שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

תלמיד ישיבה עולה לארץ ישראל / משה חיגר
ארץ ישראל במשנתה של החסידות / צ.מ. רבינוביץ
ארץ ישראל בתקופת האבות / טוביה כהנא
ארץ ישראל בתקופת הכיבוש וההתנחלות / טוביה כהנא
כיבוש הארץ בימי יהושע, אסטילת מרנפתח
תופעת הירידה מהארץ של היישוב הישן / גדליה פנסטרהיים
נסיון להגיע להגדרה ברורה ככל שניתן בנוגע לסיבות הירידה שרווחו בקרב אנשי היישוב הישן ולאפיון סיבות אלה, כמו כן אני מקווה להגיע למסקנות כלשהן בנוגע להיקף הירידה בתקופות השונות של היישוב הישן
משרד הארץ ישראלי בבודפסט 43-44 / אילה נדיבי
בחינה מחודשת של פעולות ההצלה בבודפסט בימי השואה
עלייתו של הרמח"ל לארץ ישראל / מאיר בניהו
המאמר עוסק בנושא עלייתו של הרמח"ל לארץ ישראל: שאיפתו לעלות לארץ, זמן העלייה, זמן פטירתו, מקום פטירתו וכו', בהסתמך על אגרות מאותה תקופה.
ארץ ישראל - קדושה וכיבוש / יהודה רוזנברג
קדושת ארץ ישראל על פי המקורות, וחובת כיבוש הארץ
קדושת הארץ - לקט מקורות / ערך יהודה איזנברג
17 מקורות
קו הצפון העתידי - קו התפילה? / אורן מס
מצוות יישוב ארץ ישראל / חיים נבון
על החובה לחיות בארץ ישראל, באילו תחומים ובאילו תנאים.
'תירוץ הפרנסה' - כמניע לאי עלייה לארץ ישראל / ארי שבט
תפילות על ארץ ישראל / רבי נחמן מברסלב
לקט תפילות על ארץ ישראל
יציאה מארץ ישראל / חיים נבון
מעבר לשאלה האם ישנה מצווה לשבת בארץ ישראל, יש איסור על יושבי הארץ לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ.
מפות ארץ ישראל מתקופת האבות ועד היום
תמונות ארץ ישראל / מדרשת התורה והארץ
אלבום תמונות
ארץ ישראל בסוף המאה ה- 19
התמונות צולמו בשנת 1898 ונתגלו לא מזמן בבית נטוש בגרמניה
לימודי ארץ ישראל - תוכנית בחירה לחטיבה העליונה / יד יצחק בן צבי, ירושלים
תוכנית ללימודי ארץ ישראל בגישה רגיונלית.
עדויות ארכיאולוגיות לשינויים דמוגרפיים בארץ ישראל במאה ה-14 לפני הספירה / יצחק מייטליס
קדושת החקלאות בארץ ישראל במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל / עזריאל אריאל
ארץ שבעת המינים / צבי שוורץ
עבר הירדן - נחלה לישראל / עזריאל אריאל
בבואכם - בביאת כולכם / משה צבי נריה
תורת ארץ ישראל במפעל חייו של הרב מ. צ. נריה זצ"ל / יעקב אריאל
יציאת מנהיג מארץ ישראל / יהודה הלוי עמיחי
נטיעת אילנות בהר הבית ובחצר בית הכנסת / יהודה זולדן
תערוכה ופעילות לבתי הספר היסודיים בנושא: ישוב בארץ ישראל / גדעון נאור
עיבור השנה בארץ ישראל / יואל פרידמן
פורים - לחלוק כבוד לארץ ישראל / יהודה זולדן
הגבול הדרום מערבי של ארץ ישראל / שאול ישראלי
משום יישוב ארץ ישראל - בעצי שבעת המינים / יהודה זולדן
חודשי השמן והדבש / צבי שוורץ
בעניני אמונה וארץ ישראל / שאול ישראלי
סדר עדיפויות במצוות יישוב ארץ ישראל / שלמה גורן
טיולי שורשים בחוץ לארץ / יהודה הלוי עמיחי
פיצויי מפגעי ממון וסביבה / יהונתן שמחה בלס
פיצויים על הפקעת קרקעות / יעקב אריאל
סמכות הממשלה להפקעת אדמות לצורך סלילת כבישים / דב ליאור
