בתחום צנעת הפרט
אישות ומשפחה - חובות וזכויות בנישואין / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - קידושי ספק / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - בין בעל לאשתו / הרב שלה מן ההר, יהודה איזנברג,
אישות ומשפחה - חובות האב לבניו / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - כיבוד הורים / איזנברג יהודה
כבודה של האישה / הרב אלימלך בר שאול
אישות ומשפחה - היהדות והאהבה / שלום רוזנברג
אישות ומשפחה - הקרב על המשפחה / אפרים רז
אישות ומשפחה - כיסוי ראש אשה בפני בעלה / הרב משה פיינשטיין
אישות ומשפחה - אמצעי מניעה / יואל קטן, חנה קטן, אלחנן בראון
להיות יהודי - האדם מול הטבע / איזנברג יהודה
להיות יהודי - תפילה / איזנברג יהודה
להיות יהודי - מצוות הזכרון / איזנברג יהודה
להיות יהודי - ארץ ישראל / איזנברג יהודה
להיות יהודי - בין יהודים לאומות העולם / איזנברג יהודה
להיות יהודי - בין יהודים לאומות העולם / איזנברג יהודה
להיות יהודי - התהוות העם / איזנברג יהודה
להיות יהודי - אבני דרך בהתגבשות ההלכה / איזנברג יהודה
להיות יהודי - הלוח היהודי / איזנברג יהודה
להיות יהודי - באה שבת באה מנוחה / איזנברג יהודה
להיות יהודי - בין איש לאשתו / איזנברג יהודה
להיות יהודי - פרקי מבוא לאמונת ישראל ולחוקיו / איזנברג יהודה
מעגל השנה - חודש אייר - פסח שני, יום העצמאות
מעגל השנה - חודש אייר - חובת הלל ביום העצמאות, יום ירושלים
מעגל השנה היהודית / איזנברג יהודה
מעגל השנה - חודש ניסן - פסח, ספירת העומר, איסור חדש
מעגל השנה - חודש שבט - תרומות ומעשרות - דרך ההפרשה למעשה / איזנברג יהודה
חקר עריכתו של פרק א במשנת קידושין - מאין ולאן? / אברהם וולפיש
מדריך למורה להוראת הספר "אבות ובנים" / נפתלי גולדשטיין ויהודה איזנברג
מדריך למורה להוראת הספר "ימי הפורים" / יהודה איזנברג משה ירקוני נפתלי גולדשטיין
מדריך למורה להוראת החוברת: "פרקי משנה - סנהדרין" / איזנברג יהודה
מדריך למורה להוראת הספר "שומרים" / ד"ר נפתלי גולדשטיין ירמיהו מלחי יהודה איזנברג
ממנהגי יהדות פרס (איראן) / חנינא מזרחי
לקט ממנהגי יהדות פרס
מונחים ביהדות - מושגים בסיסיים ביהדות לילדים עולים / איזנברג יהודה
מדרש רבה למגילת רות / איזנברג יהודה
מהדורת אינטרנט
סאשה ותמר - שנה חדשה / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - יום כיפורים / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - חג סוכות / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - ארבעת המינים / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - שמחת תורה / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - שבת המלכה / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - חנוכה / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - למרינה נולד אח / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - בסופרמרקט / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - מצות לפסח / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - יום העצמאות / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - יום ירושלים / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - חג השבועות / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - נתנאל בר-מצוה / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - קורותיה של חבורת ילדים בירושלים - יהדות לעולים / איזנברג יהודה
שאלות בהלכה לפי הספר "קיצור שלחן ערוך מקור חיים" / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - תפילה / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - סעודה וברכות / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - שבת / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - חגים וזמנים / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - כיבוד, צדקה ומזוזה / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - שולחן טהור / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - בין אדם לחברו / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שיעורי המצוות / החזון איש
במאמר שלפנינו מובאים שיעורי מצוות לפי פסקי החזון איש זצ"ל
שיעורי המצוות / על פי בעל החזון איש
תורה שבעל פה - דיני אישות ומשפחה שאלון מספר 005105 - קיץ תשס"ג 2003
בגרות בתושב"ע, דיני אישות ומשפחה, שאלון 5105, קיץ תש"ס 2000
בגרות בתושב"ע, דיני אישות ומשפחה, שאלון 5105, קיץ תשס"א 2001
בחינת בגרות בתורה שבעל-פה, דיני אישות ומשפחה
בגרות בתושב"ע, דיני אישות ומשפחה, שאלון 5105, קיץ תשנ"ג 1993
בגרות בתושב"ע, דיני אישות ומשפחה, שאלון 5105, קיץ תשנ"ד 1994
בגרות בתושב"ע, דיני אישות ומשפחה, שאלון 5105, קיץ תשנ"ה 1995
בחינת בגרות בתורה שבעל-פה - דיני אישות ומשפחה, שאלון מספר 5105
מבחן בגרות בתורה שבעל-פה - דיני אישות ומשפחה, 5105 - 1998
בגרות בתושב"ע, דיני אישות ומשפחה, יחידת לימוד אחת, שאלון 5105, קיץ תשנ"ט 1999
אישות ומשפחה - מבחן בגרות
אקטואלי אך לא רלוונטי - תגובה למאמר של הרב לוי / איזנברג יהודה
הצעתו של הרב לוי ללמד גמרא כבסיס לעיון בנושאים אקטואליים לא תצלח, כי ברוב המקרים אין המסקנה ההלכתית תואמת את החיים כיום. כל פסיקה הקובעת "חייב בדיני שמים" - אין לה משמעות בחברה שרובה אינו ירא מדין שמים. יש ללמד גמרא כסדר, ובמקביל לעסוק בסוגיות הלכתיות על פי ספרות השאלות והתשובות.
