שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

ההכשרה והעליה / דניאל סירקיס
כרוז לפולנים עם פרוץ המרד / אתר גטו ורשה
תפילת יום הכיפורים בבית היתומים של יאנוש קורצ'ק / מיכאל זילברברג
התנכלות לבעלי זקו / שמעון הוברבאנד
שחיטה כשרה / שמעון הוברבאנד
ארגון הכוחות למרד / אתר גטו ורשה
עצותיי שלי - פינת מחנך ברדיו הפולני / יאנוש קורצ'אק
שש שעות באומשלג, מתוך יומן של פולני ששהה בגטו / אתר גטו ורשה
הקאפו פרוכטנבוים באושוויץ / אתר גטו ורשה
מסע לתוך הגטו - בעיניים של פולני / אתר גטו ורשה
טור לחינוך - השומר הצעיר 1941 / אתר גטו ורשה
לוח תאריכים / אתר גטו ורשה
זכרונות מורשה / אתר גטו ורשה
מבוא כללי: תקציר תולדות גטו ורשה / אתר גטו ורשה
כיבוש פולין בידי הגרמנים / אתר גטו ורשה
הגירוש השני וההכנות למרד / אתר גטו ורשה
סודיות רפואית - היבטים הלכתיים / שילה רפאל
סודיות רפואית - מתוך / אברהם שטיינברג
עקדת יצחק באמנות הדורות / גילה כהן בלס
מכירת יוסף - ציור / גוסטב דורה
מיכל מורידה את דוד בעד החלון - ציור / גוסטב דורה
אמנות כנען והוראתה / רפאל גבעון
ניתוח יצירות אמנות עתיקות
הפסיכולוגיה של הדאדאיזם / ה. קרייטלר
ציורים / ברוך נחשון
ציורים וביאורים לנשיאות-כפיים / מאיר בן אורי
תיאור הדרך בה הכהנים נושאים את כפיהם שעה שהם מברכים את העם
אני לא בוכה אף פעם / אהרון אודם
ספר מלווה בציורים יפיפיים
אדריכלות בתי כנסת במרחב הים התיכון המוסלמי ובאסיה / דוד קאסוטו
דיוקנאות חכמים - בין הלכה ומעשה / הכהן אביעד
העיטור והאיור בכתבי היד היהודיים / מירה פרידמן
האמנות ,ההלכה והדת / אדמיאל קוסמן
"מקדש מעט " - בית הכנסת וכליו / מנחם הכהן
ציורים ותמונות בבית הקברות - היבטים הלכתיים / יעקב ש 'שפיגל
תערוכת עבודות טלאים - quilts / נחמה יסלזון
תוכנית הלימודים לבגרות בתלמוד ובתושב"ע ממ"ד
שאלון בגרות תושב"ע ממלכתי, 2 יח"ל, קיץ תשנ"ו
שאלון בגרות תושב"ע ממלכתי, יחידת חובה, קיץ תשנ"ו
מפתח מאמרים הלכתיים / מאיר וונדר
המפתח ממויין לפי: כתבי עת, שמות המחברים, נושאי המאמרים וכן תוכן כללי
עשיית משפט וסיכוניה / מיכאל ויגודה
רשימת מאמרים על בתי כנסת / יוסף תבורי
1143 ערכים
פסיכולוגיה אינדיבידואלית בבית הספר / אלפרד אדלר
תמצית תורתו החינוכית של אדלר: חינוכו של הילד נקבע בשנות חייו הראשונות. רגש הנחיתות הוא אחד המרכיבים המרכזיים בדרכי התנהגותו של הילד. המסגרת החברתית היא הגורם המרכזי בהתפתחותו של הילד: דרך השתלבותו בחברה, ויכולתו להפנים את החובות כלפי החברה. התחרות בתוך המשפחה גורמת למאמצים להשיג את האחים או גורמת
חינוך בעידן של זכויות / הרב יצחק בראור
הצעה להתחדשות בחינוך הדתי / עתיד—עמותה לתורה
תוכנית בית מדרש תיכוני
זהות וזהות יהודית: בין מורכבות משתקת לפשטנות מעוותת / שלמה קניאל
הצבעים בציורי הילדים / מ.כהן
על החברות הדו-מינית בקבוצה / רבקה כהן
סיכום של דיון שנערך בכתה ט' בקיבוץ של השומר הצעיר בעקבות חברות קרובה שנוצרה בין שתי בנות בקבוצתם. הדיון מלמד על היחס של הנערים ל"קבוצה", והתייחסותם להבדלים בין חברות בעיר וחברות בקיבוץ.
מ"סיפורי תורה" להוראת תורה - הוראת תורה בגן הילדים ובכתות א-ב / יהושע מנחם רוזנברג
מ"סיפורי תורה" להוראת תורה - הוראת תורה בגן הילדים ובכתות א-ב / יהושע מנחם רוזנברג
תכנית הלימודים לגיל הרך
המפגר בכל דרישות החיים - פרקי ניסיון בטיפול חינוכי / גבריאל כהן
חשיבותו של המוסד הסגור אשר בו ניתן למפגר הדרכה מחסה, עידוד והגנה
האמנם נאשים את ההורים? - לבעית המופרעות בגיל הרך / ליצי רוזנברגר
אין להטיל את האשמה על ההורים בהתנהגות מופרעת של ילדיהם
החינוך הביתי במשנתו של הרש"ר הירש / יאיר פיקסלר
החינוך היהודי היסודי באשכנז במאות הי"א-י"ג / משה טוביה פישר
מתקופתו של רבנו גרשום מאור הגולה ועד המהר"ם מרוטנבורג, מוצאים גישה שונה לבעיות החינוך, מזו המשתקפת מן המקורות בתקופת התלמוד. בתקופת התלמוד מוצאים גישה נלהבת, המעלה את ערכו של המלמד מעלה מעלה; ואילו בתקופה הנידונה מופיעה גישה הלכתית "יבשה", המתייחסת אל המורה כאל שכיר או פועל שיש לו דין ודברים עם מעסי
דיני בשר בחלב / ברכיהו שונטל
הקדמה לספר יהושע / ברכיהו שונטל
חינוך / מדור חינוך באתר דעת
קורצ'אק - האדם והמחנך / שבח אדן
קורצ'אק כתב הרבה על בעיות חינוך. דמותו היא של איש המטיף לאהבת הילד ודורש את זכות הילד לכבוד. בבית היתומים שניהל קורצאק הביא לידי ביטוי את משנתו החינוכית. את נקודת המוצא לחינוך ראה בהכרת המבוגר את הילד, בזכותו של הילד לכבוד ולאהבה
לקראת שבת - תכנית לימי שישי בגן הילדים / מאשה טורנר
לימוד המקרא באשכנז במאות הי"ב והי"ג / משה טוביה פישר
מה היה מקומו של לימוד המקרא באשכנז במאה הי"ב והי"ג? לדעתו של גויטיין החלו להזניח את לימוד המקרא בשל עיסוקם המתמיד בתלמוד. כנגדו טען בן ששון שהסתמך על דבריו של מ' ברויאר, שגם בדורות בעלי התוספות וחסידי אשכנז עסקו חכמי ישראל בפרשנות המקרא, ובהוראתו לתלמידיהם. מתוכנם ומסגנונם של רבים מחיבוריהם ניכר היט
תיקונים הולמים לעומת רפורמות מיותרות בחינוך ובהוראה / דב לנדאו
בעיות פסיכולוגיות בחינוך לערכים / א. מינקוביץ
מודלים שונים של הכשרת מורים / יהודה ביטי
השאלה הבסיסית העומדת מאחורי כל תוכנית הכשרה היא, "מיהו המורה הטוב?". התשובה לשאלה זו תשרטט קווי-יסוד לתוכנית הלימודים של הכשרת המורים, תקבע את האיזון הנכון בין לימוד דיסציפלינארי לבין העשרה הומאניסטית, ותגרום לסינתזה בין העיון התיאורטי להתנסות המעשית
בית המדרש הגבוה לחכמת ישראל בברלין / יהודה ראזענטאל
תולדות בית המדרש הגבוה לחכמת ישראל בברלין, משנת היווסדותו ב- 1869, עד היסגרו בשנת 1942.
בית מדרש לרבנים תחכמוני בווארשא / י. מישאל
בית מדרש לרבנים תחכמוני של תנועת המזרחי היה מעין המשך ישיר לישיבת הרב ריינס בלידה מערכת חינוכית זו, עם רשת בתי-ספר "יבנה" ו"תחכמוני" שהסתעפו על פני פולין כולה ושהגיעו בסוף שנות השלושים, לפני בוא השואה הגדולה, לממדים רבי-רושם, לא ראתה מסיבות שונות את בית-המדרש "תחכמוני" בוארשה כתל תלפיות זה שאליו היו
הישיבות בגרמניה / מרדכי אליאש
ממחצית המאה השמונה עשרה ועד מלחמת העולם השניה היו ישיבות בגרמניה. הישיבות הללו היו שונות באופיין ובמהותן מישיבות שבמזרח אירופה , "תורה עם דרך ארץ" ברוחו של הרב הירש והיו שבנוסף ללימוד בישיבה למדו גם בבית מדרש לרבנים שייסד ר' ישראל הידלסהיימר. סדר הלימוד בישיבה דומה היה לסדר הלימוד בהונגריה עיון והעמ
ישיבת חכמי לובלין / הלל זיידמן
תולדות הקמתה של ישיבת חכמי לובלין דרך ניהולה, סדר הלימוד עד לחורבנה. ר' מאיר שפירא שילב בישיבתו את שיטת הישיבות בליטא עיון וניתוח שכלי ע"פ חוקי הגאון, את דרך הלימוד שהייתה נהוגה בפולין חריפות ושנינות, ואת שיטת הלימוד בגליציה ללמוד הרבה מסכתות. דמותו האגדתית של ר' מאיר שפירא תורתו והחותם שהשאיר ממשיכ
המכון למדעי היהדות בוורשה / שבח אדן
בתקופה שבין מלחמות עולם קמו שלשה מוסדות מחקר וחינוך גבוהים: המכון המדעי היהודי בוילנה (ייווא), המכון לחכמת ישראל בורשה, וישיבת חכמי לובלין. בשנתיים הראשונות הייתה במכון לחכמת ישראל בורשה מחלקה אחת להכשרת מורים ורבנים. בין יהודי פולין פעלו הסתדרויות בעלות תכן סוציאלי, שלעובדיהם לא הייתה הכשרה מספ
ישיבת "כנסת בית יצחק" דקאמיניץ / הלל זיידמן
מקור יניקתה של ישיבת קמיניץ היא בסלבודקה הגר"א, בנצ"יב ור' חיים מבריסק. שיטת הלימוד הוא היגיון בהיר פשטות, ישרות, חדירה אל האמת. הושם דגש על ללמד איך ללימוד. עקב חילוקי הדעות בדבר לימוד המוסר בישיבות נוסדה ישיבת קמיניץ. ר' ברוך בר לייבוביץ שהיה ראש הישיבה התנגד ללימוד מוסר בישיבה ולדעתו תורה צריכה ל
מתיבתא רבתא "אהל תורה" דברנוביץ / א. בן-מרדכי
ישיבת ברנוביץ מיום היווסדה ועד לחורבנה, ראשיה רבניה ותלמידיה. שיטות הלימוד המיוחדות בישיבה.
"שטיבלאך" בוורשה / אברהם זמבא
השטיבלאך של החסידים קמו בפולין עם גידולה של תנועת החסידות. לשטיבל לא תכנית לימודים מסודרת, תקנות ומשמעת מחייבת, כפי שהיו בישיבות ליטא. בשטיבל למדו מאות בחורים בגילאים שונים. השטיבלאך קמו בחסידויות גור אוסטרובצה, סוכאטשוב, ראדזין, אלכסנדר, אמשינוב ועוד. למדו שם גמרא ותוספות, הלכות ברכות עם רבנו יונה,
ישיבת "כנסת ישראל" בסלובודקה / אפרים אשרי
תולדותיה של ישיבת סלבודקה רבניה וראשיה שעמדו לישיבה מיום היווסדה ועד לחורבנה במלחמת העולם השניה, דרך התנהלותה, שיטות הלימוד והדאגה המתמדת לתלמידים שעמדה בראש מעייניהם של ראשי הישיבה לדורותיה. תולדות הישיבה בחברון ועד לחורבנה בשנת תרפ"ט.
ישיבת טלז / מרדכי גיפטער
תולדותיה של ישיבת טלז רבניה וראשי הישיבה שעמדו מאז הקמתה. שיטות הלימוד וההנהגה שהיו נהוגים בישיבה. הישיבה הייתה מחולקת לפי מחלקות לפי מדרגות התלמידים וכל תלמיד היה עולה בלימוד התורה בצורה שיטתית תחת פיקוח חינוכי מסודר. ישיבת טלז לא הייתה רק בית מדרש ללימוד תורה אלא בית חינוך תלמודי המפתח ומעצב דמותו
ההגשמה הסמלית ויומנה של סכיזופרנית / מארגיט א.סשיי
חינוך של פתיחות ממקורות היהדות / יוסף שפירא
ניסיון לגבש עמדה חינוכית המבקשת את האיזון האופטימלי בין שני קטבים: מצד אחד היא דוגלת בחינוך ערכי, ומאידך היא נרתעת מאינדוקטרינציה.
התפתחות החינוך הממ"ד בחמישים השנה האחרונות / מתתיהו דגן
סדרי חינוך וקהילה בפולין במאה השבע עשרה / נתן נטע הנובר
תיאור סדרי הקהילה, לימוד התורה, מעמד הרב ומוסדות הצדקה בקהילות ישראל ערב גזירות ת"ח-ת"ח, כפי שנכתבו בידי נתן נטע הנובר, שתיעד את גזירות ת"ח-ת"ט בספרו "יון מצולה".
ציוריו של ילד סכיזופרני / ליצי רוזנברגר
מלון אכדיה
חינוך בחיוך / מדור הומורבאתר האינטרנט דעת
הצדיקים הטהורים / דוד כץ
סיפור אישי על התמודדות חייל דתי עם חברה חילונית, במסגרת שירותו הצבאי.
הילד נחמד, אבל / אורי אורבך
"הצלצול נועד למורים" / אורי אורבך
"אולי בשבת יזרקו סוכריות" / אורי אורבך
בסדר גמור(ה) - מדוע זיכו נשות ישראל את המן בכינוי הרשע / אורלי גולדקלנג
כלה כחמורה / אורלי גולדקלנג
מלאך אצל שולחני / אורלי גולדקלנג
מסכת תרומות / אורלי גולדקלנג
ימים נוראים - סיכום החוויה השנתית של (כמעט) כל אשה / אורלי גולדקלנג
שיח נכד וסבו / דוד מלמד
מערכון
הלכות טרמפיסט / שלמה אבינר
מבחן בתורה - דברים - פרקים א ,ב, ג / ברוך גוטמן
מבחן בנביא - מלכים ב - פרקים א, ב, ג, ד / ברוך גוטמן
דפי סיכום- הרצל / מוריה טרגין
דף עבודה במסכת אבות פרק ב / יעקב רוז'נסקי
דפי עבודה, שאלונים ומערכי שיעור בפורמט וורד במבחר מקצועות
דפי עבודה, מבחנים ומערכי שיעור בתנ"ך בפורמט וורד
הצעת חוק טיפול רפואה / הכנסת האחת עשרה
לא תודה. אני כבר אמות לבד / דן בן-אמוץ
משפט המדענים - ערכי מוסר בתנאי חירום
משפט שנערך לקבוצת מדענים שנלכדה ללא מזון, וכדי לשרוד החליטו להפיל גורל, ולהמית אחד מהם ולאכול את בשרו עד להצלתם.
מבצע 4T - קטע מתוך הספר / שמעון זקס
פשעי עכו"ם / נתן בירנבוים
הכרזת המרד של הארגון הצבאי הלאומי / מנחם בגין
הכרזת המרד של הארגון הצבאי הלאומי בבריטים הייתה בינואר 1944. אותה שעה היה הצבא הגרמני בנסיגה, אבל עדיין שלט בכל אירופה. רק בחודש יוני פלשו בנות הברית לנורמנדי, והחל שחרור אירופה. יהודי פולין הושמדו כבר, ורק יהודי רומניה והונגריה טרם הושמדו. האצ"ל החליט כי הגיעה השעה להכריז מרד על הבריטים, בשל סירובם
אל שכנינו הערבים / מנחם בגין
כרוז זה הופץ בערבית בין הערבים. תכנו נמסר לצבור הרחב גם בעברית ובאנגלית, והרינו מעתיקים אותו בניסוחו העברי
פרשת הכותל המערבי - קריאה ראשונה אל העם העברי בציון! / מנחם בגין
נגד האיסור לתקוע בשופר ביום הכיפורים ליד הכותל
בשנת תש"ה תקעו בשופר ביום הכיפורים בכותל / מנחם בגין
המרידה נגד החוק האוסר תקיעת שופר ליד הכותל
זכויות האזרח העברי וחובותיו / מנחם בגין
בעיצומו של "הסיזון": עוד שלם נשלם לך, קין / מנחם בגין
אזהרה להגנה שלא תשתף פעולה עם הבריטים, ביקורת על חוסר פעילותה נגד הבריטים, ופעילותה הרבה נגד האצ"ל.
תנאי ההסכם המבצעי, בימי תנועת המרי בין ההגנה, האצ"ל ולח"י / מנחם בגין
הסכם שיתוף הפעולה למלחמה בבריטים
התקפה על מפקדת הצבא ומרכז השלטון הבריטי במלון המלך דוד / מנחם בגין
תגובה לטענות כי האצ"ל גרם למוות מיותר בפיצוץ.
התכניות לביתור המולדת - ועידה בריטית חדשה / מנחם בגין
על תכניות הישוב להסגיר את אנשי אצ"ל / מנחם בגין
נגד תכנית החלוקה של ועדת האו"ם / מנחם בגין
פנייה אל שכנינו הערבים כרוז בערבית נגד הפורעים הערבים / מנחם בגין
תגובה להסכמת הסוכנות להפסיק את ההעפלה / מנחם בגין
תזכיר למשלחות לעצרת או"ם המיוחדת / מנחם בגין
התזכיר הבא נמסר בניו-יורק לנציגויותיהן של כל המדינות, חברי ארגון האומות המאוחדות, פרט למשלחת בריטניה ומשלחות גרוריה
נפרץ מבצר עכו / מנחם בגין
יום הזיכרון לזאב ז'בוטינסקי - יום חשבון הנפש / מנחם בגין
האמת על מלון המלך דוד / מנחם בגין
שנה אחרי ההתקפה על מרכזי השלטון הנאצו-בריטי: על המפקדה הראשית של צבא-כיבוש ועל המזכירות הראשית של ממשלת-הכיבוש - הננו מוצאים לחובתנו לגלות לצבור העברי את כל העובדות הקשורות בהתקפה זו.
הסכם מבצעי בין ההגנה לארגון הצבאי הלאומי / מנחם בגין
צירופם של חברי-הכנסת מ. בגין, י. ספיר ומ. דיין לממשלה / מנחם בגין
הצגת ממשלת אשכול החדשה / מנחם בגין
פניית הכנסת לפרלמנטים בעולם בעניין הפסקת ניסויים גרעיניים / מנחם בגין
מדיניות הממשלה כלפי הגוש המזרחי וגרמניה / מנחם בגין
זכויות שיקום ללוחמי אצ"ל / מנחם בגין
תיקון החוק לאיסור מגע עם סוכן זר / מנחם בגין
נאום עם הקמת ממשלת אשכול תשכ"ג / מנחם בגין
מנחם בגין - מבחר נאומים בכנסת / מנחם בגין
עשרות נאומים
נאומים, כרוזים, מאמרים ושידורים בתקוםת המחתרת / מנחם בגין
דמוקרטיה והלכה - בין כלים וערכים / דניאל שפרבר
האם קיימת סטירה בין המושגים אמונה הלכה ודמוקרטיה?
הלכות מדינה כתחום עצמאי / חיים נבון
באיזו מידה יש לראות בהלכות מדינה תחום הלכתי עצמאי. כלומר: האם הלכות מדינה נגזרות בעצם מהלכות הנוגעות לאנשים פרטיים, או שמדובר בתחום עצמאי ובלתי תלוי, שלו אפיונים ייחודיים.
רוב, מיעוט והכרעה - המנגנון הדמוקרטי של ההלכה / יעקב אריאל
הכרעת ההלכה נקבעת ברוב ע"פ מה שנאמר: "אחרי רבים להטות", קביעה זו היא הבסיס שממנו יונקת הדמוקרטיה ההלכתית, והיא זו שמקנה לעקרונות הדמוקרטיה סמכות הלכתית. יניקה זו אינה גורעת מכוחה של הדמוקרטיה; אדרבה, היא מחזקת אותה שכן מחד גיסא היא מחייבת את המיעוט לקבל למעשה את הכרעת הרוב, אך מאידך גיסא היא גם קובע
ערכים דמוקרטיים - הבחנות מושגיות / ישעהו תדמור
הערכים בחברה הדמוקרטית הם תבוניים והסכמיים. שוויון וחירות - הם ערכים תבוניים והסכמיים. כדי שבני האדם יחיו חיים חברתיים, הם צריכים להסכים, על העברה של חלק מחירותם למוסדות החברה. השוויון בא לידי ביטוי בחירויות ובכוח פוליטי. מערכי השוויון והחירות נובעות תפיסת האדם האוטונומי, תפיסתו כתכלית וכסובייקט. המ
אם כבנים, אם כעבדים - זכויות הפרט לאור ההלכה / אהרן ליכטנשטיין
המאמר עוסק בהגדרת ההלכה בשונה מחוק חילוני, בבחינת המערכת של "חובות" הקיימת בהלכה, למול "זכויות" הקיימות בחוק, וטווח הבחירה החופשית הנובע מכך
דעת תורה בענינים שאינם הלכתיים מובהקים / הרב יהודה לוי עמיחי
המאמר עוסק בהשתלשלות וברלוונטיות של האיסור "לא תסורו" בימינו אנו, כשנידונה השאלה אם הרבנות הראשית שווה לבית דין הגדול, ובאילו תנאים.
דעת תורה - בענין שאינו הלכה - תגובה / הרב ח. שלמה שאנן
המאמר עוסק במקומה של שאלת רב, ובחובה והכדאיות שלה.
ישראל כמדינה יהודית - דמוקרטית - היבטים היסטוריים ורעיוניים / אליעזר שבייד
המאמר עוסק בשאלת הסתירה שבין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית. מסקנתו היא שחלק מן הדמוקרטיה זה לפתח את הזהות היהודית, שבלעדיה המדינה לא תתקיים.
מעמדם ההלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל / פרופ' אליאב שוחטמן
המאמר דן בחובת ההליכה לבתי דין רבניים בתחום המשפט הפרטי שבין אדם לחברו, במיוחד, כשהנתבע מעוניין בכך. בנוסף, דן המאמר באפשרות להדיין בבתי המשפט של מדינת ישראל, ואף באפשרות לשמש כשופט דתי או עורך דין דתי במערכת משפט זו.
הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל / אליאב שוחטמן
המאמר דן בהחלת המשפט העברי על בעלי דין המעוניינים בכך במשפט הפרטי, והחיוב שיש להלכה להכיר בחוקי מדינת ישראל בכל הנוגע למשפט הציבורי.
זכויות האדם והדמוקרטיה - רקע רעיוני / רות גביזון
המושג "זכויות אדם" לעומת המושג "זכויות טבעיות" המוקנות לאדם מעצם היות אדם. זכויות אלה שימשו סיסמאות למאבקים אנושיים על הסדרים מדיניים. קיימים חילוקי דעות מהן זכויות טבעיות, המושג נתפרש בצורה שונה במשטרים טוטליטריים. בשנת 1948 קבלו כל המדינות החברות באו"ם את ה"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם". הר
הרבנות הראשית לישראל: מבט הלכתי עכשווי / אהרן ליכטנשטיין
דיון בערכה ומקומה של סמכות רבנית מרכזית במדינה יהודית מודרנית. האם יש משמעות הלכתית לסמכות רבנית מרכזית במדינה דמוקרטית?
יום העצמאות / שמואל כץ
קביעת יום העצמאות כיום חג נעשתה עם קום המדינה. התקופה הראשונה הייתה החשובה והמכרעת מכל הבאות אחריה, בה התקבלה ההחלטה העקרונית והמשמעותית ביותר - יום העצמאות הוא יום טוב לדורות! הרבנות הראשית לא יכלה לקבל החלטה זו על דעת עצמה. היא הייתה תלויה בהחלטות הממשלה והכנסת. נוסח התפילה עבר שינויים רבים
מעמדם ההלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל / פרופ' אליאב שוחטמן
המאמר דן באפשרות ובחובה של התדיינות בבתי דין רבניים בנושאי ממונות, והתקנות שעל בית הדין הרבני לתקן כדי שיותר אנשים יבואו להדיין בו.
מכופר למאמין / נתן בירנבוים
מינוי שופטים - הפתרון למשבר העליון / מרדכי הלר
מי מכיר ציונות דתית / יצחק גייגר
הציונות הדתית אינה מופיעה בספרי הלימוד להוראת הסטוריה, ותלמידי החינוך הדתי, קל וחומר החינוך הממלכתי, מסיימים לימודיהם בלי לדעת מה תרומתה של הציונית הדתית להקמת המדינה, להתיישבות ולפיתוח.
ידיעת העם והמדינה - שאלון מספר 031203, חורף תשס"ה, 2005 / משרד החינוך
ידיעת העם והמדינה - שאלון מספר 031203, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
ידיעת העם והמדינה - שאלון מספר 913631, חורף תשס"ה, 2005 / משרד החינוך
ידיעת העם והמדינה - שאלון מספר 913631, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
הנחות יסוד לשאלת היהודים / ב' בורוכוב
שנאת ישראל מלמעלה משתדלת לבדל את היהודים ולא לתת להם להתמזג עם חיי המקום, והיא משיגה זאת בדרך של הגבלות חוקיות, אגב ניצול הפונקציות שהיהודים ממלאים. ובשעה ששנאת היהודים מלמעלה נחלשת בפעולתה, באה שנאת-ישראל מהצדדים מלמטה ואינה מניחה ליהודים שום אפשרות של חיי-תערובת ושל נישואיי-תערובת, ועובדה זו עם דח
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - כסליו / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - יום כיפור / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - חג הסוכות / איזנברג יהודה
תפילת עזריה בתוך הכבשן / תרגם מיוונית יצחק זעקיל פרענקיל
ספר ברוך / תרגם מיוונית: יצחק זעקיל פרענקיל
חיי חנוך
חכמת שלמה / מעובד על פי התרגום מיוונית של יצחק זעקיל פרענקיל
ספר ברוך ב / תרגם מיוונית וארמית שלמה במ' ליב פלעסנער
תפילת מנשה מלך יהודה / תרגם מיוונית יצחק זעקיל פרענקיל
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /תנועת המרי העברי / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /החרמת נשק ממחנה הצבא בראש-העין / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /ההתקפה על מחנה הצבא במגרשי התערוכה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /ההתקפה על שדה התעופה הצבאי בלוד / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת/הפציעה /עזרא רביע / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת/הפציעה /ההתקפה על משטרת רמת-גן / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת/הפציעה /ד"ר ה. י. וייזר / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת/"השבת השחורה" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /פיצוץ מלון המלך דוד / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /גרדומים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /גרדומים/מוקשים בדרכים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /"פאריטה" ו"טייגל היל" / יהודה לפידות
על חומותייך / שער ראשון - במחתרת / הצטרפותי לאצ"ל / פרשת האונייה "פאטריה" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /הצטרפותי לאצ"ל /הספינה "סטרומה" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /ההתקפה על מרכז הבולשת / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /תוכנית "הקיר" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /ישעיהו קליימן-אביעם / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /עונת הצייד - "הסזון" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /אשר על הגורן / יהודה לפידות
על חומותייך/שער ראשון - במחתרת /פיצוץ גשר הרכבת ביִיבנה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הלגיון הערבי תוקף את ירושלים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הלגיון הערבי/הקרב על בית- הספר לשוטרים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הקרב על רמת-רחל / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הבריטים מעבירים את שאלת ארץ-ישראל לאו"ם / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הפוגה ראשונה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /קרבות עשרת הימים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /קרבות עשרת הימים/כיבוש מלחה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /מבצע "קדם" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הרוזן ברנדוט / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /מכוניות תופת במרכז ירושלים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הבריחה דרך צינור הביוב / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /לוי-יצחק ברנדויין / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /הכישלון ב"נבי דניאל" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /דיר-יאסין / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /טבח השיירה להר הצופים / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /ההסכם בין האצ"ל וההגנה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /מבצע "קלשון" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /המערכה על העיר העתיקה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /המערכה על העיר העתיקה/איסר נתנזון / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /המערכה על העיר העתיקה/מבצע "שפיפון" / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שני - ירושלים /המערכה על העיר העתיקה/הפלמ"ח פורץ לעיר העתיקה / יהודה לפידות
על חומותייך/שער שלישי - דיון וסיכום /חלוקתה של ירושלים בתש"ח / יהודה לפידות
על חומותייך / יהודה לפידות
זכרונות לוחם אצ"ל
דרכו האחרונה של דוד רזיאל / יהודה לפידות
ההתקפה על מרכז הבולשת / יהודה לפידות
פיצוץ מלון המלך דוד / יהודה לפידות
הרב קוק כמשורר / צבי קפלן
עיון בשירתו של הרב קוק
הנודע ביהודה כפוסק וכמורה דרך / אריה לייב גלמן
סקירה על דמותו של רבי יחזקאל הלוי לנדא, המכונה "הנודע ביהודה", גדולתו בתורה ובמידות, צדקותו, יחסו לחסידות וכו'. ספריו - "הנודע ביהודה" וה"צל"ח" - נחשבים כגולת הכותרת בספרות התלמודית ההלכתית.
מהבעש"ט עם הרב הצדיק מו"ה מיכל מזלאטשוב / יעל אראלי
הסיפור החסידי "מהבעש"ט עם הרב הצדיק מו"ה מיכל מזלאטשוב" חושף את אחת האידיאות המרכזיות של התפיסה החסידית, שהקב"ה חפץ בטהרת הלב ובתשובה אמיתית וכנה, יותר מאשר בסיגופים
ר' אברהם מסוכאטשוב
ר' אברהם המלאך
ר' אברהם מטשכאנוב
ר' ברוך ממזבוז'
ר' ברוך מקוסוב
ר' אלימלך מליז'נסק
ר' גרשון העניך מראדזין
ר' חנוך העניך הכהן מאלכסנדר
הסיפור החסידי כגורם מחנך / עינב בן-דורי
ניתוח אפיוניו של הסיפור החסידי על פי גישות חוקרים, והדגמה על פי ניתוח סיפור חסידי
רי פנחס מקוריץ / אברהם כהנא
המאמר סוקר את חייו של ר' פנחס מקוריץ וקשרו לבעש"ט ולחסידות. המחבר מציין קוים לאופיו ומידותיו, דרכיו והליכותיו בעבודת ה', ומספר אנקדוטות מחייו.
רבי שנאור זלמן מלאדי בעל התניא / אברהם כהנא
המאמר מתאר את חייו של בעל התניא, ר' שניאור זלמן מלאדי, מיסד חסידות חב"ד: כיצד התקרב בעל התניא למגיד ממיזריטש והפך לתלמידו וכיצד התיישב ברייסין והנהיג את עדת החסידים. המחבר מספר בהרחבה על הרדיפות מצד המתנגדים ועל מסירותו של הרב. כמו כן מובאת המחלוקת שנתעוררה בין הרב ובין ר' ברוך ממזיבוז, נכד הבעש"ט
ר' ברוך בר' יחיאל ממזיבוז / אברהם כהנא
במאמר מובאת סקירה על חייו של הצדיק ר' ברוך ממזיבוז, אשר היה נכד הבעש"ט, ונולד שלוש שנים לפני פטירתו. המחבר מספר על לידתו, כיצד היה מחשיב את ייחוסו, יחסו לצדיקים אחרים בדורו, דרכו בעבודת ה', השקפותיו והנהגותיו.
ר' דוב המגיד ממיזריטש / אברהם כהנא
במאמר מובאת סקירה קצרה על חייו של המגיד ממיזריטש, אשר היה מנהיג החסידות לאחר פטירת הבעש"ט. כותב המאמר מספר מעט מתולדותיו לפני היותו חסיד, כיצד התקרב המגיד לבעש"ט וכיצד נתמנה לממשיך דרכו, האיך נתקרבו אליו רבנים מפורסמים והפכו לתלמידיו, קוים לדמותו ואופיו, מלחמות המתנגדים וכו'.
ר' יעקב יוסף כ"ץ בעל "תולדות יעקב יוסף" / אברהם כהנא
המאמר סוקר את פעולותיו של ר' יעקב יוסף המכונה "בעל התולדות" ע"ש ספרו "תולדות יעקב יוסף": כיצד נתקרב לבעש"ט, פעולותיו בחסידות, קוים לאופיו ולהנהגותיו וכד'. בנוסף מרחיב כותב המאמר על ספרו החשוב ביותר "תולדות יעקב יוסף", כיצד התפשט והתקבל בעולם, וכן סיפורי אגדה על הרדיפות שרדפוהו המתנגדים.
ר' ישראל בעש"ט / אברהם כהנא
המאמר שלפנינו עוסק בסיפור חיי הבעש"ט מלידתו עד פטירתו. כותב המאמר מפרט את הנושאים הבאים: גידולו של הבעש"ט, ידיעתו בקבלה, נישואיו, התגלותו, מופתים שעשה, דרכו בתפילה ובעבודת ה', יחס מתנגדיו, מלחמתו בתנועת שבתי צבי והפראנקיים, יחסו לנכרים, קוים לאופיו ופטירתו.
ר' לוי יצחק מברדיטשוב בעל "קדושת לוי" / אברהם כהנא
המאמר שלפנינו מציג את דמותו של ה"קדושת לוי", ר' לוי יצחק מברדיטשוב: אופיו, הנהגותיו, דרכו בעבודת ה', אהבתו למצוות, כיצד לימד זכות על ישראל ועוד.
ר' ליב בן שרה / אברהם כהנא
המאמר עוסק בצדיק ר' ליב שרה'ס - דרכיו והליכותיו, כיצד נתגלה, מעשי מופתים שעשה, כיצד הביא הצלה ליהודים מפני שונאיהם ועוד.
ר' מנחם מנדיל מוויטבסק בעל פרי הארץ / אברהם כהנא
המאמר מספר על ר' מנחם מנדיל מוויטבסק אשר הנהיג את החסידות ברייסין כארבע שנים. בשנת תקל"ז עלה לא"י עם קבוצת חסידים, אך המשיך להנהיג את חסידיו ברייסין, ע"י איגרות ארוכות שהיה שולח. נפטר בשנת תקמ"ח וחסידיו הוציאו לאור את מאמריו בספר בשם "פרי הארץ".
ר' משה חיים אפרים ב"ר יחיאל בעל דגל מחנה אפרים / אברהם כהנא
ר' משה חיים אפרים, נכדו של הבעש"ט, גדל על ברכי סבו וספג את שיטתו ודרכו בחסידות. חיבר את ספר "דגל מחנה אפרים" וע"כ מכונה "הדגל" ע"ש ספרו. ישב על כסא הרבנות בקהילת סודילקוב. היה ענוותן גדול ונפטר קודם שנת תקס"ג.
רבי נחמן מברסלב ותלמידו ר' נתן / אברהם כהנא
ר' נחמן מברסלב, נכד הבעש"ט, ייסד דרך חדשה בחסידות. דרכו מלווה בהרבה סיגופים, התבודדות בחיק הטבע ושפיכת שיח לפני הקב"ה בתפילות אותן היה מחבר בעצמו. בעולם החסידות התעוררה עליו מחלוקת גדולה. בין החולקים מצטיין "הסבא משפולה". זכה לבקר בא"י ולאחר דרך מלאת מכשולים וסכנות חזר לעירו בשלום. ר' נחמן מפורסם
כוחה של תפילה בסיפור החסידי / דינה לוין
לקט מתוך "סיפורי יעקב" ליעקב סופר / מהדורה מוערת בידי גדליה נגאל
לקט מתוך "ספורי חסידות צ'רנוביל" / מהדורה מוערת בידי גדליה נגאל
לקט מתוך "התגלות הצדיקים" לשלמה גבריאל רוזנטל / מהדורה מוערת בידי גדליה נגאל
לקט מתוך "ספורים נוראים" ליעקב קינדר / מהדורה מוערת בידי גדליה נגאל
ר' מרדכי מטשרנוביל
ר' מרדכי מנישכיז
ניתוח הסיפור "מעשה במלך עניו" / אברהם יצחק גרין
פשר מעשה בבן מלך ובן שפחה שהתחלפו / אורה ויסקינד אלפר
ר' שלמה הכהן מראדומסק
החסידות - סיכום לקראת בחינת הבגרות, קיץ 2005 / יונתן אוריך
סיכום קצר של תולדות החסידות
מעשה באבידת בת מלך / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה בבן מלך ובן השפחה שנתחלפו / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפוי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
ממעשה בבן מלך שהיה מאבנים טובות / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה בחכם ובתם / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מקורות פילוסופיים למעשה בחכם ובתם / איזנברג יהודה
המאמר מפרש את הסיפור מעשה בחכם ובתם, ומראה כי הדמויות שבסיפור הן הדמויות שבספר הכוזרי: הפילוסוף מול המלך
מעשה בבן מלך ובת קיסר / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה במלך עניו / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
מעשה במלך שגזר שמד / ההדיר: יהודה איזנברג
סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
החסידות - סקירה כללית / יצחק אלפסי
סקירה היסטורית של הרקע לצמיחת החסידות והתפתחותה
ר' צדוק הכהן מלובלין
ר' צבי אלימלך שפירא מרינוב
ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב
ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב
ר' ישכר בר מזלוטשוב
ר' יצחק מנישכיז
ר' יהודה ליב, המוכיח מפולנאה
ר' יהודה צבי אייכנשטיין מראזלא
עמדתם של חכמי התורה במלחמות החשמונאים / מרדכי ברויאר
עלייתם של בית חשמונאי הכוהנים למלכות הייתה לחכמים דילמה, מחד ראו בזה את חידוש מעמד המלוכה מלכות ישראל אף על פי שלא היה זה מזרע בית דוד, וכן סילוק השלטון הזר וכל המשתמע מכך, ומאידך נטייתם של אחרוני החשמונאים לצדוקים ולתרבות ההלניסטית המנוגדת לדעת חכמים שראו את שלטון התורה מעל הכל
הכלל האנושי בספר הכוזרי / יוחנן סילמן
הלכה והיסטוריה / אפרים אלימלך אורבך
חשיבותה של ההלכה כמקור לתולדות ישראל בתקופת בית שני ולאחר החורבן. ההלכה אינה כתובה כמקור היסטורי, אך ניתן לשאוב ממקורות ההלכה מידע רב. כגון: התפתחות כלכלית וחברתית התפתחות מוסדות דת וציבור ועוד
הממד ההיסטורי וההלכה / אליעזר גולדמן
האם להלכה יש ממד היסטורי? היהדות האורתודוכסית סירבה להכיר בממד ההיסטורי כדוגמת החת"ם סופר שאמר: "חדש אסור מן התורה". הממד ההיסטורי הוכר כפועל בסביבה אשר בה נמצאים היהודים ובארצות, שבהן היהודים הסתגלו לסביבה החברתית-הכלכלית-התרבותית הכללית. ואילו בתחום היהודי ההיסטורי אינו קיים. התחום היהודי, לפי ביט
התחושה כלפי אירועי העבר בחברה המקראית / צבי וינברג
לאבותינו תחושה כלפי אירועי העבר, תחושה הנראית כיסוד לאחדות האומה. האמונה ביציאת מצרים וכל הכרוך בה היא היסוד הדומיננטי ביסודות האמונה של עם-ישראל. היא מלווה את העם בכל דרכיו ובכל הזמנים וניתן לגלותה בכל השלבים של ספרות המקרא
התרומה של הפסיכו-היסטוריה לחקר ההיסטוריה / זאב שפנייר
הפסיכו-היסטוריה מנסה לגלות דינמיות מיוחדת בחייו של הפרט ובמאורעות של הכלל. התבוננות בדמויות היסטוריות כמו גנדי והיטלר הראו כיצד התמודדו בתקופות שונות בבעיות אישיות, חברתיות ולאומיות. חקר תולדות עם ישראל לתקופותיו וזרמיו מקבל משמעות מיוחדת כשבודקים מי הם האישים ומה הם המאורעות אשר משפיעים על ההיסטורי
הערות לתפיסה ההיסטורית של התנ"ך / משולם מרגליות
התנ"ך נכתב, על רקע היסטורי. ברוב ספרי התנ"ך יש מודעות היסטורית. התנ"ך הוא הספר היחיד במזרח העתיק המכיל קונצפציה היסטורית ברורה, בעלת תוכן דתי מובהק. הקונצפציה היא אוניברסלית, ובמרכזה עומד ה' אלוהי ישראל, בורא שמים וארץ והאדם. ההיסטוריה של התנ"ך מתחילה עם בריאת העולם והאדם ונמשכת עד אחרית הימים שבה י
התמודדות חכמי הספרדים להשגת צדק חברתי / אליעזר בשן
מלחמתם ומאבקם של החכמים לצדק חברתי יחסי, ורצונם להגיע לפשרה ולאיזון בין האינטרסים השונים של השכבות החזקות והחלשות בחברה היהודית
מסירת יחיד כדי להציל את הרבים / שמואל שילה
דיון הלכתי האם יש להקריב יחיד כדי להציל את הרבים
תהליך וסיום בהיסטוריה / אהרן ליכטנשטיין
היהדות, דוגלת בחידוש, וכמה מעיקרי האמונה מבטאים ומשקפים תפיסה זו, התבל עצמו ברוא - יש מאין. יצירה ברואה זו מופעמת לא רק על ידי חוק - ויש לזכור כי אף החוקיות שבטבע מתחדשת לבקרים, בבחינת "המחדש בטובו בכל וים תמיד מעשה בראשית" - אלא אף על ידי השגחה עליונה השודדת מערכות סדרי בראשית ומתגלה באורח נס. מבחי
תפיסת ההיסטוריה בעיני הקבלה / מיכאל פוזן
הסימבוליקה של הטבע, וההיסטוריה - אבות האומה - הם סמלים של הספירות העליונות. כל מעשיו של האדם בכלל, ושל עם ישראל בפרט משפיעים על העולמות העליונים. דבר זה מעניק משקל עצום למעשיו של האדם. הגאולה הסופית העתידה להיות, אינה רק הגאולה של הניצוצות, שהאדם צריך, על ידי המעשים הטובים, לגאול אותם, אלא היא אף גא
תפיסת המדינה ורעיון המלוכה בתקופת המקרא / שמריהו טלמון
המדינה היא כאילו בבואה של סדר הקוסמוס. באותה מידה שמלך מלכי המלכים מושל על תבל כולה, כך הועמד מלך ישראל למשול על ארץ ומלואה. התפיסה הבסיסית המונחת ביסוד הנבואות נגד הגויים היא כך, שכל הגויים שישבו באזור נתפסו כחלק של האימפריה של ימי דויד. המלך עלי-אדמות ממלא מקומו של מלך-השמים, שהוא שליט היקום. מי ש
התרחבות המדינה תחת שלטון בני חשמונאי / טוביה כהנא
תיאור מלחמות החשמונאים והתרחבות שטח שלטונם
ארץ ישראל בתקופת האבות / טוביה כהנא
ארץ ישראל בתקופת הכיבוש וההתנחלות / טוביה כהנא
כיבוש הארץ בימי יהושע, אסטילת מרנפתח
קהילת לודז / א. ז. אשכלי
המאמר דן בסוגיית חוקיות התיישבות היהודים בעיר לודז' לאורך השנים.
קהילת פרשבורג / ישראל ארליך
המאמר סוקר את סיפור התפתחות הקהילה היהודית בפרשבורג, מתחילתה, דרך הזמן שכיהנו בה החת"ם סופר וה'כתב סופר', ועד סופה בשואה.
ה"הגנה" כמשטרה חשאית נגד היהודים / יהודה לפידות
המהלכים המדיניים שהכתיבו את המערכה על ירושלים בתש"ח / יהודה לפידות
העובדות כבר ידועות / יהודה לפידות
כיצד מלאו ליבו / יהודה לפידות
מדינה בדרך" ו"צבא בדרך / יהודה לפידות
עם הפלשים בכפריהם בחבש / משה בר יודא
המאמר עוסק בתרבות הפלשים בחבש, ובשרידי מנהגים יהודיים וזהות יהודית שנשתמרה בהם. כמו כן המאמר מבקר את פעולות הסוכנות היהודית בקרב הפלשים.
היהודים שוכני המערות בארץ לוב / הרב פריג'ה זוארץ
המאמר עוסק בתיאור יהודי גריאן שבלוב, צורת מגוריהם המיוחדת ויהדותם .
בין יהודי קוצ'ין / אלוף/מ יוסף כרמל
המחבר מספר את התרשמותו מביקור בקהילה היהודית בקוצ'ין ב- 1956.
יהודי כורדיסתאן / ד"ר שמעון מרכוס
המאמר סוקר את אורחותיהם ומנהגיהם של יהודי כורדיסתאן בכל שטחי החיים.
מעמד האנוסים לאור ההלכה / ישראל תא שמע
המאמר עוסק בעקרונות ההתייחסות אל האנוסים, ובמקרה הספציפי של אנוסים שבטלה סיבת האונס שלהם ונשארו במצב מרצון וההשלכות של מקרה זה לגבי ייבום, קידושין ועדות.
הפלשים / מרדכי וורמברנד
המאמר סוקר את מעט ההיסטוריה הידועה על הקהילה הפלשית, ואת מנהגיהם הדומים למנהגים יהודיים.