ישוב הארץ - בינוי או שדות / יעקב אריאל
משום כבודה של ארץ ישראל / יואל פרידמן
לערכיות החקלאות בישראל / דורון ותקין
מלכויות בארץ ישראל / גבריאל קדוש
ברכת מציב גבול אלמנה / יהודה זולדן
מצוות ישיבת א"י -מצווה עצמית או אמצעי לקיום מצוות התלויות בארץ / יעקב זיסברג
מצוות ישיבת א"י -מצווה עצמית או אמצעי לקיום מצוות התלויות בארץ? חלק שני / יעקב זיסברג
אהבת חינם לארץ / דורון ותקין
חורבן ובנין משום קדושה בארץ ישראל / צבי שוורץ
החוזר מעורכי המלחמה וחנוכת הבית בארץ ישראל / יאיר גנז
להליכות ארץ ישראל / יעקב אריאל
קדושת אזור עולי מצרים לאחר מלחמת ששת הימים / שלמה גורן
קדושת ארץ ישראל בימים ההם ובזמן הזה / אריה שטרן
זכר למחצית השקל - יישוב ארץ ישראל / יהודה זולדן
מסיק זיתים סביב ההתיישבות ביו"ש / אהוד אחיטוב
אמונת עתיך
מכון התורה והארץ - מאות מאמרים
ביאור ה'ספרי' במצוות ישוב ארץ ישראל / יעקב זיסברג
שיטת ה'ספרי'1 בספר דברים שימשה כמקור חשוב לראשונים ואחרונים בשאלה האם מצוות ישיבת א"י נוהגת לאחר החורבן. נחלקו ראשונים ואחרונים, האם על פי ה'ספרי' מצוות ישיבת א"י היא מצוות עשה גם בזמננו? הרמב"ן בספר המצוות (השמטות מצוות עשה ד') מוכיח מה'ספרי' שמצוות ישיבת א"י נוהגת גם לאחר החורבן. מאידך, ה"מגילת אס
ארץ ישראל במשנת הגר"א / רפאל שוח"ט
חשיבותה של ארץ ישראל במשנת הגר"א כפי שבא לידי ביטוי בפירושיו לתורה
גבולות ארץ ישראל / מרדכי עמנואל
המחלוקת בין הפרשנים ביחס לגבולות הארץ, וזיהוי המקומות, מה דינם של ערים שלכאורה מוכרים לנו כערים בתוך א"י אבל אין מפרישים בהם תרומות ומעשרות.
ויתור על חלקים מארץ ישראל / יעקב זיסברג
דיון בשיטות על האיסור למכור מאדמת ארץ ישראל לנכרי ומשמעותו לגבי שמיטה
מסעו של ר' נחמן מברסלב לארץ ישראל / מאיר אוריין
גבולות הארץ מהתנחלות השבטים וראשית המלוכה / פרופ' יוחנן אהרוני
המאמר דן בזיהוי נקודות גבול צפוניות ודרומיות המופיעות במקרא.
הקשרים בין יהודי פרס וארץ ישראל / אברהם יערי
שלוחי ארץ-ישראל שימשו תמיד גשר חי בין נידחי ישראל שבארצות המזרח לבין ארץ-ישראל, אף על פי שעיקר תפקידו של השליח היה לאסוף תרומות לעניי ארץ-ישראל ולמוסדות-התורה שבה, הרי מילא גם שליחות רוחנית כבירה. בכל מקום שהוא שימשו להם היהודים מורי-דרך עד למקום שלאחריו שיש בו ישוב יהודי.
ראשיתו של הדפוס העברי בארץ ישראל / שושנה הלוי
הדפוס הראשון בארץ הוקם בצפת בשנת של"ז ע"י המדפיס מפראג ר' אליעזר בן יצחק אשכנזי, שלפני עלותו ארצה הדפיס ספרים גם בלובלין וגם בקושטא. דפוס זה התקיים עד שנת שמ"ז. אחרי הפסקה של 245 שנה נתחדש הדפוס בצפת, ע"י ר' ישראל בן אברהם ב"ק, מדפיס אומן ובעל ניסיון, שעלה מברדיצ'וב, והביא עמו מכבשי דפוס וכל הדרוש ל
הצבא הרומי - בארץ ישראל / ד"ר זאב וילנאי
המאמר עוסק במערכת הצבא הרומאי בארץ, בתאור לגיונותיו, פעולותיו כהקמת מבצרים, גשרים תעלות וכד', הנשק ומדי החיילים, מקום מושבם וכו'. כמו כן סוקר המאמר את יחסם העויין של היהודים לרומאים בשל חורבן הארץ, רדיפתיהם וגזרות שהטילו עליהם.