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
מתוך המאמר - תולדות ההלכה והחיים המודרניים
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
דיון בהשתלשלות ההלכה ובבעיות הנובעות משינויים בסדרי החיים ובידע המדעי. התייחסות לבעיות ההלכה בעולם המודרני.
דיני צבא ומלחמה / חנוכה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / הרבנות הצבאית / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / חסד של אמת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כשרות / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כהנים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כוחו המוסרי של צה"ל / על מוסר במלחמה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / נטילת ידיים וסעודה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / נכרי / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / פורים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / רפואה בשבת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / חג הסוכות / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תעניות / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / בין אדם לחברו / בין דתיים ללא דתיים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / ש' מן-ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כשרות / בשר וחלב / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כשרות / הכשרת כלים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כשרות / ערלה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כשרות / תרומות ומעשרות / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / פעילות מבצעית בשבת / גיוס חרום בשבת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / פעילות מבצעית בשבת / כוננות בשבת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / פעילות מבצעית בשבת / מארבים בשבת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / פסח וימי הספירה / יום העצמאות / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / שגרת מחנה בשבת / הבדלה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / שגרת מחנה בשבת / קידוש / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / שגרת מחנה בשבת / תחום שבת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / תפילת ערבית / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / בית הכנסת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / קריאת שמע / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / תפילת מנחה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / תפילה בשעת הדחק / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / תפילין / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / ציצית / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / והיה מחניך קדוש / קדושת המחנה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / ימים נוראים / ראש השנה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / ימים נוראים / תקיעת שופר / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / ימים נוראים / יום הכיפורים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / יום-טוב / תפילות החגים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
מסכת דרך ארץ זוטא / ערך: יהודה איזנברג
הפסקה בקריאת המגילה / איל משה קרים
החלפת פעילות עם חייל שלא צם / איל משה קרים
בוחן מסייעת בצום גדליה / איל משה קרים
חיוב גופיה זוהרת בציצית / איל משה קרים
הנחת תפילין בתרגיל סיירת גומי / איל משה קרים
נטילת ידיים במסדר השכמה / איל משה קרים
תספורת בחול המועד / איל משה קרים
גילוח בחול המועד / איל משה קרים
מקומות עבודה זרה וקברים בנווטים / איל משה קרים
העלמת ליקוי גופני / איל משה קרים
הסתרת חולשה גופנית לפני מבצע / איל משה קרים
נטישת עמדת שמירה / איל משה קרים
דווח על הסתרת מום / איל משה קרים