מהפך זמני - ההגנה מצטרפת זמנית למרד / יהודה לפידות
דיון וסיכום - שאלת המרות הלאומית / יהודה לפידות
תולדות עם ישראל בדורות האחרונים - שאלון מספר 029104, חורף תשס"ה, 2005 / משרד החינוך
תולדות עם ישראל בדורות האחרונים - שאלון מספר 029104, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
נושאים בתולדות עם ישראל - שאלון מספר 029105, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
נושאים בתולדות עם ישראל - שאלון מספר 29106, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
נושאים בתולדות עם ישראל - שאלון מספר 29106, חורף תשס"ה, 2005 / משרד החינוך
נושאים בתולדות עם ישראל - שאלון מספר 29108, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
תולדות עם ישראל לעולים חדשים - שאלון מספר 29108, חורף תשס"ה, 2005 / משרד החינוך
תולדות עם ישראל בדורות האחרונים - שאלון מספר 913081, חורף תשס"ה, 2005 / משרד החינוך
תולדות עם ישראל בדורות האחרונים - שאלון מספר 913081, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
נושאים בתולדות עם ישראל - שאלון מספר 913091, קיץ תשס"ד, 2004 / משרד החינוך
על מרד בר כוכבה / יגאל ידין
דיון בטענתו של יהושפט הרכבי כי מרד בר כוכבה היה מיותר, וסיכן לשוא את הקיום היהודי בארץ ישראל. יגאל ידין טוען כי עם החי על פי אידיאלים, ורוצה לשמור אותם, חייב לסכן ולהלחם. הוא מדגים זאת במלחמת השחרור, שגם אז יצאנו למלחמה והימרנו על כל הקיום היהודי בארץ
יון מצולה / נתן נטע הנובר אשכנזי
האנטישמיות נמשכת בליטא העצמאית / לוין דב
בתקופת השואה היה מספרם של היהודים הנרצחים בליטא מהגבוהים ביותר מכל ארצות אירופה. הליטאים שיתפו פעולה עם הגרמנים ולקחו חלק פעיל בהשמדת היהודים. האנטישמיות שהייתה וקיימת בליטא אינם רק של העם הפשוט הוא שולט בכל אמצעי התקשורת, השלטונות משמיעים קול ענות חלושה רק במידה שגובר החשש שיוקעו באירופה. בעיתונות
מערכת החינוך היהודי בליטא הסובייטית 1940-1941 / לוין דב
תולדות החינוך היהודי בליטא בימי השלטון הסובייטי
וילנה - חיים יהודיים עד לשואה ובמהלכה - אלבום תמונות
וילנה - חיים יהודיים עד לשואה ובמהלכה - תוכן האלבום
יחסם של חכמים לשפה ולספרות היוונית בתקופת התנאים / ד"ר אברהם שפיר
התייחסות התנאים לשפה היוונית ולספרותה, החל מכיבוש ארץ-ישראל על ידי אלכסנדר מוקדון ועד לחתימת המשנה. אירוני הוא שניצחון החשמונאים, שעיקרו היה התקוממות כנגד השפעת התרבות היוונית (באינטרפטציה של ההלניזם), לא עצר את ההשפעה היוונית. עד חורבן הבית הייתה השפעה זאת בארץ-ישראל שולית ומזערית, בניגוד ליהודי אל
איסור כניסה לארץ מהארצות הכבושות בידי הנאצים / אתר שואת יהודי הונגריה
מברקו של המלך השוודי להוראטי / אתר שואת יהודי הונגריה
הציל נפשות מהשטן / מיכאל בורנשטיין
מאמר זה מתאר את פרשת קסטנר. המחבר מתאר את הפרשה לאור ספרו של יהודה באואר ו"מזכה" את קסטר.
"קסטנר העניק לי את השקט", אמר אייכמן / בעז העצני
מאמר זה נכתב בתגובה למאמר המסנגר על קסטנר והתנהגותו בתקופת המלחמה. המאמר מסתמך על דברי תמיר ומראה כיצד פעילותו של קסטנר בתקופת המלחמה סייעה לגרמנים בהשמדת יהודי הונגריה.
עדויות / משה מלכיאל ויוסף רייס
עדויות של שני ניצולי שואה לגבי קסטנר
מכתב על מדיניות ההצלה של המוסדות הרשמיים / בן הכט
וידויי אייכמן / אתר שואת יהודי הונגריה
קסטנר מעיד לטובת בכר / אתר שואת יהודי הונגריה
משפט קסטנר - נאום הסיכום של תמיר / אתר שואת יהודי הונגריה
מסמך על ריכוז היהודים בגטאות / אתר שואת יהודי הונגריה
התנצרות כדרך הצלה / אתר שואת יהודי הונגריה
התנצרות כדרך הצלה - יומנה של אווה / אתר שואת יהודי הונגריה
השקפת הרב יששכר שלמה טייכטאל על הציונות / יהודה פרידלנדר
לוח תאריכים / אתר שואת יהודי הונגריה
הונגריה עד הכיבוש הנאצי / אתר שואת יהודי הונגריה
בתקופת הכיבוש הנאצי / אתר שואת יהודי הונגריה
התפיסה הטריטוריאלית בכפר הערבי ובגאוגרפיה מקראית / יואל אליצור
המאמר מסביר כי התפיסה הטריטוריאלית המקראית והמצויה בכפרים הערביים כיום היא כי ישנה עיר מרכזית שעל שמה נקראים כפרים רבים באזור. על פי תפיסה זו מסביר המחבר מספר תאורים מקראיים-גאוגרפיים במקרא.
משפחת המטרי והגבעונים / זאב ח' ארליך
המאמר עוסק בשאלה מיהי משפחת המטרי - משפחתו של שאול המלך. כמו כן בוחן המאמר את זיהויים של הערים בהם התגוררו בני משפחתו של שאול, ומסביר את פיזורם בגלל ההסטוריה של שבט בנימין.
ארץ ימיני / זאב ח' ארליך
המאמר מסביר כיצד יש להבין סתירה בין שני מקורות בספר יהושע. האחד - תיאור גבול נחלת בנימין והשני - רשימת ערי בנימין ובהן ערים הנמצאות מחוץ לנחלת השבט, בנחלת אפרים.
כיצד התכונן חזקיהו למצור סנחריב? / אשר גרוסברג
קווים, כיוונים וכוונות מאברהם אבינו ועד דוד המלך / אורן מס
ארץ ישראל - קדושה וכיבוש / יהודה רוזנברג
קדושת ארץ ישראל על פי המקורות, וחובת כיבוש הארץ
קדושת הארץ - לקט מקורות / ערך יהודה איזנברג
17 מקורות
'תירוץ הפרנסה' - כמניע לאי עלייה לארץ ישראל / ארי שבט
לימודי ארץ ישראל - תוכנית בחירה לחטיבה העליונה / יד יצחק בן צבי, ירושלים
תוכנית ללימודי ארץ ישראל בגישה רגיונלית.
לחפור את התנ"ך - על מקרא וארכיאולוגיה / יצחק מייטליס
מתי נחצבה "נקבת חזקיהו" ומקומם של בין החומותיים והמכתש / אשר גרוסברג
(pdf)
חידושים בחקר מרד בר כוכבא / דוד עמית
בתי הכנסת השומרוניים ופולחנם / יצחק מגן
ח'ירבת חדש – כפר תעשיתי לייצור שמן בממלכת ישראל / דוד עיטם
תרומתה של הארכיאולוגיה להבהרת התהליכים ההיסטוריים שארעו באזור השומרון בתקופה / חנן אשל
עיר שגגותיה חומתה ועיר המוקפת חומה מימות יהושע לאור הממצא הארכאולוגי מיהודה / בועז זיסו
עדות לקיום יישוב יהודי בגופנה בתקופת הבית השני ומלחמת בן-כוסבא / יחיאל זלינגר
נוב עיר הכהנים / חנן אשל
אזור גוש עציון בתקופת הברונזה התיכונה / יצחק מייטליס
צורות קבורה כאמצעי לזיהוי גורמים אתניים שונים בהרי יהודה בתקופת הברונזה התיכונה / יצחק מייטליס
מעמדה של ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה II לאור הממצאים הארכיאולוגיים / יצחק מייטליס
דגם היישוב בדרום ההר המרכזי בתקופות הברונזה התיכונה, המאוחרת וראשית תקופת הברזל / יצחק מייטליס
סביבות ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה ב ובתקופת הברזל ב – מחקר משווה / יצחק מייטליס
לבעיית המעבר מתקופת הברונזה התיכונה לתקופת הברונזה המאוחרת / יצחק מייטליס
עדויות ארכיאולוגיות לשינויים דמוגרפיים בארץ ישראל במאה ה-14 לפני הספירה / יצחק מייטליס
על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה / חיים דוד הלוי
מה דעת ההלכה בקשר להפריית מבחנה ודילול עוברים
הסכמת חולה לטיפול רפואי / אמנון כרמי
הורים שכולים המבקשים לחזור למעגל הפוריות באמצעות הפריה חוץ-גופית / רבקה רייכר-עתיד
חוקי אבולוציה ויהדות / מרדכי הלפרין
עצבות, דיכאון ופסיכוזה לאחר לידה / ד"ר בת-שבע הרשקוביץ
בקשת חולה בקשת חולה ALS להימנע מהנשמה מלאכותית / א. גורן
דיון בבית משפט בבקשתו של חולה שלא להאריך את חייו באופן מלאכותי לכשידרדר מצבו הרפואי.
בדיקת תרופות חדשות לאור ההלכה / יעקב לוי
בדין אותנזיה - החשת המוות מתוך חמלה / נצר מטעי
בדין שכר הרופא / הרב וולנר
דליות האשך בגיל הבגרות והפוריות העתידית / ד"ר אלחנן בר-און, ד"ר דוד ב' ויס
דבר המעכב יציאת הנפש / י. לוק נועם
אין צורך באתיקה רפואית / דוד מאיר
תרומת איברים מן החי והמסחר בהם / מיכאל ויגודה
הנדסה גנטית בצמחים - רקע מדעי והיבטים הלכתיים / אליעזר גולדשמידט אריה מעוז
אופו יישומה של הנדסה גנטית בצמחים והבעיות ההלכתיות שהיא עלולה לעורר
הארכת חיי החולה הסופני - רשות או חובה? / סודי נמיר
האם ישנה חובה להאריך חייו של חולה סופני, מהי שעת קביעת המוות, וכיצד יש לטפל אם בכלל בחולה הסובל ייסורין שעל ידי הטיפול מאריכים את חייו ואת סבלו? דעות הפוסקים והרופאים חלוקות הן.
הבסיס ההלכתי להצעת / פרופ' אברהם שטיינברג
מספר סיפורים במקרא ובחז"ל, כמה גדרים שהוגדרו על ידי הראשונים, ופרטי דינים של גוסס וחיי שעה משמשים יסודות ועקרונות לדיון על היחס ההלכתי לחולה הנוטה למות1
(IVF) הפסקת תהליכי הפריה חוץ-גופית / הרב יועזר אריאל
האם יש לאב זכות למנוע הפריית מבחנה מאשתו.
הגדרה הלכתית ואבחנה רפואית - מבוא לסוגיית בן שמונה / מרדכי הלפרין
האם עובר שנולד לשמונה חודשים יש לו פחות סיכוי להישאר בחיים מאשר תינוק שנולד לשבעה חודשים.
ההנקה במקורות היהדות - היסטוריה והלכה / שמואל קוטק
ההנקה במקורות היהדות
החולה הזקן - בעיות סיעוד ממבט הלכתי / א"ס אברהם
בעיות הלכתיות הקשורות לחולה המאושפז בבית החולים, מהן המצוות אותן הוא חייב לקיים ובאלו מצוות ניתן להקל ולקיים בשינוי. כיצד יש לנהוג בתרופות ובאביזרים שונים בעת הטיפול בו בשבת ובחג.
האם מותר לכהן ללמוד רפואה / שלמה גורן
העישון - סקירה הלכתית / מרדכי הלפרין
העישון ונזקיו במקורות היהדות
העישון לפי ההלכה / שלמה אבינר
נזקי העישון והתייחסותה של ההלכה לעישון
לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק / מרדכי הלפרין, חנן פורת
דיון בנושא חוק לא תעמוד על דם רעך - והקשר בינו ובין ההלכה
שמירת מידע על הורות ביולוגית - / דוקטור מרדכי הלפרין
המפלת גוף אטום - אין אמו טמאה לידה / דניאל מלאך
המפלת גוף אטום - חידוד שיטות הראשונים / מרדכי הלפרין
הנזק העלול להיגרם לחולה פסיכוטי אקוטי עקב אשפוזו במחלקה סגורה מעורבת / יעקב דפנה
הנזקים הנגרמים לחולה פסיכוטי אקוטי כאשר מאשפזים אותו במחלקה סגורה מעורבת
השפעת העישון על מערכת הלב וכלי הדם ועל מערכת הנשימה / אפרים מלצר
הקשר שבין עישון ומחלות לב ומחלות ריאה. נזקי העישון הם רבים והוא מהווה גורם חשוב בתחלואה ובתמותה
האם מותרת השתלת לב על פי ההלכה / מרדכי הלפרין
השתלות כבד באנגליה - מבט אישי / חיה גראוס
סיפורם של חולים שנזקקו להשתלות כבד שנערכו באנגליה והנחיה לחולים אחרים הזקוקים להשתלה.
התפלגות הקשישים לפי שכיחות המחלות הכרוניות הרווחות ביותר
חולה ALS המבקש להימנע מחיבור למכשיר הנשמה / ישראל מאיר לאו
חובת הרופא על פי ההלכה-לטפל בחולה סופני המסרב לטיפול רפואי / הרב ד"ר יעקב גניזי
המאמר עוסק בחובה להציל חולה, ובזכותו של החולה להימנע מלקבל טיפול.
אסיא / מאמרים תמציות וסקירות בענייני הלכה
איסור לימוד רפואה לכהנים - שו"ת / לוי יצחק היילפרין
אלחוש אפידורלי בלידה - מבט רפואי והלכתי / דוקטור חנה קטן, הרב יואל קטן
היתרונות והחסרונות של הרדמה אפידורלית, ויחס ההלכה אליה
קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה / שבתי אברהם הכהן רפפורט
על החברה ועל הפרט מוטלת החובה לעזור לעניים כמו"כ ישנם מטלות נוספות הנופלות על החברה לעזור לאנשים הזקוקים לניתוחים דחופים השתלות וכד'. מהי דעת חכמי ישראל בדבר החובה של היחיד וחובת הציבור לשאת בנטל הכספי של צדקה לעניים והקצאת משאבים לרפואה ולהצלת נפשות.
קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה / שבתי אברהם הכהן רפפורט
האם מותר להפסיק טיפול בחולה, כדי לטפל בחולה אחר? ובאיזה מקרה יכול בית-החולים להחליט שהוא מפסיק להקצות משאבים למחלה מסוימת כי המחיר גבוה מידי ולהפנות את המשאבים לדבר אחר.
קדימויות ועדיפויות בהצלת נפשות / ש. דיכובסקי
כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד בהפריה חוץ-גופית / הרב שבתי א' הכהן רפפורט
כללים הלכתיים להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ / פרופ' אברהם שטיינברג
כללים הלכתיים - האסור והמותר - בחולה בטיפול נמרץ
קבוצות סיכון - חובת האדם להיבדק / דוד ר"ש זנו
לידת אנאנצפאלוס לצורך תרומת איברים - שו"ת / הרב יצחק זילברשטיין, ד"ר אלי יוסף שוסהיים
האם מותר לעשות שימוש באברים של עובר חולה לתרומת אברים?
מדע ורפואה בתלמוד - קבלה או אקטואליה? / מרדכי הלפרין
איברים שהנשמה תלויה בהם לעניין קביעת המוות / דניאל מלאך
הפריה במבחנה - דיון רפואי והלכתי / אליעזר יהודה וולדנברג
הבעיות ההלכתיות הנובעות מהזרעה מלאכותית ומהפריית מבחנה
מבוא לבעיות הזיקנה בהלכה / א. רוזין
הגישה והיחס לזקנים בקהילה מהווים מדד טוב לרמת המוסר הקיבוצי של העם. הזיקנה היא תופעה ההולכת ועולה באוכלוסייה הודות להתקדמות ברפואה ושיכלול הסביבה. דרושים מאתנו מאמצים גדולים יותר בתחום החינוך על זיקנה, חיפוש אחר דרכים נוספות לכבד אותם, ולקרבנו, לבסוף, לצורת זיקנה הדומה לאידיאליזציה המתוארת במסורתנו
מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט / מרדכי הלפרין
המשותף והשונה בין ההלכה להכרעת השופט בדבר מניעת טיפול והמתת חסד לחולים הסובלים מניוון עצבים
מי ומי מותר להתעסק ברפואה על פי ההלכה / אליעזר יהודה וולדינברג
נסיעת רופא לתורנות וממנה מחוץ לתחום שבת / מרדכי הלפרין
שאלת רופא הגר רחוק מבית החולים, האם מותר לו לנסוע בשבת אל בית החולים לתורנות ולחזור לביתו בשבת, כאשר הוא משמש כרופא יחידי במקום מגוריו.
ניסויים מדעיים בבעלי חיים לאור ההלכה / נ. צ. פרידמן
נזקי עישון / מיכה אדלר ויהודה שינפלד
נזקי העישון ותכניות חינוכיות להפסקת העישון
פגים ונפלים ביחידת טיפול נמרץ ילודים היבטים הלכתיים - שות / יצחק זילברשטיין, א. וילנסקי
שאלות הלכתיות הנוגעים לנפלים ופגים לגבי ברית מילה פדיון נתינת שם דיני אבילות קבורה ומצבה.
פצוע דכא בעקרות יתרוגנית - שו"ת / יעקב אריאל
פתרון הלכתי לכהנים באמצעות "חרב כחלל" - האמנם? / ברוך ברקוביץ
פוריות ותפקוד זוגי / הרב שלמה דיכובסקי
באיזו מידה מותר לערוך בדיקות זרע מסיבות רפואיות, או לצורך החלטה על נישואין, ובאיזו מידה בעיות בפוריות הן סיבה לגט.
ברכה לכל זמן - משהו על המשמעות הרפואית של ברכת אשר יצר / קנט מ' פרגר
פרוייקט השו"ת הבינלאומי לרפואה והלכה - והבעיתיות במתן תשובה לשואל לא מוכר / מרדכי הלפרין
רפואה והלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה / אוריאל לוינגר
רקמות אדם כמקור לחומרי מרפא קדומים: בין רפואה להלכה / אברהם אופיר שמש
הסקנקור" כמקרה מבחן להתלבטותו של פוסק הלכה" / הרב אברהם אופיר שמש
הדיון ההלכתי בכשרותו של השרץ סקנקור
סוגיות במכירת כליה מן החי להשתלה / חוה טבנקין
המשפט העברי מתיר, בתנאים מסוימים, מכירת כליה מתורם חי. גם מבחינה חברתית ומשפטית-ישראלית קיימים טיעונים רבים המצדדים באפשרות של תשלום עבור תרומת איברים. ההסתדרות הרפואית מדגישה את הפיצוי הנאות וחשיבות התמיכה הפיסית והנפשית לתורם לאורך שנים. מצד שני, אין להתעלם מהטיעונים כנגד מכירת איברים בכלל וכליה ב
תכנון המשפחה ומניעת הריון / שלמה חיים הכהן אבינר
שימוש באמצעי מניעה על פי ההלכה
טיפול פסיכולוגי: פיקוח נפש, איסור רכילות ומצוות כיבוד הורים / יצחק זילברשטיין
תרומת אברים מאדם חי - סיכון התורם וקבלת תשלום / שאול ישראלי
מהי המשמעות ההלכתית של תרומת איברים, מה הסיכון בתרומת מאדם חי, האם יש לשלם תמורת האיבר? האם חובה על האדם לתרום איבר לחברו על מנת להציל? האם מכירת איברים מותרת? שאלות אלו ואחרות המעסיקות את הפוסקים ואת מערכת הרפואית בעידן שהשתלת איברים היא תופעה שכיחה למדי
תרומת מרכיבי דם בפרזיס-היבט הלכתי / אברהם יעקב גולדמינץ
האם חובה לתרום מוח עצם לחולה מסוכן?
צער בעלי חיים לאור ההלכה / אברהם שטינברג
צלילות הדעת בימי הזקנה / שלמה הכהן אבינר
התייחסות חז"ל לגיל הזקנה
כפיית ניתוח קיסרי להצלת היילוד / הרב יצחק זילברשטיין
אסיא / כתב עת לרפואה - מדור אנגלי
בראשית כט, ל, לז: אהבת יעקב לרחל / ש. ד. גולדפרב
שופטים יט-כא: אנונימיות כאמצעי ספרותי / רחל רייך
שמואל ב' כ; מלכים א' ד: "אשר על המס" / נחמן אביגד
בראשית י"א, ט"ז, כ"א: אברהם מול שרה והגר / משה עמנואלי
מ"א א: והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו והייתי אני ובני שלמה חטאים / אריה ברטל
מלכים א, יא-יב, יט: הקבלות היסטוריות בספר מלכים א / עוזי כהן
בראשית כב: המאבק הפנימי בסיפור העקידה / יוסף צמודי
זכריה ב: חזון זכריה / ב"צ לוריא
שמות כב: אם לא שלח ידו במלאכת רעהו / ירחמיאל ברגמן
איוב לט: כנף רננים - עפרוני מצוי / מנחם דור
מ"ב יט; ישעיהו לז: כיצד תכנן חזקיהו את מפלתו של סנחריב / ב"צ לוריא
שמות ל"ב: אתה ידעת את העם כי ברע הוא / דוד בן רפאל חיים הכהן
שמות לב: כי ברע הוא / אברהם אהוביה
לפירוש המלה "סלה" בתנ"ך / צבי מלאכי
טיבה ומשמעותה של המילה סלה בתנ"ך
איוב ג, לח: מענה ה' לאיוב / שלמה בכר
בראשית כ"ט; ש"א ט: מאבק דוד בשאול בראי מאבק לאה ברחל / שרה בן ראובן
שמואל א: מדוע לא זכה שאול לתהילה / ב"צ לוריא
מלכים א, ט-י: מטרת ביקורה של מלכת שבא אצל שלמה / ישראל בן שם
בית מקרא / כתב עת של החברה לחקר המקרא
מלכים ב, א: משפט שלמה / אליה וגילה ליבוביץ
ירמיה א' נביא לגויים נתתיך / אברהם אהוביה
שמואל א' כה: נאום אביגיל - ניתוח ספרותי / נתן קלאוס
מ"ב יח; ישעיהו לו-לז: נאומו של רבשקה בתעלת הבריכה העליונה / ברוך קפלינסקי
בראשית כ"ד, כט, שמות ב: פגישות ליד הבאר / חיים גלעד
שופטים ג: פשוטו כמשמעו של הסיפור על אהוד בן גרא / חיים ראם
מ"ב כ"ב; דה"ב ל"ד: שפן - סופר המלך / ב"צ לוריא
מלאכים א, ב: שאלה אחת קטנה / חיים בארליקו
שופטים ט: סיפור אבימלך / אלישיב אורן
בראשית לה: ואביו קרא לו בנימין / דוד בן רפאל חיים הכהן
בראשית כ"ז: "והיה כאשר תריד "- עיון בברכת יצחק את עשיו / ליפא גינת
ש"א א-ג, בראשית כט-ל: ירושת עלי / פרץ סגל
עקרונות מוסריים כנורמה הלכתית / מנחם אלון
המאמר דן בעקרון "דרכיה דרכי נועם" כמשפיע על ההלכה, כשהוא מתנגש עם חוק משפטי אחר.
על חקר המקרא - קטע / עמוס חכם
המחבר מתווכח עם שיטתו של הרב ברויאר - תורת הבחינות.
אמונה ומדע בפרשנות המקרא - מאמר ראשון / הרב מרדכי ברויאר
במאמר זה פתח הרב ברויאר את הדיון בשיטתו הפרשנית: ברויאר מקבל את עקרונות ביקורת המקרא, אבל טוען שיש להשתמש בבעיות שהועלו ובפתרונות שניתנו בדרך אחרת מזו שפעלו המבקרים. יש לצאת מהנחת יסוד כי הקב"ה הכתיב את התורה, והוא הכתיב אותה בדרך שיש בה סתירות וסגנונות ומגמות. המבקרים מיישבים סתירות אלה
אמונה ומדע בפרשנות המקרא - מאמר שני / הרב מרדכי ברויאר
במאמר זה ממשיך הרב ברויאר את הדיון בשיטתו הפרשנית: ברויאר מקבל את עקרונות ביקורת המקרא, אבל טוען שיש להשתמש בבעיות שהועלו ובפתרונות שניתנו בדרך אחרת מזו שפעלו המבקרים. יש לצאת מהנחת יסוד כי הקב"ה הכתיב את התורה, והוא הכתיב אותה בדרך שיש בה סתירות וסגנונות ומגמות. המבקרים מיישבים סתירות אלה בהנח
על ביקורת המקרא / מרדכי ברויאר
המחבר מעלה במאמרו את ההנחות שהנחו אותו בפיתוח "תורת הבחינות", וטוען שתלמידיו המשיכו את דרכו בניגוד לרצונו, והגיעו עד ל"תורת התעודות"
בין אמונה לביקורת - תגובה / מרדכי ברויאר
הרב ברויאר משיב לדברי ד"ר ישראל קנוהל. ד"ר קנוהל הביא ראיות מדברי אבן עזרא ורבי יהודה החסיד שיש בתורה פסוקים מאוחרים, ומכאן הסיק שהתורה כולה נתכתבה בידי נביאים אחדים. טוען הרב ברויאר: האומר שהתורה לא נכתבה בידי הקב"ה יסד לו דת חדשה, כי אין אף לא אחד מן הראשונים המסכים עם גישתו של ד"ר קנוהל.
"בית הכנסת" - כמושג בדת ישראל / דוד פלוסר
בית הכנסת התגבש עוד בזמן בית המקדש, כמשלים לו, ולא בזמן הגלות כתחליף לבית המקדש.
יהדות שמרנית לאור כמה שאלות ותשובות / טוביה פרידמאן
המאמר מסכם את השקפת עולמה של התנועה הקונסרבטיבית
תחרות מסחרית בהלכה / שמואל גלברד
אמונה ומדע בפרשנות המקרא - תגובה / פרופ' יעקב כץ
יהדות אורתודוכסית לאור כמה שאלות / נחום לאם
מוסר והלכה במסורת היהודית / אהרון ליכטנשטיין
המאמר עוסק בבדיקת התייחסות חז"ל לקיומו של מוסר ואתיקה הקודמים לתורה, ובהגדרת המונח "לפנים משורת הדין" כעיקרון מוסרי מחייב ביהדות.
חינוך יחד - היום / משה מונק
המחבר סוקר את העמדות החינוכיות באשר לחינוך יחד ("חינוך מעורב") של בנים ובנות, ומגיע למסקנה כי ראוי להפריד בין בנים לבנות במוסדות החינוך.
עוד לענין הערכתה הדתית של השואה / יעקב רוטשילד
תגובת ההלכה על המודרניזציה / משה שרגא סמט
התפתחויות מדעיות גרמו לשינויים בתפיסות הלכתיות מקובלות. ההלכה התמודדה עם תפיסות חדשות אלה, בהם עניין גילוח בחול המועד, ההנחה שסימני המוות שבגמרא אינם מדויקים, ודומיהם.
חינוך דתי לבנות - חלק א / תמר רוס
מעמדה של האישה ביהדות מונע ממנה לימוד מעמיק של תכנים בתורה שבעל פה. סיבה זו נובעת מנימוקים הלכתיים טהורים, וכן מהערכה על תפקידה של הבת בחייה. הצרכים בדורנו הם לתת לבת אפשרות ללמוד לימודים מעמיקים ומתאימים לחייה.
על הצורך בהוראת הסידור בבית הספר היסודי / ישראל תא-שמע
המאמר עוסק בחשיבותו של סידור התפילה לתודעה הדתית וההיסטורית שלנו כיום, ומסקנתו היא שיש ללמד את פירוש מילות התפילה, מקורן וחשיבותן כבר בבית הספר.
החשיבה המקראית והשואה / הרב יששכר יעקבסון
שמיטת כספים וצדק חברתי במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל / עזריאל אריאל
קדושת שביעית וביעור / מרדכי אליהו
שימוש בשמן שביעית לנרות חנוכה / יואל פרידמן
צבע מאכל מחרקים / יגאל הדאיה
תמציות מצמחים שדרכם להתליע / אהוד אחיטוב
גידול ירקות במצע מנותק בשמיטה בגוש קטיף / מרדכי שומרון
אוצר בית דין והיתר המכירה
אוצר בית דין או היתר המכירה / יהושע נויבירט
מחודש כסלו לחודש שבט / יואל פרידמן
סדר הפרשת תרומות ומעשרות / מרדכי אליהו
קיום אילן שהורכב כלאיים / דוב ליאור
ניסויים בכלאים / יעקב אריאל
ביצי חרקים וכנימות מגן / יגאל הדאיה
קדימה בברכת העץ / אהוד אחיטוב
חינוך לאכילת מוצרי מזון נקיים מחרקים / משה הרשטיק
פתרון לבעיית הערלה במשתלות / מרדכי שומרון
קטניות בהלכה / יהודה הלוי עמיחי
חרקים במוצרי מזון / מעבדת מכון התורה והארץ
התחלת גמר מלאכה בבית / עזריאל אריאל
הרחקת בכור מנקבות בעדר / יגאל הדאיה
הגרש"ז אויערבך זצ"ל ודרך פסיקתו במצוות התלויות בארץ / יעקב אריאל
מפי השמועה - תשובות ששמענו מפי הגרש"ז אויערבך זצ"ל / יהודה הלוי עמיחי
בעיות כלאיים וערלה בענף ההדרים / אסף אבטבי
חרקים במוצרי מזון / מעבדת מכון התורה והארץ
בזכירה - סוד הגאולה / יואל פרידמן
כלאים בבן נח / אברהם יצחק הכהן קוק
האדם מול הבריאה באור מצוות הכלאים / עזריאל אריאל
כלאים בחממות / דוב ליאור
מום באוזן הבכור / יגאל הדאיה
הדין במי ששכח ולא ביער / יהודה הלוי עמיחי
תאריך אחרון לנטיעת עצים ללא גוש / יואל פרידמן
ברכת "שהחיינו" על פירות מעצים מורכבים / אליעזר מלמד
המכון לחקר המצוות התלויות בארץ / יוסף (יוסק'ה) שפירא
זהב הארץ דרכו של מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל / יהודה הלוי עמיחי
הגר"ש ישראלי זצ"ל והנהגתו ברבנות כפר הרא"ה / מרדכי גרינבלט
"הרכבת תמך" למדינת היהודים / עזריאל אריאל
דין "כל שתיעבתי" באתרוג מורכב / נתן רבינוביץ
בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת / יגאל הדאיה
בציר ענבים בחול המועד* / יהושע. י. נויבירט / משה דוד מכבי לוונטהל
בעיות כלאים בגינת הבית / יהודה הלוי עמיחי
סכך מעציץ שאינו נקוב / יואל פרידמן
ברכת שהחיינו בנטילת אתרוג מורכב / יהודה זולדן
הפיטם של האתרוג / מרדכי שומרון
חרקים בקטניות וגרעינים / מעבדת מכון התורה והארץ
"והריקותי לכם ברכה עד בלי די" / יואל פרידמן
ערלה בעלים שמגדלים למאכל / יואל פרידמן
ערלה בעלים שמגדלים למאכל / יעקב אריאל
ערלה בעלים שמגדלים למאכל / שאול ישראלי
בית האוצר - מערכת לטיפול במעשרות ובנתינתם / עזריאל אריאל
כלאים במאכל בהמה / דוב ליאור
הדלקת נר חנוכה משמן תרומה טמאה / יואל פרידמן
שתילת כרוב סמוך לשתילי "גאת" / אהוד אחיטוב
מצוות הארץ - חינוך לדרך ארץ / צבי שורץ
מנין שנות ערלה בגוש אדמה שהתפורר / מרדכי שומרון
חרקים במוצרי מזון שונים / מעבדת מכון התורה והארץ
אילן אילן במה אברכך / יואל פרידמן
בבואכם - בביאת כולכם / משה צבי נריה
שכיחות טפילים ותולעים בדגים / יואל שורץ
תורת משה בארץ הצבי לזכרו של הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל / יהודה הלוי עמיחי
התפוררות גוש השורשים והשפעתה על הישרדות הצמח / מרדכי שומרון
השאלות ההלכתיות העולות מהניסוי / יואל פרידמן
חרקים במוצרי מזון שונים / מעבדת מכון התורה והארץ
הסיבה למציאות החיידקים בעולם / א.י. הכהן קוק זצ"ל
דרכי נתינת המעשרות / מרדכי אליהו
תכונות הפלפל החריף / מרדכי שומרון
דרכי נתינת מעשר ראשון בחסה למרור / עזריאל אריאל
בדיקת נגיעות על סמך סימנים חיצוניים / אהוד אחיטוב
כשרות החלב בפסח / יגאל הדאיה
חיוב כהן בנתינת מעשר ראשון / עזריאל אריאל
"החרקים והאדם" (תכנית חינוכית למגזר החילוני) / גדעון נאור
איך לנקות כרוב מחרקים / מעבדת מכון התורה והארץ
מצוות הביכורים / יואל פרידמן
הפלפל הסודאני - נתינת פרי בשנה הראשונה / מרדכי אליהו
משיח לישראל / אברהם יצחק הכהן קוק
דיני חילול מעשר שני / מרדכי אליהו
הקדשת ביכורים בזמן הזה / יהודה זולדן
איסוף ענבים ע"י נכרים - מירוח נכרי / שמעון בירן
ברכה אחת על הפרשת מינים שונים / שמעון בירן
השלכת החלה לאשפה או שריפתה / יגאל הדאיה
החרקים בקמח ודרכי ההתמודדות אִתם / יובל הדר
חרקים בפיצוחים / מעבדת מכון התורה והארץ
דיני ערלה / מרדכי אליהו
שאלות בדיני כלאיים / יואל פרידמן
לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב / יואל פרידמן
נטיעת אילנות בהר הבית ובחצר בית הכנסת / יהודה זולדן
בדיקת העלים הפנימיים בכרוב / יהודה הלוי עמיחי
כלאי הרכבה – סקירה / יואל פרידמן / מאיר פרנקל
מאפיינים להימצאות חרקים בקטניות ובגרעינים / מעבדת מכון התורה והארץ
חרקים בירקות עלים / מעבדת מכון התורה והארץ
לחנוכת משכנו החדש של מכון התורה והארץ / יגאל קמינצקי
דיני תרומות ומעשרות / מרדכי אליהו
בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת (תגובה) / דוד כהן
עני היכול לקבל מעשר עני / עזריאל אריאל
כשרות הלולב הקנרי / יגאל הדאיה
תכניות המדרשה בבניין הקבע / גדעון נאור
סימני נגיעות בקטניות ובגרעינים / מעבדת מכון התורה והארץ
חרקים בחומוס מעובד / מעבדת מכון התורה והארץ
שמן זית לנרות חנוכה / יואל פרידמן
גמר-מלאכה וקביעות למעשר / מרדכי אליהו
קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית / עזריאל אריאל
השוואה בוטנית בין הערבה לאקליפטוס / מרדכי שומרון
תערוכה ופעילות לבתי הספר היסודיים בנושא: ישוב בארץ ישראל / גדעון נאור
חרקים בתבלינים / מעבדת מכון התורה והארץ
לזכרו של הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל / יואל פרידמן
החקלאות - ערך או פרנסה, עמל - לעומת כסף קל / אלישע אבינר
הלכות חלה / מרדכי אליהו
נצרים וחוטרים בעצי פרי / מרדכי שומרון
מכרי עניים במעשר עני / דורון ותקין
כלאים ב"נענע" בכרם / יהודה הלוי עמיחי
כלאים בזריעה שאינה לאכילה / יהודה הלוי עמיחי
קביעות למעשרות בהכנסה למכונית / יעקב אפשטיין
חרקים בתבלינים / מעבדת מכון התורה והארץ
פורים - לחלוק כבוד לארץ ישראל / יהודה זולדן
הלכות חלה / מרדכי אליהו
יבול קיבוצים שיש בהם חברים נכרים / יהודה הלוי עמיחי
חרקים בירקות קפואים / מעבדת מכון התורה והארץ
הביכורים - אחרית כראשית / צבי שורץ
"לכם" בעצרת / אליהו דוד רבינוביץ' תאומים
בכורות שנולדו בעדר כבשים / יעקב אריאל
תהליך הבאת הביכורים / גדעון נאור
נהלי כשרות במאפיות / שבתי נאומבורג
והיה אמונת עתיך / יואל פרידמן
יציאה לטיול מסוכן / יהודה הלוי עמיחי
הרכבה על כנה עקרה / יואל פרידמן
הפרשת תרו"מ ע"י קטן הסמוך לגיל בר-מצוה - שיטת הרמב"ם / מרדכי רבינוביץ
אבות האומה - ערכים בראי היהדות / גדעון נאור
שלך גדולה משלהם / יואל פרידמן
ברכת הגשמים / משה צבי נריה
נתינת שמן תרומה לכהן / יואל פרידמן
אכילת תאנים מופרות / יהודה הלוי עמיחי
שמן זית: בעיות הלכתיות צרכניות / אלי מיימון
מעמד הכוהנים והלוויים בזמן הזה / חיים דוד הלוי
הרכבות בירקות / יהודה הלוי עמיחי
הרכבה בירקות / גרינברגר אביחיל
האבכה בחודש החמישי / גבריאל קדוש
כתב יוחסין ומעלתו בימינו / יעקב אפשטיין
כלאי זרעים בזריעה פוליטית / עזריאל אריאל
כבוד האדם / גדעון נאור
בדיקת תהליך ייצור של ירקות מעורבים בקופסאות שימורים / שבתאי נאומבורג
תחל שנה וברכותיה / דורון ותקין
סמכות הממשלה להפקעת אדמות לצורך סלילת כבישים / דב ליאור
כבוד האדם / יעקב אפשטיין
דרכו של יהודה המכבי / שלמה אבינר
מופלא סמוך לאיש בהפרשת חלה / יעקב אפשטיין
הכנת עיסה על מנת לחלקה לאנשים רבים / יהודה הלוי עמיחי
עקירת עצים לצורך ציבורי / יהודה הלוי עמיחי
משום כבודה של ארץ ישראל / יואל פרידמן
ערך מחצית השקל וערך הפרוטה / יהודה הלוי עמיחי
לערכיות החקלאות בישראל / דורון ותקין
סיכום סיור בשטחי גידול אוסנה ופטל / מאיר פרנקל
הלכות כלאי זרעים / יהודה הלוי עמיחי
השיבה שופטינו כבראשונה / דורון ותקין
צמחים טרנסגניים וההלכה / אריה מעוז/פרופ' אליעזר גולדשמידט
האור מתוך החושך / יהודה הלוי עמיחי
הפרשת תרומות ומעשרות בזיתים כבושים / יהודה הלוי עמיחי
גדרי "מלאכה" בחול המועד / עזריאל אריאל
חרקים בירקות קפואים / מעבדת מכון התורה והארץ
מלכויות בארץ ישראל / גבריאל קדוש
פרגולות כסוכות / יעקב אריאל
קניני בן הסמוך לשולחן אביו בד' מינים / יעקב אפשטיין
קניני בן הסמוך לשולחן אביו בד' מינים / דוב ליאור
ניסוי גידול עצי אגס על כנת אגס / מאיר פרנקל
הלכות מעשר עני / יהודה הלוי עמיחי
ארץ זית שמן בחנוכה / גבריאל קדוש
נר חנוכה בשמן טבל / יעקב אריאל
רכיבה ללא אוכף / יהודה הלוי עמיחי
כשרות למפעלי ברוקולי וכרובית / יהודה הלוי עמיחי
סיכום ניסוי בגיזום אפרסק / מאיר פרנקל
פתיחת כיסוי חממה ומנהרה בשבת / יהודה הלוי עמיחי
מלאכה למניעת הפסד של עונה חקלאית / עזריאל אריאל
קטיף לצורך יהודי שאינו שומר מצוות / עזריאל אריאל
כי לא נעשה כפסח הזה / צבי שורץ
האומנם נוסיף למכור / עזריאל אריאל
הפרשת תרו"מ מתמרים שנקנו מגוי כשהם מחוברים למכבדת שלהם / מרדכי עמנואל
השנה השישית כהכנה לשנת השמיטה / אריה לוין
ברכת מציב גבול אלמנה / יהודה זולדן
שמיטת כספים – מבחן של אחווה / צבי שורץ
התנהגות בשאריות אוכל שיש בהן קדושת שביעית / יואל פרידמן
נתינה הכשר לירקות המוחזקים בתולעים / משה ויא
נתינת כשרות בירקות עלים שלא מגידול מיוחד / יואל פרידמן
נתינת הכשר לירקות המוחזקים בתולעים / זאב וייטמן
"כי תבואו אל הארץ…ונטעתם" / גבריאל קדוש
קילוף תפוחי אדמה הקדושים בקדושת שביעית ע"י מכונה / יהודה הלוי עמיחי
ברכת שהחיינו בפירות הנמצאים כל השנה בשוק / יהודה הלוי עמיחי
קדושת נטע-רבעי במטע של היתר מכירה / אהוד אחיטוב
בישולי עכו"ם בחליטה / יהודה הלוי עמיחי
הסרת חנטים מפירות נטע-רבעי של היתר מכירה / אהוד אחיטוב
נקודות לסיכום - שמיטה תשס"א / חגי פנחס בר גיורא
שמיטה, חקלאות וצרכנות אוצר בית דין והיתר מכירה / אלעזר נאה
גידול ירקות עלים ללא חרקים במצעים מנותקים בגוש קטיף בשנת השמיטה / מרדכי שומרון
ה"תרבות הכלכלית" של מדינת ישראל כלכלה וחקלאות ישראלית / אליעזר אדלר
היתר המכירה תשס"א / יהודה הלוי עמיחי
חקלאות כהלכה בשנת שמיטה / גרינברגר אביחיל
השמיעיני את קולך / ש. יוסף וייצן
הכנת תרופה טבעונית מגבעולי חיטה ואכילתה קודם הבאת העומר / יעקב אפשטיין
מקדושה למלכות / דורון ותקין
הירא ורך הלבב / יעקב אריאל
לאמץ לבבות לאמונת אמת / אברהם אלקנה כהנא שפירא
שיעורי הרחקה בכלאי ירקות בגינה / אברהם סוחובולסקי
סכך מצמח שגדל במרפסת / יואל פרידמן
החוזר מעורכי המלחמה וחנוכת הבית בארץ ישראל / יאיר גנז
הפרשת טבל הבלוע בכלים / יהודה הלוי עמיחי
בשולי עכו"ם בתפוחי אדמה לבורקס / יהודה הלוי עמיחי
להליכות ארץ ישראל / יעקב אריאל
על כנפי השכינה / יגאל קמינצקי
במשוך היובל / חנן פורת
הארות לחג החנוכה / אליהו דוד רבינוביץ תאומים
נדידת החנוכיה / יהודה זולדן
טבל הבלוע בכלים / יעקב אפשטיין
ונתתי גשמיכם בעיתם / דורון ותקין
מערכת הפטריות / גרינברגר אביחיל
מהו ט"ו בשבט? המשמעות ההלכתית של ט"ו בשבט / נעם חיים כהן
שותפות כל ישראל בקורבנות הציבור / יעקב אפשטיין
זכר למחצית השקל - יישוב ארץ ישראל / יהודה זולדן
אמונת עתיך
מכון התורה והארץ - מאות מאמרים
אמונת עתיך / כתב עת לענייני המצוות התלויות בארץ
דיסלקציה והמודעות הפונולוגית / יעקב כל-טוב
חוקרים שסקרו בשנים האחרונות את נושא הדיסלקסיה הגיעו למסקנה שקשיי קריאה קשורים בראש וראשונה לאי-תקינות של לשון ודיבור. בין המרכיבים הלשוניים הקשורים לדיסלקסיה המרכיב המנבא בצורה המובהקת ביותר את הישגי הקריאה הנו המודעות הפונולוגית
שילוב דרמה יוצרת בתכנית הלימודים לגיל הרך / דבורה חדד
הכנת תלמידים ללימוד עצמי במשנה ובגמרא / יעקב טויטו
הדגמת שיעור ללימוד עצמי על פי מסכת בבא בתרא
חמישה תלמידים מחוננים בכיתה אחת / חנה דויד
המאמר מציג מחקר של חמישה ילדים מחוננים - תאור הילדים, תאור משפחתם וקשריהם החברתיים. ישנה התיחסות לבעיות שהילדים נתקלים בהם בבית הספר
השילוב האחראי של ילדים לקויי למידה בכיתות רגילות / יעקב כל-טוב
סקירה על גישות בשילוב ילדים לקויי למידה בכיתות רגילות, והצעה כיצד ניתן לשלב ילדים אלה באופן אחראי
"השואה" כנושא לימודי בסמינר "בית יעקב" / לאה לנגלבן
צלקת עמוקה השאירה השואה אחריה. בחברה החרדית החלו להתמודד בשאלות על משמעות השואה רק לאחר שנים רבות. לאחר שנפרצה התודעה "לדעת מה קרה שם" הייתה זו מערכת החינוך של "בית יעקב" שיזמה למידה מעמיקה בהגות הדתית הרבנית בשילוב תיעוד זיכרונות אישיים של ניצולי שואה. הם ראו זאת כמצווה לחשוף את סיפורו של דור שלם,
הגיגי גבעה / בטאון המכללה האקדמית גבעת וושינגטון
קין, למך ואחריתם / אהרן גפן
חטאו של קין ועונשו על פי עיון במדרשים ובפרשנים
לימוד תורה והוראת פרשת השבוע בגן הילדים הממ"ד / מלכה גרוסברגר
הוראת תורה ופרשת שבוע בגן הילדים תוך פירוט דרכי הוראה המתאימות את החומר הנלמד לכושר הלימוד של הילדים
רחל אשת ר' עקיבא וברוריה אשת ר' מאיר כמודל לחיקוי / חגית מיטלמן
ברוריה ורחל הן שתי נשים יוצאות דופן היכולות לשמש כמודל חיקוי. כל אחת מהם מימשה את האידיאל הרוחני שלה בדרך שונה, אשר באה גם לידי ביטוי במקורות חז"ל
עמך עמי ואלהיך אלהי / שולה אברמסקי
שלושה קשרים של חסד קיימים במגילת רות: הקשר בין רות לנעמי, בין רות לעם ישראל, ובין רות לאלוהי ישראל. קשרים אלו הם המובילים לגמול בידי שמים ורות זוכה להקים בית וללדת בן
על שיבושים בשירי עם בכלל ושירי חנוכה בפרט / יוסף ספיבק
מקורן של שגיאות בשירי ילדים אין לתלות את האשם רק בילדים, עתים אשמים המלחינים והמשוררים. הדבר קורה כאשר מילים סמוכות מבחינה רתמית נשמעות לילד כמילה אחת בלתי מובנת והוא מביא מלה אחרת מובנת ודומה לזו הבלתי מובנת בשיר. יש לתת את הדעת על כך ולמנוע אותה לפני שהיא מצליחה לחבל במסר שבשירים ובלשון העברית
שילוב ילדים בעלי פיגור שכלי במסגרות לימודיות רגילות / יעקב כל-טוב
סגירה על האפשרויות לשילוב ילדים בעלי פיגור שכלי במסגרות רגילות
על 'שטר מכירה' ומאבק מקצועי בפולין שלפני השואה / מרדכי ברויאר
חליפת מכתבים בין ר' יעקב רוזנהיים לדר' יעקב פויכטפונגר על ידיעה שהתפרסמה בעיתון דער יזרעאלי על פיטורי יהודי חרדי שסרב לעבוד ביום כיפור. כמו"כ דובר גם על שטר המכירה של מפעלים יהודיים לגוי על מנת שיוכלו להפעיל את העסק גם בשבתות ובחגים, וכן על אי העסקת פועלים חרדים במפעלים מכיוון שהם אינם יכולים לעבוד
על אמירת פיוט 'מכניסי רחמים' / שמחה עמנואל
ויכוח בין חכמי ישראל הראשונים האם מותר לומר את הפיוט שבסליחות: "מכניסי רחמים".
