שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גדעו וארזים נחליף… / הרמן וואהלמן
מ"ב כ"ב; דה"ב ל"ד: שפן - סופר המלך / ב"צ לוריא
"בית הכנסת" - כמושג בדת ישראל / דוד פלוסר
בית הכנסת התגבש עוד בזמן בית המקדש, כמשלים לו, ולא בזמן הגלות כתחליף לבית המקדש.
שמירת המקדש / יעקב אריאל
עבודת יום הכיפורים בבית המקדש בימי בית שני / שמואל ספראי
המאמר עוסק בפרוט סדר יומו של הכהן הגדול ביום כיפור.
מר-חשוון במסורת ישראל / שמואל חגי
המשמעויות של חודש מרחשוון במסורת, והאירועים שאירעו בו במהלך הדורות
מקדש העתיד לאור ההלכה - "מהרה יבנה המקדש" / הרב שלמה יוסף זוין
המאמר דן בגישות השונות לנושא עיתוי בניית בית המקדש בתוך רצף תהליכי הגאולה, וכן בהלכות שהחמירו בימינו בגלל האפשרות שבכל יום יבנה המקדש.
מקדש חוניו / אפרים צורף
המאמר דן בלגיטימיות של מקדש חוניו במצרים, ובכשרותו. כמו כן הוא דן בהשפעתו על הפוליטיקה באזור.
פסח בירושלים בימי בית שני / שמואל ספראי
המאמר סוקר את ההיבטים המיוחדים של העלייה לרגל לירושלים בפסח. בין הנושאים הנידונים: קורבן הפסח, הביכורים, המקדש, אכסון העולים ומזונם.
מקום מקדשנו - איתור בית המקדש בדרומה של רחבת הר הבית / יוסף רופא
שיטות שונות ומסורות שונות בדבר מיקומו של בית המקדש, קודש הקודשים, השערים ואבן השתייה. השוואת המקורות עם ממצאים ארכיאולוגיים והלכתיים.
על בניין בית המקדש וכניסה להר הבית / הרב שלמה חיים הכהן אבינר
המחבר עוסק בעניין בניית בית המקדש בימינו והאם יש היתר לעלות להר הבית. מסקנתו לאור מקורותינו היא, כי לפני בנין בית המקדש יש לבנות את מדינת ישראל, שתהיה מדינה על פי ההלכה, ובעניין בית המקדש אין דוחקים את הקץ. בנושא הר הבית קובע המחבר כי אסור לגשת למקום זה בימינו.
והנצח - זו ירושלים / יעקב אריאל
בית המקדש מאחד את עם ישראל, ולכן נבנה בהסכמת כל השבטים, ולאחר מכן בהסכמת האומות. קדושת בית המקדש - קדושה עולמית היא.
ויקרא טז: הוראת עבודת יום הכיפורים / ד"ר צבי וינברג
מלחמות מלך המשיח / י. ד. אייזנשטיין
מעלתם של ישראל ושל הצדיקים שיזכו בביאת המשיח
פרקי משיח / י. ד. אייזנשטיין
ימות המשיח ומלחמות ה' באומות העולם
תבנית בית המקדש / שלמה אבן-וירגה
אגרת וירשוריש למלך ספרד, ובה תיאור תפארת בית המקדש ובניינו
מזבח העולה במקדש / איזנברג יהודה
דרכי הקרבנות - שיעור וירטואלי בהלכות קורבנות / איזנברג יהודה
תחינת הנשים לבנין המקדש / יעל לוין
יחזקאל מ-מב: בית המקדש בחזונות יחזקאל / יהודה קיל
ירמיהו ז: היכל ה' המה / איזנברג יהודה
פולמוס ארון הברית בימי יאשיהו / יהודה אליצור
גניזת ארון הברית נעשתה בימי מנשה.
יחזקאל מ: תבנית בית המקדש / איזנברג יהודה
יחזקאל ט: וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב, והתוית תו על מצחות האנשים / איזנברג יהודה
דברי הימים א , כד-כה: עבודת הלוויים במקדש / איזנברג יהודה
דברי הימים א, כד: משמרות העבודה שמקדש / איזנברג יהודה
דברי הימים ב, כט: חנוכת המקדש בימי חזקיהו / איזנברג יהודה
תהלים ט"ו: מי ישכון בהר ה'? / איזנברג יהודה
מערכת הכספים של בית המקדש / איזנברג יהודה
תאור שיטת גביית הכספים לבית המקדש ודרך השימוש בכספים אלו
חגי א: העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? / יהושע רוזנברג
חגי ב': גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון / יהושע רוזנברג
להיות יהודי - ארץ ישראל / איזנברג יהודה
מזבח, כבש ונסכים / אשר גרוסברג
חצרות בית ה' - קביעת גבולות הר הבית החיל והעזרות / זלמן מנחם קורן
הכהנים הגדולים - רשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל / הדר הורן