קידוש מול ראש מגולה באשה / איל משה קרים
סוכה בשיעור מצומצם / איל משה קרים
נטילת ידיים בהשכמה בשטח / איל משה קרים
ניגוב ידיים במדים / איל משה קרים
לקיחת תפילין לתרגיל גדול / איל משה קרים
לקיחת תפילין לתרגיל גדול / איל משה קרים
נפילת תפילין בטנק / איל משה קרים
הנחת תפילין בשטח אויב / איל משה קרים
הנחת תפילין של איטר / איל משה קרים
שינה לפני תפילת שחרית / איל משה קרים
עבודות לפני תפילת שחרית / איל משה קרים
תפילת שחרית בתרגיל פלוגתי / איל משה קרים
מנחה גדולה או מנחה קטנה בשמירה / איל משה קרים
תפילה במקום סכנה - תפילת הדרך / איל משה קרים
החלפת שמירה עם חילוני לצורך השלמת מנין / איל משה קרים
תפילה בזמן נהיגה / איל משה קרים
תפילה במקום ריח רע / איל משה קרים
נשיאת כפיים עם נעליים / איל משה קרים
הפעלת מזגן בשבת / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בשבת / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בשבת / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בשבת / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בשבת / איל משה קרים
הצטרפות לרכב הנוסע בהיתר בשבת / איל משה קרים
הצטרפות לרכב הנוסע בהיתר בשבת / איל משה קרים
ניקוי משקפי אבק בשבת / איל משה קרים
האם מותר להדליק תנור כשיש חשש שחיל אחר יכבה אותו / איל משה קרים
הכרת הגיזרה בשבת / איל משה קרים
הצטרפות לרכב הנוסע בהיתר בשבת / איל משה קרים
הצטרפות לנסיעה אסורה בשבת / איל משה קרים
הצטרפות לנסיעה אסורה בשבת / איל משה קרים
שטיפת כלי סעודה בשבת / איל משה קרים
פעילות משטרה צבאית בשבת - האם מותר לנסוע לצורך חקירה / איל משה קרים
פעילות משטרה צבאית בשבת - האם מותר לנסוע בשבת לצורך חקירה / איל משה קרים
פעילות משטרה צבאית בשבת - נסיעה לצורך מעצר חייל עם סמים / איל משה קרים
פעילות משטרה צבאית בשבת - נסיעה לצרכי חקירה / איל משה קרים
הכרת הגיזרה בשבת / איל משה קרים
אכילה במוצ"ש אחר הבדלה ולפני ערבית / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום שבת / איל משה קרים
רישום כלי רכב בשבת / איל משה קרים
רישום כלי רכב בשבת / איל משה קרים
אכילה לפני תפילה בשבת / איל משה קרים
אכילה לפני תפילה בשבת / איל משה קרים
הכרת הגיזרה בשבת / איל משה קרים
נסיעה לכנס בטיחות בשבת / איל משה קרים
הסעת רכב בשבת לצורך מילוי מים / איל משה קרים
העברת שיחות מנהלתיות בשבת / איל משה קרים
העברת שיחות מנהלתיות בשבת / איל משה קרים
הוצאת מים מסיר שעל האש בשבת / איל משה קרים
חייל שלא התפלל שחרית ומוסף עד אחר חצות היום / איל משה קרים
תוספת שבת כשעליו נשק ואפוד / איל משה קרים
ברכת מעין שבע במחנה, במאהל ובפריסה / איל משה קרים
הכנת כרטיס טווחים בשבת / איל משה קרים
הכנת כרטיס טווחים בשבת / איל משה קרים
שטיפת רצפת חדר אוכל בשבת / איל משה קרים
החלפת סוללה בשבת או הכנסה למטען - מה עדיף / איל משה קרים
נטילת ידיים לפני הקידוש / איל משה קרים
הכנה מקודש לחול לצורך מסדר / איל משה קרים
העדפת הליכה על פני נסיעה בשבת / איל משה קרים
העדפת הליכה על פני נסיעה בשבת / איל משה קרים
העדפת הליכה על פני נסיעה בשבת / איל משה קרים
שימוש בטלפון בשבת לצורך בירור חיוב נסיעה / איל משה קרים
שימוש בטלפון בשבת לצורך הזעקת חייל / איל משה קרים
הדלקת אור שעון במארב בשבת / איל משה קרים
הכנת כרטיס טווחים בשבת / איל משה קרים
סעודת שבת לפני תפילת ערבית / איל משה קרים
הדלקת נר שבת על ידי חשמל / איל משה קרים
עמידה בשער בסיס חיל-אויר בשבת / איל משה קרים
לבישת כפפות במקום שאין עירוב / איל משה קרים
שימוש בטלק בשבת / איל משה קרים
קשירת והתרת שקית חלות בשבת / איל משה קרים
הנאה ממעשה שבת - בישול / איל משה קרים
שימוש במזגן בנסיעה מבצעית בשבת / איל משה קרים
שימוש במזגן בנסיעה מבצעית בשבת / איל משה קרים
מזון שהובא מחוץ לתחום ברגל / איל משה קרים
מזון שהובא מחוץ לתחום ברגל / איל משה קרים
כתיבה בשבת / איל משה קרים
הנמכת ווליום במכשיר קשר / איל משה קרים
השלמת פק"ל בשבת / איל משה קרים
רחיצה בשבת / איל משה קרים