עם התורה או עם ה' / הרב מרדכי ברויאר
משנתו של הרב יצחק ברויאר על עם ישראל ועל הציונות
אמירת "נשמת כל חי" בשבת ויום טוב / מרדכי ברויאר
השיטות השונות לגבי אמירת "נשמת כל חי" בשבת וביום טוב
ארבעה הספדים על תיאודור הרצל מפי עטו של יריב / מרדכי ברויאר
ייחסו של הרב יצחק ברויאר אל התנועה הציונית ואל העומד בראשה תיאודור הרצל כפי שבאים הדברים לידי ביטוי בספריו ובהספדיו.
"אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו..." / שמואל הכהן
ברכות הכוהנים בבואם לעבוד את עבודתם במקדש. ומה משמעותה של ברכת כוהנים את עם ישראל.
בעניין חידוש מצוות התכלת / אליהו טבגר
זיהוי התכלת בדרך האלימינציה החסרה
בעניין תורה עם דרך ארץ / שלמה וולבה
שיטת הלימוד "תורה עם דרך ארץ" נכשלה, היא לא שמרה על היהדות מפני התבוללות. דברי ביקורת על אנשי המדע החרדים שאינם משמיעים קולם כנגד התקפות הציבור החילוני
בין סמינר לישיבה / מרדכי ברויאר
הויכוחים בקרב היהדות האורתודוכסית בדבר הקמת בית מדרש לרבנים
גבולות ארץ ישראל / מרדכי עמנואל
המחלוקת בין הפרשנים ביחס לגבולות הארץ, וזיהוי המקומות, מה דינם של ערים שלכאורה מוכרים לנו כערים בתוך א"י אבל אין מפרישים בהם תרומות ומעשרות.
הגילוי מחדש של חלזון התכלת בימינו / ישראל הכהן זיידרמן
גילוי חילזון התכלת מעסיק את הרבנים זה שנים רבות. יש אשר זיהו את התכלת עם הדיונון ויש אשר זיהו אותו כארגמון קהה הקוצים. מהו אם כן החילזון אשר בו השתמשו לקיום מצוות ציצית כאמור בתורה.
"החדש הזה לכם ראש חדשים" / צבי וינברגר
המצווה הראשונה שנצטוו ישראל היא "קידוש החודש" יש לברר מה הן סגולותיה של מצווה זו אם נבחרה לפתוח בשמירת ולימוד תרי"ג המצוות, אזי לא ללמד רק על עצמה היא באה אלא גם ללמד על הכלל כולו. עיון בתכונות המצווה מלמד כי דרושים שבעה תנאים לקיומו שהם גם כללים לכל התורה כולה.
האם אבד זכרו של עמלק? / שראל דגני
מצוות מחיית עמלק בימינו. האם אבד זכרו של עמלק והמצוות בטלה?
השכיבה במשלי יחזקאל / אליעזר לרנר
פירוש המעשים הסמליים של יחזקאל, והשכיבה על צדו השמאלי
על חידוש מצוות התכלת / דניאל לוי
דברי תשובה למאמריו של הרב יעקב אפשטיין על זיהוי התכלת
הלכות פיקוח נפש / מרדכי הלפרין
דרכו של הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל בפסיקת ההלכה בענייני פיקוח נפש לעומת פסיקתם של רבנים אחרים
איגרת ביקורת על ישיבת אייזנשטט / מלך שפירא
איגרת ביקורת נגד הר' עזריאל הילדסהיימר שכיהן כרבה של קהילת איזנשטט ובה ייסד ישיבה שכללה לימודי חול. הדבר עורר עליו את התנגדות החרדים והחסידים. מבין התלמידים היו שיצאו לתרבות רעה אבל הרב הגן על תלמידיו ולא הרשה לדבר דברי לעז על תלמידיו
המעיין / כתב עת מוצא לאור על ידי מוסד יצחק ברויאר
כשרות הברברי והמולרד / זהר עמר וארי זיבוטפסקי
קרי וכתיב / מנחם בן יצחק
התייחסות חז"ל והפרשנות המקראית לתופעת הקרי והכתיב במקרא
קריעת ים סוף: שתי מפות-דרכים / אריה כרמל
על כבוד הישיבות / מנחם גולדברגר
המאמר מתייחס למאמרו של הרב וולבה "תורה עם דרך ארץ" (תשרי תשנ"ב) ולמאמר תשובה של פרופ' לב "תשובה לביקורת" (תמוז תשנ"ב)
לסגנון הנבואה / שמואל הכהן
"אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד". על יסוד גישה זו ניתן להבין את הגיוון הסגנוני בנבואה. יש נבואות הכתובות בתנ"ך בצורה שנאמרו לנביא. מאפיין אותן הלשון "כה אמר ה'", או "נאם ה'". יש נבואות שנוסחו ע"י הנביאים: אמירות אישיות, סיפורי מעשה, משפטי רקע וקישור.
מכשירי שמיעה בשבת / יעקב פויסט
כיצד מותר להשתמש במכשיר שמיעה בשבת
מכירת בתים וקרקעות בארץ-ישראל לנכרי / יעקב ח' חרל"פ
דיון הלכתי בדבר מכירת בתים וקרקעות לגוי בא"י
"מנהגים דק"ק ורנקבורט דמיין" - מכת"י / שלמה מתתיהו לוונטהל
מנהגי קהילת פרנקפורט דמיין שבת וחג לפי חדשי השנה
פולמוס הב"י והמבי"ט בפירות נכרים בשביעית / יעקב נבון
וויכוח בין המבי"ט לב"י על פירות נוכרים, האם חלה עליהם קדושת שביעית, והאם יש להפריש מהם תרומות ומעשרות
ספר תורה שניתן לבית-הכנסת / צבי יהודה בן-יעקב
דיון הלכתי בעקבות הגשת תביעה נגד אדם שתרם ספר תורה לבית כנסת מסוים ורצה ולהעבירו לבית כנסת אחר
הרב שמואל מוהליבר זצ"ל ומזכרת בתיה / אחיעזר ארקין
פעילותו ועזרתו של הרב מוהליבר בהקמת יישובים בארץ ישראל. פרשת השמיטה והשלכותיה
טעמי המקרא במורשת אשכנז / יונה עמנואל
תפקידם של טעמי המקרא, והמלצה ללמוד את פיסוק הטעמים
תכלת מסופקת - דינה בציצית / יעקב אפשטיין
עניין התכלת כבר נידון רבות בתולדות עם ישראל, יש הגורסים שהתכלת הוא הדיונון ויש הגורסים שהוא ארגמון קהה קוצים בין אם הוא לפי גרסה א' או בין אם הוא לפי גרסה ב' השאלות העולות הן רבות. האם יש בהטלת תכלת מסופקת זו מצווה, או שמא אף עבירה ביד המטילים אותה, כל-עוד אינה התכלת הוודאית.
ושמי ה' לא נודעתי להם / כרמיאל כהן
פירושם של פרשני ימי הביניים לפסוק ושמי ה' לא נודעתי להם
זכות השביתה בהלכה / יצחק צבי אושינסקי
עמדת ההלכה לגבי שביתות במגזר הפרטי, הציבורי והחינוכי
זיהוי ארגמון קהה קוצים כתכלת מקורית / יעקב אפשטין
האם הארגמון קהה הקוצים הוא אכן החילזון שממנו הופק התכלת? מהן השיטות ההלכתיות של הראשונים והאחרונים ומה דעת החוקרים המדעיים בנושא
החסידות כמו שהיא / ד"ר ש.א. הורודצקי
המאמר עוסק בסקירת השורשים הקבליים של החסידות ומתן דיוקן של הבעל שם טוב מייסד החסידות.
לתולדות החינוך בישראל בתקופת גאוני בבל / ד"ר ש.י. טשרנא
המאמר סוקר את תולדות החינוך היהודי בבבל, מתאר את שלבי החינוך השונים ואת מקצועות ההוראה.
מפרשי ה"שולחן ערוך" האחרונים / רב-צעיר
סקירה על מפרשי השולחן ערוך לדורותם
משפט הסמיכה וקורותיה / ח.י.בורנשטיין
המאמר עוסק בבדיקת השתלשלות הסמיכה ממשה רבינו ועד תקופת הרמב"ם, ובודק את הטענה שבטלה הסמיכה בימי הלל.
שיטתו של ר' יוסף אלבו בעקרי הדת / ד"ר מאיר וכסמן
השוואת שיטתו הפילוסופית של רבי יוסף אלבו לרבי חסאי קרשקש, רשב"ץ ורמב"ם.
דין כיסוי ראש לנשים / אילן כהן
מהי חובת כיסוי ראש לנשים? האם הוא מדאורייתא, מדרבנן או שאולי כולו תלוי במנהג. וכן מהן המקומות שבהם יש חיוב לאשה לכסות את ראשה? ומהו שיעור חובת כיסוי הראש? מהו דין שורת השערות היוצאות מחוץ לצמתה, ומהו היחס בין דין זה לדין שער באשה ערווה? מהי הדרישה המינימלית של חכמינו המחייב את בנות ישראל בכל דור ודו
"דבר א-להים לי אליך" - לפשר פרשת אהוד / אבינועם ביר
חשיבות בית הכנסת - ליחיד ולצבור / דוד אייפרמן
חשיבותו של בית הכנסת בחיי עם ישראל וכוחה של התפילה בציבור.
חטאי סדום / יוחנן כהן
סדום מבטאת את החטא, הרוע והשחתת המידות. העונש שקיבלו אנשי סדום בהפיכת העיר והשמדתה, נבע מכך, שהמצב כבר לא ניתן היה לתיקון. המשותף בין החטאים, הוא השתלטות היצרים האפלים על האדם. דור סדום מייצג את השלילה הצרופה. כמו שדור המבול מייצג את השחיתות, סדום מייצגת בחז"ל, בפסוקים ובמדרשים (ואף בלשון ימינו - מע
הנה אנכי שלח מלאך לפניך - מהות המלאך / תומר דנציגר
שאלות רבות מעלים הפרשנים בדבר תפקידו של מלאך ה' -האם זהו עונש, שבו "נוטש" הקב"ה את עמו ומפקידו ביד מלאך, -או שמא הבטחה שאמורה לעודד את העם לקראת המשך מסעם במדבר? -מהו מלאך? מה תפקידו? כיצד הוא אמור להנהיג את העם? -האם הוא אמור להנהיג את העם רק במדבר, או גם לאחר כניסתם לארץ?
מעליות / בטאון ישיבת ברכת משה
עיון פרשני-הלכתי בביאור הרלב"ג לתורה / הרב כרמיאל כהן
ההרחקה מגובה-לב ומכעס אל הדרך האמצעית או עד הקצה האחר? / אלחנן סמט
השוואת הלכות דעות לרמב"ם עם ה'אתיקה' של אריסטו
סדר ההתבססות בחיים - בית, כרם, אישה או כרם, בית, אישה? / אלחנן סמט
מעליות גליונות כז-כח
בטאון ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים
מעשה יהודה ותמר / יעקב זלכה
הקבלה והשוואה שבין מעשה יהודה ותמר למכירת יוסף.
מידה כנגד מידה - עיון בסוגיות מכה אדם ונוקב שם ה' / צחי הרשקוביץ
העיקרון של מידה כנגד מידה מופיע פעמים רבות בתורה. המידה כנגד מידה אינה מופנית לעברו של הנפגע והנזק שגרם לו, אלא לעבר הפוגע, והנזק הנפשי שגרם לעצמו. התורה כרכה את עונשו של הנוקב בשם ה' בעיקרון זה. למעשה, ניתן לומר כי המידה כנגד מידה הזו מוציאה מן הכוח אל הפועל את העונש שהיה אמור לבוא כבר בשעת המעשה.
עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות והלכת בדרכיו למצוות ואהבת לרעך כמוך / גדי כהן
הרמב"ם מונה בין תרי"ג מצוות את מצוות "והלכת בדרכיו", ואת מצוות "ואהבת לרעיך כמוך" כשתי מצוות. לכאורה נראה שההשלכות המעשיות בין שתי המצוות הן זהות האומנם?
סגולת ישראל - שיטות הכוזרי והרמב"ם / יצחק שילת
אחד הנושאים המרכזיים בספר הכוזרי הוא הנושא המכונה "סגולת ישראל". הכוזרי מציג תפיסה המעמידה את עם ישראל במעמד שונה משאר בני המין האנושי, "דרגה חמישית" הבאה אחרי ארבע הדרגות הידועות: דומם, צומח, חי, מדבר (=אדם). הדרגה החמישית היא "העניין האלוהי", בהבדל מ"העניין השכלי", שהוא מהות האדם, "העניין הנפשי" -
שני מרכיבים בתפילה - עיון בדברי הגרי"ד סולובייצ'יק / ליאור זיו
כיצד מגדיר הר' סולוביצ'יק תפילה? אנו מוצאים שתי התייחסויות שונות: במקום אחד מגדיר הרב את התפילה כעמידה לפני ה', הרגשת האדם המדבר עם בוראו וחש בנוכחותו. ובמקום אחר התפילה כבקשה בתבונה, כפעילות שכלית מחושבת היטב בה האדם חושף ומבקש את צרכיו הנחוצים. האם קיימת סתירה בין המקורות?
סיפור מלחמת המלכים ומגמתו / עמוס גאולה
דמותו של אברהם לעומת דמותו של מלך סדום, כפי שבאה לידי ביטוי בסיפור מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים.
תכלית הנישואין / רן כלילי
"ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה" - האמנם? / גבי גלסר
האם מותר לאדם לקבל תרופה היכולה לרפא את מחלתו ולהצילו ממוות, ותוך כדי כך לסכן את חיי השעה הוודאיים שלו? האם מותר או חייב אדם לסכן את עצמו להצלת חברו?
יחסו של הרלב"ג לדרכו של הרמב"ם במניין המצוות / ברוך ברנר
האם מספר המצוות בתורה הוא אכן תרי"ג? מהי דעתם של הראשונים על עניין זה? על מה נסמכו דבריהם?
ידיעת העתידות / יעקב אנסבכר
האם יש אמת בקסמים, מכשפים ומגידי עתידות למיניהם? האם מותר לאדם לשאול ולבקש מהם לדעת את העתיד? מהי דעת חכמי ישראל לדורותיהם לגבי סוגיות אלה?
יסודות בתורת ההכרה של רבי חסדאי קרשקש / דרור בונדי
הצגת יסודות תורת ההכרה של רח"ק. הנחת מוצא יסודית: אחדות עולם תלותית הבנויה על שיעבוד מישור הכרה אחד לאחר. תורת ההכרה של רח"ק בנויה על אחדות אורגנית, המאפשרת עצמאות מלאה לכל מישור הכרה מחד גיסא, אך מניחה את אחדותם היסודית מאידך
"זכרתי לך חסד נעוריך..." - פרשת המסעות בספר במדבר / דוד סבתו
פשר דברי הנביא ירמיה "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", לאור דברי ספר במדבר על חטאי בנ"י ועל ענישתם הקשה
יום, יום / מרדכי אלעי
שיר מתוך מבוע
והנצח זו - ירושלים / רחל מלאכי - לינטופ
בקונכיתי / שפרה וינשטוק-אשכול
שירים מתוך מבוע
מסיפורי ירושלים: סיפורה של חעשה די לעקאך מאכערקע / דב גנחובסקי
חלונות / נחום כץ
הצלה ומעשי נסים בקבר דוד המלך בירושלים / ניצה פרילוק
בדמיך חיי - על לידת בנימין ומות רחל / יעל לוין
לחיות / רחמים מלמד-כהן
שכונתי / דודו אייל
חולצות זכרון / מלאך / בלפור חקק
שירים
"כתר מלכות" - השיר והשר / אריה בן יוסף
כתר מלכות - השיר והשר / אריה בן יוסף
הנעליים האדומות / מרדכי קרמר
פשע בלתי נמחל / סימה שכטר
שיחים נמוכים / מנחם לוי
מבוע / כתב עת ליצירה יהודית בהגות ספרות ואומנות
דיבורים / עדנה מיטווך-מלר
שיר
אתה מתחיל לאורך החוף, בדרכים / יצחק הראל
שיר
פליאה, למה / שפרה וינשטוק-אשכול
שירים
זכרונות, בין השמשות / בועז צבאן
שירים
מאגדות הכותל / דוד תמר
פרוכת שהחווירה / חיה אסתר
סיפור ממבוע
מחזיוני מירון / מלכה שפירא
נערה בחצר / מלכה שפירא
יותר מכולם / אליעז כהן
זהירות! מחשוב לפניך / ד"ר תמי אלמוג
מודל פיתוח סגל חינוכי לעבודה בסביבות למידה ממוחשבות / טובין דורית, חן דוד
מחקר בו מוצג מודל פיתוח סגל חינוכי לעבודה בסביבות ממוחשבות כחלק מתהליך הקמתו של בית ספר חדשני ומובאות המסקנות שהוסקו בעקבות המחקר.
מחשבים בחינוך - להחזיר את השד לבקבוק / איזנברג יהודה
הכל דיבורים? :-( :-) - מקומם של ערוצי שיח סינכרוני בתהליכי למידה / אורן אביגיל
ספרות ותקשורת מחשבים / רמונה כהן ומלי נוימן
הוראת הקורס / ד"ר אולז'ן גולדשטיין, נירה מרכוס, בלהה טרייביש
מאמר זה מתאר את הדרכים לשילוב סביבה מתוקשבת בהוראה, ומעלה את הקשיים המתעוררים במהלך הקורס. כמו כן, מובאות מסקנות לצורך שיפור העתיד.
מחשבים בחינוך / רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך
מחשבים בחינוך - להחזיר את השד לבקבוק - מיהו השד ומהו הבקבוק? / ד"ר עוזי מלמד
תגובה למאמר: מחשבים בחינוך - להחזיר את השד לבקבוק - העוסק במיחשוב מערכת החינוך
סריקת מידע בזיכרון / ד"ר שמואל אבן זוהר
מחשבים בחינוך - האמנם יש שד בבקבוק? / ד"ר אביגיל אורן
מאגרי מידע מקוונים, אתגר חדש למערכת ההוראה / ד"ר יהושע רוטין
שילוב הדואר האלקטרוני בתהליכי הכתיבה / עמי סלנט
טכנולוגיה ואיטלקט / יהודה ל. שוורץ
אינטרנט כסביבת למידה / אביטל אלבויום -כהן, לאורה בקארי ונורית זהבי
מאמר זה מציג תהליך בניית קורס בתולדות המתמטיקה המיועד ללימוד באמצעות האינטרנט.
מחשבים בחינוך - האם וכיצד להחזיר את השד לבקבוק / הגר זמר
מרד בר כוכבא לאור הגילויים האחרונים / ד"ר שמואל אברמסקי
המאמר עוסק בגילויים של המגילות בנחל חבר ובנחל מורבעת על חיי החולין של המרד, חכירת הקרקעות, הזמנת ארבעת המינים לסוכות, תיקוני הבתים ועוד.
אגדות התלמוד הירושלמי / הכהן אביעד
סקירת נושא האגדה בתלמוד הירושלמי
פרשת דרייפוס / מנחם הכהן
המאמר מספר את סיפורו של אלפרד דרייפוס, ואת מאבקו של אחיו להוכיח את חפותו, על רקע האנטישמיות וחוסר התמיכה הגויית והיהודית.
הנישואין בהלכה ובאגדה / ד"ר אברהם ארזי
המאמר סוקר את מאמרי חז"ל בנושא הנישואין- הזכויות והחובות בתוך מערכת זו.
"ערכאות של גויים" - קללת חכמים ומערכת המשפט הרומית / זאב ספראי
עריכת התלמוד / ד"ר בנימין דה פריז
המאמר עוסק בניסיון לעמוד על הגישות השונות ביחסי החוקרים אל עריכת התלמוד: מי היה העורך, איך ניתן להבין סתירות וכפילויות של מסכתות ועוד.
החינוך היהודי בארצות המזרח בימי הביניים / פרופ' א. אשתור
עבודת יום הכיפורים בבית המקדש בימי בית שני / שמואל ספראי
המאמר עוסק בפרוט סדר יומו של הכהן הגדול ביום כיפור.
הרקע ההיסטורי להכרזת כורש / ד"ר שמואל אברמסקי
המאמר סוקר את השתלטות כורש על ממלכתו, את המאבקים הפנימיים בתוך מלכותו ואת מדיניותו לעמים הכבושים תחתיו.
עצירת גשמים בהלכה / ישראל תא שמע
המאמר עוסק בהדרגתיות התענית של עצירת גשמים ובהבדל שבין א"י לחו"ל בתעניות אלו.
בתי כנסת עתיקים בגולה / ברוך קנאל
המאמר סוקר את שרידי בתי הכנסת, וממצאים המעידים על בתי כנסת עתיקים בגולה, תוך התמקדות על בית הכנסת בדורא אירופוס ומשמעותו והשפעתו אף על אמנות נוצרית קדומה.
בתי הכנסת של עדות המזרח / אברהם בן יעקב
המאמר מתאר את בתי הכנסיות בארצות המזרח מבחינה ארכיטקטונית,ועומד על הנקודות האופייניות לבתי כנסת אלו.
בתי הכנסת של היהודים האשכנזים / דוד דוידוביץ
המאמר מתאר את בתי הכנסת באירופה וביחוד בגרמניה מבחינת צורת בנייתם, מיקום הבימה,וכו'. בנוסף מרחיב כותב המאמר על יהדות פולין - חייהם הקהילתיים וחשיבות קיומו ומרכזיותו של בית הכנסת בחייהם.
בתי כנסת בתימן / הרב יוסף קאפח
המאמר מתאר את מרכזיותו של בית הכנסת בחיי היהודים בתימן, ומציין את צורת בנייתו וריהוטו.
בתי הכנסת באיטליה / ליאו לוי
בתי הכנסת בחיי העם / ב. נחמני
בתי כנסת בימי הביניים / אפרים צורף
המאמר מתאר כיצד נסיבות חייהם של היהודים בימי הביניים השפיעו על האדריכלות בתי הכנסת.
בעיית הסינתזה בחינוך הדתי / צבי זינגר
אורח חייו של האדם מורכב מקודש וחול. בחז"ל אנו מוצאים את דברי רשב"י על עבודת החול "תורה מה תהא עליה?!" לעומת ר' ישמעאל האומר: "הנהג בהם מידת דרך ארץ". מתח זה קיים בחינוך הדתי. מה מקומם של לימודי החול לעומת לימודי הקודש מבחינת האידיאל והערכים אליהם אנו רוצים לחנך? האם אפשרית סינתזה מושלמת של חיים דתיי
בעיית הסינתזה בחינוך הדתי / צבי זינגר
אורח חייו של האדם מורכב מקודש וחול. בחז"ל אנו מוצאים את דברי רשב"י על עבודת החול "תורה מה תהא עליה?!" לעומת ר' ישמעאל האומר: "הנהג בהם מידת דרך ארץ". מתח זה קיים בחינוך הדתי. מה מקומם של לימודי החול לעומת לימודי הקודש מבחינת האידיאל והערכים אליהם אנו רוצים לחנך? האם אפשרית סינתזה מושלמת של חיים דתיי
בשבט ראש השנה למעיינות / אמוץ כהן
למעיינות יש מחזור שנתי וניתן לציין אצלם ראש שנה. המעיינות תלויים במזג האוויר השנתי. בשנות בצורת מתמעטים מי מעיינות, והתושבים נידונו על למצוקה
בריאת העולם לפי המקורות המוסלמים / ד"ר שמעון מרכוס
תאור בריאת העולם בקוראן ובמסורת המוסלמית מתבסס על התיאור בתורה ובספרות חז"ל
בריאת העולם בתפילה / אמוץ כהן
בריאת העולם מוזכרת בתפילות רבות וכן בברכות
חינוך למצוות בגיל הילדות / יעקב רוטשילד
כדי לפתח בילד ובנער זיקה חיובית לשמירת מצוות, חייבים ההורים לשמש דוגמה אישית ולהעביר לילד תחושה של חוויה דתית אשר יטביעו את חותמם וישמשו נר לרגליו בעתיד
סקירה על הפזורה היהודית בעולם - תשכ"ב 1962 / מנחם הכהן
סקירה כללית על הפזורה היהודית בעולם לאחר מלחמת העולם השניה. הסקירה כוללת את תיאור הקהילה היהודית.
דרכי שחרורם של עבדים עבריים / ישראל תא-שמע
הלכות הקשורות בדרכי יציאתם לחופשי של עבד ישראל הנמכר על ידי בי"ד או המוכר את עצמו ועבד כנעני. האם קיים קשר בין שחרור האשה מבעלה לשחרור העבד מאדונו?
דרכי לחימה של בני ישראל בתקופת הכיבוש וההתנחלות / ישראל אפעל
המאמר מתאר את שיטות הלחימה של ישראל בתקופת השופטים
דמות האישה החרדית באשכנז שלפני השואה / יעקב רוטשילד
קידוש ה' בגזירות תח-תט / מרדכי אליאב
המאמר עוסק בחורבן הקהילות בפולין בשנים ת"ח ות"ט ומתאר כיצד מסרו היהודים את נפשם, בכדי לא להמיר את דתם, ואת השתקמות פליטי החרב לאחר הפרעות. כמו כן מציין המאמר את הצום שתיקנו לדורות.
אמונת ישראל ותאריך בריאת העולם / לוי יצחק רבינוביץ
האמונה בבריאה העולם ודיון בשאלה האם יש חשיבות למספר השנים שעברו מאז בריאת העולם.
ערב ראש חודש - יום כפור קטן / משה ארנד
מקור המנהג של יום כיפור קטן. השתלשלות המנהג מימי חז"ל בדבר שעיר החטאת ועל כפרת ה' כביכול על שמיעט את הירח ועל עוונות עם ישראל. נוסח התפילה "זמן כפרה לכל תולדותם" ...עורר את חכמי הקבלה מימי האר"י זצ"ל שחיפשו תחליף לשעיר להתוודות כדי שיתכפרו עוונות החודש. משפשט מנהג התענית הורכב גם סדר סליחות. יוכ"פ ק
אספקטים של גבורה בהלכה / ישראל תא-שמע
מעשי גבורה וקידוש ה' בהלכה
גרים וגיור בהלכה / ישראל תא-שמע
מאז ומעולם קיימת תופעה של גירות. יחס היהדות לתופעה זו אינו חד משמעי. חז"ל חלוקים בנושא לפי נסיבות הזמן והתנאים המשתנים. הן בהלכה והן באגדה נמצא תפיסות אידיאולוגיות המבטאות דעות שונות לנושא
גיוס ומערך המלחמה במקרא / חיים לשם
המאמר סוקר את דרכי הלחימה בישראל מאז היות לו צבא סדיר בימי דוד
ישעיהו ב, מיכה ד: שתי הנוסחאות של והיה באחרית הימים / חיים גבריהו
המאמר דן במשמעות המעשית של חזון ישעיהו בן אמוץ, על שלום עולמי, על ישראל שמלמדים את האומות אמונה מונוטאיסטית ומוסרית וכך יוצרים אוניברסליזם.
גבולות הארץ מהתנחלות השבטים וראשית המלוכה / פרופ' יוחנן אהרוני
המאמר דן בזיהוי נקודות גבול צפוניות ודרומיות המופיעות במקרא.
גבורת מצדה לאור ההלכה / שלמה גורן
דיון הלכתי במעשיהם של שאול המלך ושל אנשי מצדה - האם מותר היה להם להתאבד
גבורתן של נשים בישראל / שלמה אשכנזי
תיאור גבורתן של נשים יהודיות בתולדות עם ישראל
העקידה כאבטיפוס של קידוש השם / ד"ר דב נוי
מאמר זה מנתח מדרשי אגדה על סיפור עקידת יצחק ההופכים את העקידה למעשה של קידוש ה' הן מצד אברהם והן מצד יצחק. כמו כן דן המאמר בסיפורים נוספים של קידוש ה' במהלך הדורות
החדר כמוסד חינוכי / שמעון תודר
תולדותיו של ה"חדר" מיום הקמתו בידי רבי יהושע בן גמלא, ועד לדורות האחרונים. המאבק בין המשכילים שנלחמו בחדר, לבין החסידים שראו בו מוקד חיוני לחיי העם.
הדלקת נרות ביום כיפורים / ד"ר נ. וואהרמאן
המאמר עוסק בהבדלי מנהגים ובנימוקי ובנימוקים השונים להדלקת נרות בערב יום הכיפורים, בקהילות השונות.
הרעיון המשיחי במקרא / עמוס חכם
המאמר עוסק בניתוח המילה משיח על כל משמעויותיה במקרא, ובתיאור השלבים של הגאולה על פי המקרא
החתונה ומנהגיה אצל המוסלמים / שמעון מרכוס
מנהגי חתונה אצל המוסלמים בארצות שונות
החורף כגורם במלחמות ישראל / יוסף ברסלבי
סופות וסערות, גשמים, שלגים וברד, מלאו לפעמים תפקיד מכריע לגבי תוצאותיהן של מלחמות היסטוריות בארץ ישראל בעבר הרחוק
הכשרות במקרא / עמוס חכם
במשך הדורות שמרו בני ישראל במסירות נפש על טהרת מאכליהם. הדברים האסורים באכילה הם דברים טמאים, והאוכלם מטמא את נפשו
הכוונה בעשיית מצווה / ישראל תא-שמע
כוונה וייחוד הם מושגי יסוד בתורת החסידות. כל מצווה ומצווה וכל פעולה נעשית בכוונה אם בחשבה או באמירה "לשם ייחוד". מה משמעותה של הכוונה לפי ההלכה? והאם הכוונה מעכבת את המצוות? דיון בנושא זה מצוי במשנה ובתלמוד וכן מובאים דעותיהם של הראשונים והאחרונים
הכותל - סמל ירושלים בגולה / בצלאל לנדוי
הכותל המערבי ששימש בתפוצות הגולה כסמל לירושלים עיר הקודש, ובשעה שנשבעו לה אמונים "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" עלה בדמיונם "הכותל המערבי" המסמל את המקודש בתפארתו. מעמדו של הכותל המערבי כסמל לירושלים בגולה מודגש גם ברשמיהם של עולי הרגל בביקוריהם ליד שריד מקודשנו, ורבים מהם, בהם גם שלא מבני ברית, הבחי
הכותל המערבי במסורת האיסלאם / חיים שוארצבום
מקומות קדושים שנתקדשו בתולדות עמנו וביהדות זכו גם במשך הדורות ליחס של חיבה והערצה אצל דתות אחרות, בעיקר בולטת תופעה זו בדת האיסלאם שסיגלה לעצמה הרבה יסודות ועקרונות, אמונות ודעות, מסורות ואגדות,שמקור מחצבתם והורתם בדת ישראל
הכותל המערבי במסורת ישראל / זאב וילנאי
הכותל המערבי הוא מעין מקדש מעט ורבים נוהרים אליו לשפוך את לבם לפני אביהם שבשמים. תפילות מיוחדות התקינו לאומרם בכותל, ורבים הם הסיפורים והאגדות שנקשרו לכותל. לא תמיד הורשו היהודים להתפלל בכותל, ובמשך השנים נעשו ניסיונות לגאול את הכותל שלא צלחו.
"הכתובה" - יסודותיה ההלכתיים והשתלשלותה / ל. י. רבינוביץ
דיני כתובה והשתלשלותה
הלוך הלכו העצים / מאת יהודה אליצור
המאמר עוסק במשל יותם ומסביר כיצד משקף משל יותם את דעתם של קדמוננו בתקופת השופטים על חברה ומשטר.
הלוח המיוחד של כת מדבר יהודה / פרופ' דוד פלסר
המאמר דן בשאיפה לסדר ולהגיון הקיימת בלוח של כת מדבר יהודה, והקושי הביצועי שנובע ממנו.
המערכה והמצור על ביתר / שרגא גפני
המאמר עוסק בהשוואת מקורות יהודיים ואחרים על המערכה בביתר, בכדי לקבל תמונה רחבה על יחסי הכוחות , הלך הרוח ומהלך הקרב בביתר.
המדרש והפיוט / צבי מלאכי
מקומם של המדרש והפיוט בספרות עם ישראל
המדרש בין חז"ל לאבות הכנסייה / מנחם הירשמן
תיאור מלחמת היהודים והנוצרים נגד יריביהם הפאגאנים והגנוסטים על פי מדרשי חז"ל ופירושי אבות הכנסייה.
חז"ל וחג החנוכה / שמואל ספראי
המאמר מביא את דעתם של חלק מחוקרי חכמת ישראל, בה טוענים הם כי חז"ל התנגדו לבית חשמונאי וניסו לשכח את מעשיהם ומציג את ראיותיהם לכך. בהמשך המאמר בודק הוא את הראיות וסותר אותן בהסתמך על ההלכה והמציאות ההיסטורית.
הספר במשכנות יהודי תימן / יהודה רצהבי
המאמר עוסק ביחס הרגשי והפיזי של יהודי תימן אל הספר, ובתוספות המיוחדות של המעתיקים שהשתמרו בספרים
השבת בספרות תקופת בית שני / ברוך קנאל
הקפדה על שמירת השבת היותה את אחד היסודות העיקריים של חיי ישראל בתקופת הבית השני. בספר נחמיה כורתים כריתת אמנה מחודשת לשמירת השבת. בספרים החיצוניים ובספרות חז"ל אנו מוצאים חוקים המחמירים על שמירת קדושת השבת ודיונים הלכתיים בדבר שאלת המלחמה בשבת המותרת היא, אם אסורה
השמירה על הכשרות בימי הבית השני / ברוך קנאל
זהירות בענייני מאכלות אסורים ומסירות נפש לכך בימי הבית השני
חסידי אומות העולם בימי בית שני / ברוך קנאל
יחס חיובי ואוהד ליהודים, אפשר לראותו כהתנהגות של חסידי אומות עולם. הדבר בא לידי ביטוי בהכרה בייחודם בהערכתם ובתרומות לבית המקדש, בין הגויים היו ששמרו על מצוות כגון: שבת ומילה.
הטבע בחשוון / אמוץ כהן
גשמי חשוון מביאים שינוי מכריע בנוף. התחדשות הצמיחה והפריחה בכוח היורה היא כל כך חדה עד שהקיץ נמחה בבת אחת. אין תימה שייחסו ליורה חשיבות כל כך מרובה, והזכירו אותו בברכות, בתפילות, בתוכחות שבתורה ובדברי הנביאים והכתובים. דברי התלמוד והמדרש בערכם של גשמי חשוון.
התמורות בחינוך היהודי בגרמניה במאה הי"ט / ד"ר מרדכי אליאב
המאמר סוקר את החינוך היהודי בגרמניה: ירידתו ומעבר לבתי ספר ציבוריים, ופעולתם של הרב הירש והרב הילדסהיימר שחזרו והקימו את מערכת החינוך היהודית, כאשר היא משלבת את היהדות עם המדע והחיים.
הצום במקרא / עמוס חכם
הצומות במקרא ובדברי חז"ל
היהודים בארצות הסקנדינביות / דוד מלכיור
היהודים בארצות הסקנדינביות מעורים בחיי התרבות הכלכלה והחברה בשבדיה ומרגישים הזדהות מלאה עם מדינת ישראל. ההתבוללות שם היא למעלה מ- 50%.
היישוב היהודי בארץ ישראל נוכח השואה / ד"ר חוה אשכולי
שאלת עמדתם של היישוב ושל ההנהגה הציונית בארץ-ישראל בשנות השואה כלפי הצלת יהודי אירופה אינה יורדת מסדר היום הציבורי. המבקרים הבאים מחוגים רחבים - מאנטי ציונים וחרדים ועד שמאל קיצוני - מצביעים על מחדלים שונים של המוסדות. תגובת המוסדות הלאומיים והיישוביים כלפי השואה משקפת במידה רבה חוסר אונים. עיקר טענ
הלני המלכה ומונבז המלך / אברהם גולדברג
יחסם של חז"ל לגרי הצדק בסוף ימי בית שני.
הבדלים וחילוקי דעות בהלכות כשרות במרוצת הדורות / שמואל חגי
הבדלי דינים לא היו הבדלים שבין עדות, אלא של מקומות ואישי ההלכה, שהיו גם בימים קדומים, וההבדל שבין העדות אינו אלא מקרי. היו גם הבדלים בתנאי המקום, והיו מקרים שעדה אחת קיבלה את מנהגיה של חברתה.
חילול שבת במקרא / עמוס חכם
השבת היא זכר למעשה בראשית. כיבודה של השבת מעורר את הכיסופים אל הבורא ואת הרצון להודות לו ולשבחו. עיקר הכוונה בשמירת השבת היא לשם ה' וכל יתר העניינים הם דברים שבאים ונגררים מעצמם, ולפיכך חילולה הוא עוון חמור.
חינוך הבת לאור ההלכה / מרדכי הכהן
תורכיה ועלילות הדם - עמדת שלטונות הקיסרות העותומנית בעלילות הדם / פרופסור ח.ז. הירשברג
המאמר מתאר את עמדת שלטונות תורכיה לעלילות הדם ואת הפירמאן שהוא כעיין כתב זכויות ליהודים והתחייבות השלטון להגן עליהם.
לסדר ההושענות בסוכות "אני והו הושיעה נא!" / יעקב רוטשילד
אילנות אצל קדמונינו / אמוץ כהן
במקרא בתלמוד ובמדרשים עולה יחס הערכה וחיבה כלפי האילנות. לאו על כריתת עצי פרי אפילו במצור. "כי האדם עץ השדה", וחז"ל נתנו לכך פירושים שונים. בשיר השירים נזכרים עצי פרי בהקשרים שונים. כמו כן ייחסו חשיבות לנטיעת עצי מאכל
עיטורי וציורי בית הכנסת / י. ל. ביאלר
מאז חורבן הבית שימש בית הכנסת מעין מקדש מעט. הדבר בא לידי ביטוי במרכזיות שבית הכנסת תפס בחיי האומה בארץ ובחו"ל. עיטור פנים בתי כנסת היא מסורת קדומה מאד. הציורים והקישוטים בפנים בית הכנסת, הריהוט והצורה הארכיטקטונית נשתנו מתקופה לתקופה בהתאם לרוח הזמן. נושאי הקישוט והעיטור ביטאו לא אחת את משאת נפשם ש
מלחמות הגבורה של יהודה המכבי / ברוך קנאל
תיאור הקרבות בהם נלחם יהודה המכבי תוך התיחסות לזיהוי הגאוגרפי של מקומות בהם התרחשו הקרבות
כותבי ומעתיקי ספרים בתימן / הרב יוסף קאפח
עם ישראל מכונה עם הספר. ביהדות הספר הוא האומה והאומה היא הספר, מעין חומר וצורה, שאין האחד מצוי בלעדי השני. בכל פזורי ישראל כתבו, אך מי הם הכותבים, למה כתבו, וכיצד כתבו, בכך נחלקה הפזורה, ובכל מקום היו גורמים נוהגים ומנהגים מיוחדים. במסגרת זו נשתדל לסכם תופעה זו בתימן.
מנהגי יום כיפור באפגניסטן / ראובן קשאני
תיאור המנהגים של ערב יום כיפור ויום כיפור ביהדות אפגניסטן
כשרותה של תרנגולת שנמצאה ללא לב / הרב מרדכי פירון
המאמר דן בפרטי המחלוקת שבין ר' יעקב עמדין לר' יהונתן אייבשיץ כפי שבאה לידי ביטוי בשאלת כשרותה של תרנגולת שנמצאה בלא לב.
כתות מדבר יהודה ותקופתן / ד"ר דוד פלוסר
המאמר מציג את התפתחותן ההיסטורית והחברתית של כת האיסיים, ומציג גם את צדדיה הפחות יפים.
קידוש השם בימי הביניים / שלמה אשכנזי
המאמר מתאר את הרקע לעלילות הדם בימי הביניים ומסירות נפש היהודים בתקופה זו, תוך הבאת דוגמאות של מקדשי השם. המחבר מצטט מספר קינות שנתחברו על רקע הימים הקשים, ועומד על מקורה של ברכת מקדשי השם.
יחס חז"ל לעולם הטבע / אמוץ כהן
מאמר זה המתאר את יחס חז"ל לטבע ומראה התיחסיות שונות. ישנם מאמרי חז"ל המראים על התבוננות פיוטית בטבע, בעוד שאחרים מתארים תופעות טבע בצורה מציאותית. כמו כן ישנם מאמרים המלמדים כי חז"ל ראו בטבע מעין בריאה מחודשת של העולם בכל יום ויום.
"זכר לחורבן" בשמחת הנישואין / מ.ב. לרנר
המאמר עוסק במציאת המקורות ההיסטוריים למנהגי האבלות ו"זכר לחורבן" שנוהגים בחתונה.
לשון חכמים במדרש האגדה הארצישראלי / יצחק גלוסקא
מחקר אחר הסימנים הלשוניים והאלמנטים המילוניים האופייניים ללשון חכמים, המופיעים במדרש "ויקרא רבה".
ליכודם של תלמידי הבעש"ט / בצלאל לנדוי
המאמר עוסק במשמעות החברתית והדתית של ליכוד החסידים סביב הבעש"ט.
ליכודם של תלמידי הבעש"ט / בצלאל לנדוי
המאמר עוסק במשמעות החברתית והדתית של ליכוד החסידים סביב הבעש"ט.
מעמדה של האשה בימי הביניים / שלמה אשכנזי
מעמדה של האשה היהודית בימי הביניים, חובותיה וזכויותיה
מחצית השקל / ברוך קנאל
המאמר עוסק בברור ערכו של מטבע מחצית השקל, וציון נקודות היסטוריות הנוגעות לתחילת השימוש במטבעות, ותחילת השימוש במטבעות יהודיים
מלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרונים במדבר יהודה / שלמה גורן
משך הזמן בו מלך בר כוזיבא על פי המקורות וממצאים ארכיאולוגיים
מעם לועז - פירושו של ר' יעקב כולי / שמואל חגי
המאמר עוסק במטרות שעמדו בפני מחבר הספר "מעם לועז" בספרו, ובדרך הגשמתן.
מלווה מלכה / בצלאל לנדוי
חשיבותה וייחודה של סעודת מלווה מלכה. ברור אם סעודה זו חובה או מצווה
מנורת זכריה וסמליה / ישראל תא-שמע
פירוש הסמלים המובאים בזכריה פרק ד' המתארים את המנורה
מסירות נפש בהלכה - לפנים משורת הדין / ישראל תא שמע
המאמר דן במצות מסירות נפש על קידוש ה' במקום שאין הדת מחייבת זאת. כותב המאמר מביא מקורות שונים הדנים בנושא לצד ההיתר ולצד האיסור.
מקדש העתיד לאור ההלכה - "מהרה יבנה המקדש" / הרב שלמה יוסף זוין
המאמר דן בגישות השונות לנושא עיתוי בניית בית המקדש בתוך רצף תהליכי הגאולה, וכן בהלכות שהחמירו בימינו בגלל האפשרות שבכל יום יבנה המקדש.
מלחמות שאול ודוד / ברוך קנאל
המאמר עוסק בתיאור מהלכי הקרבות שנלחמו שאול ודוד, מיקום הצבאות ותוכניותיהם.
מלחמות שאול ודוד / ברוך קנאל
המאמר עוסק בתיאור מהלכי הקרבות שנלחמו שאול ודוד, מיקום הצבאות ותוכניותיהם.
מנהגי "כל נדרי" / שלמה אשכנזי
המאמר דן במקור התפילה "כל נדרי", בהבדלי נוסחותיה ובמחלוקת סביב אמירתה.
מנהגות ליד הכותל המערבי / יום-טוב לוינסקי
תפילות מיוחדות נתחברו לאומרם בכותל, וסגולות רבות נקשרו סביבו. במהלך הדורות היו התנכלויות מצד הערבים כלפי היהודים שבאו לשפוך את שיחם לפני המקום, ולמרות כל הקשיים שמרו היהודים על מנהגם לבוא ולהתפלל בכל ימות השנה, ובמיוחד בתשעה באב, בימים נוראים, ובשלושת הרגלים.
משפט הכותל / יוסף נדבה
הכותל המערבי - סמל הוא לרצון הקיום של עם ישראל ולכוח-עמידתו בפני כל המתנכלים לו. תולדותיו כתולדות העם היהודי מאז חורבן עצמאותו. רבים היו גלגוליו ומאבקיו וכביכול לעולם נגזר עליו להתדיין במשפט העמים על זכות ייחודו. מבחינת דברי-ימי הכותל עשויה ארץ-ישראל רבדים-רבדים של היסטוריה. שלטון שלטון ויחסו לכותל
עלייתה הצבאית של מצרים בימי הממלכה החדשה / פרופ' שמואל ייבין
המאמר דן בהרכב הצבא המצרי, ובהשפעת תרבות הלחימה של החיקסוסים על המצרים בתק' הממלכה החדשה.
האדריכלות המצרית העתיקה / א. ארליק
המאמר עוסק בצורות האדריכלות הקיימות במצרים העתיקה: מקדש, קבר, פירמידה וכו', בחומרים בהם בנו המצרים ובדרכים בהם הם בנו מונומנטים.
פרעה מלך מצרים / ד"ר חיים גבריהו
המאמר עוסק באנקדוט של פגישת משה ואהרן עם פרעה מלך מצרים, בעזרת סיפור עממי על הרגל של פרעוני מצרים.
חכים ובית צורי / ד"ר יוסף נדבה
המאמר מספר את סיפורם של שני לוחמי לח"י שהרגו לורד בריטי בקהיר, נתפסו והוצאו להורג.
נס המהפכה החשמונאית / י"ה יבין
נשק וכלי מלחמה במקרא / אמוץ כהן
נאומי יהודה המכבי / מרדכי פירון
הופעתו של יהודה המכבי הטביעה את חותמה על המסגרת הלאומית. תכונותיו כמנהיג רוחני, צבאי, ופוליטי, שינו את מהלכם של האירועים ההיסטוריים והייתה לכך השפעה בימי בית שני
נבואת יונה / פרופ' אפרים א. אורבך
המאמר דן בהבדלי התפיסה של אמוראי בבל את חזרת אנשי נינוה בתשובה, לעומת אמוראי א"י, כחלק מההתמודדות עם הנצרות העולה.