היישוב היהודי בארץ ישראל נוכח השואה / ד"ר חוה אשכולי
שאלת עמדתם של היישוב ושל ההנהגה הציונית בארץ-ישראל בשנות השואה כלפי הצלת יהודי אירופה אינה יורדת מסדר היום הציבורי. המבקרים הבאים מחוגים רחבים - מאנטי ציונים וחרדים ועד שמאל קיצוני - מצביעים על מחדלים שונים של המוסדות. תגובת המוסדות הלאומיים והיישוביים כלפי השואה משקפת במידה רבה חוסר אונים. עיקר טענ
תפילות מיוחדות מארץ ישראל / אברהם יערי
סקירה של תפילות שחוברו בארץ ישראל במהלך הדורות. תפילות אלו כוללות תפילות על הגאולה, תפילות על בני הגולה, תפילות על המקומות הקדושים בארץ-ישראל ותפילות לאדם שיזכה לעלות לארץ-ישראל
הזכות המוסרית בירושת הארץ בכתבי הרמב"ן / הרב עוזי קלכהיים
המחבר מצטט מרעיונותיו של הרמב"ן בזכות המוסרית של עם ישראל בירושת הארץ. כיבוש הארץ הוא מצוה לדורות והבטחה שהבטיח הקב"ה לאבות. השלמות הטריטוריאלית של הארץ, תלויה בשלמות המוסרית של ישראל. ולעתיד לבוא, כשיגיעו ישראל לגאולה השלימה, יורחבו הגבולות
הנצי"ב מוואלוזין במערכה למען ישוב ארץ ישראל וקדושתה / בצלאל לנדוי
סקירת פעולות הנצי"ב למען מתיישבי ארץ ישראל, תוך שימת דגש על המאבק לשמירת הדת וקדושת א"י בקרב המושבות החדשות. בסוף המאמר מובאת כנספח, רשימת איגרות הנצי"ב בעניין א"י.
היאחזות בארץ בימי משבר / איזנברג יהודה
באמצע המאה השלישית היתה תקופה קשה לישוב הארץ. חכמים תקנו תקנות כדי למנוע עזיבה, ולחזק את האחיזה בארץ.
מצוות ישוב ארץ ישראל בראיה היסטורית / ירמיהו מלחי
סיכום העמדות בקשר ליישוב ארץ ישראל למן ספרות התנאים עוד ספרות ההלכה בימי הביניים.
ארץ כנען לגבולותיה / יהושע רוזנברג
דינא דמלוכתא בארץ ישראל / הרב יעקב אריאל
תקנות משום יישוב ארץ ישראל / אברהם ארזי
תקנות חז"ל הקשורות בארץ ישראל
תורת ארץ ישראל במשנת הרמב"ן / חיים ריבלין
המחבר פותח לנו צוהר אל השקפתו של הרמב"ן בנושא ארץ ישראל, דרך פירושיו ושירתו. אהבתו הרבה לארץ ישראל הביאה אותו לעלות אליה בסוף חייו, והוא פעל הרבה לשיקומה ולבניינה.
הכניסה לארץ ישראל - להבנת פרק ה בספר יהושע / ישראל רוזנסון
גבולות ארץ ישראל לפי התורה / ד"ר יהושפט נבו
שני ימים של ראש השנה בארץ ישראל / ש. ח. קוק
תמצית : בזמנים עברו שמרו בארץ ישראל ראש השנה יום אחד. רק מאוחר יותר קבלו עליהם שני ימים, כדי שהאיסור לתקוע בשבת לא יבטל דין שופר לחלוטין.
ר' משה חיים לוצאטו בארץ ישראל / חיים זהר
עלייתו של רמח"ל לארץ וחייו בה לוטים בערפל. המאמר מנסה לתאר את חייו בארץ, ובודק מקורות העוסקים בנושא.
עצמאות ישראל בארצו - מצווה או עצה? / יעקב זיסברג
עצמאות ישראל בארץ ישראל מחייבת הלכות שלא נוהגות כשעם ישראל בגלות או משועבד לעם אחר.
קיום מצוות בארץ ישראל / יצחק ספיר
מצוות שהן חובת הגוף ונוהגות אף בחו"ל, האם עיקר קיומן הוא בארץ ישראל? ואם כך, מהי הסיבה לקיומן בחו"ל?