הדלקת מדורה בסיור בשבת / איל משה קרים
תפילת שמונה עשרה במסע / איל משה קרים
ביטול חזרת ש"ץ / איל משה קרים
קריאת התורה או תפילה בציבור - מה עדיף / איל משה קרים
השלמת קריאת התורה של שבת במנחה / איל משה קרים
השלמת קריאת התורה של שני וחמישי במנחה כשלא קראו בשחרית / איל משה קרים
תפילה בישיבה בעת נסיעה / איל משה קרים
תפילת שחרית לפני הזריחה / איל משה קרים
תפילת שחרית בציבור לפני הזריחה / איל משה קרים
תפילת שחרית לפני הזריחה / איל משה קרים
אכילה לפני תפילה / איל משה קרים
תפילה עם כפפות / איל משה קרים
בגדי תפילה / איל משה קרים
קריאת שמע, תפילה וברכות ללא כיסוי ראש / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום לשם מצוות שופר / איל משה קרים
אימונים ביום צום / איל משה קרים
אימונים ביום צום / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום לשם מצוות שופר / איל משה קרים
נסיעה עם גוי כדי לשמוע תקיעת שופר / איל משה קרים
סוכה מטלק מתקפל / איל משה קרים
בדיקת חמץ בצה"ל / איל משה קרים
ליל הסדר בזמן פעילות ביטחון שוטף / איל משה קרים
אכילה ושתיה אחר אכילת אפיקומן / איל משה קרים
צום במהלך נוהל קרב למשימה / איל משה קרים
אימונים ביום צום / איל משה קרים
הכשרת תנור אפיה / איל משה קרים
בישול גויים / איל משה קרים
שימוש באוכל ובתבלינים לבניית שולחן חול (=שו"ח) / איל משה קרים
שמירה עם רדיו / איל משה קרים
לשון נקיה / איל משה קרים
קניית מוצר כשר מחנות הפתוחה בשבת / איל משה קרים
הטלת עבודות על כהן והענשתו / איל משה קרים
נטילת ידיים בסדרת שלג / איל משה קרים
הפסק בסעודה - דיני ברכות כשמפסיק בסעודה / איל משה קרים
"הקפצת מוצב" באמצע תפילה, קריאת שמע וברכת המזון / איל משה קרים
שינה לפני התפילה בחול ובשבת / איל משה קרים
תפילה בזמן כוננות / איל משה קרים
תפילה שלימה ביחידות, או מקוצרת במנין / איל משה קרים
תפילה במקום מטונף / איל משה קרים
תפילה במקום מטונף / איל משה קרים
תפילה לפני יציאה לפעילות מבצעית / איל משה קרים
ברכה בחדר שירותים / איל משה קרים
שמירת חפצי חול בנרתיק התפילין / איל משה קרים
הנחת תפילין בלילה / איל משה קרים
תרגילי קשת בשבת / איל משה קרים
אמירה לנכרי בשבת / איל משה קרים
הנאה ממעשה שבת / איל משה קרים
הנאה ממעשה שבת / איל משה קרים
תפילת מנחה של יום שישי אחרי קידוש ליל שבת / איל משה קרים
מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש / איל משה קרים
מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש / איל משה קרים
מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש / איל משה קרים
נשיאת מכשיר מוטורולה בשבת / איל משה קרים
נשיאת מכשיר מוטורולה בשבת / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בשבת / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בשבת / איל משה קרים
מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש / איל משה קרים
סטיה ממסלול הסיור בשבת / איל משה קרים
הפסקת חשמל בשבת- חיבור הזרם מחדש במחנה צבאי / איל משה קרים
הסרת צבעי הסוואה בשבת / איל משה קרים
פקודה לתרגיל גדודי סמוך לשבת / איל משה קרים
הכנת רשימת ציוד בשבת / איל משה קרים
פתיחת שער הכרוכה בהדלקת נורית / איל משה קרים
סילוק נפל בשבת / איל משה קרים
פתיחת דלת חשמלית בשבת / איל משה קרים
כיבוי שפנפן בשבת / איל משה קרים
שטח זרוע בית סאתיים / איל משה קרים
ניקוי אוהלים בשבת - האם מותר לטאטא אוהל בשטח חולי / איל משה קרים
ניקוי אוהלים בשבת - האם מותר להתיז מים על קרקע האוהל / איל משה קרים
שטיפת רצפת חדר אוכל בשבת / איל משה קרים
תלישת צמר גפן בשבת / איל משה קרים
טלטול מוקצה בשבת מחמת הפסד / איל משה קרים
פינוי ציוד ממחסן בשבת / איל משה קרים
העדפת כתיבה ב"עט שבת" על פני כתיבה במחשב / איל משה קרים
ערוב - מחיצת שער / איל משה קרים
עירוב - מחיצת שער / איל משה קרים
ערוב - מחיצה גרועה / איל משה קרים
ערוב - מיכל סולר כעמוד צורת הפתח / איל משה קרים
ערוב - צורת הפתח על ידי מחסום ביקורת / איל משה קרים
ערוב בשבת - עמדת שער כעמוד צורת הפתח / איל משה קרים