ניסן - חודש האביב / אמוץ כהן
חודש ניסן הוא חודש האביב, והיקום אומר שירה. הפריחה בשיאה, רב גוניות של ריחות וקולות ממלאים את האוויר. ומה נאה יותר מכל, שבליל התקדש החג מצטרף האדם לשירה - הלא היא תפילת ההלל.
ניסוך המים לפי המקורות / מרדכי פירון
שתי כתות דתיות רבות השפעה, שהיו קיימות בתקופת בית שני הטביעו חותמן על תולדות עם ישראל בימים ההם. המחלוקת המתמדת בין שני הכוחות היריבים האלו, פרצה לראשונה אחרי מיגור שלטון יון בארץ ישראל וכינונה של מדינת היהודים על ידי שושלת החשמונאים, הלכה והתגברה במרוצת הזמן, הגיעה לידי התפוצצות מדינית ולמרד גלוי ב
ניתוחי מתים הלכה ולמעשה / הרב ד"ר ישראל יעקובוביץ
המאמר מציג את נושא ניתוח מתים יהודיים בין הקושי עם ניוול המת לבין חובת פיקוח נפש,ובודק את יחס ההלכה לנושא זה.
עלייתה ושקיעתה של הממלכה הפרסית הקדומה / שמואל חגי
המאמר עוסק בפרטים מחיי החצר הפרסית, והשתקפותם באגדות חז"ל, בעיקר סביב דמותו של אחשוורוש.
פרעה מלך מצרים וארצו / ח. מ. גבריהו
פרעה מלך מצרים מוזכר בתנ"ך פעמים רבות . פרעה הוא מוסד, התנ"ך אינו מזכיר את שמותיהם הפרטיים של הפרעונים למיניהם. בכתבים המצריים לא מוצאים שום איזכור של ישראל. מצרים הייתה משופעת באלילים רבים בעלי חשיבות שונה בנוסף לעובדה שפרעה עצמו ראה עצמו אלוה ולא הכיר את אלוהי העברים. המצרים מעולם לא סיפרו על כישל
פרשנות הלכתית לתורה / הרב נריה גוטל
המאמר מביא כמה דוגמאות לפרשנות הלכתית למקרא, במקביל לפרשנות פשט הכתובים, בשביל להדגים את ההבדל בין שניהם.
פירוש רלב"ג לתורה / אלי פריימן וברוך ברנר
המאמר סוקר את מקורותיו, סגנונו ומטרותיו של פירוש הרלב"ג לתורה, תוך שימת לב לעיסוקו של הרלב"ג בפילוסופיה, בהלכה ובפשוטו של מקרא.
מצות מכונה ומצות של יד / יצחק אלפסי
המאמר סוקר את נימוקי הצדדים בויכוח ההלכתי על מצות המכונה, בתקופה שהומצאו המכונות לאפיית מצות.
החינוך היהודי בארצות המערב בימי הביניים / הרב מרדכי פירון
נישואין בישוב הישן של האשכנזים בירושלים / פרופ' יוסף יואל ריבלין
המאמר סוקר עדויות ממקור ראשון על מנהגים והרגלים של נישואין בירושלים, לפני כמאה שנה.
שוד כלי הקודש של הבית השני / שמואל חגי
תיאור של מקורות שונים על שוד כלי המקדש והקורות אותם במשך הדורות
ה"שולחן ערוך" בקהל חסידים / יצחק אלפסי
המאמר עוסק בהלכות שנקבעו על ידי החסידים, אשר חלקן בהתאם לשיטת הקבלה ובניגוד לשו"ע, חלקן בהתאם לשיטת השו"ע ובניגוד לדעת הרמ"א, חלקן מקילות יותר וחלקן מחמירות יותר, וכן הלכות שונות שהוסיפו החסידים.
המהדורות הראשונות של ה"שולחן ערוך" / א. מ. הברמן
המאמר עוסק בתאור הוצאת מהדורות השו"ע, תוך ציון השנה והמקום בו נדפסו, וע"י מי הוצאו לאור תוך ציטוט מדבריהם בראש ההוצאה. בתחילת המאמר מביא העורך את דברי ר' יוסף קארו על ספרו זה מתוך הקדמותיו לחלקי השו"ע.
פרשני ה"שולחן ערוך" / שמואל חגי
המאמר סוקר את הספרים העיקריים שנתחברו בתפוצות ישראל, בעקבות הוצאת ספר "השולחן ערוך" במשך ארבע מאות שנה.
מפעלו בהלכה של מרן יוסף קארו / פרופ' ח. ז. הירשברג
המאמר מתאר את מחזור התקופות בעם ישראל ואת הרקע להופעת ספרי ההלכה של רבי יוסף קארו. ספריו אלו נוצרו בימי משבר קשים והיו צורך החיים ליהדות ועד היום הם מהווים את היסוד להוראות כל הפוסקים, תוך כפיפה להגהות הרמ"א וחידושי האחרונים.
ה"שולחן ערוך" ורבי משה איסרליש / ד"ר יהושע הורוביץ
המאמר סוקר את חיבוריו של הרמ"א - "דרכי משה" על הטור ו"המפה" על השולחן ערוך ומסביר את דרכו בהגהותיו על ספרי ר' יוסף קארו.
ה"שולחן ערוך" והגר"א / בצלאל לנדוי
המאמר עוסק בביאור הגר"א לשולחן ערוך ומסביר את שיטתו בביאורו ע"י ציון המקורות לפסקי ההלכה.
ה"שולחן ערוך" ויהדות תימן / משה צדוק
המאמר מתאר את הופעת ה"שולחן ערוך" בקרב יהודי תימן והשתלבותו בחיי הקהילה על ידי קבלת פסקיו. בעקבות זאת נכתב ספר "שתילי זיתים" לר' דוד מזרחי, חכם בצנעא, שהוא פירוש והסברים לטור הראשון של השו"ע. מחבר המאמר מביא דוגמאות מתוך הספר הנ"ל וסוקר את תולדות מחברו.
"שולחן ערוך" ושו"ע הרב / הרב ש. י. זוין
המאמר מתאר את ספר "שולחן ערוך הרב" מבחינת תוכנו, מטרותיו ודרך עריכתו תוך כדי השוואה בינו לבין שו"ע הגדול. עורך המאמר עומד על שלוש נקודות יסודיות: ה"סידור", הנימוקים וההכרעה.
סמלי חג הסוכות באמנותנו העתיקה / ברוך קנאל
המאמר סוקר את הופעת הלולב, האתרוג ושאר סמלי חג הסוכות על מטבעות מתקופת בר כוכבא והלאה, ועל ממצאים נוספים מהמאות הראשונות לספירה.
סוכות וארבעת המינים / אמוץ כהן
ממתי נטלו ישראל ארבעת המינים? מצוות השמחה והידור מצוות בחג
טיב העונה בחנוכה / אמוץ כהן
הזמן שבין עונת הרביעיות לתקופת טבת, הוא מועדה של חנוכה - כבר האדם הקדמון נהג בו מנהג חג, כנראה. הפנאי מעבודות השדה בעונה זו אפשר לו לחוג זמן כל כך ארוך
תורה שבע"פ בתקופת כתבי היד ובתקופת הדפוס / א. מ. הברמן
סקירה היסטורית של כתיבת התורה שבעל פה תוך התמקדות בדפוסים השונים של התלמוד
מסורת אחרית הימים והמלך המשיח / אשר וייזר
המאמר עוסק בזיהוי מסורת אחרית הימים כמסורת עתיקה, עוד מימי האדם הראשון, וזיהויו של מלך המשיח כדוד המלך, או נצר מזרעו.
בית הדין ומינוי הדיינים במשפט העברי / מיכאל ויגודה
ויכוחים של קידוש השם / שמואל חגי
היהדות לא בקשה להפיץ את דתה. בכל מקום שחכמי ישראל הופיעו לויכוחים - היו אלו הופעות מאונס. אנוסים היו להגן על דת ישראל, והגנה זו הייתה קשורה בהכחשת הדת האחרת. לרוב לא התנהלו הויכוחים באווירה חופשית, והייתה קימת אימת השלטון והאספסוף המשתולל
יחס חכמינו למיתולוגיה היוונית / הרב זאב גוטהולד
המאמר עוסק בבדיקת המקומות שבהם מוזכר הומירוס בתלמוד, ובשאלה האם באמת קראו החכמים את כתביו או היכירום על פי השמועה.
יהודה המכבי - סמל לגבורה בישראל / חיים מ. י. גבריהו
יהודה המכבי היה גיבור בתולדות ישראל ובתולדות האנושות. הוא קבע לו ייחוד עצמי בתולדות הגבורה בישראל. שלט בחכמה ובתבונה בכל תכסיסי המלחמה של דורו. על-אף גבורתו הצבאית וכושר מנהיגותו היה יהודה המכבי איש עניו וראה בכל מע. שיו יד ה' בלבד
יסודות מוסריים בהלכות והליכות המסחר / שמואל חגי
המאמר עוסק בהתנהגות דתית ומוסרית בנושאי מיקח וממכר, משא ומתן, ערבות, תחרות, אמת בפרסום, ועוד נושאים הקשורים למסחר בימינו.
ראשית הדפוס העברי וראשוני המדפיסים / יוסף י. כהן
ביבליוגרפים חקרו את תנובת הדפוס העברי של המאה הט"ו והגיעו להישגים ראויים להוקרה. במאמר זה נסכם את חמש השנים הראשונות של הדפוס העברי, משנת רל"ה (1475), שבה נדפס הספר העברי הראשון, ועד שנת ר"מ (1480), שלאחריה מתחילה תקופת ההדפסה של משפחת שונצינו, שהביאו לדפוס עשרות ספרים עבריים.
חינוך הבת באשכנז במאות הי"ב-י"ד / משה פישר
המאמר מנתח את מעמדן הדתי של הנשים בימי הביניים. מעמד זה הושפע ממספר גורמים ביניהם מעמדן הכלכלי של הנשים והשפעה של הסביבה הלא יהודית. כמו כן סוקר המאמר מחלוקות שונות ביחס לשיתוף נשים בקיום מצוות שונות וביניהם לימוד תורה
הלכות דעות לרמב"ם - הקדמה / יצחק איזק ואלכס קליין
שמואל א, כה: דמותם של נבל ואביגיל באספקלריה של חז"ל / רונית דרזנר
"כי עליך הורגנו…" - קידוש השם בשואה / אסתר פרבשטיין
למחשבת החינוך הנובוהרודוקאית / פנינה פייג
עיקרי שיטת המוסר הנובוהרודוקאית והתפתחותה
העיוור בהלכה / חנה פרידמן
החירש בהלכה / חנה פרידמן
זכריה יא: שלושת הרועים / שמואל הכהן
דרכו של ספר החינוך בטעמי המצוות / רות חדד
"המלמד" באשכנז בימי הביניים במאות הי"ב-י"ד / משה פישר
המלמד בימי הביניים: מעמדו, משכורתו ותנאי עבודתו
המכללה כמוסד איכותי וייחודי, תורני אקדמי / יהודה קופרמן
"כי המליץ בינותם" - תפקיד המתרגם במקרא / דוד הבר
הלכות תלמוד תורה לרמב"ם / יצחק איזק ואלכס קליין
הלכות תלמוד תורה - חלק ב / יצחק איזק ואלכס קליין
המאמר עוסק בהלכות תלמוד תורה ומציין מקורות העוסקים בנושא זה.
דיונים הלכתיים סביב "גזירת השחיטה" בגרמניה הנאצית / שרה קפלן
כיבוש ירושלים בסוד השבועה והשבעה / בן ציון קריגר
שמואל א, ח: לא אותך מאסו, כי אותי מאסו ממלוך עליהם / יהודה קופרמן
על בקשת העם בזמן שמואל שימלוך עליהם מלך
הגות וחינוך - הרהורים בענייני חינוך / הרב יהודה קופרמן
לעסוק בדברי תורה / אברהם כ"ץ
במאמר יש התייחסות המחבר שמעלה חידושים בכמה סוגיות בספר בראשית מקין, נח ועד עקידת יצחק
תהלים כ"ז, שמות לב-לד: דרכי תשובה: דוד המלך בעקבות משה רבנו / אירית לוין
יהושע - המשכיות או ייחודיות בהנהגה / אירית לוין
לא בשמים היא - סמכות החכם מול סמכות הנביא / איזנברג יהודה
חייל יהודי בצבא גרמניה - במלחמת העולם הראשונה / נחמה מרכוס
מקור הביטוי "עשרת הרוגי מלכות" / נסים מזוז
בראשית כ"ג: מי קנה את מערת המכפלה ממי? / אברהם נחשון (קופרמן)
מכלול / כתב עת לעיונים ביהדות, בחינוך ובמדע
בהוצאת מכללה ירושלים
מצוות עליה לרגל למשכן שילה / מנשה יוסף מילר
רכישת כרטיסי מפעל הפיס / חנה פרידמן
פרקי רפואה שבהלכות דעות לרמב"ם / יצחק איזק ואלכס קליין
אגרות מווילנה בענייני הצלה - מכתבים שנשלחו בזמן השואה / אסתר פרבשטיין
דברים כ"א: בן סורר ומורה / חנן שלזינגר
הלכות תשובה לרמב"ם - הקדמה / יצחק איזק ואלכס קליין
הלכות תשובה לרמב"ם - פרק א' / יצחק איזק ואלכס קליין
יעקב כממשיכו של יצחק / אורי וינברג
העברת זכויות הבכורים ללוויים / לאה וינשטוק
על הוראה מחנכת / בנימין דומוביץ
המאמר מבקר את שיטת ההוראה הפרונטאלית כאשר היא משמשת כשיטת הוראה יחידה ומתאר את היתרונות בשילוב דרכי הוראה נוספות ובעיקר לימוד בקבוצות.
על מצבו של התלמיד כאדם / יעקב פרנקל
הלמידה היא תהליך פנימי. תפקידו וייעודו של המורה לסייע ללמידה, להתייצב לצדו של התלמיד כמלווה, ולהיענות לצרכיו.
ישראל מול העמים בספרם של חסידים עיון בכתבי ר' נחמן מברסלב / יואב אלשטיין
ר' נחמן עוסק בבירור היחסים בין קטבים. ההשלכות הנובעות מכך ליחסים בין אומות העולם לישראל, ובין חטיבת האנשים החיובית לחטיבת האנשים השלילית. חטיבת הפשוטים זכאית לכך שיעמוד בראשה אדם המייצג אותה במישור הרוחני העליון . ר' נחמן מתנדב לייצג חטיבה זו.
מקורותיה של הציונות החילונית ודרכה / אליעזר בן שלמה
התנועות, הזרמים והמגמות שהיו באירופה בעת החדשה השפעתן על יחסי יהודים והחברה הכללת והשפעתה על החברה היהודית בפרט.
בזכות אבות / גרשון קיציס
עיון בשירתו של המשורר אורי צבי גרינברג מגלה כי משנות בחרותו ועד זקנתו, נתון המשורר בקשר לעברו ולשורשיו החסידיים
הישיבה והקהילה / פרופ' מרדכי ברויאר
היחסים בין הישיבה והקהילה בעם לפני השואה ובזמן הזה, ומהן הסיבות לצורת התנהגות זו.
המאבק על החינוך במחנות העולים וגילוייו במישור הציבורי / פרופ' אליעזר דון-יחיא
המאבק במחנות העולים בנושא החינוך והדת - הרקע והתחומים בהם פעלה החזית הדתית והתגובות בתנועת העבודה.
ערכי מוסר היהדות בפסיקת בית המשפט העליון / יוסף גרוס
ניתוח פסקי דין המעמידים את מוסר ההלכה כחלק מן השיקול המשפטי במדינה.
הפסיכולוגיה של הכפירה והפסיכולוגיה של האמונה / יצחק רפאל הלוי עציון
בתופעות הנפשיות המלוות את הכפירה ואת האמונה, אפשר לראות גורמים פסיכולוגיים לקבלת האכסיומות של הכפירה מצד אחד ושל האמונה מצד שני ולקליטתה הנפשית של כל אחת משתי האמונות האלו.
פסיכולוג מול המוות / פרופ' יעקב פרנקל
כיצד צריכה להיות התייחסות הפסיכולוג לאנשים החווים את השכול? מהו הטיפול המתאים במקרים אלו? על תפקידו של הפסיכולוג כמלווה במקרי מוות.
הכינרת וסביבותיה בספרות חכמי ישראל / דב גינזבורג
מובאות מספרות ישראל על ימת הכינרת והאזור סביבה: המעיינות החמים, בקעת גינוסר, בקעת ארבל וכדו'.
החינוך התורני בוורשה בתקופת השואה / משה גליקסברג
המאמר מביא עדויות רבות על לימוד תורה של יחידים וקבוצות בגיטו ורשה
הקדמת הראי"ה לשיר השירים / הרב עוזי קלכהיים
הראי"ה כותב בהקדמתו לשיר השירים על מעלת יצירת קודש זו, וסותר את דברי האומרים, שאין זו יצירת קודש, אלא יצירה חילונית
הנהגה מן הקבלה בספרות ההלכה / משה חלמיש
האר"י יסד מנהג שכל אדם יקבל על עצמו לפני תפילת שחרית לקיים את מצוות אהבת הריע. המאמר סוקר מנהג זה מימי האר"י ועד ימינו.
הזכות המוסרית בירושת הארץ בכתבי הרמב"ן / הרב עוזי קלכהיים
המחבר מצטט מרעיונותיו של הרמב"ן בזכות המוסרית של עם ישראל בירושת הארץ. כיבוש הארץ הוא מצוה לדורות והבטחה שהבטיח הקב"ה לאבות. השלמות הטריטוריאלית של הארץ, תלויה בשלמות המוסרית של ישראל. ולעתיד לבוא, כשיגיעו ישראל לגאולה השלימה, יורחבו הגבולות
ניב המדרשיה / בימה לענייני הלכה מחשבה חינוך וספרות
איתותים וסימני דרך בסיפור המקראי / משה אגל-טל
בהגנה על שיטת תורה עם דרך ארץ / הרב ד"ר אלכסנדר קרליבך
הספר "אישים ודעות" מציג את שיטת החינוך 'תורה עם דרך ארץ', שיטתו של רש"ר הירש, שהתפשטה במערב אירופה, ולאחר הקמת המדינה היוותה סמל לחיקוי במוסדות החינוך הדתיים.
מקומו של קורצ'אק במחשבה החינוכית / פרופ' צ. קורצוייל
יאנוש קורצאק נמנה על האישים הבולטים ביותר בתחום החינוך וניהל בית יתומים. כותב המאמר דן באישיותו, בעמדתו החינוכית והשקפת הרוחנית, ע"פ כתבים שהשאיר ועדויות שנשתמרו
הרב קוק ופעילותו החינוכית בתקופת יפו / יוסף אבנרי
מאמר זה הינו מתוך מחקר לקבלת תואר .M .A על הנושא "פועלו של הראי"ה קוק ביפו בשנים תרס"ד-תרע"ד", שנכתב בהדרכתו של פרופ' מ. אליאב באוניברסיטת בר-אילן.
הנצי"ב מוואלוזין במערכה למען ישוב ארץ ישראל וקדושתה / בצלאל לנדוי
סקירת פעולות הנצי"ב למען מתיישבי ארץ ישראל, תוך שימת דגש על המאבק לשמירת הדת וקדושת א"י בקרב המושבות החדשות. בסוף המאמר מובאת כנספח, רשימת איגרות הנצי"ב בעניין א"י.
הירידה בחינוך הממלכתי-דתי: מוקדיה והשתמעויותיה / אברהם לסלוי ויוסף שורצולד
סקירת הירידה במספר התלמידים המתחנכים במוסדות חינוך הממלכתי דתי, לעומת מוסדות חינוך הממלכתיים. מהן הסיבות לכך? הדרכים לעצירת הירידה והגדלת מאגר התלמידים.
בעיות בהשתלבותם של עדות המזרח בישיבה התיכונית / הרב יצחק לוי
בעיית השתלבותם של עדות המזרח בישיבה התיכונית נובעת מסיבות שונות. במאמר מובאות דוגמאות ומוצעים פתרונות להתמודדות.
ועדת חקירה ממלכתית ראשונה החינוך במחנות העולים / דב לויטן
השמועות על הכפייה האנטי דתית במחנות העולם בשנים 53-1949, הובילה להקמת ועדת חקירה ממלכתית בנושא. הרכב הועידה, הדו"ח, מסקנותיה ותגובת בן גוריון.
מקומו של הטיפול הנפשי בחינוך הדתי העל-יסודי / ד"ר יעקב י. פרנקל
בדיון פסיכולוגי זה, המתייחס לתלמידי תיכון דתי בתנאי פנימייה, מביא הכותב את מסקנותיו על חשיבות הטיפול הנפשי, בתלמידים הנתקלים בבעיות רגשיות. הוא מסביר כיצד צריכה להיות התייחסות בית הספר וההורים למצבים אלו, ובאילו פעולות מנע ניתן לנקוט כדי למנען
משה הס והמהפכה היהודית הגדולה / פרופ' א. הראל פיש
עיון בספר "רומא וירושלים" מאת משה הס מעלה, כי ספר זה הוא ספר ציוני, המטפח את הרעיון הציוני של הקמת מושבים יהודיים על גדות הירדן. ספר זה שיצא לאור בשנת 1862, מבשר על הדחף הלאומי אשר נוצר בתקופה המודרנית וגרם לפירוק האימפריות הגדולות ולהקמת מדינות קטנות עצמאיות, כשאחת מהן היא מדינת ישראל
להיות "תמים עם ה'" - חינוך ל"תורה עם דרך ארץ" בדורנו / ד"ר מיכאל רוזנק
ניתוח שיטת החינוך "תורה עם דרך ארץ" מגלה, כי ישנה אי שביעות רצון מהמצב הקיים בימינו. המחבר מציע דרכים לשיפור מצב זה.
איסור מורך הלב וחובת מסירות הנפש בשעת לחימה / הרב אברהם שרמן
הסבר עפ"י המקורות מהו איסור מורך הלב במלחמה: על מי חל האיסור, באיזה שלב במלחמה קיים איסור זה, מה טעם המצווה וכו'.
שתי אסכולות בשאלת הגבולות / הראל פיש
ניתוח של העמדות ה"ניצית" וה"יונית" בציבור הדתי-לאומי לגבי גבולות ישראל.
היבטים פסיכולגיים של יחסי הגומלין בין הורים וילדים ביהדות / ד"ר שאול סולברג
בדברי חז"ל ניתן למצוא כללים ורעיונות פסיכולוגיים בדבר קשר הגומלין בין הורים לילדיהם. המאמר מתייחס למרכיב אחד במערכת רחבה זו והוא: חובת החינוך למצוות.
תפארת שבמלכות - לדרכה המיוחדת של חסידות רוזין / בצלאל לנדוי
דרכה המיוחדת של חסידות רוזין, דרך המלכות שבחסידות
טוהר הנשק - חליפת מכתבים / שמעון וייזר
מהו השימוש המותר בנשק כלפי אנשים חסרי נשק, כנשים וילדים, המשתייכים לאויבים
ההיבט הגיאוגרפי וההיסטורי בלימוד המקרא בישיבות תיכוניות / פרופ' שמואל ורגון
הוראת אירועי התנ"ך תוך שימוש בחשיבה הריאלית תורמת להבנת האירועים במישור הארצי כדרך בני האדם, ומשלימה את האמונה בהנהגת ה'.
יסודות כללי ההוראה והפסיקה וחילוקיהם בין קהילות אשכנז וספרד / אברהם שרמן
דרכי ההוראה והפסיקה בקהילות ישראל והעיקרון המנחה לגבי מנהגים וחומרות
זכויות הורים בילדיהם במשפט העברי ובמשפטי אומות העולם / יצחק קיסטר
השוואת שיטות משפטיות בנושא זכות ההורים על ילדיהם במשפט העברי ובמשפטי אומות העולם. התפתחויות במעמד הילד והדינים הקובעים את היחסים שבינו לבין הוריו, סמכותם חובותיהם וזכויותיהם. עליונותו של המשפט העברי על משפטי אומות העולם
כבוד התלמיד - כבודו של אדם / משה אדד
המאמר עוסק בזכותם של הילדים ליחס של כבוד מצד המבוגרים, ובחשיבות יחס זה לבנית זהות עצמית עצמאית ובעלת ביטחון אצל הנער
חינוך הבת והבן / בלהה אדמונית
האגדה כהשלמה למקרא / הרב יששכר יעקבסון
הוראת הימים הנוראים בבתי ספר בחו"ל / ברוך אברמוביץ ועמירם דומוביץ
תהלים קכט: הערות להוראת מזמור קכט / שמעון בר חמא
תהליכי הקליטה של מורה חדש מזווית הראיה של המנהל / יצחק בר אור
הגיעה העת לחשיפת האמנות היהודית העכשווית / אבנר בן חמא
מסע הזיכרון למחנות ההשמדה / שמואל עמנואל
תכנון והספק בלימוד תורה / יצחק ברקוביץ
משנתו החינוכית של רבי משה פיינשטיין / משה ביננפלד
עקדת יצחק ובחירת ירושלים / הרב מרדכי ברויאר
"ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה" / זאב ברונר
האם מותר לגנוב או לגזול ממון גויים / כרמיאל כהן
המפקח הכולל בחינוך הדתי / מתתיהו דגן
מנהיגות וניהול - לתפקידו של מנהל בית הספר בחינוך הדתי / מתתיהו דגן
חינוך לאהבת ישראל על פי משנתו של מרן הראי"ה קוק / הרב חיים דאום
חינוך בעידן של טכנולוגיה אחוזת תזזית / איזנברג יהודה
אלישע בן אבויה - תלמיד חכם שסרח / איזנברג יהודה
כלי לאיתור תלמידים עם חשד ללקויי למידה על בסיס גישה כמותות / רות אנגל
מחקר חדש פיתח כלי שבאמצעותו ניתן לבדוק במהירות אלו תלמידים בכיתה זקוקים לאבחון לגבי לקויי למידה, כדי למנוע מצב בו תלמידים לא מטופלים כראוי.
עיון במגילת אסתר / יעקב אשכנזי
מנהג אכילת מאכלי חלב בשבועות / יוסי פרקש
חינוך לזכויות אדם בבית הספר הדתי / יצחק גייגר
החינוך היהודי בברית המועצות לשעבר / פרימה גורפינקל
חשיבה ולימוד בצוותא - על דרכי לימוד בחברותא ויתרונותיהם / ד"ר אברהם גוטליב
על דרכי לימוד בחברותא ויתרונותיהם
קורסים למדע בבתי הספר אינם מלמדים כלל מדע! / דניאל גרינברג
על האישה ככלי אין חפץ בו, חינוך לחיי משפחה על פי המהדורה ה"מחודשת" של "בית נאמן" / אפרים חדד
ביקורת על הספר "בית נאמן"
אבות ובנים לנוכח משבר העלייה לארץ - מבט ספרותי / הרצל ובלפור חקק
על המורה כשומע / יעקב פרנקל
חינוך לערכים באמצעות מקראות ללימוד ספרות / הרצל ובלפור חקק
איוב א, כט: עיון ספרותי בספר איוב / ד"ר יהושע מנחם רוזנברג
אמת ואמונה בדברי החכמים / יצחק איזק ואלכס קליין
כיבוד הורים מאמצים וחורגים ואבלות עליהם / יואל ב. וולוולסקי
בעיית הנס בהגות היהודית / אלכסנדר קליין
חייך או חיי חברך, חיי מי קודמים? / עמירם דומוביץ
כל נדרי / גרשום הרפנס
בראשית לא, לה, מח: "עלי היו כולנה" / חנן שלזינגר
"חינוך הומניסטי" במרכאות כפולות / דב לנדאו
על חופש המידע וזכויות הפרט / איזנברג יהודה
מורשתו החינוכית של זבולון המר / הרב יצחק לוי
לימוד הגמרא בדור הכיפות הזרוקות / ד"ר מאיר תמרי
מחלוקות והכרעת הלכה / יהודה איזנברג
השלבים בהתפתחות ההלכה ממצבה בזמן שסנהדרין פסקו בכל מקרה של ספק, ועד לתקופת יבנה, בה קבעו הלכה על פי רוב וכפו את המיעוט לציית לרוב.
מדדים לבחינת המעשה החינוכי / ראובן מאמו
במדבר י"ב: מהי תלונת מרים כלפי משה / נסים מזוז
הגלוי והמכוסה במגילת אסתר / א' הראל פיש
איש מאמין בעידן המודרנה / מנחם כהן
מיכל בת שאול / נסים מזוז
החינוך, הטכנולוגיה ומה שביניהם / יוסי מילר
החינוך היהודי בהונגריה / י"צ מושקוביץ
חושך שבטו שונא בנו / נריה גוטל
היחס להכאת תלמידים מורכב: בג"ץ אסר כל הכאה; במסורת היהודית הנושא מורכב ולא חד משמעי; באומות העולם - בחלקם ההכאה אסורה, ויש מדינות "נאורות" בהן עונשי גוף אינם אסורים. מילות מפתח: מכות, ענשי גוף, התעללות בילדים.
רעשנים - מוזיאון "היכל שלמה" ירושלים
תמונות מאוסף הרעשנים
ארץ כנען לגבולותיה / יהושע רוזנברג
כאשר האמת מתנגשת עם ערכים אחרים / יהושע מנחם רוזנברג
המאמר עוסק במקרים בהם יש להחליט אם האמת עדיפה על פני ערכים אחרים אם לאו.
המסגרת הבית-ספרית כמסייעת לחינוך לאחריות מוסרית / רות וולף
על מסעות הזיכרון לפולין / מרים סמואל
שילוב התנ"ך בלימודי הביולוגיה והטבע / אבי ששון
תכנון תוכניות לימודים בישראל / בנימין ס' בלום
בשדה חמד / כתב עת לענייני חינוך והוראה
ברזלי הגלעדי ודוד המלך / יהודה שפירא
ברזילי הגלעדי סרב לעבור לחיות בארמונו של המלך דוד, אבל הציע לו במקום זאת את בנו במין תהליך אימוץ
שימוש בדילמות ככלי לימוד מאתגר / יחיאל שרמן
איך נהייתי מורה? / פרופ' מאיר שוורץ
שופטים יג-טו: מעשה שמשון - המבוכה הפרשנית והקושי הדידקטי / נפתלי טוקר
ספירת העומר - דף הנחייה ללמידה משותפת של אבות ובנים / ברוך שטיין
מבט פסיכולוגי על החינוך לחיי משפחה / שאול סולברג
חינוך לעסקים לא אתיים / מאיר תמרי
הוראת תנ"ך לתלמידים שאינם דוברים עברית / איזנברג יהודה
באין כוכב - נושא המוות אצל ילדים / מלכה טננבוים
על מדע ואמונה - מכתב תגובה / יצחק ציטרין
תיכפול/שיבוט בני אדם / פרופ' אברהם שטיינברג
סיפורי חסידים כמקור למצוות אירוח עניים לסעודת שבת / ד"ר נפתלי טוקר
שימוש בתחומי ההוראה לחינוך ערכי מוסרי / רות וולף
קווים לניסוי בדרכי הוראת הלכה / מאיר יעקובוביץ
ה"חינוך לאוטונומיה" במקורות היהדות / אהרן ירחי
ממחרת הפסח - ביטוי ופרושו - לימוד תוך שימוש במאגרי מידע / ידידיה וולף
ירושלים שלפני דוד המלך / יהושע מנחם רוזנברג
איסור כתיבת תושב"ע / ישי רוזנברג
משנה תורה כבסיס ללימודי תושב"ע בבתי-ספר תיכוניים / אבישי יורב
הצעה ללמד משנה תורה במקום תלמוד בבתי ספר שלימוד התלמוד אינו מתקבל על לב התלמידים
הצעת חוק חינוך ממלכתי / זבולון המר
ישיבת אבל לזכרו של זבולון המר
אחרי מיטתו של הרה"ג שלמה מן-ההר / הלל כהן-בר
אדריכלות מהר סיני / יאיר בן אורי
ביאור מבנה הפרשות המתארות את בניית המשכן. זיהוי הארכיטקטורה של מבנה הפסוקים והמילים
על בניין בית המקדש וכניסה להר הבית / הרב שלמה חיים הכהן אבינר
המחבר עוסק בעניין בניית בית המקדש בימינו והאם יש היתר לעלות להר הבית. מסקנתו לאור מקורותינו היא, כי לפני בנין בית המקדש יש לבנות את מדינת ישראל, שתהיה מדינה על פי ההלכה, ובעניין בית המקדש אין דוחקים את הקץ. בנושא הר הבית קובע המחבר כי אסור לגשת למקום זה בימינו.
על אגדות יפות ללא כל בסיס היסטורי / הרב ד"ר יצחק אלפסי
כשרות הטווס / זהר עמר
השיבוט וההלכה / הרב יעקב אריאל
מעמדו ההלכתי של יצור ששוכפל מיצור אחר, ולא נולד ברביה דו-מינית.
דינא דמלוכתא בארץ ישראל / הרב יעקב אריאל
על כמה ממנהגי הקריאה בתורה בקהילות דרום-מערב צרפת / משה בר-אשר
ברכת המינים / הרב ד"ר אלכסנדר קרליבך
המחבר בוחן את נוסחיה השונים של "ברכת המינים" ומנסה להסביר את השינויים שחלו בה במהלך ההיסטוריה.
על ספיחי השבתאות באשכנז / אברהם בריק
מחלוקות על שבתאים ששרדו בקהילות אשכנז
מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה / מרדכי הלפרין
דעת תורה על השבועה שלא יעלו ישראל בחומה לא / מנחם מ. כשר
המחבר מצטט מקורות שונים על השבועה "שלא יעלו בחומה".
דרכו של הרב יצחקיעקב ריינס אל הציונות / ד"ר יוסף שפירא
דוד מלך ישראל / יהודה קיל
המחבר מתאר את דוד המלך מבחינת אופיו, מוצא משפחתו, תכונותיו ומעשיו, מלכותו ועוד.
מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור ספרות התשובות / אליאב שוחטמן
דיונים הלכתיים הקשורים במעמדם של האנוסים, בעיקר בקשר עם דיני נישואין ואישות.
הרביזיוניזם ההיסטורי והכחשת השואה / נפתלי אילתי
הרביזיונים הם תנועה המכחישה את השואה על סמך מחקר "מדעי" מפוקפק
גיל האדם - התש"ס או מיליון שנה / מרדכי כסלו
הסתירה בין גיל העולם על פי חז"ל לבין עמדות המדע, והדרכים להבנתן.
על גישתו ההלכתית של הרב י. ד. סולובייצ'יק / יצחק בועז גוטליב
המאמר סוקר את גישתו של הרב סולובייצ'יק בתפיסתו הרחבה את ההלכה כדרך חשיבה כללית.
הבכורה / עזרא ברנע
הגאון ר' מאיר שמחה הכהן זצ"ל / הרב חיים ראובן רבינוביץ
ההורג כינה בשבת-כהורג גמל בשבת? / מרדכי כסלו
: המאמר עוסק בסתירה שבין דברי ההלכה שכינים נוצרים שלא בדרך של התרבות מבעלי חיים, לעמדת המדע. : המאמר עוסק בסתירה שבין דברי ההלכה שכינים נוצרים שלא בדרך של התרבות מבעלי חיים, לעמדת המדע. המאמר עוסק בסתירה שבין דברי ההלכה שכינים נוצרים שלא בדרך של התרבות מבעלי חיים, לעמדת המדע.
חקירות השב"כ לאור מקורות המשפט העברי / מיכאל ויגודה
: האם מותרת חקירה בעינויים למחבל שיש צורך להוציא ממנו אינפורמציה העשויה להציל חיים?
הכמיהה לגאולה במשנת החסידות / מאיר אוריין
כותב המאמר סוקר את ראיון הגאולה וארץ ישראל במשנת החסידות, מתחילת היווסדותה ע"י הבעש"ט ובממשיכי דרכה על פלגיה השונים. הכותב מתאר את המצב החומרי והרוחני הקשה של עם ישראל במזרח אירופה, ומסביר כיצד החסידות היוותה קרש הצלה באותה העת.
הרש"ר הירש כמורה דרך לדורנו / פרופ' יהודה לוי
המאמר עוסק בניתוח שיטתו של הרב שמשון רפאל הירש - "תורה עם דרך ארץ": הגורמים ההיסטוריים לייסוד שיטתו, משמעותה, והשפעתה לדורות.
הסגת גבול וטובת הצבור בהלכה / שילם ורהפטיג
מחבר המאמר מצטט מקורות שונים בנושא הסגת גבול, ומביא תשובות לשאלות מעשיות כגון האם מותר להוזיל כדי למשוך לקוחות, האם מותר להוזיל מהשער שנקבע ע"י השלטון וכו'.
השיטה הכלכלית לפי התורה / איתמר ורהפטיג
ניתוח שיטות כלכליות שונות על פי עקרונות התורה .
השינויים בלוח העולמי וסכנתם ליהדות / הרב ד"ר עמנואל יעקובוביץ
סקירה היסטורית על התכנית לתיקון הלוח האזרחי, הקובעת שבוע בן שמונה ימים (שבוע + היום הסתמי), תכנית המהווה סכנה לשמירת השבת אצל יהודים שומרי מצוות. המחבר סוקר את מאבק היהודים בתכנית שינוי הלוח, וגיבוש הצעות אלטרנטיביות מעשיות שלא יפגעו בימי השבוע.
הסידור כספר יסוד לכל יהודי / גבריאל ח' כהן
הסידור הוא קשר שבין היהודי והדורות שעברו, והוא משקף את עם ישראל לדורותיו ולהשקפותיו.
חסידות ומתנגדות / הרב צבי יהודה הכהן קוק
ייחודה של החסידות והשפעתה
התפילה במשנת הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל / אהרן ליכטנשטיין
הבעיות הפילוסופיות באשר לתפילה ומקומה בעבודת ה'
חיוב ה"קדיש הכללי" לזכר הנספים בשואה / הרב כ.פ טכורש
חובת נשים לברך ברכת הגומל / הרב חנוך גולדברג
המאמר עוסק בשאלת חיוב הנשים בברכת הגומל ע"פ מקורותינו
לחקר האידיאה המשיחית של שלמה מולכו / ש. ברנשטיין
תקציר: ד"ר ש. ברנשטיין סוקר את התקופה ההיסטורית בה הופיעה שלמה מולכו. תקופה קשה זו, בה ניתכו על עם ישראל גזירות קשות, גירוש יהודי ספרד וכו', היוותה קרקע פורייה לצמיחת תנועות ודמויות משיחיות כשלמה מולכו. המחבר מציג את רעיונותיו, מעשיו, יחס העם אליו וסופו של שלמה מולכו.
שנה בשנה / להלכה, לאגדה ולמחשבת היהדות
עיונים בברכת "בונה ירושלים" / דוד מישלוב
המאמר עוסק בתוכנה של ברכת "בונה ירושלים", בדרך התהוותה ובמשמעויות הכמוסות בה.
כשרות עדת "בני ישראל" מהודו / עובדי' הדאיא
במאמר זה דן הרב הדאיא בכשרותה של עדת "בני ישראל" מהודו. ומסיק כי הם כשרים לבוא בקהל.
הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכות הקובעות את מעמדן של הנשים / חנה קהת
כבוד הבריות / ד"ר נחום רקובר
כבוד הבריות הוא ערך בסיסי בחיי החברה, ערך שעליו אנחנו מצווים ולעיתים אף דוחה מצוות לא תעשה שבתורה. המחבר מרחיב את הנושא תוך ציטוט מובאות מן המקורות.
רבי יצחק קנפנטון - סיכום ספרו "דרכי התלמוד" / יעקב לוי
אף הן היו באותו הנס / הרב מאיר אליהו ליכטנשטיין
האקולוגיה ואיכות הסביבה במקורות / ד"ר אברהם מרקוביץ
מכירת איברים / מיכאל ויגודה
האם מותר לאדם למכור אבר כדי להשתילו בחולה מסוכן, ובתמורה יקבל תשלום?
מקורות על מערת המכפלה / הרב חנוך-זונדל גרוסברג
המחבר מביא ציטוטים ממקורותינו על הידוע לנו בנושא מערת המכפלה: מקומה, צורת בנייתה, סדר קבורת האבות והאמהות וציטוט ממכתבי מבקרים בה. המחבר מביא ציטוטים ממקורותינו על הידוע לנו בנושא מערת המכפלה: מקומה, צורת בנייתה, סדר קבורת האבות והאמהות וציטוט ממכתבי מבקרים בה.
מצוות כיבוש הארץ לרמב"ם / שלמה אבינר
תשובה לשאלה מדוע אין רמב"ם מונה את מצוות כיבוש הארץ בין המצוות
בריחה ממחנות ההשמדה בהלכה / הרב משה צבי נריה
מאמר זה דן מבחינה הלכתית האם מותר היה לברוח ממחנות ההשמדה כאשר ידעו האנשים כי הגרמנים יקחו אדם אחר במקום האדם שברח.
המגיד הגדול ממזרץ ורופא המלך / אהרן הלוי פיצ'ניק
הוצאת ספר תורה לצורך מניין זמני / דרור פיקסלר
פולמוס החינוך בישוב הישן / נתנאל קצבורג
המחבר סוקר את הפולמוס בנושא החינוך בישוב הישן: הניסויים להכנסת תיקונים וחידושים, לימוד שפות זרות וכדו' לעומת ראשי הישוב המתנגדים לשינוי בשיטת החינוך. המחבר מביא אסמכתות לדבריו על ידי ציטוטים ממכתבים ועיתונים בנושא.
רבי יהודה הלוי כאיש הלכה / ד"ר נחום אריאלי
בענין זמן השקיעה וכניסת השבת / נחום אליעזר רבינוביץ
מועד כניסת השבת הוא השקיעה הנראית לעין, ולא הזמן הכתוב בלוח
שיטת העיון 'הספרדית' כמכשיר לאהבת התורה / גבריאל יצחק רוונה
בין חזקה לכיבוש / הרב יהודה שביב
עדויות מקוטעות לשימוש בביצי יענים כמצג עיטורי-סמלי בבתי כנסת / אברהם אופיר שמש
תלמוד תורה בישיבות ההסדר - מגמות וכיוונים / יובל שרלו
שילוב אגדה בהלכה במשנת רבי אלעזר בן הורקנוס / אברהם ארזי
המחבר מראה כיצד דברי האגדה על ר' אליעזר בן הורקנוס מאירים את דעתו בהלכה. הוא מונה מספר דוגמאות: התמסרותו לתורה, יחסו השלילי לגויים, יחסו השלילי לגויים הבאים להתגייר, קנאותו לכבוד ארץ ישראל ומלכות ישראל ונהייתו אחרי בית שמאי.
"צריכים לרחם גם על הריבונו של עולם..." / ש.ז. שרגאי
שיח לוחמים בעשור למלחמת יום הכיפורים / לוחמים מבני הישיבות
בעשור למלחמת יום הכיפורים התכנסו לוחמים מבני הישיבות בחג הסוכות שדמ"ת והעלו זכרונות והודו לד' על הצלתם.
תפילתו של הרש"ז אוירבך זצ"ל / יוסף ורות אליהו
תמורות וגמישות בהלכה / זרח ורהפטיג
ד"ר ז. ורהפטיג סוקר את הכלים ההלכתיים בהם נעזרים לפתירת בעיות הלכתיות המתעוררות מעת לעת. במאמרו קובע המחבר, כי הכוח להשתמש בכלים אלו נתון בידי הרבנים המוסמכים בלבד, ולא בידי כלל הציבור.
שמות - ספר הגאולה / הרב יששכר יעקובסון
יחסי דתיים וחילונים - לאור ההלכה / הרב נתן צבי פרידמן
האם יש לריב למען קיום מצווה? האם בכך מתקדש כבוד שמים? איזה יחס צריך להיות לאדם העוזב תורה ומצוות? כיצד להתייחס לאדם המלא בעבירות? האם מותר להרחיק אדם זה מבית הכנסת? על שאלות אלו ועוד עונה הרב נתן צבי פרידמן במאמרו זה. מסקנתו היא כי יש להשתדל לקיים מצוות גם בסביבה עוינת מתוך אומץ לב, ובדרכי נועם
ר' יחיאל מפאריס והישיבה בעכו / נפתלי אילתי
ר' יחיאל מפאריס מבעלי התוספות עלה לארץ והקים ישיבה בעכו
ירושלים במהלך גאולתנו / שלמה אבינר
תיאור חיזק הקשר שבין העם לירושלים
זכות השביתה ומגבלותיה לפי ההלכה / הרב כ.פ טכורש
כותב המאמר מברר את דינן של שביתות לפי התורה: האם מותר לפועל לשבות? מה המגבלות בהלכה בנוגע לנושא השביתה? מה כוחם של ארגוני הפועלים? כיצד יש לנהוג לגבי שביתות בדברים של חיי נפש? וכו'.
זכויות המיעוטים והגבלותיהן לשם ביטחון - לאור ההלכה / נתן צבי פרידמן
תקציר: המאמר דן בבעיה של הגבלת זכויות המיעוטים להם יש מעמד של "גר תושב" בגלל צורכי ביטחון של מדינת ישראל.
אחאב ונבות - עיונים בדרכי הצדק האלוקי / יונה בר מעוז
תקציר: העיון בפרשת אחאב וכרם נבות, פותרת את השאלה לגבי אופן חלוקת העונש ומביאה את המחבר למסקנה, כי הקב"ה בוחן כליות ולב ומתאים את העונש לכל אחד לפי מידת החטא והרשע.
בראשית מ"ט, דברים ל"ג: מגמת הפיוס בברכותיו של משה / יאיר גנז
הכניסה לארץ ישראל - להבנת פרק ה בספר יהושע / ישראל רוזנסון
הוראת ההיסטוריה ואמונת חכמים / מרדכי ברויאר
מחבר המאמר מציג את בעיית אי ההתאמה בין הנתונים הכרונולוגיים בתנ"ך ובחז"ל לממצאים הכרונולוגיים המקובלים היום במדע ההיסטוריה. כיצד, אם כן, צריכה להיות הוראת ההיסטוריה בבית הספר?
