שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

ירושלים בימי בית שני / דוד פלוסר
תאור מעמדה של ירושלים בתקופת בית שני. בתקופה זו היתה העיר מרכז רוחני של היהודים בארץ ובגולה, והיתה העיר הגדולה היחידה בארץ ישראל
חוק ירושלים בירת ישראל / מנחם בגין
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הלגיון הערבי תוקף את ירושלים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הלגיון הערבי/הקרב על בית- הספר לשוטרים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הקרב על רמת-רחל / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הבריטים מעבירים את שאלת ארץ-ישראל לאו"ם / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הפוגה ראשונה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /קרבות עשרת הימים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /קרבות עשרת הימים/כיבוש מלחה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /מבצע "קדם" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הרוזן ברנדוט / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /מכוניות תופת במרכז ירושלים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הבריחה דרך צינור הביוב / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /לוי-יצחק ברנדויין / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הכישלון ב"נבי דניאל" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /דיר-יאסין / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /טבח השיירה להר הצופים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /ההסכם בין האצ"ל וההגנה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /מבצע "קלשון" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /המערכה על העיר העתיקה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /המערכה על העיר העתיקה/איסר נתנזון / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /המערכה על העיר העתיקה/מבצע "שפיפון" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /המערכה על העיר העתיקה/הפלמ"ח פורץ לעיר העתיקה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שלישי - דיון וסיכום /חלוקתה של ירושלים בתש"ח / יהודה לפידות
חלוקתה של ירושלים בתש"ח והסיבות לנפילתו של הרובע היהודי / יהודה לפידות
המהלכים המדיניים שהכתיבו את המערכה על ירושלים בתש"ח / יהודה לפידות
ועידת ירושלים למען יהודי ברית המועצות - 1983 / יהודה לפידות
שמות קדמונים ומשמעותם פרק מחיי ירושלים בימי הבית השני / שמואל קליין
שמות אנשים מהווים מקור היסטורי להבנת ההשפעות על החברה
ירושלים דליטא / בן ציון דינור
תולדות העיר וילנה ויהודיה עד לשואה
ירושלים דליטא / אברהם-יהושע השל
תולדות העיר וילנה ויהודיה עד לשואה
ירושלים דליטא / לייזר ראן
תולדות העיר וילנה ויהודיה עד לשואה
כיצד התכונן חזקיהו למצור סנחריב? / אשר גרוסברג
אלבום צילומים - ירושלים לפני ואחרי / יהודה לפידות
לימודי ארץ ישראל - תוכנית בחירה לחטיבה העליונה / יד יצחק בן צבי, ירושלים
תוכנית ללימודי ארץ ישראל בגישה רגיונלית.
מעמדה של ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה II לאור הממצאים הארכיאולוגיים / יצחק מייטליס
סביבות ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה ב ובתקופת הברזל ב – מחקר משווה / יצחק מייטליס
עזרא ד: בזרוע וחיל / ב"צ לוריא
שושן הבירה וירושלים הבירה / יהודה זולדן
הצופים לירושלים / יהודה זולדן
והנצח זו - ירושלים / רחל מלאכי - לינטופ
מסיפורי ירושלים: סיפורה של חעשה די לעקאך מאכערקע / דב גנחובסקי
הצלה ומעשי נסים בקבר דוד המלך בירושלים / ניצה פרילוק
ערב שבת בירושלים / לארי לפקוביץ
חג בירושלים - יום טוב חדש / שרגא קדרי
חג בירושלים - יום טוב חדש / שרגא קדרי
לקורות ירושלים של מטה / נפתלי ה. טוקר
ישיבות בירושלים / י' גליס
מבחן האמונה בירושלים ערב חורבנה / יהודה אליצור
המאמר עוסק במצוות שחרור העבדים שקיימו ישראל בזמן מצור הבבלים על ירושלים, ערב חורבן הבית הראשון.
ירושלים בימי קדם / שרגא גפני
המאמר עוסק בחשיבות ירושלים מן הבחינה הגיאוגרפית, אתנוגרפית ודתית, וכיבושה ע"י בני יהודה ואח"כ ע"י דוד.