דיני ערוב - טלטול בבור תחמושת בשבת / איל משה קרים
קשרי מלחמה - ברכות / איל קרים
קשרי מלחמה: ברכת שעשה לי נס בהתקלות / איל משה קרים
קשרי למחמה: ברכת המזון בהליכה / איל משה קרים
קשרי מלחמה: ברכת שעשה לי נס בהתקלות / איל משה קרים
התקבצות דתיים בשעת האוכל לצורך זימון / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בראש השנה / איל משה קרים
הדלקת נר חנוכה / איל משה קרים
קריאת מגילה במנין או פרשת זכור במנין / איל משה קרים
קריאת פרשת זכור במנחה וללא מנין / איל משה קרים
אכילת חמץ בפעילות מעבר לגבול / איל משה קרים
אכילת מצה בערב פסח / איל משה קרים
גילוח בימי ספירת העומר / איל משה קרים
אכילת בשר בתשעת הימים / איל משה קרים
אכילת בשר בתשעת הימים / איל משה קרים
טבילת כלים / איל משה קרים
שתיית קפה שחור שבושל בסיר חלבי בארוחה בשרית / איל משה קרים
הנחת זר פרחים על הקבר / איל משה קרים
כניסה לכנסיה נטושה / איל משה קרים
גזל גוי / איל משה קרים
לימוד ציר בשבת / איל משה קרים
לימוד ציר בשבת / איל משה קרים
הזנקת מסוק בשבת - האם מותר לסוע עד למסוק ברכב / איל משה קרים
עשיית מלאכות לאחר קבלת שבת / איל משה קרים
עשיית מלאכה לאחר קבלת שבת / איל משה קרים
הוצאת שבת ביציאה למארבים / איל משה קרים
נטילת ידיים בשבת על גבי האדמה / איל משה קרים
אבטחת מחללי שבת / איל משה קרים
אבטחת מחללי שבת / איל משה קרים
עירוב חצרות - האם ניתן לסמוך על גדר קיבוץ / איל משה קרים
עירוב חצרות בצבא / איל משה קרים
חתימה על ציוד בשבת / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום שבת / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום שבת לצורך תפילה / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום שבת / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום שבת / איל משה קרים
טלטול פקל כיסים / איל משה קרים
כניסת צוות לוט"ר לכוננות בליל שבת / איל משה קרים
נסיעה לנגיעת-גדר בשבת / איל משה קרים
איחור סיורי לילה בשבת לצורך מניעת חילול שבת / איל משה קרים
בדיקת נשק בשבת בעזרת פנס / איל משה קרים
הסעת מזון לשומרים בשבת / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בשבת / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בשבת / איל משה קרים
מילוי כרטיס עבודה בשבת / איל משה קרים
תדלוק נגמשי"ם בשבת / איל משה קרים
שימוש בנל"ן בשבת / איל משה קרים
הצטרפות לנסיעה אסורה בשבת / איל משה קרים
ביטול הזנקת מסוק / איל משה קרים
ניתוק אור בלם בסיור בשבת / איל משה קרים
הוצאת תבשיל בשבת מסיר שעל האש / איל משה קרים
אבטחת אנשי "קומץ" / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בשבת / איל משה קרים
נסיעה בשבת לצורך תחקיר / איל משה קרים
עירוב על ידי שדה מוקשים / איל משה קרים
הדלקה וכיבוי אור בזמן אירוע בטחוני / איל משה קרים
הדחת כלי סעודת שבת בשבת / איל משה קרים
הדחת כלי סעודת שבת בשבת / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בשבת / איל משה קרים
החלפת שומרים בשבת ברכב / איל משה קרים
מי שלא קידש בליל שבת / איל משה קרים
ניקוי נעליים בשבת / איל משה קרים
סטיה ממסלול סיור בשבת / איל משה קרים
השכמת שומר בשבת על ידי מ.ק. / איל משה קרים
טיפול בבגד רטוב בשבת / איל משה קרים
טיפול בבגד רטוב בשבת / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום לאמירת תשליך / איל משה קרים
זמן אמירת סליחות לחיילים / איל משה קרים
תקיעת שופר במנין מעורב (ספרדים ואשכנזים) וביחידות / איל משה קרים
נעילת נעליים צבאיות במהלך נוהל-קרב ביום כיפורים / איל משה קרים
תשלומין לתפילת נעילה / איל משה קרים
פעילות מבצעית ביום הכיפורים / איל משה קרים
רחיצה ביום כיפור / איל משה קרים
רחיצה ביום כיפור / איל משה קרים
עליה לתורה למי שלא צם ביום כיפור / איל משה קרים
חיילים בתנאי שרב לעניין צומות דרבנן / יהושע בן מאיר
תוקפם של הוראות בטיחות בצה"ל / יהושע בן מאיר
הוראות הבטיחות בצה"ל הן הוראות מבצעיות הניתנות על ידי מומחים לכך, ועל כן הן מחיבות מנקודת מבט של "ונשמרתם לנפשותיכם".