ויקרא ז,כג; במדבר יח; דברים יח: להוראת עשרים וארבע מתנות כהונה / ישעיהו יוסף ברנפלד
ויקרא י: חטאם של נדב ואביהו / מרדכי טרופר
פרשת ציצית - פרשה שכולה חינוך / משה ארנד
דברים כא: בן סורר ומורה - ניתוח המקורות והבטים פסיכולוגים / דבורה אושפזאי
הבגד בחיי יעקב ובניו כמבליט עיקרון מידה כנגד מידה / אסף מאלי
יגיע כפיך כי תאכל / מאיר גרוזמן
המחבר מסביר את משמעות הפסוק בתהילים "יגיע כפיך כי תאכל".
ויקרא טז: הוראת עבודת יום הכיפורים / ד"ר צבי וינברג
כפיה דתית או זיוף היסטורי? / הרב אלימלך בר-שאול
כבד את אביך / ויקטור פרנקל
סיפור אישי קצר שקרה בזמן השואה.
לזיהויו של "כנף רננים" / י. אהרוני
המחבר מזהה את "כנף הרננים" מאיוב עם היען (הנעמית).
על במותינו חלל / הרב אברהם יצחק הכהן קוק
למחלוקות הפרושים והצדוקים / חנוך אלבק
המאמר סוקר שלוש מהמחלוקות שבין הפרושים והצדוקים, ומסביר את הרקע למחלוקות אלה.
החיטה כעץ הדעת - הגיונו של זיהוי / זהר עמר
המאמר מזהה את עץ הדעת עם החיטה ומסביר את ההגיון שבזיהוי זה.
ד' אמות של הלכה - במחיצת כתביו של רב קהילה בתקופת השואה / אסתר פרבשטיין
תקציר: בתקופת השואה, שאלות הקשורות במאכלות אסורות, זמן הנחת תפילין, שאלות בעניני אישות וכו'. כל סוגיה נידונה במסגרת הרקע ההסטורי הספציפי בו הועלתה וכן הרקע ההלכתי - להבנת הדיון ההלכתי והפסיקה.
"ברוך שפטרני מעונשו של זה" / יצחק ד' גילת
תקציר: מקור הברכה "ברוך שפטרני" מהו? האם יש לברכה גם על בנות? חגיגות בת-מצווה, האם רצויות הן?
ר' יוסף בכור שור פרשן הפשט / יהושפט נבו
המאמר עוסק בדרכו הפרשנית של ר' יוסף בכור שור (ריב"ש) ומסביר את צורת פרשנותו ואת נטייתו להרבות בשימוש הביטוי "לפי הפשט".
בחינת הזיהויים של עשרת מיני מעלי-הגרה הטהורים על-פי הטקסונומיה / מרדכי כסלו
המאמר עוסק בחלוקת כל מעלי הגרה הכשרים, הידועים היום ל-10 קבוצות בהתאם ל-10 הבהמות והחיות הכתובות בתורה. זאת בהתאם לרמב"ם: "אין לך בכל בהמה וחיה שבעולם שמותר באכילה חוץ מעשרת המינים המנויים בתורה. שלושה מיני בהמה... ושבעה מיני חיה... הם ומיניהם., כגון שור הבר והמריא שהן ממין השור. וכל העשרה מינים ומי
ברכת המינים / חיים משה יצחק גבריהו
המאמר מתאר אמרות ותקנות במסכת ברכות בהם ניתן לראות עקבות מאבקם של חכמים בכתות שקמו בימי בית שני. התקנה הבולטת היא ברכת המינים המכוונת כנגד הנוצרים.
אלו-הים, אדם, העמל והחכם, בהגותו של קהלת / מרדכי זר-כבוד
לתורת החלום של חסידי אשכנז / יוסף דן
האם החלום הוא מעין נבואה, או שהוא משקף את הרגשותיו ועולמו של החולם? שתי עמדות בנושא אצל חסידי אשכנז.
דרכי סורר ויפשחני - שמני שומם / ד"ר מרדכי זר-כבוד
המאמר עוסק בפירושו של הפסוק דרכי סורר ויפשחני - שמני שומם
דרכי פרשנותו של - מושב זקנים לתורה / יהושפט נבו
: סקירה על הפירוש "מושב זקנים" ויחסו לפרשנים אחרים
דינא דמלכותא דינא" וגדריו" / נחום רקובר
מעמדו של דין המלכות על פי דיני ישראל
דמותו של ר' יעקב ששפורטש מתוך ספר השו"ת אהל יעקב / א' גרוס
לכה דודי - רבי שלמה הלוי אלקבץ - עיונים ב"לכה דודי" / יעקב בזק
הסבר המבנה הספרותי של הפיוט "לכה דודי"
עקרון ההדדיות בין ישראל לערבים / מרדכי ניסן
המחבר מתאר את המצב בארץ, בו היהודים נדרשים לעקור מלבם כל שמץ טינה כלפי שכניהם הערבים ועוסקים כל העת ברכישת לבם. המחבר מנתח את מערכת היחסים בין היהודים לערבים המדרדרת בארץ, תוך שילוב עיון במקורות התורה הקובעים כי יש לדון את האדם ע"פ מעשיו. מסקנתו היא, כי יש לחפש פתרון מדיני דווקא בתורה, לאחר שנקל
אימוץ ילדים לפי ההלכה / הרב מרדכי הכהן
: המאמר שלפנינו עוסק בפרטי הדינים של האימוץ בהלכה. המחבר מחלק את הנושא לשישה שורשים.
עירוב תבשילין / מרדכי בר"ש ברויאר
פירוש חדש למשנה במסכת ביצה טו
עץ הדעת חיטה היה / מרדכי כסלו
המאמר עוסק בעץ הדעת, הוא מחזק את דעתו של ר' יהודה - הסובר שעץ הדעת חיטה היה - ע"י פסוקים המתארים את גן עדן, עץ הדעת, העבירה והעונש.
סמכות בית הדין בקידוש החודש / הרב מרדכי פוגלמאן
: המאמר עוסק בנושא קידוש החודש ע"י בית הדין עפ"י מקורותינו. כותב המאמר מביא לימודים שונים הנלמדים מהמקורות באמצעות דרשות, המשמשות אסמכתא ויסוד לקביעת ההלכה.
הסימבוליקה של מעשה המשכן בפירושו של ראב"ע למקרא / שאול רגב
בפירוש ראב"ע למלאכת המשכן מוצאים שתי מערכות סמלים: האחת הרואה במשכן דמות עולם, והשניה המזהה את המשכן וכליו כסמלים של גלגל המזלות ומערכת הכוכבים. המחבר מסביר את שתי מערכות סמלים אלו.
הגנת הצרכן במשפט העברי / נחום רקובר
הקהל / הרב מרדכי יהודה ליב זק"ש
כותב המאמר מסביר מהי מצוות הקהל ומביא דוגמאות לקיומה בבית ראשון ושני .בהמשך המאמר מפרט פרטים נוספים השייכים לקיום המצווה כגון :זמנה ,ההכנות למצווה ,מקומה ,החייבים בה ,מיהו הקורא וספר התורה בו קוראים .כמו כן מציין המחבר מהם הדברים שנשארו כיום לזכר קיום מצווה זו.
חלוקת התורה לפרקים / שמואל הכהן וינגרטן
במאמר מתואר תהליך כיצד חדרה חלוקת התנ"ך (לספרים ופרקים) אל הדפוסים היהודיים. מובאות דוגמאות כיצד החלוקה הנוצרית לפרקים, לא פעם היא חלוקה שעניינה לשרת השקפות נוצריות. מובאות אף דוגמאות המראות שבמקרים רבים זוהי חלוקה לא עניינית ולא הגיונית. בעל המאמר תמה שרק מעטים מחכמי ישראל הביעו התנגדות לחדירת
המתיחות שבין חכמי דרום יהודה לחכמי הגליל בתקופת המשנה והתלמוד / יהושע שוורץ
המתיחות בין חכמי יהודה לחכמי הגליל נגרמה בגלל עליונותם של חכמי יהודה, עליונות אשר לא ויתרו עליה גם כאשר המרכז עבר לגליל.
המתורגמן בדרשה הציבורית (פרקא) בבית הכנסת / הרב י"מ קוסובסקי
המאמר עוסק בנוהג המוזכר בתלמוד, בו היה עומד אמורא או מתורגמן בזמן הדרשה הציבורית לפני החכם הדורש בבית הכנסת ומשמיע את הדברים לרבים. כותב המאמר מסביר את סיבת הצורך במתורגמן ומביא דוגמאות מן התלמוד.
המקוה במצדה / שמואל הכהן וינגרטן
בדיקת המקווה שנתגלה במצדה מנוקדת מבט הלכתית.
הפסוקים הנכפלים באמירת הלל ומנהגי נענועי הלולב בזמן אמירתם / ע. הילדסהיימר
סקירה על הדעות בפוסקים לגבי אמירת החזן והקהל את פסוקי "הודו לה"' ו"אנא ה"' שבהלל, וכן את סדר הנענועים בזמן הלל.
הרופא בהלכה / יחיאל אליאש
המאמר עוסק במעמדו של הרופא בהלכה: סמכותו לרפא, מתי אדם רשאי לרפא חוות דעת לעניין הלכות שונות ומידת נאמנותו כאשר דעתו נוגדת את ההלכה.
העובר בהלכה / אליקים גציל אלינסון
מעמדו של העובר בהלכה, וההלכות הנוגעות למצבי משבר בהן צריך להחליט אם להחיות את העובר או את האם.
היחיד מול הממסד בחברה הלכתית / חגי בן ארצי
הכוונה בעבודה זו היא לבדוק את מעמדו של היחיד מול הממסד ההלכתי
הזוהר / הרב מנחם מ. כשר
המחבר מסביר את המחלוקת בשאלת הזוהר ומחברו, ומביע את דעתו האישית בנושא הנידון.
העיוור במשפט העברי / י' יוסף כהן
המאמר עוסק במעמדו המשפטי של העוור: כדיין, בדיני אישות: יבום וחליצה, כתואנה לגירושין; באחריותו למעשיו; ובעונשים החלים על מי שסימא אדם אחר.
הלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח / לאה נעמי גולדפלד
המאמר עוסק בפרק אחד עשר הלכה ד' בספר שופטים מתוך משנה תורה לרמב"ם, העוסק בהלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח. המאמר סוקר את שינויי הנוסח המופיעים בדפוסים השונים במשך השנים ומסביר את הרקע לשינויים.
לתולדות יהודי אשכנז בתקופת הרגמ"ה / ד"ר שלמה אידלברג
המאמר מתאר את חיי קהילת היהודים בין השנים 919 - 1024 מבחינת מעמדם, זכויותיהם ומשלח ידם. בייחוד מתעכב המחבר על משפחת הקלונימוסים אשר הניחו את היסוד ללימוד התורה במגנצה.
קווי פרשנות אופייניים לר' יוסף בכור שור / יהושפט נבו
קדושת החיים ומסירות נפש בימי השואה, עפ"י ההלכה / אליהו בן-זמרה
לבירור היסטורי של שתי סוגיות הלכתיות, שנתעוררו בתקופת השואה / יהודית תידור באומל
המאמר עוסק בבעיות אמונה בשואה :גזרת השחיטה ,ומה מותר לעשות כדי להציל.
לעיצוב הדמות במקרא / יששכר יעקבסון
המאמר מאפיין את תיאור הדמות במקרא בהשוואה לתיאורה בספרות.
לתולדות היהודים בהונגריה בתקופת השלטון התורכי / נתנאל קצבורג
בעקבות כיבוש תורכיה את הונגריה בשנים 1526 - 1686, התחלקה הונגריה לשלושה מחוזות. במחוז שתחת השלטון העותומני, במרכז ובמזרח, התהווה ישוב יהודי בעל צביון ספרדי. המחבר מספר על תולדות ישוב יהודי זה, החיים הפנימיים והכלכליים, ומפרט חלק מחכמי הדור בתקופה זו. לעומת זאת, מצב היהודים במחוז אשר תחת השלטון
מעמד האישה בקהילות אשכנז וצרפת בימי הביניים / ד"ר זאב פלק
המאמר שלפנינו עוסק במעמד האישה, המקבל שינוי בימי הביניים עקב התמורות החברתיות שחלו בתקופה זו: הנשים נעשו מעורות יותר בחיי החברה ותפשו מעמד מכובד בחיי המסחר, הלוואות וכדו'. בעקבות כך, נוצרה מגמה לתת לנשים מקום פעיל יותר בחיים הדתיים. במאמר מובאים ציטוטים ופסקי הלכות מדברי הרבנים באותה תקופה בנוש
מעמדו המשפטי של העובר בהלכה היהודית ובמשפט הישראלי / יעקב בזק
המאמר דן במעמדו של העובר: אם הוא יצור לעצמו, ומעמד האם ביחס אליו.
לבירור התנאים לקיום חיים דתיים תחת השלטון הנאצי / דן מכמן
המאמר מתאר את קיום חיי הדת בשואה ע"י בירור ובחינת התנאים והמצב בגטאות ובמחנות.
מבוא ל"יראים השלם" / משה רייך
המחבר מתאר את דמותו של הרא"ם, רבי אליעזר ממיץ, שהיה מגדולי תלמידיו של רבינו תם, גדולתו בתורה ויראת שמים, אופיו ותכונותיו. כמו כן, סוקר את ספרו "היראים": מגמתו, מבנהו, חלוקת התוכן לסימנים וכו'.
מדינת ישראל לאור ההלכה / הרב נתן צבי פרידמן
: המאמר שלפנינו דן בנושא קדושת הארץ ובעניין שטחי הארץ שנכבשו על ידי צבא ישראל עפ"י מקורותינו.
מפרשי "השולחן ערוך" האחרונים / רב-צעיר
סקירה על מפרשי השולחן ערוך לדורותם.
מגילת רות לאור ההלכה / ע"צ מלמד
המאמר דן במגילת רות לאור ההלכה ומדגיש את חוט החסד הבולט בה. כותב המאמר מתעכב על הלכות מסוימות כגון: לקט, שכחה ומעשר עני, ייבום- תולדותיו לפני מתן תורה וההלכה לאחר מתן תורה, נכסי המת, קניין סודר וכו'. בנוסף להלכות, מביא מחבר המאמר פרטים מנוהג החיים בימי המגילה הלמדים מתוכנה.
על מחברו של הספר / שרה כ"ץ
המאמר שלפנינו עוסק במחלוקת מיהו מחבר הספר "מבחר הפנינים": האם ר' שלמה אבן גבירול הוא מחבר הספר, או שהלקט בספר נעשה ע"י משכיל ספרדי יהודי.
מסים ותשלומיהם ביהדות אשכנז במאה הי"ז / מאיר הילדסהיימר
: המאמר עוסק במיסים שהוטלו על היהודים על ידי הקהילה, סוגי המיסים וסכסוכים סביב תשלום מיסים.
נישואין אזרחיים בהלכה / הרב שמואל ת.הלוי רובינשטיין
המאמר דן בנושא נישואין אזרחיים בלא חופה וקידושין לעניין היחס בהלכה לנישואין אלו: האם נחשבת האישה לאשת איש, האם זקוקה לגט בעת הפרדה מבעלה, השייך בה דין גרושה ואסורה לכהן, האם זקוקה ליבום במקרה מות הבעל וכו'. כותב המאמר מצטט מדברי הפוסקים הדנים בסוגיה זו.
אור חדש על ציון תאיר / שמואל הכהן וינגרטן
התפילה "אור חדש על ציון תאיר" עוררה התנגדות לאומרה, ורק במשך הזמן השתלבה בסידור. מקור ההתנגדות, לדעת המחבר, קישורה למשיח השקר שריני.
ראשיתן של ההפטרות / שמואל הכהן וינגרטן
המאמר עוסק במקורות ההסטוריים של קריאת הפטרה בשבת בבקר, ומעלה מקורות המזכירים הפטרה במינחה בשבת, וכן בקריאת הכהן הגדול בהקהל.
סמכות דתית במדינה דמוקרטית - כיצד / אליעזר ברקוביץ
המאמר מתאר את המצב במדינת ישראל מבחינת דת ודמוקרטיה. כותב המאמר עומד על בעיית אחדות האומה תוך הסבר ממה נובעת המחלוקת וכיצד ניתן לפותרה ולהגיע לאחדות העם.
סדר הקרבת מוסף של יום הכיפורים / מרדכי בר"ש ברויאר
שד"ל כפרשן / נתן נהוראי
המאמר סוקר את עמדתו הפרשנית של שד"ל ביחסו לפרשנים אחרים
כל החכמות באו מן התורה / אפרים שמואלי
כותב המאמר מלמד זכות על התרבות הפיוטית-פילוסופית ומוכיח כי במשך תקופה ארוכה הייתה רווחת הדעה, כי התורה מקור הפילוסופיה והמדעים, ואינה סותרת כלל את השכל. כמו כן, מביא עובדות המלמדות, כי גם חכמינו בדורות קודמים התעסקו בפילוסופיה.
שבירת כוס בחתונה - מנהג ומקורו / יוסי ויליאן
שבירת כוס בזמן החופה היא מנהג רווח, ויש לו הסברים רבים: להמעיט בשמחה, זכר לחורבן, או כנגד מזיקין.
הטעמים השיטתיים לרעיון בחירת עם ישראל בספר הכוזרי / יוחנן סילמן
השקפתו של ריה"ל על בחירת ישראל היא חלק מהשקפתו הכללית באשר ליחס אלוהים-אדם, נבואה והיסטוריה. בספר הכוזרי ניתן למצוא שתי גישות לנושא: בחירה בגלל שמירת המצוות או בחירה בגלל ההתגלות.
תאריך התחלת שאלת גשמים בחוץ לארץ / חיים סיימונס
תולדות ברכות אירוסין ונישואין / עזריאל הילדסהיימר - ירושלם
המאמר סוקר את שינויי הנוסחים בברכות האירוסין והנישואין.
תורה עם דרך ארץ בהונגריה / ד"ר מרדכי אליאב
מאמר זה בא לתאר את מפעלו החינוכי הגדול של הרב הילדסהיימר בהונגריה על-סמך בדיקה מחדש של המקורות והתיאורים השונים וניצול חומר היסטורי חשוב שבאיגרותיו של הרב הילדסהיימר ואליו, שחלקן העיקרי עדיין בכתובים.
צוואת ר' יהודה החסיד, האם נכתב עבור הציבור הרחב או לזרעו / ארי שבט
ואמר: עם תעי לבב הם, והם לא ידעו דרכי / יעקב בזק
המחבר עומד על משמעות הפסוק בתהילים צה, י: "ואמר עם תעי לבב הם, והם לא ידעו דרכי", כשמילת "ואמר" משמשת כמילת מפתח בהבנת הפסוק. בהמשך המאמר, מונה את המשמעויות השונות שיש לאות וי"ו המופיעה בראש מלה.
יחס חכמי הספרדים לסמכות מרן כפוסק / יוסף פאעור הלוי
המאמר סוקר מגמות הלכתיות שעניינם לחלוק על פסק ההלכה של השלחן ערוך, אם גם בלא לערער ישירות את מעמדו של רבי יוסף קארו.
יחסה של ההלכה לנתונים המדעיים המתחדשים בימינו / עמוס סופר
: מאמרנו דן ביחס ההלכה לאור התפתחות המדע ובסתירות המתגלות בין הממצא המדעי והמקורות ההלכתיים. מסקנתו היא כי כל החכמות צריכות לשרת את התורה ולאפשר את קיומה.
יחס ה"שולחן ערוך" לתלמוד ולרמב"ם בעניינים רפואיים / עמנואל יעקובוביץ
שלחן ערוך מסכם את ענייני הרפואה על פי התלמוד, ולא על פי הידע שהיה קיים בימיו. יש גם הסברים שונים לענייני רפואה שאינם תקפים עוד.
עקדת יצחק כניסיונו של יצחק / ציון ששון
הדגשת ניסיונו של יצחק בעקדה, אשר נהפך סמל לקידוש שם שמים בעמ"י
ברכת הבנים / חיה פישרמן
מקורות לברכת הבנים ע"י האבות בלילות שבת, הטעם למנהג זה, נוסח הברכה ואופן אמירתה.
דת ומדיניות חוץ בממלכת יהודה בתקופת ההגמוניה האשורית / ד"ר דוד אלגביש
האם התנהגותם הדתית של מלכי יהודה הייתה בבחינת תגובה מכנית לנסיבות הפוליטיות ששררו בימיהם - לאמור: אחז ומנשה היו חוטאים, רק משום שאשור שלטה בימיהם ביהודה; ואילו חזקיהו ויאשיה טיהרו את הארץ מעבודה זרה, רק משום שפרקו את עולה של אשור, ולא מתוך מניעים דתיים פנימיים?.
אליהו בכרמל - מגיאוגרפיה לפרשנות ספרותית / ישראל רוזנסון
משמעות אזכורו של הכרמל בסיפור המעמד המפורסם המצויר בפרק יח בספר מלכים-א
המתכ/קשרת הדתית להוראת התקשורת / מירי גל-עזר, דבורי הנדלר
מחקר על סגנון החיים של סטודנטיות דתיות ציוניות הלומדות תקשורת
האם נפרדו דרכי הארכיאולוגיה ומקורות התנ"ך? / אריה בורנשטיין
דיון לגבי קיומה של ממלכת דוד ושלמה על פי הממצאים הארכיאולוגיים והקשר ביניהם לכתוב בתנ"ך.
הכהונה בישראל לדורותיה: מייעוד וערך לאיבוד הדרך / אייל דודסון
השתלשלות כתר הכהונה מאהרן הכהן עד סוף ימי הבית השני, ו"האש הזרה" - הסטייה מחוקי ה' והתנשאות הכוהנים - אשר הביאה לנפילת בתי הכהונה
חלונות של בית כנסת / אורי דסברג
קביעת מקום התפילה בבית שיש בו חלונות - מהם המקור והטעם להלכה זו, ובאלו סוגי תפילות יש לכך חיוב
חייב אדם לכבד את חמיו / שמואל הרץ
המקורות לחיוב האדם לכבד את קרובי משפחתו: אב ואם חורגים, אח גדול ואב אשתו
חזרת הש"ץ - ההלכה והמציאות ההיסטורית / מיכאל ליטמן
הויכוח עם שיטת הרמב"ם שהמליץ לבטל את התפילה שבלחש לפני חזרת הש"ץ
"חכמת ישראל בקדושתה" חזונו של הרב קוק ללימוד ביקורתי-מדעי אמתי / ארי שבט
חובת האישה ללכת אחרי בעלה בפסיקתם של חכמי מצרים בימי הביניים / ד"ר מיכאל ליטמן
דיונים בחובתה של האשה ללכת אחר בעלה, ותשובה מפורטת על כך מאת רבי חיים כפוסי
חובת האישה לגור עם הורי הבעל / מיכאל ליטמן
תשובות הראשונים בדבר חובתה של אשה לדור עם חמותה
טללי אורות / כתב עת של מכללת אורות ישראל - אלקנה
המצוינות כהשתדלות / שלמה קניאל
המאמר משווה בין תכונות המצוינות המצויה להשתדלות הרצויה. ההשוואה מראה כי מבחן המצוינות הוא בתוצאה בעוד שמבחן ההשתדלות הוא בתהליך. המניע למצוינות הוא חיצוני ומבוסס על צורך ההישג ואילו ההשתדלות מבוססת על הנעה פנימית וערך העצמי. המצוינות היא אובייקטיבית, בסרגל רווחי חד ממדי המתבטא בציוני בית ספר. ההשתדל
קשים גרים לישראל כספחת / הרב יוסף אביאור
מהלך של גרות שהוא מהלך גורלי ומשמעותי בחיי האדם טבעי הדבר שיגרור אחריו קשיים למתגייר ולסביבתו. דעת חז"ל חלוקה בדבר גיורם של נכרים, והכנסתם לכלל ישראל, יש הרואים בהם כמו הספחת בגופו של אדם, שהיא מכאיבה וטפילה אליו ולכן יש להימנע מלקבלם. ויש הרואים בכך אתגר עם הקשיים הכרוכים בכך, וקוראים לאדם לא לדחות
"כי ביום אכלך ממנו מות תמות" / ישראל רוזנסון
המסקנות הפילוסופיות-דתיות והחינוכיות שניתן ללמד מציווי ה' לאדם בגן עדן לא לאכול מעץ הדעת ומדבריו "כי ביום אוכלך ממנו מות תמות"!
כיוון התפילה ומקום הפתח בבתי כנסת הקדומים / יצחק ספיר
אחרי החורבן נתקבלה ההלכה שיש להתפלל לכוון ירושלים, ולא למערב. ההלכה שפתחי בתי הכנסת במזרח, מתאימה לתפילה למערב. התפילה לכוון לירושלים ולא למערב, הפכה את הפתחים במזרח לבלתי מתאימים. הפתרון נמצא בצורת פרשנות, לפיה "מזרח" הוא הקיר שמול כיוון התפילה. וכך הגיעו לדגם של מבני אורך, שצירם מופנה לירושלים
'קריאות כפולות' / יוסי פרץ
הספקות שנתעוררו במהלך מסירת התנ"ך והגישות בדרך הטיפול בענייני נוסח. המאמר מציג את גישת הפשרה ע"י קריאות כפולות
כריתת הברית בין יהושע ובין הגבעונים / דוד אלגביש
סיפור עורמת הגבעונים בכריתת הברית עם יהושע: ע"י מי נעשתה הברית, מה טיבה וכו'
כבוד הבריות כביטוי לחופש הפרט / בניהו ברונר
ערך כבוד הבריות הוא אחד הערכים החשובים ביהדות ועל כן הוא דוחה איסורי דרבנן. קיימת מחלוקת בפוסקים אם מותר להרחיב מושג זה מעבר למקרים המופיעים בגמרא
לימוד תורה - בין עצמאות לסמכות / אלעזר טויטו
אמונת חכמים אינה פוגעת בעצמאותנו המחקרית אלא להפך: לימוד מעמיק בחכמת חכמים בפרשנות המקרא יש בו מרחב לכל חרות אינטלקטואלית כנה.
מעשה חוני המעגל בהלכה ובהשקפה / ד"ר ישראל רוזנסון
יחס היהדות אל הגשם אינו כמספק מים בלבד, אלא גם כמכשיר באמונה. כלומר: ירידת הגשמים, או הפסקתם, תלויה במצב הדתי-מוסרי של העם! מעשהו של חוני מבחינה הלכתית-רעיונית, תוך הדגשת הקשר בין שני התחומים. הבעיה הגדולה המרחפת מעל המעשה הינה, עד כמה יכול ורשאי אדם לנסות ולהתערב במהלך הטבע. וזאת בהנחה כי היהדות
נחלת יששכר ותהליכי הכיבוש וההתנחלות / ישראל רוזנסון
היקפה וגורלה של נחלת יששכר על פי רמזי המקרא ועל פי שיקול דעת גיאוגרפי-היסטורי וארכיאולוגי. מקומו של עמק יזרעאל בכלל ונחלת יששכר בפרט, במכלול תהליכי הכיבוש וההתנחלות
עוד לעניין איסור אכילת אגוזים בראש השנה / יהושע שוורץ
טעם נוסף לאיסור אכילת אגוזים בראש השנה
שקר חינוכי / איילת פישר
חובת הזהירות על מידת האמת והפעמים בהם מותר לחרוג מן האמת ולשקר
שכם לאור מכתבי אל עמארנה / דפנה שלזינגר
סקירת קורות שכם, מעמדה והיקף שלטונה במאה ה- 14 לפסה"נ, "תקופת אל עמארנה".
שמואל הנביא ותהליך הקמת ממלכת ישראל / יעקב פלדמן
אישיותו של שמואל הנביא, פעולותיו למען העם ופרשת המלכת שאול למלך
סיור לשמורת המסרק בדרך ההוראה המשלבת / יוסי שפנייר
הצעת מסלול סיור בשמורת המסרק מכתה א' ועד כיתה ח' כאשר לכל כיתה שימת הדגש בסיור היא שונה
תהילים מז - מזמור מלכות ה' או המלכת ה' / דוד אלגביש
הסבר פרק מז בתהילים המהלל את מלכות ה' בעולם.
צלאח א-דין והמלחמה בצלבנים / מרדכי ניסן
תקופתו של צלאח א-דין כמודל חיקוי למדינות ערב בימינו, והמסקנות ההסטוריות והפוליטיות מהשוואה זו
"צידוק הדין" בעקדה - הייתכן?! / אורי דסברג
עקדת יצחק - האם באה כעונש על חטא? במה מהווה העקדה ניסיון לאברהם, וכיצד חשב להתמודד מול שאלות העולם?
באמריקה הכל הולך / אבן גאר
תורת המהפכה של אהרן ברק / הילל נייער
בית הועד לעריכת כתבי רבותינו / יואל קטן ואליהו סולוביצ'יק
קובץ מאמרים בסוגיות הספר התורני עריכה, ההדרה, כתיבה והגהה
דינא דמלכותא דינא / שמואל שילה
מאמר זה דן בהתפתחותה של ההלכה דינא דמלכותא דינא מתקופת התלמוד ועד לגירוש ספרד. בפרק זמן זה נוצרו הבדלים שונים בין דור לדור ובין מקום למקום.
אנקת אסיר":התפילה בארופה הכבושה תחת השלטון הנאצי" / יהודית תידור באומל
סקירה על תפילות שחוברו בשואה.
עידוד המסחר והכלכלה בפסיקת רבנו תם / פרופ' שמואל שילה
המאמר מסכם את שיטתו של רבנו תם וחידושיו ההלכתיים בתחומים שונים.
דינא דמלכותא והמנהג הבינלאומי: לקביעת הוגנות דין המלכות / גידי פרישטיק
: כיצד אפשר לקבוע מתי דינא דמלכתא תקף, ומהם קני המידה על פיהם ימדד תוקפו של דין המלכות.
על הוראת התלמוד ודרכי לימודו / הרב א.ל. גרייבסקי
המחבר מציין את חשיבות לימוד התלמוד, מדגים את דרכי הלימוד הראויות, ומבקר את דרך הלימוד היום.
החינוך במשנת הרב / חיים ליפשיץ
המאמר מסכם את גישתו החינוכית של הרב קוק בבעיות השעה, ואת חזונו בדבר חינוך גבוה וחינוך ישיבתי.
חוזה, הגרלה והימור לפי הלכה / ש' ורהפטיג
עמדת ההלכה לגבי משחקי מזל - מתי הם אסורים ומתי מותרים
מאימתי קורין את "כגונא" בערבית / משה חלמיש
מפקד בני ישראל והסכנה שבו / משה מ.בן-דב
ניסיונושל ר' ישראל משקלוב לחדש את הסמיכה לאור מקורות חדשים / ד"ר אריה מורגנשטרן
רבי ישראל משקלוב רצה לחזור על חידוש הסמיכה, דבר שרבי יעקב בירב רצה לעשותו שלש מאות שנה לפניו. הוא פנה לעשרת השבטים בעניין.
פסקי הלכות עד ל"שולחן ערוך" / מרדכי פוגלמאן
המאמר סוקר את ספרי ההלכות בימי המשנה והתלמוד, הגאונים, ומתעכב בתיאור השלחן ערוך, מקומו ומעמדו.
סמיכה וסמכות / זאב פלק
: המאמר סוקר את תולדות הסמיכה בישראל, ועומד על הסמכות של בתי הדין, על החידושים ההלכתיים, ועל התקנות שנתקנו כדי לענות על צרכים מתחדשים.
פרשה במקרא בביטוי משולב מוסיקלי וציורי / מאיר בן אורי
מבוא ועריכה : יאיר בן אורי
ברכת החמה - על שום מה? / שמואל אריאל
מקום שכם / יצחק מייטליס
לוטש כל חרש נחשת וברזל / יצחק מייטליס
הצעת שיתוף הפעולה בין ישיבות מרכז הרב ור' יצחק אלחנן / הרב ד"ר נתן אופיר
זכות הציבור לדעת בתקנוני האתיקה העיתונאית / ד"ר צוריאל ראשי
האם נכתב חוזה או שטר מכר בקניית מערת המכפלה? / יצחק מייטליס
פסק דין בעניין פגיעה בזכות יוצרים ובפרטיות / נעם סולברג
1. התובעים שקדו על בניית ביתם בצפון הארץ. בחזיתו קיר מעוגל בעיצוב ייחודי עשוי מאבני בּזלת מתוצרתהּ של הנתבעת, אשר נקנו אצל חברה אחרת. לא חלפו ימים רבים, ותצלום חזית הבית הופיע לראווה בעיתונות, באינטרנט ובקטלוג של הנתבעת, לשם קידום מכירות, במסגרת מסע פירסום מטעמהּ. התובעים קובלים מרות על פגיעה בזכות יוצרים; בפרטיות; על עשיית עושר ולא במשפט; והם תובעים פיצויים בסך של 200,000 ש"ח. הנתבעת מכחישה את הפגיעות הנטענות; טוענת כי נטלה רשות לצילום ולפירסום; וכי מדובר בתביעה טרדנית וקנטרנית שעילתהּ התיישנה.
פסק דין בעניין זכות במקרקעין / נעם סולברג
התובע רכש מחסן בבית משותף, אשר אליו צמודות זכויות בנייה על הגג. אין גישה אל המחסן מלבד דרך חצר הצמודה לדירת הנתבעים. הזכאי התובע לסעד שיאפשר לו גישה אל המחסן?
הכרעת הדין בעניין החזקה וניהול משחקי מזל / נעם סולברג
ההיו כמה בית אל? / יצחק מייטליס
,
צוואה כהלכה במשפט העברי והישראלי / יובל בדיחי ,עו"ד
מדוע בנה יעקב בית בסוכות? / יצחק מייטליס
מדוע בדותן? על גאוגרפיה ותכנית אלוקית / יצחק מייטליס
צדקה: כפייה או נדיבות לב - אחריות הרשויות או הפרט / שלמה לוי
האם אומרים מיגו במקום עדים / משה כהן
התחדשות האיסור בעברות נמשכות / חיים זיכרמן *
הלכה, לוגיקה ופשוטו של מקרא בביאור הרלב"ג לתורה* / הרב כרמיאל כהן
הלכה, לוגיקה ופשוטו של מקרא בביאור הרלב"ג לתורה* / הרב כרמיאל כהן
צוואה כהלכה במשפט העברי והישראלי / יובל בדיחי ,עו"ד
עישון סיגריות במבחן ההלכה / הרב חיים נבון
תפילה כהגות / יהודה ברנדס
במאמר זה ננסה להאיר היבט זה של התפילה מתוך עיון בכמה מקורות חז"ל, להדגים את יישומה של הגישה ביחס לתפילת ימים נוראים על פי משנת העיקרים של רבי יוסף אלבו, ולשקול את המעלות והתהיות שבגישה זו, מבחינה מעשית וחינוכית גם יחד.
הלכה, לוגיקה ופשוטו של מקרא בביאור הרלב"ג לתורה / הרב כרמיאל כהן
השווית הרצון במשנתו של ר' צדוק הכהן מלובלין / עידו פכטר
שלמה מסכם את חייו: אל תלכו בדרכי! / ישעיהו נבנצל
לצאת מבית עבדים – היובל כמהפכה דתית חברתית / דוד סבתו
"משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו" / שלומי חלוצי
האם סלחו חכמים לבית אבטינס? / אביחי גמדני
ממלכת שלמה בשיא התפתחותה / רן גרסון
ממלכת שלמה בשיא התפתחותה / רן גרסון
ממלכת שלמה בשיא התפתחותה / רן גרסון
גבולות יהודה וישראל לאחר התחלקות הממלכה / רן גרסון
ארץ ישראל בימי מלחמת בר כוכבא / רן גרסון
ארץ יהודה מימי שיבת ציוןעד ימי אלכסנדר הגדול / רן גרסון
נחלת שבט יששכר / רן גרסון
נחלת השבטים בארץ כנען / רן גרסון
כיבושי יהושע בארץ כנען / רן גרסון
עכו / רן גרסון
שוכה - שמדרום לעמק האלה / רן גרסון
שכם והרי גריזים ועיבל / רן גרסון
שילה וה"מסילה העולה מבית אל שכמה" / רן גרסון
נחלת שמעון בתוך נחלת יהודה / רן גרסון
בתענך על מי מגידו / רן גרסון
אין הפקעת קידושין למסורבות גט / הרב דוד מלכא, דיין
תגובה למאמר "אפקעינהו רבנן לקידושין מינייהו", פרופ' ברכיהו ליפשיץ, מפירות הכרם, ישיבת כרם ביבנה, תשס"ד, 317.
אמונה ומדע בנוסח המקרא / מרדכי ברויאר
אמונה ומדע בנוסח המקרא / מרדכי ברויאר
מדעי הטבע כעזר וכחלק בלימוד מדעי האלוהות / דרור פיקסלר
הקשר בין מדעי הטבע ומדעי האלוהות
אור כהתחלת ההתחלות / אליק שטרסנר
דיון במפץ הגדול וברגע הראשון של בריאת העולם
עם ישראל חי - מבט אמוני בשעת משבר, נוכח תוכנית ההתנתקות / יוחאי רודיק
פמיניזם ויהדות - פרק ג -חכמתן בינתן ודעתן של נשים / אבי וינרוט
: חז"ל כותבים דברים סותרים על האישה. בפרק זה ניסיון להסביר הבדלים אלה בכך שגישתה של האישה פרקטית ומתחשבת, ובכך ניתן להסביר את דברי חז"ל הנראים כגנות האשה.
שער הגמול - חלק שישי - שכר וגן עדן / רבי משה בן נחמן
מערכת היחסים בין הקב"ה לבני האדם / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
המאבק של רבנו נגד אמונות תפלות / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
קיצור תולדות הרמב"ם והתפתחותו האינטלקטואלית / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
עיקרי אמונה ביהדות / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
הפולמוסים מסביב ללימוד חיבוריו של רבנו / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
מפעלו הספרותי של הרמב"ם / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
לוּ לא קם כמשה / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
ספר המדע / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
יסודות התיאולוגיה - מעשה מרכבה / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
חובות היסוד של האדם כלפי ה' / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
מבנה היקום ויסודותיו - מעשה בראשית / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תורת הנפש / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תקשורת בין האדם לא-לוהיו / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תורת המוסר - האתיקה / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
החוק השמימי וחובת לימודו / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
הגותו של הרמב"ם על רקע ההגות הכללית והיהודית / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
[חזרה לנושא: דרך מסירת התורה] / רבי משה בן מימון
מאמר מוסגר: תכלית העולם והאדם / משה בן מימון
מדריך למורה להוראת הספר "משנתו ההיסטורית של ריה"ל", מ"מ / יאיר שיפמן
מלחמות מלך המשיח / י. ד. אייזנשטיין
מעלתם של ישראל ושל הצדיקים שיזכו בביאת המשיח
ויכוח הרמבן / .
ויכוח בעניין הדת בו התווכח הרמב"ן עם המשומד פראי פול לפני המלך בברצלונה.
הרשות נתונה, פרקי ידיעה ובחירה מתוך אור ה' / חסדאי קרשקש
ניתוח השיטות באשר לבחירה החופשית של האדם: האם האדם כפוף לסיבות ובכך החופש שלו מוגבל, או שהבחירה מוחלטת.
ויכוח דון שמואל אבראבאליא ודון שלמה הלוי והאפיפיור מארקו פלורנטין / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה
ויכוח בעניין הדת בין שני חכמי ישראל, דון שמואל אבראבאליא ודון שלמה הלוי, לאפיפיור מארקו פלורנטין והכומר פראי פידרו.
ויכוח יהושע הלורקי / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה
ויכוח בעניין הדת לפני האפיפיור בין חכמי ישראל ומשומד בשם יהושע הלורקי, אשר רצה להוכיח כי המשיח כבר בא.
הוראת אבולוציה בישיבה תיכונית / יואל ב. וולוולסקי
דרכים להתמודדות עם תיאוריות האבולוציה בחינוך הדתי
חובות הלבבות - שער שישי - שער הכניעה / רבינו בחיי
רבינו בחיי, האיש ומפעלו הספרותי / שמחה בונם אורבך
שכל ורגש בחובות הלבבות / איזנברג יהודה
הקורא אליו מכוון הספר "חובות הלבבות" אמון על ציות לחוקי התורה. הוא מקיים מצוות מכוחה של משמעת ואימון, ור' בחיי רוצה לזעזע את הקורא הזה, ולדחפו להכרות גבוהות ועליונות מזה של ציות וקבלת דין מכוחו של הרגל. הדרך בה פונה ר' בחיי אל הקורא היא דרך הניתוח השכלי. ההכרה השכלית אינה המפגש היחיד בין מחנך לח
ספר העיקרים - מאמר ראשון פרק כ / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר ראשון פרק כא / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר ראשון פרק כב / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר ראשון פרק כג / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר ראשון פרק כה / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר ראשון פרק כו / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שני פרק כא / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שני פרק כב / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שני פרק כג / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שני פרק כה / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שני פרק כו / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שני פרק כז / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שני פרק כח / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שלישי - פרק כה / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שלישי - פרק כו / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שלישי - פרק כז / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שלישי פרק כ / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שלישי פרק כא / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שלישי פרק כב / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שלישי פרק כג / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר שלישי - פרק כד / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק כו - תשובה / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק כז - תשובה / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק כח - תשובה / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק ל - שכר ועונש / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק לא - שכר ועונש / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק לב - שכר ועונש / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק לג - שכר ועונש / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק לד - שכר ועונש / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק לה - שכר ועונש / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק לו - שכר ועונש / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק לז - שכר ועונש / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק לח - שכר ועונש / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי פרק ח - ראיות להשגחה בספר איוב מעניינים כוללים / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי פרק כ - תפילה / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק כא - תפילה / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק כב / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק כג - תפילה / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק כד - תפילה / רבי יוסף אלבו
ספר העיקרים - מאמר רביעי - פרק כה - תשובה / רבי יוסף אלבו
הנבחר באמונות ובדעות - שלושת יסודות ההכרה / סעדיה בן יוסף פיומי
הנבחר באמונות ובדעות - האם החקירה גורמת לכפירה / רבנו סעדיה בן יוסף פיומי
קיצור ספר חרדים / אלעזר אזכרי
קיצור ספר חרדים, המחלק את המצוות בחלוקה שונה מן הרגיל: המצוות מחולקות לפי האיברים בהם מקיימים כל מצווה.
ספר הכוזרי / רבי יהודה הלוי
מהדורת אינטרנט בתרגומו של יהודה אבן תיבון
המשפחה במשנתם של הרמן כוהן ופראנץ רוזנצוויג / בנימין גרוס
תפיסתה של המשפחה במשנתם של ה. כוהן ושל פ. רוזנצוויג. במשנתו של כוהן לבעיית המשפחה אין למשפחה היהודית שום יתרון, כוחה יפה לגבי כל דת ודת. אם כי בה התגשמו לראשונה ובכל טהרתם עקרונותיה של דת התבונה. בניגוד קוטבי מופיעות השקפותיו של רוזנצוויג: במרכז תפיסתו את המשפחה עומד הייחוד הלאומי. המשפחה היהודית בל
מהותו ותפקידו של השכל הפועל לפי תורת הרמב / יוסף אליהו הלר
מחבר המאמר חוקר את המשמעות התיאולוגית של השכל הפועל לפי תורת הרמב"ם. מסקנתו היא, כי הרמב"ם מבדיל בין משמעותו של השכל כאחדות שכלית של חוקי טבע ובין משמעותו כאחדות רוחנית, המקשרת אותו עם האלוקות ומהווה אמצעי לאדם להתקשרות עם בוראו
רצון, הכרח ובחירה חופשית בהגותו של ר´ יצחק מראדויל / רון וקס
הרצון וההכרח שוזרים את הגותו של ר´ יצחק. תפיסותיו ביחס למעמדן של המצוות, דמות הצדיק והניסיון לשחזר את מיתתו של משה רבנו בזמן המנחה של שבת.
תלמוד תורה בהגותו של הרב אהרן ליכטנשטיין / חיים נבון
יחס התורה לפילוסופיה לאור דברי הראשונים / ברוך אפרתי
סיכום עמדות הראשונים והאחרים כלפי לימוד פילוסופיה
הדרך לשלמות במשנתו של רב סעדיה גאון / איזנברג יהודה
רבהו סעדיה גאון, האיש ומפעלו הספרותי / שמחה בונם אורבאך
סיכום שיטתו של רס"ג וסיכום הספר אמונות ודעות
סוד הקדיש - טכסט קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש / נתן אופיר-אופנבכר
סוד הקדיש' שייך למסורת הפרשנית לקדיש שהתפתחה בברצלונה כהמשך למקובלי גירונה. יש סבירות גבוהה שהייחוס לרח"ק אינו טעות ותתחזק התיזה שהרח"ק הפילוסוף שישב בבית המדרש בברצלונה במאה הי"ד עסק גם במסירת סודות קבליים
מאמר החכמה / משה חיים לוצאטו
במאמר זה מבאר הרמח"ל עניינים שונים: תפילות ראש השנה, מנהג תשליך, ליל פסח, ספירת העומר, נשמת האדם, גלגול, הבריאה, סוד כתבי הקודש.
דרך ה / רבי משה חיים לוצאטו
27 פרקים של הספר
מסילת ישרים - פרק א - בביאור כלל חובת האדם בעולמו / רבי משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק יב - בדרכי קניית הנקיות וההרחקה ממפסידיה / רבי משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק טו - בדרכי קניית הפרישות / רבי משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק יז - בדרכי קנית הטהרה וההרחקה ממפסידיה / רבי משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק כ - במשקל החסידות / רבי משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק כא - בדרכי קניית החסידות וההרחקה ממפסידיה / רבי משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק כב - בביאור מידת הענווה וחלקיה / רבי משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק כג - בדרכי קניית הענווה וההרחקה ממפסידיה / משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק כד - בביאור יראת חטא / משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק כה - בדרך קנית היראה / משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק ד - בדרך קניית הזהירות / רבי משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים - פרק ח - בדרך קניית הזריזות / רבי משה חיים לוצאטו
מתוהה למאמין - צורה ותוכן בספר הכוזרי / איזנברג יהודה
ניתוח ספר הכוזרי מנקודת מבט של התפתחות הדיאלוג בספר והשינוי בעמדות המתווכחים
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק לו / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פתיחה / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק נג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק נד / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק נה / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק נו / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק נז / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק נח / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק נט / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק סא / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק סב / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק סג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק סח / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק סט / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק ע / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק עא / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק עב / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - הקדמה / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק א / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק ג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק כז / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק לא / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק ראשון - פרק לה / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק כט / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק ל / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק לא / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק לג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק לה / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק לו / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק מ / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק מא / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק מב / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק מג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק מה / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק מו / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק מז / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק מח / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק א / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק ב / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק ג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק ד / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק ו / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק ז / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק ט / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק יג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק יד / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק כא / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק כו / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שני - פרק כז / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק כט / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק ל / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק לב / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק לג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק לד / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק לז / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק א / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק ב / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק מ / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק מא / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק מב / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק מג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק מה / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק מו / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק מז / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק מח / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק מט / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק נא / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק נב / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק ג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק ה / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק ו / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק ז / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק ח / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק י / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק יב / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק יג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק טו / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק טז / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק יז / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק יח / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק כ / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק כב / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק כג / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק כד / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק כו / רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק כח / רבינו משה בן מימון
רמב"ם, מורה נבוכים / יוסף קאפח
מהדורת אינטרנט - 196 פרקים
ויכוח המלך אלפונסו מספרד עם החכם בנבנשתי ופתרון חלום / יהודה דוד אייזנשטיין
בעקבות חלום אשר חלם אלפונסו מלך ספרד, מוזמן חכם יהודי בשם דון אברהם בנבנשתי לפותרו, ומתפתח ביניהם ויכוח. בהמשך המאמר מופיע פתרון החלום והתגשמותו.