ארץ ישראל במשנת הרמב"ם / יואל גיל
ארץ ישראל בימי האבות / רן גרסון
ארץ ישראל בימי מלחמת בר כוכבא / רן גרסון
הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל, משנתו ושיטתו / רפאל קצינלינבויגן
גבולות ארץ ישראל למצוות שמיטה / עמירם דומוביץ
השמיטה וחידוש הישוב בארץ ישראל / בצלאל לנדוי
בן בבל שעלה לארץ ישראל ואשתו - נדרים סו, ב / שמואל פאוסט
ארץ ישראל במחשבת המקרא / יהודה אליצור
המאמר עוסק בקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל, ונאמנותה של ארץ ישראל לעם ישראל.
משמעות הגלות במקרא / יהודה אליצור
סקירה על עמדת המקרא לעונש הגלות
מי הרג את יהורם ואחזיהו? / דניאל משה לוי
בין מדבר לנהר - שבחה הכפול של הארץ / אלחנן סמט
גבולות הארץ במסורת ישראל / יהודה אליצור
אישות ומשפחה - עליה לארץ ישראל - שו"ת הרמב"ם
להיות יהודי - ארץ ישראל / איזנברג יהודה
מדרשי האגדה ותולדות היישוב היהודי בארץ ישראל / יהודה אליצור
שיטות האגדה בתיאור ארץ ישראל מבחינת שבח ארץ ישראל ותיאורי מקומות
ממנהגי יהדות אשכנז (פרושים) בארץ ישראל / בצלאל לנדוי
לקט ממנהגי קהילות תלמידי הגר"א המכונים "פרושים".
זכר למקדש בבתי הכנסת העתיקים בארץ ישראל / אשר גרוסברג
בתי כנסת 'בגובהה של עיר' - המציאות והמשמעות הדתית / ישראל רוזנסון
שימוש במפות תבליט כעזר להוראה ולהדרכת מקורות / יוסי שפנייר
ניבים על אתר / אליהו נתנאל
המעדר / דניאל שפרבר
מכבש בית בד בעל שני ברגים בארץ ישראל / איתן איילון
שמן בייסורים / ישראל רוזנסון
עין גנים, בית הגן ו'נין / יואל אליצור
שימוש בציורים ובדגמים כעזר להוראה ולהדרכת מקורות / יוסי שפנייר
"מקום היה למטה מירושלים..." הרקע הגיאוגרפי-היסטורי / אברהם ששון
תחנות הביניים בקו השאת המשואות שבין הר המשחה לסרטבה / משה רוזנפלד ויוסי שפנייר
על סדקים ומגינים / דניאל שפרבר
קרב דוד וגלית בעמק האלה / אוריאל פיינרמן
מרכז הגולן ודרומו בתקופת הברזל / יצחק מייטליס
נווה - בירת הבשן מימי הורדוס ועד הכיבוש המוסלמי / בן-ציון רוזנפלד
חיספין - תולדות היישוב ופשר שמו / עפר כהן ודוד טלשיר
חוות יאיר - פרשת כיבוש והתנחלות בגולן / יגאל אריאל
עשרים וחמישה מי יודע? / חיים בן דוד
לשמם המקורי של אתרי ההתיישבות היהודיים בגולן מתקופת המשנה והתלמוד
סיור בגמלא / שמואל קליין
היבטים מדעיים וכלכליים בגידול חלזונות לצביעת פתיל תכלת / משה רענן
בליסת שקמים באזור עין גדי / יוסי שפנייר
הערה בעקבות ממצא ארכאולוגי
ארכאולוגיה, מקרא והחברה הישראלית / זאב הרצוג
בין מקרא לארכאולוגיה / אברהם בירן
על אפנות בחקר תולדות ישראל / יואל אליצור
הסטוריה ומקרא - הילכו שניים יחדיו? / יואל בן נון
על ארכאולוגיה, על היסטוריה ועל חקר הכתובות העתיקות / חגי משגב
על אתר - ביטאון לענייני ארץ ישראל במקורות
מכללת הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון
ההתקפה על הישוב היהודי בארץ ישראל בתרפ"ט / ישראל עמיקם
המשרד הארץ ישראלי בבודפשט בשנים 1943-1944 / נדיבי אילה (עבודת מ.א.)- פורמט PDF / אילה נדיבי
מקבץ מאמרים לפרשיות השבוע בנושא ארץ ישראל / יצחק מייטליס
הר שומרון / יהושע לוינזון
מעבר אפק / שמואל אביצור
כפיית בן זוג לעלות לארץ ישראל / יעקב שפירא
קבורה בארץ ישראל - כבוד האדם רצונו / ירדנה קופ-יוסף