מקרא מגילה בזמן שמירה / איל משה קרים
פינוי חללים בשבת וחג במלחמת יום הכיפורים / הרב יהושע מאיר בן מאיר
קשרי מלחמה / איל משה קרים
שאלות ותשובות בענייני הלכה בצבא שלושה חלקים, כ- 250 מאמרים
מחלוקת האמוראים על דברי רבי אלעזר בן עזריה בעניין אי גביית תוספת כתובה / שולמית ולר
אידיאולוגיה ופסיקת הלכה: הרב קוק כפוסק / חגי בן ארצי
אהבתו של ר' חסדאי קרשקש: מרכזיות רעיון האהבה במשנתו / שמיר אילון
עבודת מ"א
איתור תחומי הר הבית ומקום המקדש / אשר גרוסברג
מכבש בית בד בעל שני ברגים בארץ ישראל / איתן איילון
חוות יאיר - פרשת כיבוש והתנחלות בגולן / יגאל אריאל
דרכה של קוצק / מאיר אוריין
מבוא למדרש איכה רבה / שלמה באבר
מוסר השכל / האי גאון
מדרש זוטא - על שיר השירים, רות, איכה וקהלת / שלמה באבר
ספר המנהגים / יצחק איזק טירנא
פירוש התורה לרשב"ם / רבינו שמואל בן ר' מאיר
השחיטה וצער בעלי חיים / ישראל מאיר לוינגר
יראים / אליעזר ממיץ
שאילתות רב אחאי גאון / אחאי גאון
אור ה' / חסדאי קרשקש
שירי מצוות / יונתן אייבשיץ
משלי שועלים / ברכיה בן נטרונאי הנקדן
לקח טוב על איכה / טוביהו ב"ר אליעזר
שאלות ותשובות מהר"ם מרוטנבורג / מאיר מרוטנבורג
שאלות ותשובות מהר"ם מרוטנבורג / רבי מאיר מרוטנבורג - מהר"ם מרוטנבורג
שאלות ותשובות הרמ"א / משה איסרלש
שאלות ותשובות המהר"ם מלובלין / מאיר מלובלין
מאיר עין על הגדה של פסח / מאיר איש שלום
מגילת איבה / יום טוב ליפמן הלר
קידושין על תנאי
פתחי תשובה / רבי ישראל איסרלין
ספר הישר לרבנו תם / יעקב בן מאיר, רבנו תם
המקח והממכר / רב האי גאון
גבורות השם / יהודא ליוואי בן בצלאל - מהר"ל
ספר החיבור וספר המצרף / ברכיה בן נטרונאי הנקדן
ארחות חיים / גרשון חנוך העניג מאיזביצה
חוות יאיר - שאלות ותשובות / יאיר בכרך
הנוי הצלחה / יונה אייזיק ניימאן
פרקים בהלכות אישורת על פי התלמוד / רב צעיר
פירוש הרמב"ן לספר איוב / ר' משה ב"ר נחמן - הרמב"ן
טל ברכות / מאיר בראלי
שעורים במסכת ברכות
חורבן ישראל באירופה / משה פראגר
פרקים סיכום בצירוף ילקוט מסמכים ותעודות
שם הגדולים השלם / חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א
חלק ראשון ושני
בן המלך והנזיר / רבי אברהם הלוי בן חסדאי - מתרגם
לקט מצוות מספר החינוך / מאיר קדוש
יחידת לימוד לבחינות בגרות
משך חכמה / מאיר שמחה הכהן מדוינסק
באורים ופרושים, רעיונות ודרושים, הערות וחדושים
פירוש על איוב / מאיש לא נודע שמו
מהדורת אברהם זולצבאך
דור דור ודורשיו - חלק א / אייזיק הירש וייס
דור דור ודורשיו - חלק ב / אייזיק הירש וייס
דור דור ודורשיו - חלק ג / אייזיק הירש וייס
דור דור ודורשיו - חלק ד / אייזיק הירש וייס
דור דור ודורשיו - חלק ה / אייזיק הירש וייס
יאיר אור - בנתיבות שמות ופעלים הנרדפים בלשוננו הקדושה / מאיר לייבוש מלבי"ם
תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים / יוסף בן מתתיהו
באר הגולה / יהודה ליוואי, המהר"ל מפראג
המשרד הארצישראלי בבודפשט בשנים 1943-1945 / אילה נדיבי
ניתוח דרכי ההצלה בבודפשט בסוף השואה ובחינה מחודשת של חלקם של ישראל קסטנר ומשה קראוס בהצלה זו.