ויכוח ר' דוד קמחי או תשובות הרד"ק / דוד קמחי
ויכוח ר' דוד קמחי עם אחד מחכמי הנוצרים
אגרת אל תהי כאבותך / יצחק פרופייט דוראן
אגרת סטירית אשר כתב יצחק פרופייט דוראן לחברו דוד בוניט שהמיר דתו. הנוצרים דנו את האגרת לשריפה לאחר שנודעה להם כוונתה האמיתית
אגרת התנצלות ר' משה מנדלסון בויכוחו עם הכומר לאוואטר / יהודה דוד אייזנשטיין
אגרת ששלח משה מנדלסון לחברו הכומר לאווטר, אשר תרגם ספר לראיות על אמיתות הנצרות והקדיש לו את תרגומו. באגרת מסביר מנדלסון את עמדתו הדתית
ויכוח על נצחיות התורה בין החכם יהודי ודון אלפונצו קארציולה / יהודה דוד אייזנשטיין
בשנת 1617 נערך ויכוח בעיר פירארא בין חכם יהודי ובין דון אלפונצו קאראציולה, בה ניסה להוכיח החכם היהודי את נצחיות התורה
שמעון כיפא / י. ד. אייזנשטיין
דמותו של שמעון בן כיפא כשלוחו של ישו
ויכוח עם נוצרי / רבי שלמה בן אדרת
ויכוח עם נוצרי אם המשיח כבר בא או לא. הויכוח מבוסס על פסוקים שהיו בבסיס הויכוחים הקבועים עם הנוצרים, ועל בסיס דברי הגמרא "ירושה שלישית אין להם".
ויכוח רבנו יחיאל מפריס עם המומר ניקולאן דונין / יחיאל מפאריס
בשנת 1240 צוה המלך לואיס התשיעי להביא לפניו ארבעה מגדולי חכמי ישראל להתוכח עמהם בענין התלמוד. בין הרבנים היה רבנו יחיאל מפריס והוא היה ראש המדברים.
אורחות צדיקים - שער הכעס
אורחות צדיקים - שער הזכירה
אורחות צדיקים - שער השכחה
אורחות צדיקים - שער האכזריות
כתב החרם הראשון נגד לימוד פילוסופיה / רבי שלמה בן אדרת
חרם רשב"א ובית דינו שלא ללמוד מדעים ופילוסופיה לאנשים שגילם פחות מ- 25. תוקף החרם: משנת 1305 ועד שנת 1355
כתב החרם השני נגד לימוד פילוסופיה / רבי שלמה בן אדרת
נוסח החרם שלא ללמוד פילוסופיה לפני גיל 25. לחרם אין הגבלת זמן
כתב החרם השלישי נגד לימוד פילוסופיה / רבי שלמה בן אדרת
חרם רשב"א ובית דינו שלא ללמוד מדעים ופילוסופיה. החרם כללי וחל על כל המדינות, גם אין בו הגבלת זמן
כתב התנצלות / רבי ידעיה הפניני הבדרשי
תשובות לחרם שהטיל רשב"א על לימוד פילוסופיה לפני גיל 25
שמונה פרקים - נפש האדם וכוחותיה / רבי משה בן מימון
שמונה פרקים - עבירות שבכוחות הנפש / רבי משה בן מימון
שמונה פרקים - הוצאת כוחות-הנפש לתכלית אחת / רבי משה בן מימון
שמונה פרקים - הקדמה לפירוש מסכת אבות / רבי משה בן מימון
מהדורת אינטרנט בעריכת יהודה איזנברג
תפארת ישראל - פרק כ / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כב / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כג / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כה / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כז / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כח / רבי יהודה ליוואי
תפארת ישראל - פרק כט / רבי יהודה ליוואי
תוכנית הלימודים במחשבת ישראל בבית הספר הממלכתי דתי
תוכנית אלטרנטיבית להוראת מחשבת-ישראל בישיבה התיכונית ובתיכון הדתי1 / חגי בן-ארצי
חרם ר' שמואל ראש הישיבה / בעריכת יוסף יצחק קאבאק
מכתב ר' שמואל ראש הישיבה, בשנת 1290 לספירה, לרבי דוד נכד הרמב"ם, ובו חרם על היוצאים נגד ספרו של הרמב"ם "מורה נבוכים".
חרם ראש הגולה ר' דוד מדמשק / בעריכת יוסף יצחק קאבאק
חרם שהטיל ראש הגולה מדמשק, בשנת 1288 לספירה, על שלמה פטיט מעכו שיצא נגד ספרו של הרמב"ם "מורה נבוכים".
מכתב הנשיאים בני חסדאי להגנת מורה נבוכים / יוסף יצחק קאבאק
מכתב מאת בני חסדאי אל קהילות קשטליא, להגנת הרמב"ם וספרו מורה נבוכים
מכתב ישי בן חזקיהו נגד מבקרי הרמב"ם / שמואל ליב גאלדעבערג
מכתב שנשלח מראש הגוליונתן הלך לחזרזיר!ה בדמשק לכל תפוצות ישראל נגד המערערים על סמכות הרמב"ם.
ויכוח היה בין המלך דון אלפונשו מפורטוגאל ודון יוסף ן' יחיא / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה
ויכוח בעניין הדת בין חכם יהודי בשם דון יוסף בן יחיא והמלך דון אלפונסו
מעמקים / כתב עת וירטואלי לספרות ואמנות
השלמות לתכנית הלימודים בתולדות עם ישראל, יחידה י' מתכונת חדשה
מחמ"דים בחמ"ד - שמות וכתובות
מפמ"רים בחמ"ד - שמות וכתובות
הנהלת החינוך הדתי - שמות וכתובות
על הקריאה ב"כעפעפי שחר" - מאת הרב חיים סבתו / צפורה גולן
רשימת יצירות בספרות לתוכנית המוגברת לשנת תשס"ה, חלק ג' (יחידות 4,5) / משרד החינוך
רשימת יצירות לתוכנית הבסיסית לעולים חדשים תשס"ה / משרד החינוך
רשימת יצירות לתוכנית הבסיסית תשס"ה / משרד החינוך
רשימת יצירות לתוכנית המשלימה תשס"ה / משרד החינוך
רשימת יצירות לתוכנית המשלימה לעולים חדשים תשס"ה / משרד החינוך
טופס דיווח לבחינת הבגרות המוגברת בספרות / משרד החינוך
החינוך הדתי במספרים
סיכום מספרי ואחוזי התלמידים בזרמי החינוך השונים בשנים תש"ך ותש"ס
חוזר מפמ"ר להוראת תנ"ך בחמ"ד – ס"ז / 2 / יששכר גואלמן
חוזר מפמ"ר להוראת תנ"ך – ס"ה / 1 / משרד החינוך
חוזר מפמ"ר להוראת תנ"ך – ס"ה / 3 / יששכר גואלמן
הוראת תורה בחטיבה העליונה – ספר בראשית (פרשיות תולדות-ויצא-וישלח) / יששכר גואלמן
חומר עזר המותר בשימוש בבחינות הבגרות בתנ"ך - רענון הנחיות / יששכר גואלמן
הארות בדרכי הוראת תנ"ך
משלחן המפמ"ר להוראת תנ"ך
מיקוד הלמידה למבחני הבגרות בתנך חורף תשסב
מיקוד הלמידה בתנ"ך - קיץ תשס"ג (לבי"ס דתי)
מיפוי נושאים בתורה - פרשת תולדות / יששכר גואלמן
מכתב המפמ"ר אודות מבחן ארצי "ידיעות ביהדות" - תנ"ך - חורף תשס"ב / יששכר גואלמן
פרשנות נבחרת בתורה - פרשת תולדות / יששכר גואלמן
תדריך למבחנים הארציים במשנה וגמרא
לתקנת עגונות, מהות הבעיה והשתלשלותה / יצחק זאב כהנא
סיכום דעות הפוסקים בעניין התרת עגונות, החשיבות בהתרתן, וההיתרים המיוחדים שהותרו בקשר עם התרת עגונות
אלימות במשפחה - דרכי זיהוי / הוצאת ויצו
סקירה על דרכי זיהוי של בעל אלים, ועל ההתגוננות מפניו
מכתב לאישה מוכה / הרב שלמה אבינר
בת מצוה - הלכה ומעשה / ש. בן שמן
מידות טובות בבת ובאשה - מתוך החוברת בת מצוה / רות אבידן
חגיגת בת מצווה בהלכה / בני גזונטהייט
התמורות במעמדה החברתי וההשכלתי של האשה היהודיה במזרח התיכון / אליעזר בשן
השכלתה ומעמדה החברתי של האשה היהודיה במזרח התיכון על פי המקורות הרבניים וממצאי הגניזה בהשוואה לימינו
הצע לכת / שלמה אבינר
חשיבות חיי צניעות בניגוד לאנשים המחפשים את המותרות וצו האופנה
כמה עצות למשתדך/משתדכת / שלמה אבינר
בית / עבודה - הילכו שניהם יחדיו? / בלהה אדמנית ונאוה וסרמן
עמדות הוגים בשאלה היחס בין קריירה לבין חובות הבית
האשה הדתית המשכיות וחידוש / נעמי כהן
השינויים שחלו במעמד האשה לאורך הדורות ודרכי פעולה מעשיים להביא לסימטרייה בין המינים
נשים במאי זכיין / אליהו סולוביצ'יק
המאמר מצביע על הבחנה הקיימת אצל חז"ל בין 'כלל הנשים' שכלפיהן נאמרו ההגבלות בלימוד התורה, לבין 'נשים יחידות' שמעולם לא הוגבלו להרוות את צימאון נפשם לקל חי, במקרא, במשנה, בתלמוד, ומלהיכנס לפרד"ס ולטייל בה. העובדה שנשים לא חויבו במצוות מסוימות מהווה להן יתרון בדרך לשלמותן בידיעת ה' ועבודתו
עולמן של בנות ציוניות דתיות: בין כריזמה לרציונליזציה / זהבית גרוס
איך נולדים ילדים / ריצארד לוולין
שיחה בין מבוגר וילד על תהליך ההפריה והלידה
החינוך המיני במוסד / שמואל גולן
תיאוריה על הדרך לחינוך המיני במוסדות השומר הצעיר. המאמר נכתב בתקופה בה נתפשה המשפחה על פי הגישה הקומוניסטית - כמסגרת בורגנית מפלה ובלתי שיוויות. עם זאת מעניין המאמר, המחנך לאיפוק ומחייב את העיסוק בנושאים המטרידים צעירים
איך נולדים ילדים - הלידה / ריצ'ארד לוולין
בעל המכה את אשתו - אולי הוא צודק / יובל שרלו
הסברת הלכות טהרת המשפחה - שלוש גישות / חיים נבון
תהליך תורני / ד"ר יואל ב. וולוולסקי
זכרתי לך / שלמה אבינר
צוואה כהלכה / הרב ח' שלמה שאנן
הנוהל המקובל היום הוא שאדם מוריש את כל רכושו לאשתו, ואם אינה בחיים- הוא מוריש את נכסיו בשווה בין כל ילדיו. נוהל זה אינו תואם את ההלכה הנותנת לאישה כתובה ומגורים, ואינו תואם את החוק הנותן לאישה מחצית הנכסים. באשר לירושת הילדים, בהלכה הבנים יורשים את עיקר הרכוש, והבכור יורש פי שניים. הרוצה להע
חינוך לצניעות / הרב שלמה אבינר
המאמר עוסק בתכנים החינוכיים הקשורים בחינוך לצניעות, להכנה לחיי נישואין, ולהתייחסות שקולה ליצרים המיניים.
ברכות הנהנין / טליה ציפורי
כשרות המאכלים / רחל פילגוט, מירב קהלני
מראה כללי של חצר המשכן / איזנברג יהודה
דרכי הקרבנות - שיעור וירטואלי בהלכות קורבנות / איזנברג יהודה
אוסף כתובות מאויירות / ראובן קשאני
תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה - מכללה ירושלים
תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה - מכללה ירושלים
מערת המכפלה - אלבום תמונות
אוסף האיורים של מכון המקדש
רבנים כרופאי אליל / הרב שלמה אבינר
בגנות רבנים המבקשים כסף מנערה הבאה לבקש עצה רפואית
מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה - משמעות רפואית, משפטית והלכתית / הרב ד"ר מרדכי הלפרין
מתוך שנה בשנה תשס"א
בתולים - מתוך אנציקלופדיה רפואית הלכתית / פרופ' אברהם שטיינברג
גילוי מידע לחולה - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
הפריה חוץ גופית - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
הפלה - מתוך אנציקלופדיה רפואית הלכתית / פרופ' אברהם שטיינברג
סיכום הלכתי ורפואי לבעיות הפלה טבעית ומלאכותית.
השתלת איברים - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
הסכמה מודעת - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
הצורך בהסכמה של החולה לפעילות רפואית הנעשית בגופו, והבעיות הכרוכות בקבלת ההסכמה.
הזרעה מלאכותית - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
השתנות הטבעים - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
התמודדות ההלכה אם תיאורים והנמקות שונות המופיעים בגמרא ומתארים טבע, השונה המציאות הנראית לעין או המוכרת על ידי המדע היום.
עישון - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
כשרות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
הלכות הקשורות לכשרות תרופות, מאכלים לחולה, ותנאים להיתר אכילת מאכלים שונים על ידי חולים.
קדימות בטיפול רפואי -מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
לידה - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
רגע המוות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
מניעת הריון - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
ניסויים רפואיים בבני אדם - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
ניתוח המת - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
נוטה למות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
רצח מתוך רחמים, המתת חסד
פוריות ועקרות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
רחם וטפולות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
סיכון עצמי - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
מבחר ערכים מתוך האנציקלופדיה ההלכתית רפואית, בנושאים שונים, מן ההריון ועד למוות.
עובר - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטיינברג
רפואה והלכה / מדור רפואה והלכה באתר דעת
רפואה והלכה בישראל ציוני דרך תשח-תשנח / הרב מרדכי הלפרין
השתלות אברים בעיני הרפואה, ההלכה והמשפט / חיים זיסוביץ
חוק זכויות החולה
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
הטיפול בחולה הקשיש ובחולה השיטיוני - מבט את הלכתי / הרב יעקב וינר
דברי מבוא - מתוך הכינוס השנתי לרבנים ולרופאים בנושא גינקולוגיה / פרופ' אברהם שטיינברג
קצב התפתחות הרפואה גורם לשינויים תכופים במכשור ומחייב התייחסות חוזרת לפעילות הרפואית. הדבר גורם לבעיות אתיות והלכתיות, ודרכי הפתרון המקובלים: בית משפט וועדות אתיות אינן בהרכרח התשובה לבעיות. ההלכה פועלת בשיטה של שאלה ותשובה, וזו הדרך הנכונה.
טיפול חדש בדמם רחמי מוגבר בשיטה היסטרוסקופית / ד"ר מרדכי גולדנברג
המכשור החדש, אנדוסקופיה, מאפשר לראות את הנעשה בחלל הרחם בלא ניתוח, והדבר מאפשר פעילות תוך ידיעה מה עושים. אחת השיטות להפסקת הוסת והדימומים היא הסרת רירית הרחם, ויש כמה שיטות לעשות זאת.
שיטות חדשניות לאבחון ולטיפול באמצעות אנדוסקופיה / ד"ר מיכאל שיה
שיטות חדשות מאפשרולת הסתכלות לחלל הבטן ולרחם, לצורך אבחון ולצורך טיפול. כריתת הרחם היא תהליך המתבצע בגלל בעיות גינקולוגיות, ויש אפשרות להוציא את הרחם עם צוואר הרחם או בלעדיו.
היבט הלכתי לטיפולים גינקולוגיים וכריתת רחם / הרב יהושע י' נויבירט
המאמר דן בהלכות נידה בעקבות טיפולים גינקולוגיים כצריבה, הכנסת צינור לרחם וכריתת רחם.
פוריות ותפקוד הגבר בדיקות וטיפולים לקראת נישואין ולאחריהם / הרב ד"ר מרדכי הלפרין
בדיקת פוריות של הגבר כרוכות בבעיות הלכתיות סבוכות. בדיקות זרע עשויות להיות קשרות באיסורים. יש גם לברר אם הפריה חוץ גופית עונה על החובה ללדת ילדים "פרו ורבו".
היבט הלכתי לטיפולים בפוריות הגבר / הרב שלמה דיכובסקי
המאמר משיב על השאלות שעלו בהרצה של הרב מרדכי הלפרין.
ההשפעה של הניטור הטרום לידתי על הטיפול ביילוד / ד"ר מיכאל שימל
בדיקות סדירות של הנשים בתקופת ההריון עשויות להפחית את מספר הילדים הפגועים. האם ניתן לחייב נשים לעבור בדיקות אלה? האם מוסרי להשקיע משאבים בילד שאין לו סיכוי, ובכך להפחית את הטיפול בילדים אחרים?
הטיפול ביילודים - היבטים כלכליים / פרופ' ארתור אידלמן
המבנה הכלכלי של התמיכה בבתי החולים הוא כזה שבית החולים אינו מקבל את ההוצאות עבור הפגייה, שעה שהמחיר לטיפול בפגים עולה כל הזמן. ניתן להציל פגים קטנים יותר ויותר, בהשקעה רבה יותר, אבל מדיניות משרד הבריאות וביטוח לאומי היא שלהוצאה זו אין "אב".
היבט הלכתי לטיפול הרפואי ביילודים / הרב דב ליאור
המאמר הציג תשובות לשאלות שהופיעו במאמרו של ד"ר שימל לגבי בדיקות בהריון וטיפול ביילודים פגועים.
הכינוס השנתי השני לרבנים ולרופאים בנושא גינקולוגיה
המאמרים המוגשים כאן הם הרצאות מהכינוס השנתי השני לרבנים ולרופאים בנושאי גינקולוגיה, גנטיקה, פוריות ויילודים לאור ההלכה.
היבט הלכתי למעמד העובר לעומת מעמד האם / הרב יגאל שפרן
חמש דרגות ביחסי אם-עובר: 1. המתה של האם להצלת העובר - אסורה. 2. סכנת חיים גדולה לאם להצלת העובר - אסורה. 3. סכנה ממשית - תלוי בהסכמת האם. 4. סכנת איבר ודאית לאם - מחלוקת הפוסקים. 5. סכנה מועטה, כמו הסכנה בעת הלידה - מותר לכתחילה.
סיכוני עובר מול סיכוני האם במהלך ההריון / ד"ר חיים יפה
העובר נחשב עכשיו לאינדיבידאום, בעל זכויות, שיש לטפל במחלותיו. גישה זו היא תוצאה של התקדמות במכשור רפואי, המגלה את הנעשה ברחם, והופך את התפתחות העובר לתהליך שניתן לעקוב אחריו ולהתערב בו. תפקיד הרופא למסור לאם ולמשפחה את העובדות המדויקות, ולתת להם אפשרות להחליט על פי אמונתם.
גישה חדשנית לצהבת הילוד / ד"ר מיכאל שימל
מחקרים חדשים הראו שרמה גבוהה של בילירובין אינה מסוכנת, ואינה סיבה להחליף דם או לדחות את ברית המילה.
היבט הלכתי לטיפול הרפואי בפגים ויילודים / הרב זלמן נחמיה גולדברג
יש איסור רציחה, חובת הצלה, ויש גם רשות להסיר מגוסס דבר המונע ממנו למות. מכאן שיש להבדיל בין רצח לבין הסרת מניעה בלתי טבעית. אפשר להכניס מרכיב זה בדיונים העוסקים בהצלה. גם עניין המחיר יש לו משמעות בהלכה, כאשר אסור לפדות שבוי ביותר ממחירו.
דילמות מיילודותיות / ד"ר מיכאל שעיה
המאמר עוסק בדילמות מיילדותיות כגון: שליית פתח, מצגים מיוחדים בלידה וניתוח קיסרי.
כניסה מחושבת לסיכון - היבט הלכתי / הרב מאיר שלזינגר
"סכנה" היא מושג יחסי, התלוי בהשקפתו של האדם ופחדיו. גם ההלכה מתחשבת בכך.
סוגיות בתכנון המשפחה / ד"ר דניאל מלאך
סקירה על אמצעי המניעה הקיימים, מידת הסיכון שבכל אחד מהן, מידת בטיחותם והבעיות ההלכתיות שבכל אחד.
היבט הלכתי לתכנון המשפחה ומניעת הריון / הרב ישראל מאיר לאו
הבעיות ההלכתיות של תכנון משפחה ומניעת הריון. יש לבדוק כל מקרה לגופו, ולא לדון בנושאים בפומבי ובדרך שיוסקו מסקנות לא נכונות.
תרומת חומר גנטי וטיפולים חדישים בעקרות / הרב מרדכי הלפרין
הסיבות השונות לעקרות, מצד הגבר ומצד האישה. אימפונטציה והטיפול בה. דרכי טיפול: תרומות זרע, תרומת ביצית, החדרת ד.נ.א.
היבט הלכתי להשתלת רחם או עובר, הפריית מבחנה ובדיקות פוריות לאלמן / הרב יחיאל מיכל שטרן
שאלות הלכתיות בהקשר להפריית מבחנה: אחרי מי מתיחס הילד? האם מותר לחלל שבת על עוברונים? האם מילת הילד דוחה שבת?
היבט הלכתי לדימומים שמקורם מסופק / הרב יהושע ישעיה נויבירט
סיכום הסיבות לדימום, ודין דימום מן הרחם ומצוואר הרחם. מתי בדיקה רפואית כוללת חדירה לרחם, ומתי חדירה זו גורמת לדימום.
אי פוריות האישה, טיפולים רפואיים וסיבוכים / פרופ' יורם דיאמנט
אי פוריות האישה נגרמת מסיבות רבות, חלקן תלויות בגבר, וחלקן באישה. בהן: אי התאמה בין מועד הביוץ למועד הטבילה, שחלה פולוציסטית, הדבקויות ברחם. בהפריית מבחנה נתקלים בבעיות הלכתיות של דילול עוברים - אם הוא מותר.
הנהגת הרבנים בגטו כמודל להנהגה יהודית בתקופת השואה / דן קריסטל
הרבנים כמנהיגים וכפוסקים בתקופת השואה. הצלת הרבנים מול הצלת כלל היהודים
רופאים יהודיים בגטאות כסוג של הנהגה יהודית / דן קריסטל
פעולתם של צוותי רפואה בגטאות
הריקוד בשמחת תורה בגטו ווראשה / א. כרמון, י. אורון
אפיית מצות וליל הסדר במחנה ריכוז / א. כרמון, י. אורון
ימים נוראים במחנה הסגר בגרמניה / א. כרמון, י. אורון
עד כלות הנשמה / א. כרמון, י. אורון
מגילת אנטיוכוס
מדרש לחנוכה / י. ד. אייזנשטיין
הנסים שאירעו לישראל ולזכרם נקבע חג החנוכה
נר מצווה - על נר חנוכה / מהר"ל מפראג
דפי הלכה - הלכות חנוכה / הרב יוסף צבי רימון
וספרתם לכם / שאול ישראלי
דרשה ליום העצמאות
ונשמחה בך / שאול ישראלי
דרשה ליום העצמאות
עינוי יום הכיפורים ומשמעותו / חיים נבון
למועד חודש האביב - על הסטייה בין הלוח היהודי לבין אורך השנה / איזנברג יהודה
מי מתח את קו התאריך? / רונן כץ
קו התאריך הוא המקום בו מתחלף התאריך כאשר עוברים אותו ממזרח למערב או ממערב למזרח. היכן קו זה? לדבר משמעות לגבי שמירת השבת בסין וביפן.
ארבע כוסות תיקנו רבנן דרך חירות / עמירם דומוביץ
מה לא צריך לנקות לפסח? / הרב שלמה אבינר
כנגד ארבעה בנים דיברה תורה / משה ארנד
"כנגד ארבעה בנים דברה תורה". המקור המקראי לפי פשטו ומדרשו. ארבע פרשיות אלו מלמדות את דרכי ההסברה, וארבעתן קושרות הסברה זו ביציאת מצרים מחד ובמצוות מאידך. פרשיות אלו שונות זו מזו מבחינת נושאיהן וסגנונן
רשימת תרופות כשרות לפסח
רשימת התרופות המותרות לפסח תשס"ז
הלכות פסח לספרדים ולאשכנזים - ערב פסח שחל בשבת, ביעור ווידוי מעשרות / יצחק שלו
תשובה של ר"ה ותשובה של יום הכיפורים / אליעזר דניאל יסלזון
זכרו תורת משה - סיכום דיני שבת / אברהם דאנציג
לכה דודי
מתוך - זמירות לשבת
מה ידידות מנוחתך
צור משלו אכלנו
יה אכסף
שלום עליכם
מתוך - זמירות לשבת
קידוש ליל שבת אשכנז
כל מקדש שביעי כראוי לו
הבדלה נוסח אשכנז
יום השבת אין כמוהו
יודוך רעיוני
ברוך שאמר
מבורך שבת
בני היכלא דכסיפין
שיר הכבוד - אנעים זמירות
יום זה מכובד מכל ימים
כי אשמרה שבת
יום שבתון אין לשכוח
קידוש ליום השבת - אשכנז
ברוך אדני יום יום
ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו
ברוך אל עליון אשר נתן מנוחה
ושש שנים תזרע את ארצך / יהושע רוזנברג
הוראת שמות כ"ג: י-יג בכיתה ז'
השמיטה - מצווה ממלכתית / יעקב אריאל
הרקע הרעיוני להיתר המכירה / הרב יעקב אריאל
המאבק על שמירת השמיטה בשנת תרמ"ט במזכרת בתיה / אחיעזר ארקין
איך יוצאים מבעית השמיטה / יואל אליצור
בעיות שמיטה בזמן הזה / קלמן כהנא
אוצר בית דין או היתר מכירה / יהושע בן מאיר
מתן עדיפות למכירת הקרקעות בשביעית על פני אוצר בית דין
פולמוס צפת בדין פירות נכרים בשמיטה / איזנברג יהודה
פולמוס הבית יוסף והמביט בפירות נכרים בשביעית / הרב יעקב נבון
השמיטה במהלך הדורות / שאול ישראלי
שמירת שמיטה ללא היתר מכירה / משה זקס
שמיטה במהלך הזמנים / קלמן כהנא
ספר חרדים / רבי אליעזר אזכרי
ספר החינוך ,מצווה פד - שמיטת קרקעות / הרמב"ם
ספר החינוך , מצווה ש"ל - ספירת שבע שבתות שנים / הרמב"ם
ספר החינוך , מצווה תעז - השמטת כספים בשנה שביעית / הרמב"ם
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל ,א-י / אתר שמיטה
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל / אתר שמיטה
הלכות שמיטה ויובל - פרק ב
הלכות שמיטה ויובל -פרק ג / רמב"ם
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל / אתר שמיטה
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל / אתר שמיטה
הלכות שמיטה ויובל - פרק ו / הרמב"ם
הלכות שמיטה ויובל פרק ז / הרמב"ם
הלכות שמיטה ויובל - פרק ח / הרמב"ם
הלכות שמיטה ויובל - פרק ט / הרמב"ם
שו"ת אבקת רוכל סימן כד / אתר שמיטה
שו"ת אבקת רוכל סימן כה / אתר שמיטה
רבי אליעזר אזכרי, ספר חרדים / אתר שמיטה
רבי אברהם ישעיהו קרליץ, חזון איש שביעית כ:כז / אתר שמיטה
הלכות שמיטת קרקעות / הרב קלמן כהנא
איך יש להתנהג בשביעית / אתר שמיטה
עבודה בשדה נכרי / אתר שמיטה
שנת שבתון - לבית הספר התיכון / איזנברג יהודה
סדר השביעית לפי פסקי החזון איש / מתוך: דבר השמיטה
לוח תאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחים לשנת השמיטה תשס"א / משה זקס
לוחות תאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחים לשנת השמיטה תשס"ח / משה זקס
לוח תאריכים לביעור תוצרת שמיטה תשס"ח / משה זקס
לוח תאריכים לאיסור ערלה תשס"ח / משה זקס
הלכות שמיטה / הרב שאול רייכנברג
סיכום דיני שביעית / אתר שמיטה
שמיטת כספים / יונה עמנואל
ושבתה הארץ לה' - דפי הדרכה בתחומי החקלאות לקראת השמיטה / משה זקס
תערוכה לשמיטה - הקדמה / אתר שמיטה
מודעה של הרב קוק בגנות הקונים מנכרים / אתר שמיטה
תערוכה לשמיטה / אתר שמיטה
על שטר המכירה / אברהם יצחק הכהן קוק
דעתי על מכירת הקרקעות / הרב אברהם יצחק הכהן קוק
ההיתר לקיום הישוב; נטיעה / אברהם יצחק הכהן קוק
שו"ת אבקת רוכל
הנחת חלק מהארץ לקיום מצות שביעית / אברהם יצחק הכהן קוק
על היתר השביעית / אברהם יצחק הכהו קוק
איגרת השמיטה / אברהם יצחק הכהן קוק
קריאה למושבות על נהלי השמיטה / אברהם יצחק הכהן קוק
למי מיועד ההיתר? / אברהם יצחק הכהן קוק
תוכן מפורט של סעיפים כב-כה / אתר שמיטה
שו"ת אבקת רוכל סימן כה / אתר שמיטה
על תוקפה של מכירת הקרקעות / אתר שמיטה
מי שאינו סומך על המכירה והוזמן לביתו של המסתמך עליה / הרב עובדיה יוסף
סיכום דיני שביעית; קרן שמיטה / אברהם יצחק הכהן קוק
תרכט / אברהם יצחק הכהן קוק
ויכוח עם הרדב"ז / אברהם יצחק הכהן קוק
תשובות ישועות מלכו
סידורים ומחזורים לפי מנהגי כל העדות
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים בנוסח אשכנז
ספרות עברית וכללית לבתי ספר דתיים לעולים חדשים שאלון 009102 - חורף תשס"ג
ספרות עברית וכללית לבתי ספר דתיים, לעולים חדשים שאלון 009103 - חורף תשס"ג
ספרות עברית וכללית לבתי ספר דתיים שאלון מספר 009111 - חורף תשס"ג, 2003
ספרות עברית וכללית לבתי ספר דתיים שאלון מספר 009112 - חורף תשס"ג, 2003
בחינת בגרות בספרות עברית וכללית, שאלון 009111, חורף תשס"ב 2002
עלייתו של רבי זירא - ירושלמי ברכות ב / שמואל פאוסט
מכוער / יאיר ברקאי
דן לכף זכות - שבת קכז, ב / שמואל פאוסט
הרהורי תשובה - ברכות י, א; סנהדרין לז, א / שמואל פאוסט
הוא אוכל ואני אטול? - חולין קז, ב / שמואל פאוסט
עמו אנכי בצרה / שמואל פאוסט
ניתוח אגדות חז"ל על החורבן
עסקי שידוכין - כתובות נב, ב / שמואל פאוסט
כוס יגונים - גיטין נח, א / שמואל פאוסט
מכות, סוסים ופחד מוות / שמואל פאוסט
ניתוח שתי אגדות חז"ל העוסקות במעשי אלימות.
רבי אלעזר בן רבי שמעון, והמכוער / נילי בן ארי
ניתוח האגדה על השיחה בין רבי אלעזר והאדם המכוער שפגש בדרכו
רב יוחנן ורב כהנא - בבא קמא קיז, א / שמואל פאוסט
רב יוסף בנו של רבא - כתובות סג, א / שמואל פאוסט
סיפורי מעשי חכמים בתלמוד ובמדרש / יפה זלכה
המאפיינים את סיפורי מעשיה החכמים שבמדרש האגדה, והנחיות כיצד לנתח סיפורים אלה
תלמידי חכמים ועמי הארץ - ויקרא רבה ט / שמואל פאוסט
תפילות של צדיקים - תענית כג-כד / שמואל פאוסט
זכויותיהם של תלמידי חכמים - בבא בתרא כב, א / שמואל פאוסט
ספר אחיקר החכם / תרגם: אבינעם ילין
כל השירים המפורסמים באתר זה ממויינים לפי שם השיר
דרכי חשיבה מודרניים כעקרונות פרשניים / דב לנדאו
סקירה על שיטות פרשניות וזרמים אומנותיים מודרניים, והשפעתם על פרשנות ספרותית.
ברכי אצולה / יהודה הלוי
ר' אלימלך מליז'נסק / דינה לוין
תלמידי ר' אלימלך המוזכרים בסיפור / דינה לוין
המשל בסיפור ובכתבי ר' אלימלך / דינה לוין
הסיפור החסידי כטקסט ריגושי / דינה לוין
הסיפור החסידי כטקסט ביבליותראפי / דינה לוין
סיפורי ר' אלימלך מליז'נסק הבחינה המטאפיזית והבחינה המוסרית (עבודת דוקטור) / דינה לוין
עבודת דוקטור על חייו וספוריו של ר' אלימלך מליז'נסק
על הספר "כעפעפי שחר" לחיים סבתו / דינה לוין
ניתוח הספר "כעפעפי שחר".
עיון בפיוט "אגדלך" לרבי אברהם אבן עזרא / רחל ארז
על הקריאה ב"כעפעפי שחר" / צפורה גולן
ארכיאולוגיה של ספרות / דינה לוין
בַּמִּשְׁפָּט / אשר רייך / לאה קפלן
ניתוח שירו של אשר רייך "במשפט"
רבי משה בן עזרא / דוד כהנא
המאמר מתאר את דמותו וקורות חייו של המשורר ר' משה בן עזרא שחי בספרד במאה הי"א והיה מורה - חבר של ר' יהודה הלוי.
בשני קולות מאת ט' כרמי / רבקה ארנפרויינד
עיון בשיר
דין תורה עם ה' יתברך / דינה לוין
לכה דודי לרבי שלמה אלקבץ / נעמי הולין
ניתוח השיר "לכה דודי" על פי מקורותיו ומבנהו הספרותי
אל אדון על כל המעשים - ניתוח ספרותי של הפיוט / רחל ארז
ניתוח הפיוט אל אדון על כל המעשים מבחינה ספרותית
אל אדון על כל המעשים / צילה אשחר
ניתוח השיר "אל אדון"
המטפחת כסמל מטאפיזי בסיפור החסידי וגלגוליה בסיפורי עגנון ובשירת אצ"ג / דינה לוין
האוטובוס כסמל להוויית חיים ישראלית / דינה לוין
הפיוט א-ל אדון על כל המעשים / אסתר מלחי
ניתוח הפיוט א-ל אדון על כל המעשים, על פי מקורותיו
עיון בשיר "החזירנו בתשובה שלמה לפניך" / לאה קפלן
"מכרה הקרח" לאהרון אפלפלד / מתוקה אלפר
"מכתבים לטליה" מאת דב אינדיג / דינה לוין
סקירה על הספר "מכתבים לטליה"
רכוש נטוש מאת שולמית לפיד / מירה צ'שלר
ציפור ישנה מאת יוכבד רייזמן / מירה צ'שלר
הפיוט "אגדלך" לר' אברהם אבן עזרא / יהודית וינגורד
עיון בפיוט "ייטב בעיניך" / ר' יהודה הלוי / רבקה קופרמן
ספרי רחמים מלמד-כהן / רחמים מלמד-כהן
רשימת ספרי רחמים מלמד-כהן
מפגש כפול / קידוש החול או גשר של הפרדה / אביעזר ויס
תוכחות / רבי אברהם בן-מאיר בן-עזרא
פיוט לסוכות / רבי יעקב בן-מאיר
סליחה / רבי יצחק הכהן החבר
מיטב השיר כזבו / רבי משלם בן-שלמה די-פיאירה
שמעון בן יוחנן הכהן / שמעון בן סירא
קינה / רבי מאיר בן-ברוך
תוכחה / רבי יוסף בן-דוד בן-סולי
לידידו כי-רחק ממנו / רבי שמעון בן-צמח דוראן
רב סעדיה גאון / תוכחה
תוכחות / רבי שלמה בן גבירול
אמרתי אחכמה / רבי שלמה בן גבירול
יתרון לחכמה מן הסכלות / רבי שלמה בן גבירול
תהפוכות תבל / רבי שלמה בן גבירול
כעבור סופה / רבי שלמה בן גבירול
תוכחה / רבנו בחיי בן-יוסף
תיאום כוונות - הרב חיים סבתו / יהודית בר-יש"ע גרשוביץ
ניתוח הספר "תיאום כוונות" לחיים סבתו
כמטוטלת אורלוגין / נעמי רוזנברג
54 שירים
שירים / וינשטוק-אשכול שפרה
שירים / קורזקובה חוה ברכה
שירים / מסורי-כספי מישאל
שירים / שפירא מלכה
שירים / אלעי מרדכי
שירים / יצחק הכהן החבר
שירים / מאיר בן-ברוך
שירים / מטווך-מלך עדנה
שירים / מלאכי-לינטופ רחל
ממך - אליך אברח / ריבי
שני ספרי שירה של המשוררת
ספרות ופסיכולוגיה / אוסטין וורן
לך אלי תשוקתי / אברהם אבן עזרא
כתר מלכות / שלמה בן גבירול
שיר תהילה לה' - תוך סקירה על הגלגלים והשפעתם על האדם
מגינו של אכילס / שאול טשרניחובסקי
בגרות בספרות עברית וכללית, ממ"ד, 2 יח"ל, קיץ תשנ"ו
בגרות בספרות עברית וכללית, ממ"ד, 1 יח"ל, קיץ תשנ"ו
ספרות עברית וכללית לבתי ספר דתיים / משרד החינוך
ספרות עברית וכללית לבתי ספר דתיים / משרד החינוך
תוכנית לימודים בספרות - עדכון לשנת תשס"ג
תוכנית לימודים בספרות לבית הספר הממלכתי דתי
תוכנית לימודים בספרות בנושא הסיפור החסידי
על "מלכות ישראל" בשירתו של אורי צבי גרינברג / שמואל ארני
הזכרון והכוסף בשירת אצ"ג / י. ה. ייבין
מה נעשה לך / רות בלומרט
סיפור
ירמיה יד, יואל א-ב, ישעיהו ג-ד,לב: על הבצורת / נח חכם
ישעיהו י"א: על חזון המלך המשיח ותקופתו / יהודה קיל
הנביא ירמיהו על רקע נופו ותקופתו / מיכל צדוק
ירמיהו ב: מה מצאו אבותיכם בי עול / איזנברג יהודה
ירמיהו ד: מדוע נביאי השקר משכנעים? / איזנברג יהודה
ירמיהו ה: קיום העולם כעדות לקיום בורא / איזנברג יהודה
ירמיהו ו: ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב / איזנברג יהודה
ירמיהו ז: היכל ה' המה / איזנברג יהודה
ירמיהו י: נבערו הרועים - וכל מרעיתם נפוצה / איזנברג יהודה
ירמיהו יב: צדיק אתה ה', אך משפטים אדבר אותך / איזנברג יהודה
ירמיהו יח: איך ידע העם מי מדבר בשם ה'? / איזנברג יהודה
ירמיהו יט: עבודת המולך בגיא בן הינם / איזנברג יהודה
ירמיהו כו: נביא אמת או נביא שקר? / איזנברג יהודה
ירמיהו כג: איך יובחן נביא אמת מנביא שקר? / איזנברג יהודה
ירמיהו כג: איך מבין הנביא את דברי הנבואה? / איזנברג יהודה
ירמיהו כד: דימוי התאנים הטובות והרעות / איזנברג יהודה
ירמיהו כה: בבל או מצרים? / איזנברג יהודה
ירמיהו כח: ירמיהו וחנניה / איזנברג יהודה
ירמיהו כז: "בבלה יובאו ושמה יהיו" / איזנברג יהודה
ירמיהו כט: המאבק עם נביאי השקר / איזנברג יהודה
ירמיהו לא: הד לתוכחה בדברי ירמיהו / איזנברג יהודה
ירמיהו לב: מכירת השדה לחנמאל / איזנברג יהודה
ירמיהו לו: המגילה שכתב ירמיהו / איזנברג יהודה
ירמיהו לז: צדקיהו: קוים לדמותו של מלך חסר אופי / איזנברג יהודה
ירמיהו לט: עבד מלך הכושי / איזנברג יהודה
ירמיהו מד: ויכוח תאולוגי בין ירמיהו לנשים במצרים / איזנברג יהודה
ירמיהו מה: ירמיהו וברוך בן נריה / איזנברג יהודה
ירמיהו מו: הקרב בכרכמיש על נהר פרת / איזנברג יהודה
ירמיהו: "מן הכהנים אשר בענתות" / ד. קמחי
לא הבאת לי שה עולותיך / איזנברג יהודה
בישעיהו מג מביע הנביא את אכזבת ה' מעם ישראל ומוכיח אותם. אך יחד עם זאת מביע את אהבת הקב"ה, רחמיו וסליחתו על החטאים
על מערכת המטאפורות בירמיהו ב-ג / משה צפור
ישעיהו טו, ירמיהו מח: משא מואב וכתובת מישע / יהודה אליצור
ויכוח ירמיהו וחנניה / משה בן מימון
ישעיהו ז,י: שאר ישוב - המכוון בשם בנו של ישעיהו / מאיר ויס
יחזקאל כ: ישראל במדבר העמים / יהודה אליצור
נבואת יחזקאל ממשיכה את האזהרה של ספר ויקרא, שאין עם ישראל יכול לעזוב את ה' ולהתבולל בגויים.
יחזקאל ב: כי בית מרי המה / איזנברג יהודה
יחזקאל יח ו-לג: בחירה חופשית או כפויה / איזנברג יהודה
יחזקאל כא: כי עמד מלך בבל לקסום קסם / איזנברג יהודה
יחזקאל כב: על כן נתתיך חרפה בגויים / איזנברג יהודה
יחזקאל כו-כח: צור וירושלים / איזנברג יהודה
יחזקאל כח: מלך צור ודימויו / איזנברג יהודה
יחזקאל כט-לב: פרידה ממצרים / איזנברג יהודה
יחזקאל כט: מצרים - ממלכה שפלה / איזנברג יהודה
יחזקאל לו: לא למענכם אני עושה בית ישראל! / איזנברג יהודה
יחזקאל לט: חילול השם וכבוד ישראל / איזנברג יהודה
יחזקאל מד: הכוהנים הלויים בני צדוק / איזנברג יהודה
שיחת סיכום לספר יחזקאל / איזנברג יהודה
יחזקאל ה: לכן אבות יאכלו בנים / איזנברג יהודה
יחזקאל ז: המוכר אל ממכרו לא ישוב / איזנברג יהודה
יחזקאל ט: וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב, והתוית תו על מצחות האנשים / איזנברג יהודה
שני נביאים מול ארבע מפלגות - ירמיהו ויחזקאל בימי גלות יהויכין / יהודה אליצור
בזמן גלות יהויכין התחלק העם בין בבל וארץ ישראל, כאשר בכל מקום היו קבוצות בעלות אוריינטציה אחרת ביחסם למצב הפוליטי אליו נקלעו.
ישעיהו מול חזקיהו ומראדך בלאדן / יהודה אליצור
התנגדותו של ישעיהו לברית עם ברודך בלאדן בן בלאדן היא משום שהוא מתנגד לכל ברית עם עמים זרים. עם ישראל אינו צריך לכרות בריתות, כי כל ברית תסתיים בכך שהמנצח יפגע בישראל.
ישעיהו ו, יחזקאל א: נבואתו הראשונה של ישעיהו / מרדכי ברויאר
ישעיהו כ: בשנת בא תרתן אשדודה / יהודה אליצור
נבואת ישעיהו והליכתו שלוש שנים ערום ויחף היו חלק מנבואותיו נגד הברית עם מצרים. לבישת השק אין פירושה אבל, אלא בקשה ותחנונים.