החורף כגורם במלחמות ישראל / יוסף ברסלבי
סופות וסערות, גשמים, שלגים וברד, מלאו לפעמים תפקיד מכריע לגבי תוצאותיהן של מלחמות היסטוריות בארץ ישראל בעבר הרחוק
הכותל - סמל ירושלים בגולה / בצלאל לנדוי
הכותל המערבי ששימש בתפוצות הגולה כסמל לירושלים עיר הקודש, ובשעה שנשבעו לה אמונים "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" עלה בדמיונם "הכותל המערבי" המסמל את המקודש בתפארתו. מעמדו של הכותל המערבי כסמל לירושלים בגולה מודגש גם ברשמיהם של עולי הרגל בביקוריהם ליד שריד מקודשנו, ורבים מהם, בהם גם שלא מבני ברית, הבחי
הישוב החסידי בירושלים בראשיתו / בצלאל לנדוי
המאמר עוסק בסיפור עליית החסידים הראשונים לא"י ולירושלים, הקמת מוסדות הציבור החסידיים הראשונים, והמאבקים עם הפרושים.
מעמד ירושלים בחלוקת הארץ / ישראל תא-שמע
המאמר דן במעמדה של ירושלים, האם היתה שייכת לכלל שבטי ישראל, או שהיתה שייכת לשבטי יהודה ובנימין
נישואין בישוב הישן של האשכנזים בירושלים / פרופ' יוסף יואל ריבלין
המאמר סוקר עדויות ממקור ראשון על מנהגים והרגלים של נישואין בירושלים, לפני כמאה שנה.
פסח בירושלים בימי בית שני / שמואל ספראי
המאמר סוקר את ההיבטים המיוחדים של העלייה לרגל לירושלים בפסח. בין הנושאים הנידונים: קורבן הפסח, הביכורים, המקדש, אכסון העולים ומזונם.
שבת אצל עדות המזרח בירושלים העתיקה / י. ב. חגי
תיאור השבת אצל בני עדות המזרח בירושלים: ההכנות לשבת בו השתתפו כל בני הבית, התכנסות כל בני הבית לסעודת השבת לזמרה ללמוד תורה ולאמירת תהילים ועוד
ישעיהו - איש ירושלים / יהושע עמיר
בחינת נבואותיו של ישעיהו לאור יחסו המיוחד של הנביא אל העיר ירושלים
כיבוש ירושלים בסוד השבועה והשבעה / בן ציון קריגר
מהי ירושלים? / הרב שלמה אבינר
ירושלים למורה למקרא / יצחק ברקוביץ
עקדת יצחק ובחירת ירושלים / הרב מרדכי ברויאר
חיבת ירושלים / הראי"ה קוק
רעשנים - מוזיאון "היכל שלמה" ירושלים
תמונות מאוסף הרעשנים
ירושלים שלפני דוד המלך / יהושע מנחם רוזנברג
שאלו שלום ירושלים / איזנברג יהודה
ירושלים שלי / אנדרה נהר
הרגשותיו של יהודי העולה לירושלים
בתי הדין של העדות בירושלים במאה הי"ט / יהושע קניאל
עיונים בברכת "בונה ירושלים" / דוד מישלוב
המאמר עוסק בתוכנה של ברכת "בונה ירושלים", בדרך התהוותה ובמשמעויות הכמוסות בה.
והנצח - זו ירושלים / יעקב אריאל
בית המקדש מאחד את עם ישראל, ולכן נבנה בהסכמת כל השבטים, ולאחר מכן בהסכמת האומות. קדושת בית המקדש - קדושה עולמית היא.
ירושלים במהלך גאולתנו / שלמה אבינר
תיאור חיזק הקשר שבין העם לירושלים
זמני הפורים בירושלים החדשים ביהודה, שומרון ובארץ בנימין / יואל אליצור
ירושלים במקרא / יהודה קיל
"חורבת רבי יהודה החסיד" בירושלים / אברהם ב' ריבלין
תולדות בניית בין הכנסת "החורבה."