הנוטריקון, הסמנים והכנוים / מאיר היילפרין
המשרד הארץ ישראלי בבודפשט בשנים 1943-1944 / נדיבי אילה (עבודת מ.א.)- פורמט PDF / אילה נדיבי
מפעל משנה תורה / מבאר ועורך ראשי: יוחאי מקבילי
כתבים / שבתאי בן דב
שאלות לעיון בנביאים ראשונים / הרב יששכר יעקבסון
הגדה של פסח - אוסף פירושים / אוצר ישראל, איזנשטיין
שפת יתר - מהדורת פרנקפורט / אברהם בר מאיר הספרדי אבן עזרא
כבוד התורה (פרק ממעלות המידות של מרן הגראי"ה קוק זצ"ל) / הרב משה צבי נריה
מה נאכל בשנה השביעית / יהושע בן מאיר
פגמים בחוזה / הרב ציון אילוז
אברבנאל לפרשת בראשית / יצוב: זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות: יהודה איזנברג
אישות ומשפחה / יהודה איזנברג
אברבנאל לשמות / עיצוב: זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות: יהודה איזנברג
אברבנאל לויקרא / עיצוב: זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות: יהודה איזנברג
אברבנאל לבמדבר / עיצוב: זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות: יהודה איזנברג
אברבנאל לדברים / עיצוב: זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות: יהודה איזנברג
בן איש חי - הלכות / רבי יוסף חיים
בית אלוהים
מהדורת אינטרנט / רבי משה מטראני
מרבני צפת במאה ה-16
שאילתות דרב אחאי גאון / רב אחאי
אוצר מדרשים / יהודה דוד אייזענשטיין
הכתב והקבלה - מהדורת אינטרנט מעוצבת / ר'' יעקב צבי מקלנברוג
פירוש איוב / רבנו בחיי בן יוסף חאלוה
פירוש לספר תהלים / מנחם בן שלמה המאירי
שאלת הממזרות בנישואין אזרחיים / מיכאל ויגודה
סמכות שיפוט בעגונות שאין להן זיקה לישראל / מיכאל ויגודה
התחייבות שלא לשאת את פלונית, נישואין פרטיים וסמכות בית הדין הרבני / מיכאל ויגודה
נישואין פרטיים / מיכאל ויגודה
מכירת איברים - סמכות החקיקה וגבולותיה / מיכאל ויגודה
הקדש דתי כאישיות משפטית נפרדת / מיכאל ויגודה
גיור במהלך דיון בבקשה להתרת נישואין / מיכאל ויגודה
הבאת ראיות לשלילת אבהות / מיכאל ויגודה
מכירת איברים / מיכאל ויגודה
המשמעות הראייתית של בדיקות D.N.A. / משה דרורי
מהימנות הזיהוי באמצעות DNA לגבי הרשעה פלילית, ולגבי ממזרות, ירושה והתרת עגונות.
ראיות נסיבתיות / צבן, זילברטל, דרורי
דרכי הוכחה ועדויות. פסק הדין כולל סיכום עקרונות המשפט העברי בנושאים אלה. נושא המשפט העברי מתחיל בעמ' 131.
ראיה נסיבתית במשפט העברי / יהושע בן מאיר
תוקפם הראייתי של סימני זיהוי / אודי וולף ויהודה נובוסלסקי
עשרת הדיברות באספקלריית הדורות ובראי המשפט הישראלי / אליקים רובינשטיין
תוצאותיה של אי-חוקיות במשפט העברי ובמשפט המדינה / אליאב שוחטמן
על הנאמן ואישיותו המשפטית של ההקדש / ירון אונגר
הגורל כאמצעי ליישוב סכסוכים / ציון אילוז
ביקור בעיר החטאים / הכהן אביעד
הלכה, כלכלה וחברה - בין אידיאל למציאות / ירון יעקובס
יציאת מצרים ואיכות הסביבה / מיכאל ויגודה
הדחת איש ציבור מכהונתו בשל התנהגות שאינה הולמת / הכהן אביעד
מעמד קדם-עובר ותאי גזע בהלכה / פרופ' אברהם שטיינברג
אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות / אברהם וינרוט
בידוי ראיות וראיות המושגות באמצעים פסולים / אלישי בן יצחק
דין מרומה, התיישנות ושיהוי / ציון אילוז
על תעודות זיהוי ועל זיהוי תעודות / רחל גבאי-פרידסון ואודי וולף
על איסור האלימות בחינוך / הכהן אביעד
תרומת מקורות ישראל למשפט הבינלאומי / שבתאי רוזן
על איסור הסחר בבני אדם / הכהן אביעד
אימות כתבי יד ומסמכים בהליך השיפוטי / אודי וולף ינה גרבר ורחל גבאי-פרידסון
הפרת הבטחת נישואין / יחיאל ש' קפלן
נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה / זאב פלק