לוח כרונולוגי לתולדות ישראל לפי סדר עולם
לוח כרונולוגי בהשוואה לעמי האזור
לוח כרונולוגי לפי מסורת חז"ל - מאדם עד אברהם
לוח כרונולוגי לפי מסורת חז"ל - מאברהם עד משה
לוח כרונולוגי לפי מסורת חז"ל - תקופת השופטים
לוח כרונולוגי לפי מסורת חז"ל - תקופת המלוכה
דברי הימים א , כד-כה: עבודת הלוויים במקדש / איזנברג יהודה
דברי הימים א, כד: משמרות העבודה שמקדש / איזנברג יהודה
דבהי"ב לד; מ"א יא, כא: לא תראינה עיניך בכל הרעה / איזנברג יהודה
דברי הימים ב, כט: חנוכת המקדש בימי חזקיהו / איזנברג יהודה
דברי הימים ב כז-כח: אחז מלך יהודה / איזנברג יהודה
ה' מלך גאות לבש / אברהם ישראל שריר
ביאור מזמור צ"ג בתהלים, והשוואתו לשירת הים
הצעות להוראת תהילים ע"ג בכיתות יא-יב / יהושע מנחם רוזנברג
אך הבל כל אדם / ו. קלנר
עיונים בשירה המקראית - תהלים לט
הורני ה' דרכך / אברהם ישראל שריר
הסבר מזמור כ"ז בתהלים, והקשר שלו ליום הכיפורים
כל-העמים תקעו-כף / יהודה קיל
פרוש מזמור מז בתהילים על פי המבנה וחלקיו, וניתוח הבעיות הפרשיות הטמונות בו
חכמת הממשל במשל חכמה / יהודה אליצור
המשל שלפנינו עניינו הגות מדינית כעדות המושגים המנחים: ארץ, עם, עם, מלך, מלך. ארבעה תפקידי יסוד לשלטון המתוקן
עיון בתהלים כג / אריה ל' שטראוס
תהילים ל"ד: נצור לשונך מרע! / איזנברג יהודה
תהילים ע"ו - ויהי בשלם סכו / ד"ר ירחמיאל ברגמן
תהלים ע"ו (ע"ג,ע"ד) - ויהי בשלם סוכו / ד"ר ירחמיאל ברגמן
תהילים פ"א - בכסה ליום חגנו / ירחמיאל ברגמן
תהילים צ"ב - מה גדלו מעשיך ה'! מאד עמקו מחשבותיך / ירחמיאל ברגמן
תהלים א: כי יודע ה' דרך צדיקים / יהושע רוזנברג
תהילים ק"כ: הצילה נפשי משפת שקר / איזנברג יהודה
תהילים קכ"ח: יברכך ה' מציון, וראה בטוב ירושלים / איזנברג יהודה
תהלים י"ג: פן יאמר אויבי - יכולתיו / יהושע רוזנברג
תהלים קמא: משאת כפי מנחת ערב / איזנברג יהודה
תהלים ט"ו: מי ישכון בהר ה'? / איזנברג יהודה
תהלים טו: השתקפות הדרך לקרבת ה' / אסתר פרבשטיין
תהלים ט"ז: ה' מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי / יהושע רוזנברג
תהלים ב: ה' אמר אלי - בני אתה, אני היום ילידתך / יהושע רוזנברג
תהלים כ"א: כי המלך בוטח בה', ובחסד עליון בל-ימוט / יהושע רוזנברג
תהלים כ"ב: אלי אלי למה עזבתני? / יהושע רוזנברג
תהלים כ"ג: ה' רועי לא אחסר / יהושע רוזנברג
תהלים כ"ג: הרועה והמלך / איזנברג יהודה
תהלים כ"ד: מי יעלה בהר ה' ומי-יקום במקום קדשו / יהושע רוזנברג
תהלים כ"ז: האדם הבודד מול אלהים / איזנברג יהודה
תהלים ל"ד: נצור לשונך מרע! / איזנברג יהודה
תהלים ה: ה' בקר תשמע קולי, בקר אערוך לך ואצפה / יהושע רוזנברג
תהלים ו: חנני ה', כי אומלל אני / יהושע רוזנברג
תהילים ס"א: מקצה הארץ אליך אקרא / איזנברג יהודה
תהילים ס"ה: לך דומיה תהילה / איזנברג יהודה
תהלים ז: שפטני ה' כצדקי וכתומי עלי / יהושע רוזנברג
תהלים ח: ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ / יהושע רוזנברג
תהלים ט: ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשך ה' / יהושע רוזנברג
תהילים צ"א: רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה / איזנברג יהודה
תורת השכר והעונש בתהלים ק"ג / רבי יוסף אלבו
רמב"ם על ספר איוב / מיכאל שוורץ
סקירת הדעות בספר איוב בשאלת הגמול והצדק
ספר איוב - סיכום פילוסופי / רבי יוסף אלבו
רבי יוסף אלבו מסכם את הדעות שבספר איוב בהרחבה. המובא להלן הוא תקציר מתוך דברי רבי יוסף אלבו, בהשמטות. הכותרות - הוספת המהדיר. [יהודה איזנברג]
תוכן וצורה בספר איוב / עדיאל שרעבי
נחמיה א-ב: נחמיה מתמנה כפחה ביהודה / דורי הנמן
משלי י"ג, ש"א כ"ו: יש נספה בלא משפט / איזנברג יהודה
משלי כ"א: מידת שליטתו של האדם בגורלו. / איזנברג יהודה
משלי כ"ה: כבוד אלוהים הסתר דבר / איזנברג יהודה
משלי כ"ו: ענה כסיל כאיוולתו. / איזנברג יהודה
משלי כ"ט: יסר בנך ויניחך / איזנברג יהודה
ציורי המקרא של מיכלאנגלו / יוסף ריידר
מאמר זה מתאר את הכיפה הסיסטאנית בוותיקן אשר צוירה על ידי מיכלאנגלו
אמצעים דרמטיים בהוראת תנ"ך בבית הספר העל יסודי / שרה-לאה נבנצאל
התנ"ך והארכיאולוגיה - מסורת מול מדע / דניאל משה לוי ויוסף רוטשטיין
דיון בסתירות בין מדע הארכאולוגיה לבין התיאור המקראי
הוראת תנ"ך במכינות קדם צבאיות / ברוך אפרתי
כתיב ולא קרי / י. ד. אייזנשטיין
הסבר המקראות בהם מופיע כתיב ולא קרי
מדרש קרי ולא כתיב / י. ד. אייזנשטיין
המקורות במקרא בהם מצוי קרי ולא כתיב.
מילות מפתח ככותרת תת-קרקעית לפרשיות במקרא / יואל אליצור
ממעוף הציפור - נקודות מבט להבנת סוגיות בתנ"ך / ישעיהו נבנצל
עבודה זו נועדה לתת תמונה של עיקר העניין בכמה מספרי התנ"ך. החומר נלקט מהתנ"ך וממפרשיו המסורתיים בלבד, ומטרתו לבאר "את התנך" ולא "על התנך". תקוותי שהחוברת תעזור בהבנת נושאים מקראיים, ותעשה את לימוד התנ"ך מעניין ומהנה.
חכמות נשים בנתה ביתה - מקומה של האישה בחברה המקראית / יהודה אליצור
במאמר סקירה על פעילות של נשים במקרא ועל חכמתם המנווטת את הגברים
שימוש בתבניות חזותיות להוראת יחידת הבקיאות בתנ"ך / שרה-לאה נבנצאל
על שיר השירים / אברהם יצחק הכהן קוק
רעיון על רום מעלת שיר השירים, אשר בבחינת קודש קודשים, מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק.
איכה ג: תגובת המקונן לאסון עמו / איזנברג יהודה
איכה, ירמיהו לו: ההופעה הראשונה של מגילת איכה / איזנברג יהודה
מגילת איכה ותשעה באב / איזנברג יהודה
סתירות במגילת קהלת ודרכים ליישובן / יהושע רוזנברג
חכמה וחכמים בספר קהלת / יהושע רוזנברג
הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל / יהושע רוזנברג
מגילת אסתר: "וכל המרבה הרי זה משובח" / אביגדור שנאן
קריאת שם במגילת רות / גבריאל חיים כהן
מגילת אסתר: "משגיא לגויים - ויאבדם" - על מעשה הסוס / מרדכי סבתו
השבעתי אתכן בנות ירושלים / איזנברג יהודה
מגילת רות בכתיבת סת"ם
מכילתא / מדרש הלכה לספר שמות - מהדורת אינטרנט מעוצבת
מעוצבת בידי זהבה גרליץ
שופטים - מבוא כללי / איזנברג יהודה
יהושע כ: גאולת הדם ומשמעותה / איזנברג יהודה
שופטים יז-כא: סיום ספר שופטים / איזנברג יהודה
יהושע כב: המזבח במזרח הירדן / איזנברג יהודה
יהושע ד: שתים עשרה אבני זיכרון / איזנברג יהודה
יהושע ה: ויאכלו מעבור הארץ / איזנברג יהודה
יהושע ה: פגישת יהושע עם המלאך / איזנברג יהודה
יהושע ו: כיבוש יריחו / איזנברג יהודה
יהושע ז: עכן מועל בחרם / איזנברג יהודה
יהושע ח-ט: כיבושי יהושע / איזנברג יהודה
מפה לשופטים ג: כיבוש עיר התמרים על ידי עגלון מלך מואב
מפה לשופטים ה: רשת הדרכים בא"י בימי שמגר בן ענת
כיבושי יהושע עד פרק ט - מפה
דרך המרגלים ורודפיהם - מפה ליהושע ב
לפני היות מלך - עיונים בספר שופטים / איזנברג יהודה
עיונים בספר שופטים
סיכום ספר יהושע / איזנברג יהודה
לפני היות מלך / איזנברג יהודה
עיונים בספר יהושע
המשכן והחצר - מראה כללי - שרטוט
תבנית המשכן והחצר במבט מלמעלה - שרטוט
הכיור וכנו - שרטוט
המשכן - מראה כללי - שרטוט
הכפורת - שרטוט
מראה הכהן הגדול בבגדיו - שרטוט
כתנת, תשבץ ואבנט - שרטוט
מעיל הכהן הגדול - שרטוט
תבנית המשכן במבט מלמעלה - שרטוט
בגדי הכהן הגדול - מבט מלפנים ומאחור - שרטוט
קיר אורך של המשכן - שרטוט
קיר רוחב של המשכן - שרטוט
קרשי המשכן - שרטוט
קרש המשכן - שרטוט
עמוד הפרוכת - שרטוט
עמוד מסך פתח אוהל מועד - שרטוט
אלבום המשכן
צילומים מתבנית המשכן בתמנע
המשכן והכהנים - שרטוטים
מאמרים בתנ"ך - ראה מיון לפי ספרים
דברים כא: על מנת שלא יהיו בינינו שופכי דמים / יהושע בכרך
לדרכו הפרשנית של ר' יונה אבן ג'נאח: ייחוס דברים לרחוק ולא לקרוב / מערבי פרץ
מטרתו של ר' יונה אבן ג'נאח בכתיבת חיבורו "כתאב אללמע" [=ספר הרקמה] הייתה בלשנית: לבדוק את הנוסח המקראי ולנסח כללים הקשורים ללשונו ולדרכי הבעתו. במאמר הזה עסקנו בסעיף הקשור יותר לסגנון המקרא: ייחוס משפט, מלה, כינוי ועוד לא לנאמר בסמוך לפניהם אלא למה שנאמר לפני-פניהם
ר' מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייסר - המלבי"ם / יחיאל צבי מושקוביץ
מדרש רבה לבראשית פרשה י: ויכלו השמים והארץ
מדרש רבה לבראשית פרשה יג: כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ
מדרש רבה לשמות פרשה י: מכת צפרדע
מדרש רבה לשמות פרשה יב: מכת ברד
מדרש רבה לשמות פרשה יד: וימש חושך
מדרש רבה לשמות פרשה טו: החודש הזה לכם
מדרש רבה לשמות פרשה טז: משכו וקחו לכם צאן
מדרש רבה לשמות פרשה כ: היציאה ממצרים
מדרש רבה לשמות פרשה כא: קריעת הים
מדרש רבה לשמות פרשה כב: טביעת המצרים
מדרש רבה לשמות פרשה כג: שירת הים
מדרש רבה לשמות פרשה כד: בים סוף
מדרש רבה לשמות פרשה כה: המן - לחם שמים
מדרש רבה לשמות פרשה כו: ויבוא עמלק
מדרש רבה לשמות פרשה כז: בואו של יתרו
מדרש רבה לשמות פרשה כח: בהר האלוהים
מדרש רבה לשמות פרשה כט: מעמד סיני
מדרש רבה לשמות פרשה לב: הנה אנכי שולח מלאך
מדרש רבה לשמות פרשה טו: החודש הזה לכם
מדרש רבה לשמות פרשה לד: כבוד ה' ועשיית המשכן
מדרש רבה לשמות פרשה לה: בניית המשכן
מדרש רבה לשמות פרשה לז: אהרן הכהן
מדרש רבה לשמות פרשה לח: כהונת עולם
מדרש רבה לשמות פרשה מ: בצלאל עושה המשכן
מדרש רבה לשמות פרשה מד: זכור לאברהם
מדרש רבה לשמות פרשה מה: כבודו של משה
מדרש רבה לשמות פרשה מט: המשכן כסמל אהבת ה'
מדרש רבה לשמות פרשה נא: משמעותו של המשכן
מדרש רבה לשמות פרשה נב: סיום עבודת המשכן
מדרש רבה לויקרא פרשה יא: חכמת נשים בנתה ביתה
מדרש רבה לויקרא פרשה יב: יין ושכר אל תשת
מדרש רבה לויקרא פרשה יד: אשה כי תזריע
מדרש רבה לויקרא פרשה טו: אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת
מדרש רבה לויקרא פרשה יז: נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם
מדרש רבה לויקרא פרשה יח: איש כי יהיה זב מבשרו
מדרש רבה לויקרא פרשה יט: ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים
מדרש רבה לויקרא פרשה ב: אדם כי יקריב מכם קרבן
מדרש רבה לויקרא פרשה כ: מות בני אהרון
מדרש רבה לויקרא פרשה כא: בזאת יבוא אהרן אל הקודש
מדרש רבה לויקרא פרשה כב: שחיטת קדשים בחוץ ואיסור במות
מדרש רבה לויקרא פרשה כג: כשושנה בן החוחים
מדרש רבה לויקרא פרשה כד: קדושים תהיו
מדרש רבה לויקרא פרשה כה: לימוד תורה, מצוות מילה וערלה
מדרש רבה לויקרא פרשה כו: אמרות ה' טהורות
מדרש רבה לויקרא פרשה כז: שור או כשב או עז
מדרש רבה לויקרא פרשה כח: קורבן העומר
מדרש רבה לויקרא פרשה כט: יום הדין ויום תרועה
מדרש רבה לויקרא פרשה ג: נפש כי תקריב מנחה
מדרש רבה לויקרא פרשה לד: וכי ימוך אחיך
מדרש רבה לויקרא פרשה לה: אם בחוקותי תלכו - ונתתי גשמכם בעתם
מדרש רבה לויקרא פרשה לו: זכות אבות
מדרש רבה לויקרא פרשה לז: איש כי יפליא לנדור
מדרש רבה לויקרא פרשה ד: נפש כי תחטא בשגגה
מדרש רבה לויקרא פרשה ה: ואם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם
מדרש רבה לויקרא פרשה ה: ואם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם
מדרש רבה לויקרא פרשה ט: זובח תודה יכבדנני
מדרש רבה לבמדבר פרשה יא: ברכת כהנים
מדרש רבה לבמדבר פרשה יב: הקמת המשכן
מדרש רבה לבמדבר פרשה טו: בהעלותך את הנרות; החצוצרות; שבעים הזקנים
מדרש רבה לבמדבר פרשה יז: מצוות בכניסה לארץ
מדרש רבה לבמדבר פרשה כ: פרשת בלק
מדרש רבה לבמדבר פרשה כא: פרשת פינחס
מדרש רבה לבמדבר פרשה כב: מלחמת מדיין, עושרם של בני גד וראובן
מדרש רבה לבמדבר פרשה כג: פרשת מסעי
מדרש רבה לבמדבר פרשה ד: הבכורים, כיסוי כלי המשכן
מדרש רבה לדברים פרשה ה: פרשת שופטים: מינוי מלך, מעלת השלום
מדרש רבה לדברים פרשה ז: פרשת כי תבוא
ראיות מכריעות נגד ולהויזן / דוד הופמן
יהושע כב: על תהליך התיישבותם של שבטי עבר הירדן / יהודה קיל
בימים ההם אין מלך בישראל / יהודה קיל
הוראת ספר שופטים פרקים יז-כא בנושא דברי ימי ישראל לפני מינוי מלך על העם
בין 'ואכול שם לחם' לבין 'לא תאכל לחם' / נילי סמט
השוואת שתי נבואות
בני הרכבים בזמן מרד יהוא / ד"ר שמואל אברמסקי
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים בתיאור כיבוש הארץ בספר יהושע / יגאל ידין
תיאור כיבוש הארץ בספר יהושע מתוך אספקטים צבאיים וארכיאולוגים והשוואה לכיבוש הערבי את הארץ לאחר מות מוחמד
שמואל א', ח: בקשת המלך ועליית הפלשתים / אבהרם גרוסמן
על בקשת העם בזמן שמואל שימלוך עליהם מלך
הוראת פרקים נבחרים בנביאים ראשונים - ספר מלכים / אברהם גרוסמן
מלכים א',א: ימי זקנותו של דוד וצוואתו / אברהם גרוסמן
מלכים א',יא: חטאי שלמה / אברהם גרוסמן
מלכים א',יד: מסע שישק / אברהם גרוסמן
מלכים א',טז: המלחמה בפולחן הבעל בימי אחאב / אברהם גרוסמן
מלכים א',כ-כב: מלחמות אחאב וארם / אברהם גרוסמן
מלכים א',ד: הנציבים אשר לשלמה / אברהם גרוסמן
מלכים ב',י"ד: כיבושיו של ירבעם בן יואש
מלכים א, פרק א: ימי זקנתו של דוד וצוואתו / מאת: פרופ' אברהם גרוסמן
מלכים א, פרק ד: הניצבים אשר לשלמה / מאת: פרופ' אברהם גרוסמן
מלכים א, פרק יא: חטאי שלמה / מאת: פרופ' אברהם גרוסמן
מלכים א, פרק יד, פסוקים כה-כח: מסע שישק / אברהם גרוסמן
מלכים א, פרק טז: המלחמה בפולחן הבעל בימי אחאב / אברהם גרוסמן
מלכים א, פרקים כ, כב: מלחמת אחאב וארם / אברהם גרוסמן
מלכים ב, פרק יד: כיבושיו של ירבעם בן יואש / אברהם גרוסמן
גניזת כלי המקדש / חיים מ.י. גבריהו
המאמר עוסק בבדיקת המסורות המקראית והשומרונית לגבי גניזת ארון הברית וכן את אפשרות גניזתו של מזבח הנחושת העתיק.
שמואל א, כח: שאול בעין דור / אוריאל סימון
הבטחת המלוכה לבית דוד / איזנברג יהודה
מעקב במקרא אחר ההבטחה למלכות בית דוד כי לא תיכרת המלוכה מזרעו עד עולם
כיצד הפקיע אחאב את כרם נבות? / איזנברג יהודה
סיפור הפקעת כרם נבות היזרעלי על ידי אחאב
כי חפץ ה' להמיתם / איזנברג יהודה
משמעות הכבדת לבם של בני עלי
יהושע טז: כיבוש הר אפרים וירושתו / יהודה קיל
אכן! קברי בית דוד / יואל אליצור
זהוי מקומם של קברי בית דוד על פי מקורות ספרותיים וחפירות ארכאולוגיות
לדמותו של המלך המשיח - שאול / יהודה קיל
עיון בדמותו של שאול - המלך הראשון לעם ישראל - מעלייתו למלוכה ועד לעונשו בקטיעת שושלת המלכות מזרעו
מערכת הכספים של בית המקדש / איזנברג יהודה
תאור שיטת גביית הכספים לבית המקדש ודרך השימוש בכספים אלו
מלכים ב כג: למהות הרגמים במערב ירושלים / יהודה אליצור
גלי אבנים - רגמים - שנמצאו במערב ירושלים נבנו על ידי יאשיהו על מקומות פולחן אליליים, כדי למנוע כל בנייה על מקומם בעתיד.
מלכים ב ג: עולת מישע / יהודה אליצור
הקצף שיצא על ישראל הוא מגפה שנפלה בשורות ישראל. קצף זה הוא חוליה בהשגחה האלוהית על ישראל במלחמתם.
שמואל א: מעבר המלוכה מבית שאול לבית דוד / ישי חי רוזנברג
מלחמת מכמש / לאדיסלאס פאראגו
מנין האוכלוסים / מנחם בן ישר
משכן שילה / איזנברג יהודה
מקומו של משכן שילה, ופירוש הפסוק "עד כי יבוא שילה" בפרשנות היהודית והנוצרית
נביא ונבואה - עיון במלכים א', יג / חן ציון נאות
שמואל א, כא: נוב עיר הכהנים / יהודה קיל
שמואל א כד-כו: דמותו של דוד לאור ההיסטוריוסופיה המקראית / יהודה אליצור
תיאור תולדות חייו של דוד כסדרה של ניסיונות שמטרתן להכינו למלכות.
חברה וממלכה בהגות המקראית / יהודה אליצור
תפיסת המקרא את עם ישראל, גורלו, ממלכתו והדרישות ממנו
שמואל א ח: שמואל הנביא והמלוכה / יהודה אליצור
התנגדותו של שמואל למלוכה נבעה מכך שהעם חשב שמינוי מלך הוא פתרון לכל הקשיים, ואילו שמואל דרש לתקן את אורחות החיים ולא את המשטר.
שמואל ב יא: פרשת דוד ובת שבע והמבוכה המוסרית של דורנו / יהודה אליצור
חטאו של דוד מתואר במקרא במפורט. ייחודו בכך שאין הוא נאחז בחטא, אלא מודה ומתחרט.
שמואל ב, כ כו: עירא היאירי ובני דוד / יהודה אליצור
שופטים י-יב: יפתח בדורו כשמואל בדורו / יהודה אליצור
יפתח ודורו מבשרי תמצית האמת הנבואית: עם ה' בשעותיו הקשות לא מול אויביו הוא ניצב, כי אם בעיקר מול עצמו וייעודו, מול אלוהיו.
כיבושי יהושע - שיטות המלחמה בספר יהושע בפרט, ובתקופה הקדומה בכלל / שוורץ מלכה
שיטות המלחמה בספר יהושע בפרט, ובתקופה הקדומה בכלל
שליחת מרגלים - השימוש במרגלים בתקופה העתיקה ובימי יהושע / שוורץ מלכה
השימוש במרגלים בתקופה העתיקה
המלחמה על העי / שוורץ מלכה
ן
כניעת ערי הגבעונים / שוורץ מלכה
כניעת גבעון לבני ישראל בתקופת יהושע בן נון
המלחמה נגד ברית מלכי הדרום / שוורץ מלכה
ניסיון ההתנגדות של מלך גזר / שוורץ מלכה
המלחמה נגד מלכי ברית הצפון / שוורץ מלכה
מצבה של כנען בתקופה יהושע / שוורץ מלכה
השוואה בין הישראלים והכנענים: יתרונות וחסרונות -בזמן יהושע / שוורץ מלכה
מצבם של הישראלים והכנענים מבחינת ההכנה למלחמה
הרכב - רכבי המלחמה בתקופת יהושע / שוורץ מלכה
רכבי המלחמה בתקופת יהושע
כלי הנשק - החרב והקשת / שוורץ מלכה
כלי הנשק בתקופת יהושע בן נון
ארגון הצבא הישראלי -בזמן יהושע בן נון / שוורץ מלכה
ארגון הצבא בזמן יהושע בן נון
כיבוש יריחו - בזמן יהושע / שוורץ מלכה
ן
השימוש בשופרות במלחמת יריחו / שוורץ מלכה
החרם - החרמת יריחו לאחר כיבושה על ידי יהושע / שוורץ מלכה
ן
סיכומי עניינות של פרקי החסד והתשובה, החטא ועונשו שבספר שמואל / יהודה קיל
סיכום העניינים בפרקים ט-כ בספר שמואל ב' והלקח הנלמד מהם לדורות
שופטים יג: וילך מנוח אחרי אשתו / אוריאל סימון / אוריאל סימון
תכנית כיבוש הארץ בספר יהושע / יהודה אליצור
תיאור כיבוש הארץ בספר יהושע וההגיון הפנימי של סדר המלחמות
עמק סוכות במערכות דוד ואחאב / יגאל ידין
בין מדבר לנהר - שבחה הכפול של הארץ / אלחנן סמט
"ממחרת השבת" - עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי / אלחנן סמט
פרשת לך לך - ניסיון כפול / אלחנן סמט
מתוך עיונים בפרשות השבוע - סדרה שניה
פרשת צו - מנחת חינוך ומנחת חביתין - בדיבור אחד נאמרו / אלחנן סמט
מתוך עיונים בפרשות השבוע - סדרה שניה
פרשת שמיני - 'בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תֵאכל' / אלחנן סמט
מתוך עיונים בפרשות השבוע - סדרה שניה
פרשת כי תצא - פרשת עמלק - מבנֶהָ ומשמעותו / אלחנן סמט
מתוך עיונים בפרשות השבוע - סדרה שניה
פרשות ניצבים-וילך - "הַקְהֵל" / אלחנן סמט
מתוך עיונים בפרשות השבוע - סדרה שניה
פרשת וזאת הברכה - סיפור מיתתו של משה - הסיפור החותם את התורה / אלחנן סמט
מתוך עיונים בפרשות השבוע - סדרה שניה
פרשת ויחי - אפרים ומנשה - בין לוז לבין דרך אפרתה / אלחנן סמט
מתוך עיונים בפרשות השבוע - סדרה שניה
פרשת בא - שאילת הכלים בראי הפרשנות האפולוגטית ובראי הפרשנות האחרת / אלחנן סמט
מתוך עיונים בפרשות השבוע - סדרה שניה
פרשת נבות ומשפט המלך / אלחנן סמט
אליהו בנחל כרית / אלחנן סמט
משמעות כניעתו של אחאב / אלחנן סמט
כרם נבות: מבנה הסיפור - עיון מסכם / אלחנן סמט
הפטרת פרשת כי תשא / אלחנן סמט
פרקי אליהו - תוכן העניינים / אלחנן סמט
מדרש תנחומא לחומש שמות - פרשת כי תשא
מדרש תנחומא לחומש בראשית - פרשת לך לך
מדרש תנחומא לחומש במדבר - פרשת בהעלותך
מדרש תנחומא לחומש דברים - פרשת כי תצא
מדרש תנחומא לחומש דברים - פרשת כי תבוא
מדרש תנחומא לחומש דברים - פרשת וילך
מדרש תנחומא לחומש דברים - פרשת וזאת הברכה
תנ"ך ידע ובקיאות לבתי ספר דתיים
תנ"ך ידע ובקיאות לבתי ספר דתיים - חורף תשס"ז, שאלון 002104
תנ"ך ידע ובקיאות לבתי ספר דתיים
בחינת בגרות בתנ"ך
בגרות בתנ"ך ידע ובקיאות קיץ תשס"ז, שאלון 002104
בחינת בגרות בתנ"ך
בחינת בגרות בתנ"ך, ידע ובקיאות לדתיים שאלון 2104 קיץ תשנ"ט
בגרות בתנ"ך ממ"ד, 2 יח"ל, הנתיב העיוני, קיץ תש"ס, שאלון 002211
בגרות תנ"ך לבתי ספר דתיים, הנתיב העיוני קיץ תשס"א 2001 שאלון מספר 002211.
בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים, הנתיב העיוני קיץ תשס"ב, 2002, שאלון 002211, 2 יח"ל
בחינת בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים, הנתיב העיוני - קיץ תשס"ה
בחינת בגרות בתנ"ך מ"ד קיץ תשס"ז, שאלון 002211
בחינת בגרות בתנך, דתי, הנתיב העיוני, קיץ תשנט שאלון 2211
בחינת בגרות בתנ"ך מ"ד קיץ תש"ס שאלון מספר2212 / משרד החינוך
בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים - 2212 - קיץ תשס"א, 2001
בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים - 2212 - קיץ תשס"ב, 2002
בחינת בגרות בתנ"ך שאלון מספר 002212 - קיץ תשס"ג 2003
תנ"ך ידע ובקיאות לבתי ספר דתיים
בגרות בתנ"ך קיץ תשס"ז, 2007 שאלון מספר 002212
בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים - 2212 - קיץ תשנ"ז, 1997
בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים - 2212 - קיץ תשנ"ח, 1998
בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים - 2212 - קיץ תשנ"ט, 1999
בגרות בתנ"ך לבתי ספר הדתיים הנתיב הטכנולוגי, 2 יח"ל, קיץ תש"ס, שאלון 2213
בגרות בתנ"ך לבתי ספר הדתיים הנתיב הטכנולוגי, 2 יח"ל, קיץ תשס"א, שאלון 2213
בחינת בגרות בתנ"ך הנתיב הטכנולוגי שאלון מספר 002213 - קיץ תשס"ג 2003
בגרות בתנ"ך, קיץ תשס"ז, שאלון 002213 + נספח , לבתי ספר דתיים, הנתיב הטכנולוגי
בגרות בתנ"ך לבתי ספר הדתיים הנתיב הטכנולוגי, 2 יח"ל, קיץ תשנ"ו, שאלון 2213
בגרות בתנ"ך לבתי ספר הדתיים הנתיב הטכנולוגי, 2 יח"ל, קיץ תשנ"ז, שאלון 2213
בגרות בתנ"ך לבתי ספר הדתיים הנתיב הטכנולוגי, 2 יח"ל, קיץ תשנ"ח, שאלון 2213
בחינת בגרות בתנ"ך, דתי הנתיב העיוני, שאלון 2214 קיץ תש"ס
בגרות בתנ"ך, הנתיב העיוני, שאלון 2214 2 יח"ל למשלימים ל3 יח"ל
בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים, הנתיב העיוני - 2214 - קיץ תשס"ב, 2002
בגרות בתנך קיץ תשס"ה, 2005. שאלון 002214.
תנ"ך לבתי ספר דתיים קיץ תשס"ה, 2005. שאלון 002214. + נספח.
בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים, הנתיב העיוני - 2214 - קיץ תשנ"ח, 1998
בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים, הנתיב העיוני - 2214 - קיץ תשנ"ט, 1999
בגרות בתנ"ך ממ"ד לעולים חדשים, קיץ תש"ס , שתי יח"ל, שאלון900401
בגרות בתנ"ך לעולים חדשים בבתי ספר דתיים
אוסף שאלות מתוך בחינות הבגרות לעולים שאלון 900401 - לפי סדר המקרא
בגרות בתנ"ך ממ"ד לעולים חדשים, קיץ תש"ס, יח"ל אחת, שאלון900411
בחינת בגרות בתנ"ך לעולים חדשים, דתי, שאלון 900411 קיץ תשסא
בחינת בגרות בתנ"ך לעולים חדשים שאלון מספר 900411 - קיץ תשס"ג 2003
בחינת בגרות בתנך - שאלון 2104 - קיץ תשס
מאגר שאלות חזרה לבגרות בתנך
תוכנית בחינות הבגרות בתנך לעולים חדשים
בחינת בגרות בתנ"ך לבי"ס דתיים, קיץ תשנ"ה שאלון 2211
מבחן ידיעות ביהדות - תנ"ך - התשס"ב
תוכנית הלימודים במקרא
הויכוח על הוראת התנ"ך בדורות האחרונים / ישראל ברנד
המאמר מסכם את תולדות לימוד המקרא, ומתרכז במאבקים האידיאולוגים שהיו עקב ההשכלה והיישוב החדש בארץ.
הוראת תנ"ך בכיתות היסוד / גוסטי מלצר
המאמר מתאר את הוראת התנ"ך בכיתות היסוד של בתי הספר של הקיבוץ-הארצי
הוראת המקרא / מאיר בלוך
כותב המאמר, בעל השקפת עולם סוציאליסטית מתאר את התיחסותו ללימוד התנ"ך ולדרכי הוראת התנ"ך בבתי הספר התיכוניים, תוך פולמוס עם הדעות הרואות בתנ"ך ספר "דתי".
הוראת התנ"ך במוסדות החינוכיים של השומר הצעיר / מוני אלון
המאמר מציג את ההתיחסות של מחנך מה"שומר הצעיר" לספר התנ"ך ולדרכי הוראתו.
מחקר על עמדות מורים להוראת תנ"ך בחטיבה העליונה בחמ"ד - 2006 / שירה אילוז ודוד רזניק
שמ' כ, דב' ה-ח, ירמ' טז כג, תה' קטו : ארבעה פרקים מקבילים במקרא / הרב מרדכי יהודה ליב זקס
במדבר ל"ב: ערי גד וראובן בכיבוש ובהתנחלות / זאב ח. ארליך
שמות ח': מכת הערוב / אלקנה ביליק
אברהם המקראי - הברכה שבניגודים / אוריאל סימון
דמותו של אברהם כמופת לדורות
בראשית יא, כח: מגדל בבל וסולם יעקב / יהודה אליצור
פרשת דור הפלגה היא ניגודה של פרשת חלום יעקב. חלום יעקב מתאר את האמונה בה', ופרשת הפלגה את אמונת האלילים.
בראשית כ, כא, כו: ארץ גרר / יהודה אליצור
ארץ גרר היא במערב, לחוף הים, ותל ג'מה ליד קבוץ רעים הוא מקומה של העיר גרר הנזכרת בספר בראשית.
דרכו של מלכיצדק מספר בראשית לספר תהילים / יהודה אליצור
פרשת בראשית כיסוד לאמונת היהדות - ביאור פילוסופי / רבי יוסף אלבו
רבי יוסף אלבו מגדיר את התורה כמבוססת על שלשה עיקרים: מציאות ה', תורה מן השמים, ושכר ועונש. הוא מפרש את פרשת בראשית כמבוא לתורה כולה, וסיפורי פרשת בראשית הם להסביר את שלושת העקרונות של אמונת היהדות. בפרק זה הוא מתאר כיצד עקרונות היהדות באים לידי ביטוי בפרשת בראשית, המבוא לתורה כולה. המובא להלן הו
ויקרא כב, לב: "ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל" / שאול וידר
על מבנים כיאסטים בספר דברים ומשמעותם / הכהן אביה
בראשית יג: מקדם - תיבה שפשוטה כמדרשה / יהודה אליצור
דברים כז, יהושע ח: מעמד הר גריזים והר עיבל - כיצד? / יוסף סגל
שמות יט, מלכ"א יט: השמות הר סיני, הר חורב, הצמח סוף וים סוף / ד"ר אפרים וחנה הראובני
בראשית כב: עקידת יצחק - בחינה מחודשת / בנימין איש שלום
כי תהיינה לאיש שתי נשים - המאבק בין רחל ללאה על הבכורה / איתי אליצור
במאבק על הבכורה מפסיד תמיד הבכור. האבות העדיפו בנים אחרים על פני הבכור. כך ניכר בברכות יעקב ובברכת משה. מקום השראת השכינה תלוי בקביעה מיהו הבכור, שהוא יארח את בית המקדש בתחומו
בראשית כ"ב: שבחו של אברהם / סרן קירקגור
לשאלת בחירת המצוות הכלולות בפרשת "כי תצא" וסידורן / יוסף היינמן
עיונים בספר במדבר - שאלות לעיון בבמדבר טז-כא / איזנברג יהודה
עיונים בספר במדבר - שאלות לעיון בבמדבר כב-כט / איזנברג יהודה
מדרש לקח טוב על ברכת יעקב אבינו
במדבר כב,לא; יהושע ג: המדיינים במזרח הירדן בימי משה / זאב ארליך
לימוד פשוטו של מקרא - סכנות וסיכויים / הרב מרדכי ברויאר
מילות מפתח ככותרת עומק לפרשיות במקרא ושאלת ממחרת השבת / יהודה אליצור
שימוש במילים מנחות במקרא
בראשית לא: דרך נשים - לבירורו של ביטוי / אהרן דותן
בראשית כב, שמות ב-ד: נסיון העקדה מול סיפור הסנה / חיים רזואני-פור
פרשת השבוע לגיל הרך / שמואל אויערבך
קבר רחל: היש זכר במקורות חז"ל לשיטה הצפונית? / יואל אליצור
סמכות חכמים - לקט מקורות
תמר - מבט מבפנים / מיכל שיר-אל
מבטה של תמר על מעשה יהודה
דברים יד, ויקרא יא: חיות טהורות בתורה ובנ"ך / אלקנה ביליק
ויהי בבקר והנה היא לאה / יאיר איכר
רמאות לבן והחלפת לאה ברחל הן מעין תגמול להחלפת יעקב בעשיו בזמן הברכות
סמיכות פרשיות בסידרת וילך ומשמעותן / נתנאל הלפגוט
ויצא מבית אל לוזה - למהלכו של גבול בנימין-אפרים / יהודה אליצור
עמוס ג: רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה / יהושע רוזנברג
עמוס ג: רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה / איזנברג יהודה
עיונים בספר עמוס: שאלות חזרה וסיכום / יהודה איזנברג ומשה ארנד
עמוס ה: "כי הגלגל גלה יגלה" / יהושע רוזנברג
עמוס ו: "השוכבים על מיטות שן וסרוחים על ערשותם" / יהושע רוזנברג
עמוס ז: "כה הראני ה' אלוקים" / יהושע רוזנברג
עמוס ט: אפס כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב... / יהושע רוזנברג
ספר יונה: ורחמיו על כל מעשיו / לאה פרנקל
חגי א: העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? / יהושע רוזנברג
חגי ב': גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון / יהושע רוזנברג
חבקוק א: כי הננני מקים את הכשדים, הגוי המר והנמהר / יהושע רוזנברג
חבקוק ב: "כתוב חזון ובאר על הלוחות..." / יהושע רוזנברג
הושע ו: כי חסד חפצתי ולא זבח, ודעת א-לוהים מעולות / איזנברג יהודה
הושע ח: אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו / איזנברג יהודה
הושע ט: בכורי תאנים ומשמעותם / איזנברג יהודה
מלאכי, מבוא: משא דבר ה' אל ישראל, ביד מלאכי / יהושע רוזנברג
מלאכי א: יחסו של מלאכי למקדש ולקרבנות / יהושע רוזנברג
מלאכי ב: הלוא אב אחד לכולנו, הלוא אל אחד בראנו / יהושע רוזנברג
מלאכי ג: הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא / יהושע רוזנברג
מלאכי א: "ואמרתם, במה אהבתנו" / איזנברג יהודה
שיחות בספר מיכה / יהושע רוזנברג
מיכה א: חורבן שומרון וירושלים / יהושע רוזנברג
מיכה ב: ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם / יהושע רוזנברג
מיכה ג: נבואות לראשי העם / יהושע רוזנברג
מיכה ה: ואתה בית לחם אפרתה / יהושע רוזנברג
מיכה ה: "והיה שארית יעקב" / יהושע רוזנברג
מיכה ו: הגיד לך אדם מה טוב / יהושע רוזנברג
מיכה ו: אשר עשיריה מלאו חמס, ויושביה דברו שקר / יהושע רוזנברג
מיכה ז: אל תאמינו ברע, אל תבטחו באלוף / יהושע רוזנברג
מיכה ז: כי נפלתי, קמתי / יהושע רוזנברג
מבוא למיכה: מיכה המורשתי / יהושע רוזנברג
שיחות בספר מיכה / איזנברג יהודה
מיכה א', ז, - בין יהודים ונוצרים / איזנברג יהודה
מיכה ד: כל העמים ילכו איש בשם אלהיו / איזנברג יהודה
מיכה ו: האתן בכורי פשעי / איזנברג יהודה
מיכה ו: עשות משפט ואהבת חסד / איזנברג יהודה
מיכה ו: מה ה' דורש מעמך? / איזנברג יהודה
צפניה ב: וישתחוו לו איש ממקומו, כל איי הגויים / יהושע רוזנברג
יואל א: כי קרוב יום ה' / יהושע רוזנברג
זכריה ז': האבכה בחודש החמישי? / יהושע רוזנברג
זכריה ז': וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים ואתם השותים / יהושע רוזנברג
זכריה ח': שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים / יהושע רוזנברג
זכריה ט: כי לה' עין אדם וכל שבטי ישראל / יהושע רוזנברג
זכריה י,יא: על הרועים חרה אפי ועל העתודים אפקוד / יהושע רוזנברג
זכריה יא: פתחו לבנון דלתיך, ותאכל אש בארזך / יהושע רוזנברג
זכריה יב: הנה אנכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב / יהושע רוזנברג
זכריה יג: וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ / יהושע רוזנברג
זכריה יד: והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לה' צבאות / יהושע רוזנברג
זכריה א: היה דבר ה' אל זכריה בן ברכיה בן עדוא הנביא / יהושע רוזנברג
זכריה א: ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום / יהושע רוזנברג
זכריה ב: ואשא את עיני וארא / יהושע רוזנברג
זכריה ב: הוי הוי ונוסו מארץ צפון / יהושע רוזנברג
זכריה ג: והשטן עומד על ימינו לשטנו / יהושע רוזנברג
זכריה ד: ראיתי והנה מנורת זהב כולה / יהושע רוזנברג
זכריה ו: הנה איש - צמח שמו / איזנברג יהודה
זכריה ז: והנה מגילה עפה / יהושע רוזנברג
זכריה ה: והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהן / יהושע רוזנברג
זכריה ו': והנה ארבע מרכבות יוצאות מבין שני ההרים / יהושע רוזנברג
ירמיהו מז, צפניה ב: בטרם יכה פרעה את עזה / יהודה אליצור
ירמיהו מ"ז פותח בכותרת לא ברורה "בטרם יכה פרעה את עזה". כותרת זו נכתבה כדי להורות שהנבואה נאמרה לפני המהפך הפוליטי, שעה שמצרים היתה בשיא כוחה, וגם אז מנבא ירמיהו על נצחון בבל.
"כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל..." / דינה כהן
מיקודים חיובייים לבגרות בתנ"ך (דתי) ומבנה הבחינה המעודכן (תשסט) / אליצור עמנואל
האם גר יכול לברך "שלא עשני גוי"? / ארי יצחק שבט
ערכים במזמורי ה"הלל" / צבי יהודה
על שירת העמים והיקום לאלוהים - במזמורי תהילים. מזמורי ה"הלל" אינם רק חרוזי שירה ותפילה אלא אף פרקי לקח ולימוד. צפון בהם חומר רעיוני מוסרי לליבון עיוני. בליבון זה יש למצוא את המידה הנאותה של שילוב ממוזג בין הערכה אומנותית-אסתטית, מחד, ובין חדירה רעיונית-מוסרית, מאידך.
כיצד להתפלל בלי לצער אחרים / הרב שלמה אבינר
ברכות "אבות" ו"גבורות"
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
בחירת קטעי התפילות לפי כיתות / איזנברג יהודה
קטעי התפילות שמומלץ להתחיל להתפלל בבית הספר ובגן, ממויינים לפי גיל
ברכת המזון
ברכות השחר
סדר ברכת המזון וזמירות שבת
הברכות האמצעיות של תפילות שבת / אליעזר אלינר
התפילה בכיתות היסוד / מתוך: עלון למורה בית ספר האר"י, צפת
כיצד ללמד תפילה?
ברכות קריאת שמע
להוראת ברכת אבות / איזנברג יהודה
ברכה מעין שבע בליל שבת
מבנה כללי של תפילת שחרית
תפילת שמונה עשרה - מבנה כללית
סמלים במנהגי תפילה, ברכה ובבניין בית הכנסת / הרב יששכר יעקבסון
תשליך / הרב גרשום הרפנס
ואני תפילתי - 15 ברכות השחר / רחל אופנהיימר
ואני תפילתי - קריאת שמע וברכותיה / רחל אופנהיימר
תכנית לימודים בתפילה / איזנברג יהודה
על תולדות בית כנסת הרמב"ן / יעקב אדלשטיין
תולדותיו של בית-הכנסת הרמב"ן מאז היווסדו ע"י הרמב"ן חורבנו ועד לבנייתו מחדש אחרי מלחמת ששת הימים
דו שיח של חרשים בין טכנאי תאטרון לטכנאי דת / דב לנדאו
על התיאטרון הדתי - בעיותיו האמיתיות והמדומות
מבחן בגרות בתקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת קיץ תש"ס שאלון 049203 / אשל לוין, אולפנת בהר"ן
בגרות בתקשורת- מבוא לתקשורת המונים, יח"ל 1, קיץ תש"ס שאלון 49104 / מרב שטח, תיכון תורני מדעי ע"ש יגאל אלון
למידה באמצעות תקשוב: מודל תקשורת כבסיס למתודולוגית עיצוב / דב תאני וברוך אופיר
ערכאות של גויים בימי הגאונים / חיים זאב הירשברג
הכותב מציג את עמדת היהדות בתקופת הגאונים כלפי מוסד המשפט של השלטונות המוסלמיים המכונה "בי דואר". הוא מצטט מתשובות הגאונים, ממעשי בית דין ומאיגרות פרטיות, כדי לתת תמונה ברורה של המצב המדיני והחברתי. מסקנתו היא כי מאזן הערכתו של בי דואר בתקופת הגאונים אינו שלילי, וחכמי ישראל ראו לעיתים צורך להיעזר ב
מסכת אבות, משנה, מנגינות משנה / לוי סודרי
מסכת אבות
מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג
מסכת בבא בתרא - כולל עבודות לתלמיד / דוד בן דהן
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - הלכות התלויות בארץ
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - חומר כללי לחגים
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - חנוכה
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - ספרים כוללים
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - הלכה
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - כשרות הבית
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - הוראת יהדות בביה"ס הממלכתי
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - סוכות ושמחת תורה
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - תפילה וברכות
דור דור ודורשיו - סדר דורות חכמי התלמוד / עמירם דומוביץ
דינים לפי חודשי השנה לאשכנזים ולספרדים / היכל שלמה
לוח זמנים לכל השנה תשס"ז
לוח דינים ומנהגים לשנת תשס"ט / עורך: יהודה איזנברג
מדרש רבה למגילת איכה / זהבה גרליץ
מהדורת אינטרנט
הכותים בדברי התנאים / יהודה אליצור
היחס אל הכותים השתנה במרוצת הזמן, והם נדחו מישראל ונאסרו בחיתון
הלכה / מדור הלכה באתר תושב"ע שבמסגרת אתרי דעת
בירור שיעור כזית מצה / יהושע בן מאיר
הקהל - מקורות ופרקי הדרכה למורה
קובץ מקורות למצות הקהל ופרקי הדרכה למורה
כמה זיתים יש בכזית / חיים נבון
כשרות הבית / שלמה מן ההר
סיכום דיני כשרות הבית
לשאלת תפישתה הכלכלית של התורה / חיים נבון
תוקפם ההלכתי של חוקי המדינה / חיים נבון
זכויות יוצרים בהלכה / חיים נבון
ספר מצוות השם / ברוך הלפרין
מניין המצוות בצרוף מראי מקומות
למה חוגגים את חג החנוכה?
מדוע מדליקים נרות בחג החנוכה?
הוראת חנוכה - הערות למורה
ספר המצוות לרמב"ם - הקדמות ושורשים / עיבד והוסיף כותרות: יהודה איזנברג
הקדמת הרמב"ם לספר המצוות. בהקדמה הוא קובע את העקרונות על פיהם ייקבע מהי מצווה שיש למנותה בתרי"ג המצוות.
התלמוד כהוויתו / יהודה פרומן
דיון בדרכי הוראת התלמוד ומבנה התלמוד, והתנגדות לשיטת הרבדים
היחס בין ההלכה והמנהג / יצחק זאב כהנא
המחבר דן בשאלות: מהי הגדרת היחס בין ההלכה והמנהג? מה קורה במקרים שהמנהג מנוגד להלכה? האם הוא מבטל את ההלכה? וכו'.