מעשיהם של עולי הרגל בירושלים בימי הבית השני / ד"ר שמואל ספראי
: המאמר שלפנינו עוסק בעלייה לרגל בימי בית המקדש השני ומפרט את מקום שהות העולים, מעשיהם, זמן שהותם וכד'. המחבר מצטט סוגיות שונות המובאות במקורותינו העוסקות בנושא העלייה לרגל.
ירושלים בימי בית שני / רן גרסון
שלטי האצל בחוצות ירושלים / יהודה לפידות
אלבום
תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה - מכללה ירושלים
תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה - מכללה ירושלים
מפות עירוב העיר ירושלים
יהודה - וירושלים / רבי יהודה בן-שלמה חריזי
מחצית היובל להופעת "ירושלים של מטה" / מ. נגיד
יחזקאל כו-כח: צור וירושלים / איזנברג יהודה
תהילים קכ"ח: יברכך ה' מציון, וראה בטוב ירושלים / איזנברג יהודה
נחמיה ד: בניית חומות ירושלים / איזנברג יהודה
השבעתי אתכן בנות ירושלים / איזנברג יהודה
מלכים ב כג: למהות הרגמים במערב ירושלים / יהודה אליצור
גלי אבנים - רגמים - שנמצאו במערב ירושלים נבנו על ידי יאשיהו על מקומות פולחן אליליים, כדי למנוע כל בנייה על מקומם בעתיד.
סנחריב עולה על ירושלים / איזנברג יהודה
מיכה א: חורבן שומרון וירושלים / יהושע רוזנברג
זכריה ח': שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים / יהושע רוזנברג
זכריה יב: הנה אנכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב / יהושע רוזנברג
זכריה יד: והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לה' צבאות / יהושע רוזנברג
חודש בחודשו - טקס העלאת הביכורים לירושלים
להיות יהודי - ארץ ישראל / איזנברג יהודה
מעגל השנה - חודש אייר - חובת הלל ביום העצמאות, יום ירושלים
סאשה ותמר - יום ירושלים / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - קורותיה של חבורת ילדים בירושלים - יהדות לעולים / איזנברג יהודה
כיצד הוכשרו המקוואות בימי הבית השני - מצדה וירושלים / אשר גרוסברג
(pdf)
התחום המקודש של ירושלים / אשר גרוסברג
(pdf)
גילוי סוד העיבור בספר "קורות חשבון העיבור", צבי יפה, ירושלים תרצ"א / א.א. עקביה
מזבח, כבש ונסכים / אשר גרוסברג
זכר למקדש בבתי הכנסת העתיקים בארץ ישראל / אשר גרוסברג
איתור תחומי הר הבית ומקום המקדש / אשר גרוסברג
מקוואותיה העתיקים של ירושלים / אשר גרוסברג
(pdf)
תחומיה המקודשים של ירושלים / אשר גרוסברג
(pdf)
"מקום היה למטה מירושלים..." הרקע הגיאוגרפי-היסטורי / אברהם ששון
פסקי דין מבית דין ירושלים - בדיני ממונות וברור יוחסין - כרך ז / אברהם דב לוין
פסקי דין רבניים מבית דין ירושלים לדיני ממונות וברור יוחסין / אברהם דב לוין
ירושלים בימי בית שני / דוד פלוסר
תאור מעמדה של ירושלים בתקופת בית שני. בתקופה זו היתה העיר מרכז רוחני של היהודים בארץ ובגולה, והיתה העיר הגדולה היחידה בארץ ישראל
פסקי דין רבניים מועצה דתית ירושלים
פסקי דין רבניים בית דין ירושלים / אברהם דב לוין
פסקי דין רבניים מבית דין ירושלים שנתקבלו בתאריך 2/8/2015 / בראשות הרב אברהם דב לוין
פסקי דין רבניים מבית דין ירושלים שנתקבלו בתאריך 6/20116 / בראשות הרב אברהם דב לוין
עשרה דברים נאמרו בירושלים / נחום רקובר
האמנם "הכל מעלין לירושלים" / אביעד הכהן*
תקנות ירושלים / אביעד הכהן