על עבירות מין ואיסור הטרדה מינית / הכהן אביעד
כבוד העובד וחירותו ואיסור העסקה פוגענית / הכהן אביעד
אבטחת מסמכים - למן החרס ועד לחתימה אלקטרונית / אודי וולף ורחל גבאי-פרידסון
גלות כחלופה למאסר / איתמר ורהפטיג
כתיבת התורה שבעל-פה - איסור שהפך למצווה / מיכאל ויגודה
קבילות ראיה שהושגה תוך פגיעה בפרטיות / נחום רקובר
ירושה מכוח נישואין / יובל בדיחי
מזנות ומזונות - חיוב מזונות וטענת אי-נאמנות / בני דון-יחייא
טעות במצב דברים כטענת הגנה / שלמה אישון
האיסור לבייש אדם וחובת השמירה על כבודו / אביעד הכהן
חלוקת רכוש ומשמורת וטענת אי-נאמנות / בני דון-יחייא
האם זכאי הנאמן לשכר? / אברהם טננבוים
איסור בל תשחית / משה דרורי
על איסור ההכאה ותוצאותיו / אליאב שוחטמן
סיכול ההליך המשפטי או אי-החלתו / יוסי דוד
על האישיות המשפטית הנפרדת של ה"תאגיד" / רפי רכס
ידיעת החוק - פיקציה או אידיאל / דוד משען
זִקנה ביום דין ופרישה כפויה של נושאי משרות שיפוטיות / הכהן אביעד
האישה בהליך השיפוטי / אבי וינרוט
האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף / הכהן אביעד
ראשית הצדק באי-הצדק שמבראשית / אלאן מ' דרשוביץ
וידוי, תשובה ומחיקת החטא / חיים מאיר
על המתח בין דת ומדינה בענייני כשרות / איל ינון ובני לאו
על חובת השוויון בשירות הצבאי / הכהן אביעד
ראיות מדעיות בהליך השיפוטי / אודי וולף ורוני גפני
על איסור ניאוף והשלכותיו המשפטיות / הכהן אביעד
איסור ההונאה בכשרות / דוד קירשנבום וזאב דסברג
למן הכשלת עיוור ועד לשיתוף קבצים באינטרנט / אברהם טננבוים
התחדשות האיסור בעברות נמשכות / חיים זיכרמן
אי ידיעת הדין לעומת החובה לפסוק דין אמת / אלעד סטופל
גיוס חתן בשנת נישואיו הראשונה
גיוס חתן בשנת נישואיו הראשונה
גיוס חתן בשנת נישואיו הראשונה / יהודה זולדן
גיוס חתן בשנת נישואיו הראשונה / יהודה זולדן
התניה על דיני הראיות / דוד ניסני
אונס ומפתה ועברת אינוס במרמה / אביעד הכהן
אונס ומפתה ועברת אינוס במרמה / אביעד הכהן
אי התאמה באיכות המוצר / ציון אילוז
על שוויון מגדרי, "נשים יקרות" ומעמד האישה כבעלת דין / אביעד הכהן
היוכל בעל שחויב לגרש את אשתו להציב תנאים / אליאב שוחטמן
אימוץ ילדים: בין המשפט העברי ומשפט המדינה / אביעד הכהן
הוכחת רצח על פי ראיות נסיבתיות / משה דרורי
האמנם "אין אדם משים עצמו רשע"? / אלעזר כהנא
איומים על שופט כעילה לפסילתו / צבי ויצמן
על 'מאסר עולם' שאינו לעולם ועל כבוד האסיר וחירותו / אביעד הכהן
על ראיות נסיבתיות / יעקב שפירא
ילדי נישואי תערובת - בין המשפט העברי למשפט הרומי / רנון קצוף*
התחדשות האיסור בעברות נמשכות "לא תלין פעולת שכיר" / צבי ויצמן
האמנם אין מרחמין בדין? / רפאל יעקובי*
על איסור הטעייה, אמת בפרסום, צרכנות הוגנת ואיסור גנבת דעת / אביעד הכהן
דימוי עצמי רצוי, במצב של פער בין 'עצמי מצוי' ו'עצמי אידיאלי' / אורי מאיר פיש
מחקר השוואתי המשווה בין מקומה של ה"מרירות" במשנתם של רבי שניאור זלמן מלאדי ורבי מנחם מנדל שניאורסון, ובין מקומה בגישות שונות בפסיכולוגיה המודרנית
חטאיהם של מלכי ישראל ויהודה / הדר הורן
נביאי ה', נביאי הבעל ונביאי שקר, בתנ"ך ובחז"ל / הדר הורן
הזכאים במקרא וחייבים בחז"ל / ארי יצחק שבט
פרשנות התורה של הרב הירש כמאבק ברפורמה / אורי מאיר פיש
מדוע בחר הרב שמשון רפאל הירש דווקא בפרשנות על התורה כמדיום חינוכי יעיל במאבקו כנגד התנועה הרפורמית? עיון בשיטתו של הרב שמשון רפאל הירש באופן כללי, ובפרשנותו לתורה בפרט
'בן סורר ומורה' במשפט המקראי ובמשפט התלמודי / פרופ' יוסף פליישמן
בדיקת מזון נגוע / יגאל הדאיה