חודש בחודשו - ביכורים
חודש בחודשו - טקס העלאת הביכורים לירושלים
חודש בחודשו - טקס העלאת הביכורים: המחזה
חודש בחודשו - קדימה בברכות הנהנין
חודש בחודשו - חנוכה
חודש בחודשו - הברכות על הפירות
חודש בחודשו - טעות בברכות על הפירות
חודש בחודשו - ט"ו בשבט, הברכות על הפירות
התלמוד... מקצתו כתוב ומקצתו על פה - אינטרנט, תורה שבעל פה, והוראת גמרא / עוזיאל פוקס
הצעת לדרך לימוד המקשרת בין צורת הלימוד בתלמוד - קישורים ממקום אחד למשנהו, לצורך הגלישה באינטרנט
אישות ומשפחה - חוברת לתלמיד ומדריך למורה - 43 פרקים / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - רמב"ם, מורה נבוכים
אישות ומשפחה - שו"ת אגרות משה - דרכי תשובה / הרב משה פיינשטיין
זכויות החולה - הנחיות ביצוע בדיקה רפואית בתחום צנעת הפרט
אישות ומשפחה - חובות וזכויות בנישואין / איזנברג יהודה
אישות ומשפחה - כיבוד הורים / איזנברג יהודה
כיסוי ראש האשה / הרב אלימלך בר שאול
כבודה של האישה / הרב אלימלך בר שאול
אהבה ותאווה / הרב אלימלך בר שאול
אישות ומשפחה - כיסוי ראש אשה בפני בעלה / הרב משה פיינשטיין
להיות יהודי - מצוות הזכרון / איזנברג יהודה
להיות יהודי - אבני דרך בהתגבשות ההלכה / איזנברג יהודה
דינים לפי חודשי השנה לאשכנזים ולספרדים
מעגל השנה - חודש אדר / הרב שלמה מן ההר, אליהו כי-טוב
מעגל השנה - חודש מרחשוון - ספר התודעה / אליהו כי-טוב
מעגל השנה - חודש כסליו / הרב שלמה מן ההר, אליהו כי-טוב
מעגל השנה - חודש שבט - ספר התודעה / אליהו כי-טוב
מעגל השנה - חודש טבת - ספר התודעה / אליהו כי-טוב
מעגל השנה - חודש תשרי - סכות - ספר התודעה
מעגל השנה - חודש תשרי - ניסוך המים, שמיני עצרת
מעגל השנה - חודש שבט - תרומות ומעשרות - דרך ההפרשה למעשה / איזנברג יהודה
מעגל השנה - חודש שבט - תרומות ומעשרות - היכן ומתי חייבים במעשרו / הרב שלמה מן ההר
השינוי במבנה שולחן האכילה מתקופת חז"ל ועד לראשונים / בועז הוטרר
חקר עריכתו של פרק א במשנת קידושין - מאין ולאן? / אברהם וולפיש
התורה המסורה לשיטת הרמב"ם / קלמן כהנא
כמה מרובע יתר על העיגול רביע / עמוס ארליך
שמיטת כספים ופרוזבול / דליה חשן
תוקפם של המנהגים בישראל / ברוך אפרתי
צדקה: כפייה או נדיבות לב - אחריות הרשויות או הפרט / שלמה לוי
מדריך למורה להוראת הספר "אבות ובנים" / נפתלי גולדשטיין ויהודה איזנברג
מדריך למורה להוראת החוברת: "פרקי משנה - בבא מציעא ובבא בתרא" / דוד בן דהן
מדריך למורה להוראת החוברת: "בית דין" / רות אבידן
מדריך למורה להוראת החוברת: "פרקי משנה - ברכות" / דוד בן דהן
מדריך למורה להוראת הספר "מגילה"
מדריך למורה להוראת החוברת: "פרקי משנה - פסחים" / אלימלך פרוכט
מדריך למורה להוראת הספר "ימי הפורים" / יהודה איזנברג משה ירקוני נפתלי גולדשטיין
מדריך למורה להוראת הספר "אהבת הרע" / ירמיהו מלחי
מדריך למורה להוראת החוברת: "פרקי משנה - ראש השנה" / דוד בן דהן
מדריך למורה להוראת החוברת "פרקי שבת" / רות אבידן ורחל אופנהיימר
מדריך למורה להוראת החוברת: "פרקי משנה - סנהדרין" / איזנברג יהודה
מדריך למורה להוראת הספר "שומרים" / ד"ר נפתלי גולדשטיין ירמיהו מלחי יהודה איזנברג
מדריך למורה להוראת החוברת: "פרקי משנה - סוכה" / דוד בן דהן
הרבה עשו... כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן / עמירם דומוביץ
איסוף הגרסאות השונות למימרא של אביי: "הרבה עשו... כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן" ודיון בשאלה האם המימרא מוסבת על החכמים או על המון העם.
דוגמה להסבר דרשה הלכתית / מיכה ארליך
הדגמה לדרך דרשה המוציאה פסוק מפשוטו, הכללים והשיקולים המביאים אל התוכן הנלמד על ידי הדרשה. התוכן של אין מקרא יוצא מפשוטו והשימוש בתוכן זה
על החתימה הספרותית כיסוד החלוקה לתקופות בהלכה / שלמה זלמן הבלין
מקומן של הלכות דעות בשולחן ערוך / בן ציון רוזנפלד
המאמר מסביר את החסר בהלכות דעות בטור ובשולחן ערוך, ועומד על שיטתם הכוללת בהבאת נושאים עיוניים דומים השייכים לתחום שבין ההלכה וההגות או לשניהם יחד.
הכרעה על פי רוב או על פי ייחוס / שלמה זלמן הבלין
פרק בדרכי הבירור של הנוסח בתורה ובספרי חז"ל
ארבע פרשיות - מתוך פרקי משנה, מגילה / בנימין דומוביץ
פרקי משנה - בבא מציעא - כולל עבודות לתלמיד / דוד בן דהאן
ממנהגי יהדות אשכנז / אביגדור אונא
לקט ממנהגי יהדות אשכנז
ממנהגי יהדות כורדיסתאן / יצחק עמדי
לקט ממנהגי יהדות כורדיסטאן
ממנהגי יהדות אשכנז (פרושים) בארץ ישראל / בצלאל לנדוי
לקט ממנהגי קהילות תלמידי הגר"א המכונים "פרושים".
תפילה ובית הכנסת / מנהגי עדות ישראל
ממנהגי יהדות תוניסיה / מרדכי סיטבון ואברהם הטל
לקט ממנהגי יהדות תוניסיה
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - תפילה וברכות
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - נזקים / משפט
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - טלית ותפילין
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - שונות וביאור מושגים
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - שבת ומועדים
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - ראש חודש
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - חנוכה ופורים
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - ימי תענית וצומות
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - סעודה וברכות הנהנין
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - מאכלות אסורים
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - מצוות התלויות בארץ
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - בין אדם לחברו
פרקי משנה - פסחים / אלימלך פרוכט
סוגיות ממסכת פסחים, פרק עשירי / עמירם דומוביץ
סאשה ותמר - יום כיפורים / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - חג סוכות / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - שבת המלכה / איזנברג יהודה
סאשה ותמר - חנוכה / איזנברג יהודה
שאלות בהלכה לפי הספר "קיצור שלחן ערוך מקור חיים" / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - תפילה / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - סעודה וברכות / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - שבת / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - חגים וזמנים / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - כיבוד, צדקה ומזוזה / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - שולחן טהור / יהודה איזנברג ויצחק לוי
שאלות בהלכה - בין אדם לחברו / יהודה איזנברג ויצחק לוי
פרקי משנה - סוכה / דוד בן דהן
טבלת השוואה למידות בהלכה / שבתי פרנקל
טבלת השוואה למידות בהלכה לפי פסקי החזון איש ופסקי ר' חיים נאה
מבחן "קטע שלא נלמד בגמרא" לתלמידי המכונים התורניים - קיץ תש"ס
מבחן "קטע שלא נלמד בגמרא" לתלמידי המכונים התורניים - חורף תש"ס
מבחן קטע שלא נלמד בגמרא, לתלמידי המכונים התורניים, קיץ תשס"א
מבחן קטע שלא נלמד בגמרא, לתלמידי המכונים התורניים, חורף תשס"א
מבחן בגמרא - קטע שלא נלמד - לתלמידי המכונים התורניים, קיץ תשנ"ג
מבחן בגמרא - קטע שלא נלמד - לתלמידי המכונים התורניים, חורף תשנ"ג
מבחן בגמרא - קטע שלא נלמד - לתלמידי המכונים התורניים, חורף תשנ"ד
מבחן בגמרא - קטע שלא נלמד - לתלמידי המכונים התורניים, קיץ תשנ"ה
מבחן בגמרא - קטע שלא נלמד - לתלמידי המכונים התורניים, קיץ תשנ"ו
מבחן בגמרא - קטע שלא נלמד - לתלמידי המכונים התורניים, חורף תשנ"ח
מבחן בגמרא, קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים התורניים - קיץ התשנ
מבחן בגמרא, קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים התורניים, חורף תשנ"ט
מבחר שאלות מתוך בחינות בגרות בתושב"ע ממ"ד
שאלות חזרה בהלכות שבת / משה ארנד
מבחן ידיעות ביהדות - תושבע"פ ותנ"ך - התשנ"ט
תוכנית הלימודים בדינים ממ"ד, לכיתות א-י"ב
הוראת משנה ותלמוד בחינוך הישראלי / יהודה שוורץ
חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה
אקטואלי אך לא רלוונטי - תגובה למאמר של הרב לוי / איזנברג יהודה
הצעתו של הרב לוי ללמד גמרא כבסיס לעיון בנושאים אקטואליים לא תצלח, כי ברוב המקרים אין המסקנה ההלכתית תואמת את החיים כיום. כל פסיקה הקובעת "חייב בדיני שמים" - אין לה משמעות בחברה שרובה אינו ירא מדין שמים. יש ללמד גמרא כסדר, ובמקביל לעסוק בסוגיות הלכתיות על פי ספרות השאלות והתשובות.
הוראת התלמוד וההכנה לבגרות - מחקר שטח / משה גנוט, אביטל הוכשטיין, יעל ויזלברג, עדינה לובר
סקירת שטח לגבי מצב ההוראה במקצוע תלמוד ותורה שבעל פה, לפי שיחות עם מרכזי מקצוע ומפקחים.
הוראת תלמוד בישיבה התיכונית - קשיים וסיכונים / שמעון וייזר ומרדכי בר-לב
הוראת הגמרא בישיבות התיכוניות / הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין
המשבר בלימוד התלמוד בישיבות התיכוניות מחייב שינוי דרסטי, ולא ניתן עוד לעסוק בתיקונים מקומיים. ההצעה היא להעביר את מוקד הלימוד מן התלמוד למשנה ולרמב"ם, דבר שיובן על ידי התלמידים, וישפר את יחסם ללימוד.
הצעה לתוכנית לימודים בתלמוד ובתושבע בית ספר הימלפרב / יהודה ברנדס
במאמר נסקר הנתק החינוכי והפילוסופי בין לימוד הגמרא לבין תלמידים בישיבות התיכוניות.
משנה וגמרא בישיבות תיכוניות / הרב אהרון ליכטנשטיין
?כיצד נביא את תלמידינו לאהבת תורה / הרב שמעון לוי
תוכנית הלימודים בתושב"ע ממ"ד, לכיתות א-י"ב
ישיבת הוועדה לתכנון הלימודים בתושבע"פ מ"ד
פרוטוקול הוועדה שפסלה את הספר
לחידוש פני לימודי הקודש בישיבה התיכונית / הרב יהודה זולדן
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
מתוך המאמר - תולדות ההלכה והחיים המודרניים
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
דיון בהשתלשלות ההלכה ובבעיות הנובעות משינויים בסדרי החיים ובידע המדעי. התייחסות לבעיות ההלכה בעולם המודרני.
דיני צבא ומלחמה / חנוכה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / הרבנות הצבאית / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / חסד של אמת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כשרות / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כהנים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כוחו המוסרי של צה"ל / על מוסר במלחמה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / נטילת ידיים וסעודה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / נכרי / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / פורים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / רפואה בשבת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / חג הסוכות / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תעניות / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / בין אדם לחברו / בין דתיים ללא דתיים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / ש' מן-ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כשרות / בשר וחלב / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כשרות / הכשרת כלים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כשרות / ערלה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / כשרות / תרומות ומעשרות / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / פעילות מבצעית בשבת / גיוס חרום בשבת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / פעילות מבצעית בשבת / כוננות בשבת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / פעילות מבצעית בשבת / מארבים בשבת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / פסח וימי הספירה / יום העצמאות / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / שגרת מחנה בשבת / הבדלה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / שגרת מחנה בשבת / קידוש / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / שגרת מחנה בשבת / תחום שבת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / תפילת ערבית / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / בית הכנסת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / קריאת שמע / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / תפילת מנחה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / תפילה בשעת הדחק / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / תפילין / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / תפילה / ציצית / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / והיה מחניך קדוש / קדושת המחנה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / ימים נוראים / ראש השנה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / ימים נוראים / תקיעת שופר / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / ימים נוראים / יום הכיפורים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / יום-טוב / תפילות החגים / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
מסכת דרך ארץ זוטא / ערך: יהודה איזנברג
סוגיות ממסכת ברכות - כיצד מברכין / עמירם דומוביץ
פרקים נבחרים מהחוברת שעוסקת בנושא זה
נטילת ידיים במסדר השכמה / איל משה קרים
סוכה בשיעור מצומצם / איל משה קרים
נטילת ידיים בהשכמה בשטח / איל משה קרים
תפילה במקום סכנה - תפילת הדרך / איל משה קרים
החלפת שמירה עם חילוני לצורך השלמת מנין / איל משה קרים
נשיאת כפיים עם נעליים / איל משה קרים
הצטרפות לרכב הנוסע בהיתר בשבת / איל משה קרים
הצטרפות לרכב הנוסע בהיתר בשבת / איל משה קרים
האם מותר להדליק תנור כשיש חשש שחיל אחר יכבה אותו / איל משה קרים
הכרת הגיזרה בשבת / איל משה קרים
הצטרפות לרכב הנוסע בהיתר בשבת / איל משה קרים
שטיפת כלי סעודה בשבת / איל משה קרים
פעילות משטרה צבאית בשבת - האם מותר לנסוע לצורך חקירה / איל משה קרים
פעילות משטרה צבאית בשבת - האם מותר לנסוע בשבת לצורך חקירה / איל משה קרים
פעילות משטרה צבאית בשבת - נסיעה לצורך מעצר חייל עם סמים / איל משה קרים
פעילות משטרה צבאית בשבת - נסיעה לצרכי חקירה / איל משה קרים
הכרת הגיזרה בשבת / איל משה קרים
אכילה במוצ"ש אחר הבדלה ולפני ערבית / איל משה קרים
רישום כלי רכב בשבת / איל משה קרים
רישום כלי רכב בשבת / איל משה קרים
אכילה לפני תפילה בשבת / איל משה קרים
אכילה לפני תפילה בשבת / איל משה קרים
הכרת הגיזרה בשבת / איל משה קרים
נסיעה לכנס בטיחות בשבת / איל משה קרים
הסעת רכב בשבת לצורך מילוי מים / איל משה קרים
תוספת שבת כשעליו נשק ואפוד / איל משה קרים
ברכת מעין שבע במחנה, במאהל ובפריסה / איל משה קרים
הכנת כרטיס טווחים בשבת / איל משה קרים
הכנת כרטיס טווחים בשבת / איל משה קרים
שטיפת רצפת חדר אוכל בשבת / איל משה קרים
החלפת סוללה בשבת או הכנסה למטען - מה עדיף / איל משה קרים
הכנה מקודש לחול לצורך מסדר / איל משה קרים
העדפת הליכה על פני נסיעה בשבת / איל משה קרים
העדפת הליכה על פני נסיעה בשבת / איל משה קרים
העדפת הליכה על פני נסיעה בשבת / איל משה קרים
שימוש בטלפון בשבת לצורך בירור חיוב נסיעה / איל משה קרים
שימוש בטלפון בשבת לצורך הזעקת חייל / איל משה קרים
הכנת כרטיס טווחים בשבת / איל משה קרים
לבישת כפפות במקום שאין עירוב / איל משה קרים
כתיבה בשבת / איל משה קרים
הנמכת ווליום במכשיר קשר / איל משה קרים
השלמת קריאת התורה של שני וחמישי במנחה כשלא קראו בשחרית / איל משה קרים
אכילה לפני תפילה / איל משה קרים
תפילה עם כפפות / איל משה קרים
קריאת שמע, תפילה וברכות ללא כיסוי ראש / איל משה קרים
נסיעה עם גוי כדי לשמוע תקיעת שופר / איל משה קרים
סוכה מטלק מתקפל / איל משה קרים
אכילה ושתיה אחר אכילת אפיקומן / איל משה קרים
צום במהלך נוהל קרב למשימה / איל משה קרים
הכשרת תנור אפיה / איל משה קרים
שימוש באוכל ובתבלינים לבניית שולחן חול (=שו"ח) / איל משה קרים
קניית מוצר כשר מחנות הפתוחה בשבת / איל משה קרים
הטלת עבודות על כהן והענשתו / איל משה קרים
הפסק בסעודה - דיני ברכות כשמפסיק בסעודה / איל משה קרים
"הקפצת מוצב" באמצע תפילה, קריאת שמע וברכת המזון / איל משה קרים
תפילה בזמן כוננות / איל משה קרים
ברכה בחדר שירותים / איל משה קרים
אמירה לנכרי בשבת / איל משה קרים
מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש / איל משה קרים
מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש / איל משה קרים
מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש / איל משה קרים
נשיאת מכשיר מוטורולה בשבת / איל משה קרים
נשיאת מכשיר מוטורולה בשבת / איל משה קרים
מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש / איל משה קרים
פקודה לתרגיל גדודי סמוך לשבת / איל משה קרים
הכנת רשימת ציוד בשבת / איל משה קרים
פתיחת שער הכרוכה בהדלקת נורית / איל משה קרים
כיבוי שפנפן בשבת / איל משה קרים
שטיפת רצפת חדר אוכל בשבת / איל משה קרים
העדפת כתיבה ב"עט שבת" על פני כתיבה במחשב / איל משה קרים
ערוב - מיכל סולר כעמוד צורת הפתח / איל משה קרים
ערוב בשבת - עמדת שער כעמוד צורת הפתח / איל משה קרים
קשרי מלחמה - ברכות / איל קרים
קשרי מלחמה: ברכת שעשה לי נס בהתקלות / איל משה קרים
קשרי למחמה: ברכת המזון בהליכה / איל משה קרים
קשרי מלחמה: ברכת שעשה לי נס בהתקלות / איל משה קרים
התקבצות דתיים בשעת האוכל לצורך זימון / איל משה קרים
הדלקת נר חנוכה / איל משה קרים
קריאת מגילה במנין או פרשת זכור במנין / איל משה קרים
קריאת פרשת זכור במנחה וללא מנין / איל משה קרים
אכילת חמץ בפעילות מעבר לגבול / איל משה קרים
אכילת מצה בערב פסח / איל משה קרים
אכילת בשר בתשעת הימים / איל משה קרים
אכילת בשר בתשעת הימים / איל משה קרים
טבילת כלים / איל משה קרים
כניסה לכנסיה נטושה / איל משה קרים
הזנקת מסוק בשבת - האם מותר לסוע עד למסוק ברכב / איל משה קרים
עשיית מלאכות לאחר קבלת שבת / איל משה קרים
עשיית מלאכה לאחר קבלת שבת / איל משה קרים
עירוב חצרות - האם ניתן לסמוך על גדר קיבוץ / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום שבת לצורך תפילה / איל משה קרים
טלטול פקל כיסים / איל משה קרים
כניסת צוות לוט"ר לכוננות בליל שבת / איל משה קרים
איחור סיורי לילה בשבת לצורך מניעת חילול שבת / איל משה קרים
מילוי כרטיס עבודה בשבת / איל משה קרים
נסיעה בשבת לצורך תחקיר / איל משה קרים
הדלקה וכיבוי אור בזמן אירוע בטחוני / איל משה קרים
הדחת כלי סעודת שבת בשבת / איל משה קרים
הדחת כלי סעודת שבת בשבת / איל משה קרים
החלפת שומרים בשבת ברכב / איל משה קרים
השכמת שומר בשבת על ידי מ.ק. / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום לאמירת תשליך / איל משה קרים
תקיעת שופר במנין מעורב (ספרדים ואשכנזים) וביחידות / איל משה קרים
נעילת נעליים צבאיות במהלך נוהל-קרב ביום כיפורים / איל משה קרים
פעילות מבצעית ביום הכיפורים / איל משה קרים
רחיצה ביום כיפור / איל משה קרים
רחיצה ביום כיפור / איל משה קרים
עליה לתורה למי שלא צם ביום כיפור / איל משה קרים
פינוי חללים בשבת וחג במלחמת יום הכיפורים / הרב יהושע מאיר בן מאיר
גדולי תורה - זהו צורך האומה / זלמן ברוך מלמד
דיון בשאלת שרותם הצבאי של בני ישיבות מנקודת מבט של הרב צבי יהודה הכהן קוק
צבא ומלחמה לאור ההלכה / שלמה גורן
המאמר דן בהגדרות של מלחמת מצווה ומלחמת רשות ובמחלוקת רמב"ם - רמב"ן לגבי ההגדרה של מלחמה לכיבוש ארץ ישראל. כמו כן ישנו דיון בהלכות שונות הקשורות במלחמות כמו למי הסמכות להכריז על מלחמה ועל גיוס לצורך המלחמה, חובת הגיוס, ומי פטור מלהלחם.
תחומין במחנה לאור ההלכה / שלמה גורן
על פי הגמרא מחנה פטור מלערב עירוב חצרות. מאמר זה דן בפטור זה ומגדיר מהו מחנה ובאיזה מקרים הפטור חל.
פינוי חללים בשבת / הרב מרדכי הלפרין
הצלת נפשות בספק סכנה / שלום אופן
הגדרים ההלכתיים של מצוות "לא תעמוד על דם רעך". מתי חובה להציל אדם אחר ומתי צריך להמנע
פגיעה באוכלוסייה אזרחית בעת מלחמה / יעקב מדן
שיחו בכל נפלאותיו - אוסף מקורות על מלחמת ששת הימים (קובץ pdf) / שלום אוחנה
זאת תורת ההסדר / אהרן ליכטנשטיין
האידיאולוגיה של ישיבות ההסדר, וחובתם של בני ישיבה לשרת בצה"ל. תשובה למתנגדים לשרות בני ישיבות בצה"ל
עקדת יצחק בחסידות אשכנז / אלכסנדר אבן חן
עקדת יצחק על פי דון יצחק אברבנאל / אלכסנדר אבן חן
עקדת יצחק על פי הרב שמשון רפאל הירש / אלכסנדר אבן חן
ההלכה – עולם הנורמה היהודי / יעקב בלידשטיין
מחלוקת האמוראים על דברי רבי אלעזר בן עזריה בעניין אי גביית תוספת כתובה / שולמית ולר
מעמד הארוסות והנשואות בנכסיהן / שולמית ולר
כיצד הוכשרו המקוואות בימי הבית השני - מצדה וירושלים / אשר גרוסברג
(pdf)
אידיאולוגיה ופסיקת הלכה: הרב קוק כפוסק / חגי בן ארצי
פרקים מתוך הביבליוגרפיה של רש"ר הירש / מרדכי ברויאר
קוים אחדים בפירושו לתורה של רש / יששכר יעקובסון
תורה עם דרך ארץ בימינו / משה מונק
הצלחה וכישלון בשיטת תורה עם דרך ארץ בא"י / יחזקאל קוטשר
תהליך התקבלותו של רבי יוסף קארו כפוסק מחייב לכל עדות הספרדים / בנימין לאו
השפעת ספר הזוהר על ההלכה / בנימין לאו
מסע בארון הספרים ההלכתי: גלגולי מצוות "חדש" / בנימין לאו
להלכות מדינה / משה צבי נריה
ההלכתיות – דיוקן תיאולוגי היסטורי / שלום רוזנברג
אהבתו של ר' חסדאי קרשקש: מרכזיות רעיון האהבה במשנתו / שמיר אילון
עבודת מ"א
מזבח, כבש ונסכים / אשר גרוסברג
זכר למקדש בבתי הכנסת העתיקים בארץ ישראל / אשר גרוסברג
בתי כנסת 'בגובהה של עיר' - המציאות והמשמעות הדתית / ישראל רוזנסון
שימוש במפות תבליט כעזר להוראה ולהדרכת מקורות / יוסי שפנייר
מכבש בית בד בעל שני ברגים בארץ ישראל / איתן איילון
שימוש בציורים ובדגמים כעזר להוראה ולהדרכת מקורות / יוסי שפנייר
מרכז הגולן ודרומו בתקופת הברזל / יצחק מייטליס
נווה - בירת הבשן מימי הורדוס ועד הכיבוש המוסלמי / בן-ציון רוזנפלד
חיספין - תולדות היישוב ופשר שמו / עפר כהן ודוד טלשיר
חוות יאיר - פרשת כיבוש והתנחלות בגולן / יגאל אריאל
היבטים מדעיים וכלכליים בגידול חלזונות לצביעת פתיל תכלת / משה רענן
ארכאולוגיה, מקרא והחברה הישראלית / זאב הרצוג
בין מקרא לארכאולוגיה / אברהם בירן
הסטוריה ומקרא - הילכו שניים יחדיו? / יואל בן נון
על ארכאולוגיה, על היסטוריה ועל חקר הכתובות העתיקות / חגי משגב
רבי משה פינשטיין ודרכו בהלכה / יוסף יצחק ליפשיץ
דרכה של קוצק / מאיר אוריין
ספר כוזרי שני / דוד ניטו
ברכת אברהם / אברהם בן הרמב"ם
על בריאת העולם / פילון האלכסנדורני
באור לספר מורה נבוכים / משה הנרבוני
מבוא למדרש איכה רבה / שלמה באבר
ברכת חיים / ברוך הלוי עפשטיין
שפת אמת למסכת אבות / יהודה אריה ליב מגור
מוסר השכל / האי גאון
כתבי הרודוטוס / הירודוטוס
אגור - ספר הלכות / יעקב בן יהודה לנדא
אגור - ספר הלכות / יעקב בן יהודה לנדא
ערך מילין / חיים יעקב שעפטיל
ערך מילין / חיים יעקב שעפטיל
אנציקלופדיה למטבעות משקלות ומידות בספרות התלמודית
מדרש זוטא - על שיר השירים, רות, איכה וקהלת / שלמה באבר
קינות לתשעה באב - נוסח אשכנז
מהדורת רעדלהיים תרל"ה * 1875
תשובות דונש בן לברט - עם הכרעות רבנו תם
פירוש לכתבי הקודש / יונה אבן ג'נאח
ראשית חכמה / שם טוב אבן פלקירא
מכילתא
מדרש הלכה לספר שמות
פירוש הרמב"ם למסכת ראש השנה / רמב"ם
סליחות - כמנהג קהל קדוש תימנים
פסיקתא דרב כהנא / מיוחס לרב כהנא
דרכי לבראשית / יערה חלמיש
מבחר פרקים מספר בראשית בצירוף תרגום לעברית קלה, ביאורים ואגדות
דרכי לשמות / יערה חלמיש
מבחר פרקים מספר שמות בצירוף תרגום לעברית קלה, ביאורים ואגדות
נועם אלימלך / אלימלך מליז'נסק
משלי שועלים / ברכיה בן נטרונאי הנקדן
הוראת התלמוד בבית הספר הממ"ד בכתה ו / א. יוסיפון
מחזור ליום כיפור / מהדורת היידנהיים
דרכי לבמדבר / יערה חלמיש
מבחר פרקים מספר במדבר בתוספת הסברים ואגדות
דרכי לבמדבר / יערה חלמיש
מבחר פרקים מספר במדבר מתורגם לעברית קלה בתוספת באורי מילים ואגדות חז"ל
דרכי לויקרא / יערה חלמיש
מבחר פרקים מספר ויקרא בתרגום לעברית קלה בתוספת באורי מילים ואגדות חז"ל
דרכי לויקרא / יערה חלמיש
מבחר פרקים מספר ויקרא
לקח טוב על איכה / טוביהו ב"ר אליעזר
תשובות הגאונים שערי תשובה / משה מרדכי מיוחס
תשובות הגאונים שערי תשובה / משה מרדכי מיוחס
עם הגהות, הערות, מראי מקומות מאת זאב וואלף לייטער מפיטסבורג
יוסף אומץ - דינים ומנהגים לכל השנה - ענייני מוסר ומידות למנהג פרנקפורט / יוסף יוזפה האן נוירלינגן
אבקת רוכל - שאלות ותשובות / יוסף קארו
פסקי דין מבית דין ירושלים - בדיני ממונות וברור יוחסין - כרך ז / אברהם דב לוין
יוסיפון / יוסף בן גוריון הכהן
הוראת שעה - תולדות היתר המכירה בשביעית / תולדות היתר המכירה בשביעית
אגרת הויכוח / שם טוב בן יוסף אבן פלקירה
מהללי החכמה - פירוש שיר השירים בדרך הפשט / אברהם דובער
המעשר והתרומה - דיני תרומות ומעשרות / חנוך זונדל גרוסברג
השקפה לברכה - על ביעור מעשרות / יוסף צבי הלוי
היוחסין השלם / אברהם זכות
שאלות ותשובות חכם צבי / צבי אשכנזי מאמסטרדם
מדרש הגדול - ויקרא / ע"פ כתבי יד עתיקים
חבש פאר - על מצוות תפילין / אברהם יצחק הכהן קןק
המקח והממכר / רב האי גאון
הלכות פסוקות מן הגאונים / יואל הכהן מילר
ספר החיבור וספר המצרף / ברכיה בן נטרונאי הנקדן
תחכמוני / יהודה אלחריזי
מאורי אש / שלמה זלמן אויערבך
קונטרס אזהרות מהרצ"א / אלימלך שפירא
ארחות חיים / גרשון חנוך העניג מאיזביצה
חוות יאיר - שאלות ותשובות / יאיר בכרך
כתבי הרב יהודה אריה ממודינא / יהודה אריה ממודינא
ויכוח על ספר הזוהר / שמואל דוד לוצאטו
פרקים בהלכות אישורת על פי התלמוד / רב צעיר
מאמרים על כתר ארם צובא / יוסף עופר
קוים למערכות ישראל בימי הבית השני / אל. גלילי
מחקרים בלשון חכמים / משה בר אשר
מכילתא דרבי ישמעאל / רבי ישמעאל
מקואות / אדריכל יוסף שנברגר
טל ברכות / מאיר בראלי
שעורים במסכת ברכות
יסוד ושורש העבודה / אלכסנדר זיסקינד
על התפילה התורה והמצוות
ספר הכוזרי / ר' יהודה הלוי - ריה"ל
רשפי אש / מרדכי מנעשכיז, הקרוי הרבי הזקן מנעשכיז
בן המלך והנזיר / רבי אברהם הלוי בן חסדאי - מתרגם
בית הכנסת - בהלכה בהשקפה ובחינוך היהודי
דרך אמת / משולם פייבוש הלר מזברז
דברי תורה של רבי משולם פייבוש הלר, תלמיד של המגיד ממעזריץ, רבי מנחם מפרומשלאן ור' יחיאל מיכל מזטאטשוב
דרכי חיים ושלום / חיים אליעזר שפירא ממונקאטש
מנהגים ופסקי הלכה שנהג הרבי ממונקאטש
זכרון זאת / יעקב יצחק הלוי הורביץ - החוזה מלובלין
דברי תורה על התורה והנביאים
חכמת הנפש / צבי אלימלך שפירא מדינוב
לאחד קדוש קדמון
כתר שם טוב / אהרן מאפטא
סיפורים על הבע"ט מספרי רבי יעקב יוסף מפולנאה
מורה נבוכים / משה בן מימון
עם פרוש: האפודי, שם טוב, ן' קרשקש, אברבנאל
מנוחה נכונה / חיים ביברפלד
קיצור הלכות שבת - עם תוספות ופסקי החזון איש
עגנון המכוסה מן העין / דינה שטרן
פענוח הספורים: העגונות, גבעת החול, האדונית והרוכל
אדר היקר / הרב אברהם יצחק הכהן קוק
רעיונות ורשמים לתולדות ר' אליהו דוד ראבינאוויטץ תאומים
מדעי הטבע והאמונה / שלמה ברוך אולמן
שעורי דעת / יוסף יהודה לייב בלאך
בית פנחס / פנחס נכד רבי פנחס מקוריץ
חידושי תורה מאת רבי פנחס מקוריץ; רבי חיים מקראסנא; רבי שמואל מקאמינקא
דרך חסידים / יצחק צינגר
לקט מצוות מספר החינוך / מאיר קדוש
יחידת לימוד לבחינות בגרות
מסכת אבות / אהרון מאטשקוב
עם פרוש הרב יוסף יעב"ץ הדורש
משך חכמה / מאיר שמחה הכהן מדוינסק
באורים ופרושים, רעיונות ודרושים, הערות וחדושים
ספר הקרובות הוא מחזור לר"ה - נוסח אשכנז
רעדעלהיים - פרנקפורט אם מיין
כד הקמח / רבנו בחיי
אנציקלופדיה למושגים ביהדות
מגילת אסתר עם פירוש תורה תמימה / ברוך הלוי עפשטיין
הלכות פורים ומגילה
הלכות פורים ומגילה / הרוקח, כלבו, אבודרהם, תשב
הנוטריקון, הסמנים והכנוים / מאיר היילפרין
זכור לאברהם
כל כתבי מיכה יוסף ברדיצבסקי / מיכה יוסף ברדיצבסקי
מדריך שמיטה לגן הנוי / מרדכי שומרון
חג הסוכות במחשבת חז / יעקב נגן (גנק)
ניתוח של מוטיבים בהלכות חג הסוכות בספרות התלמודית. חיבור לצורך קבלת "דוקטורט בפילוסופיה"
ר'חיים בן עטר / דף לתרבות יהודית בעריכת ד|"ר ריה סטריקובסקי
מפעל משנה תורה / מבאר ועורך ראשי: יוחאי מקבילי
הלכות קידוש החודש / מהדורת עזריאל ברגר, חב"ד
צדקת הצדיק / צדוק הכהן מלובלין
שבת / בעריכת: חיים חמיאל
בפרוזדור להשקפת עולם / ד"ר יוסף שכטר
שבילים בחינוך הדור / ד"ר יוסף שכטר
כתבים / שבתאי בן דב
שיחות על פרשת שבוע / ד"ר יוסף שכטר
פרקי הדרכה בתנ"ך / ד"ר יוסף שכטר
שאלות לעיון בנביאים ראשונים / הרב יששכר יעקבסון
האלף לך שלמה - שאלות ותשובות / שלמה קלוגר
האלף לך שלמה / שלמה קלוגר
הקיבוץ בהלכה / רפאל אויערבך, שמעון וייזר, שמואל עמנואל
שפע ברכות ללומדי מנחות / ישעיה נבנצל
מטבעות יהודיים ודין לא תעשה לך פסל / ידידיה צוקרמן
קל"ח פתחי חכמה / רבי משה חיים לוצאטו
ליל שימורים / יחיאל מיכל הלוי עפשטיין
יובל "סיני" / עורך: ד"ר יצחק רפאל
כבוד התורה (פרק ממעלות המידות של מרן הגראי"ה קוק זצ"ל) / הרב משה צבי נריה
לדרכו הפרשנית של ר'' יונה אבן ג''נאח: ''הפוך'' ו''מוקדם ומאוחר'' / ד"ר מערבי פרץ
לדרכו הפרשנית של ר'''' יונה אבן ג''''נאח: ''''הפוך'''' ו''''מוקדם ומאוחר'''' / ד"ר מערבי פרץ
פרקים / עורך: חיים שוהם
מבחר השירה העברית / עורך: חיים בראדי
יהודים ויהדות בהודו / עורך: ד"ר אריה סטריקובסקי
מראות החורבן / אזהרה: ספר זה מכיל תמונות קשות לצפיה!
באורך נראה אור / עורכים: ד"ר ישראל רוזנסון והרב עזריה אריאל
מה נאכל בשנה השביעית / יהושע בן מאיר
נאמנות בנכסים / ירון אונגר
שליחות / מיכאל ויגודה בהשתתפות חיים י'' צפדי
סדנאות במפשט עברי / בעריכת פרופ'' נחום רקובר
אברבנאל לפרשת בראשית / יצוב: זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות: יהודה איזנברג
פסקי דין רבניים מבית דין ירושלים שנתקבלו בתאריך 2/8/2015 / בראשות הרב אברהם דב לוין
ויכוח על ספר הזוהר / שמואל דוד לוצאטו
אברבנאל לשמות / עיצוב: זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות: יהודה איזנברג
אברבנאל לויקרא / עיצוב: זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות: יהודה איזנברג
אברבנאל לבמדבר / עיצוב: זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות: יהודה איזנברג
אברבנאל לדברים / עיצוב: זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות: יהודה איזנברג
בן איש חי - הלכות / רבי יוסף חיים
אם הבנים שמחה / הרב ישכר טייכטל
בשבילי התנ"ך / דב קמחי
פסקי דין רבניים מבית דין ירושלים שנתקבלו בתאריך 6/20116 / בראשות הרב אברהם דב לוין
זכרות תורת משה / ר'' אברהם בן יחיאל מיכל
הליכות עולם / ישועה הלוי בן ר'' יוסף
מסכתות קטנות
זכרונות גליקל / תרגום: א. ו. רבינוביץ
דינא דמלכותא / דוד שלמה שור
הכתב והקבלה - מהדורת אינטרנט מעוצבת / ר'' יעקב צבי מקלנברוג
תורת משה / רבי משה אלשיך.
קיצור פירוש אלשיך לתורה / משה אלשיך
מסכת אבות עם פירוש רבי שמחה מויטרי / שמחה מויטרי
כתבי הסטוריה / פילון האלכסנדרוני
הכתב והקבלה - בראשית שמות / יעקב צבי מקלנבורג
הכתב והקבלה - ויקרא במדבר / יעקב צבי מקלנבורג
הכתב והקבלה - דברים / יעקב צבי מקלנבורג
ספר מחכים / נתן בר יהודה
פיטום אווזים / מיכאל ויגודה
פרסום שמות תורמים לעמותות / מיכאל ויגודה
בדיקת שכרות בנפגעי תאונות דרכים / מיכאל ויגודה
צוואת שכיב מרע / מיכאל ויגודה
תביעת אבהות / מיכאל ויגודה
שעבוד צף על נכסי יחיד / מיכאל ויגודה
ירושת זכות לקניית דירה בדיור הציבורי / מיכאל ויגודה
שאלת הממזרות בנישואין אזרחיים / מיכאל ויגודה
הזכות לעבודה וזכויות עובדים במשפט העברי / מיכאל ויגודה
הזכות לחינוך במשפט העברי / מיכאל ויגודה
פיצוי בגין פגיעה בגופת המת / מיכאל ויגודה
בדיקת אבהות לגרושה שהתעברה סמוך לגירושיה / מיכאל ויגודה
סמכות שיפוט בעגונות שאין להן זיקה לישראל / מיכאל ויגודה
בקשה לסגירת מעון לאוטיסטים / מיכאל ויגודה
אלמנה שהתעברה מגבר זר סמוך למות בעלה / מיכאל ויגודה
הסגרתו לישראל של חשוד ברצח בחו / מיכאל ויגודה
אחריות לסילוק מפגע בעץ שענפיו נוטים לשטח ציבורי / מיכאל ויגודה
בדיקה גנטית של גופה בקבר אחים לצורך זיהוי / מיכאל ויגודה
הצעת חוק הגנת הצרכן לעולים חדשים / מיכאל ויגודה
שימוש בסודות מסחריים אליהם נחשף העובד / מיכאל ויגודה
גביית חוב מתשמישי קדושה / מיכאל ויגודה
מקומות קדושים - מערת הרמב"ן / מיכאל ויגודה
גבייה מנכסי הקדש בהליכי פירוק של עמותה / מיכאל ויגודה
התחייבות שלא לשאת את פלונית, נישואין פרטיים וסמכות בית הדין הרבני / מיכאל ויגודה
ההצעה לתיקון החוק להגנת חיית הבר / מיכאל ויגודה
נישואין פרטיים / מיכאל ויגודה
מכירת איברים - סמכות החקיקה וגבולותיה / מיכאל ויגודה
תרומת המקורות היהודיים לחקיקת העבודה / מיכאל ויגודה
שיווק בניין במקרקעי הזולת / מיכאל ויגודה
הקדש דתי כאישיות משפטית נפרדת / מיכאל ויגודה
גיור במהלך דיון בבקשה להתרת נישואין / מיכאל ויגודה
פיצויים לקורבנות עבירה / מיכאל ויגודה
הפקדת ערבון בהגשת ערעור / מיכאל ויגודה
הארכת מעצר בווידאו-קונפרנס / מיכאל ויגודה
שריפת גופות / מיכאל ויגודה
הבאת ראיות לשלילת אבהות / מיכאל ויגודה
הגנה על פרטיותו של נפטר / מיכאל ויגודה
שלמות המשפחה כ"טעם הומניטרי" למניעת גירוש / מיכאל ויגודה
הבטחה מנהלית / מיכאל ויגודה
בירור חשדות לכשרות יוחסין בבתי הדין / מיכאל ויגודה
אחריות בנזיקין בגין רצח בנשק מופקד / מיכאל ויגודה
ירושה טכנולוגית / מיכאל ויגודה
הודיית נאשם / מיכאל ויגודה
הצלת אדם הנחזה להיות חולה נפש חרף התנגדותו / מיכאל ויגודה
התובענה הייצוגית / מיכאל ויגודה
חקירות השב"כ / מיכאל ויגודה
מכירת איברים / מיכאל ויגודה
עיקול כספי סיוע לדיור / מיכאל ויגודה
הארכת מעצר בווידאו-קונפרנס / מיכאל ויגודה
שלילת רשיון החזקת כלי ירייה / משה דרורי
סמכות המשטרה לשלול מאזרח את כלי היריה שברשותו, ולדרוש ממנו לשתף פעולה בבדיקה פסיכיאטרית. במשפט זה הסתמכות על המשפט העברי, החל בפיסקה 58.
זכויות ילדים - פסק דין בבית המשפט המחוזי / משה דרורי
שני ילדים קטינים התייתמו, כי אביהם רצח את אימם. אביהם - בבית הסוהר במסגרת עונש של מאסר עולם; אימם - בעולם האמת. היכן יגורו הילדים? האם אצל הורי אביהם, שם גרו בתקופת מעצרו של האב או אצל הורי אימם המנוחה?
זכותו של האדם לשם / אלישבע הכהן
משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית / בני דון-יחייא
על הצוואה / מיכאל ויגודה
צדק ויושר בדיני המס / הכהן אביעד
הזכות לבחור ולהיבחר וטוהר הבחירות / הכהן אביעד
בין הפילוסופיה למשפט / מיכאל ויגודה
המקומות הקדושים ומערכת המשפט / הכהן אביעד
על קדושת החיים וזכויות החולה / ירדנה קופ-יוסף
הגורל כאמצעי ליישוב סכסוכים / ציון אילוז
על צרעת מצורעים והיחס לאחר / הכהן אביעד
אכיפת מוסר במערכת המשפט / אליהו שוורץ
ביקור בעיר החטאים / הכהן אביעד
הלכה, כלכלה וחברה - בין אידיאל למציאות / ירון יעקובס
יציאת מצרים ואיכות הסביבה / מיכאל ויגודה
כבד את אביך ואת אמֶך - בין קודש לחול / ישראל צבי גילת
הדחת איש ציבור מכהונתו בשל התנהגות שאינה הולמת / הכהן אביעד
לתורת ניהול משא ומתן / כרמית פנטון
צנעת הפרט וחופש הביטוי / מיכאל ויגודה
דיני הנדרים כמקור להלכות משפט / הכהן אביעד
שירת המשפט / הכהן אביעד
לשאלת הצדקתה של ערכאת ערעור / אברהם טננבוים
שני מושגים של פשרה / ברכיהו ליפשיץ
דיני עבד עברי כביטוי לכבוד האדם / רחל גרשוני
לזכויות היוצרים והמול"ים / נחום רקובר
מי מפחד ממשפט עברי / מיכאל ויגודה
עקרון השוויון בלימוד התורה / הכהן אביעד
על רוצחים ונרצחים - פרשת בראשית וש / שולמית אלמוג ואביעד הכהן
מערכת המשפט - בין צדק ליעילות / יעקב בזק
מעמד קדם-עובר ותאי גזע בהלכה / פרופ' אברהם שטיינברג
הגינות וצדק בחלוקת רכוש / יצחק דב פריז
מעמדו המשפטי של השיכור / דוד ניסני
אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות / אברהם וינרוט
כבוד האדם וחירותו בספר בראשית / הכהן אביעד
מצווה לקיים דברי המת - הכלל והשלכותיו / בן ציון גרינברגר
טובת הילד כעקרון על / יחיאל ש' קפלן
הזיכרון והמשפט / מיכאל ויגודה
על המקומות הקדושים - בין הלכה למנהג / מיכאל ויגודה
על הרכבים שיפוטיים ותחבולות שופטים / רפאל יעקובי
קו העוני וזכות הקיום בכבוד / הכהן אביעד
הלבוש במשפט ובהלכה / מיכאל ויגודה
העם היהודי והזיכרון / אליקים רובינשטיין
הזרעה מלאכותית / פרופ' אברהם שטיינברג
חופש התנועה והגבלתו לתכלית ראויה / הכהן אביעד
על איסור האלימות בחינוך / הכהן אביעד
חריגת השלוח מהרשאתו / מיכאל ויגודה
מורכבות החשיבה ההלכתית / שי עקיבא ווזנר
קבלת הציבור כיסוד משפטי / הילה בן-אליהו
בית הדין לממונות - בין סמכות לבוררות / מיכאל בריס
הזכות לחינוך והחובה לחנך / יורם רבין
היש משטר מדיני הרצוי על פי ההלכה / אברהם טננבוים
על איסור הסחר בבני אדם / הכהן אביעד
אימות כתבי יד ומסמכים בהליך השיפוטי / אודי וולף ינה גרבר ורחל גבאי-פרידסון
כישורים ולא קשרים / הכהן אביעד
הגירוש מטעמים "אזרחיים" וכאמצעי ענישה / הכהן אביעד
על תום הלב במשפט / מיכאל ויגודה
עוד על שליחות לדבר עברה / מיכאל ויגודה
על עבירות מין ואיסור הטרדה מינית / הכהן אביעד
בדיקה גנטית לזיהוי גופה בקבר אחים / מיכאל ויגודה
כבוד העובד וחירותו ואיסור העסקה פוגענית / הכהן אביעד
גידול כלבים והיבטיו המשפטיים / אלישי בן יצחק
ושאבתם מים בששון או ברשיון / כרמית פנטון
יתרו והלכות גרים / מנחם פינקלשטיין
השפעת גורמים מטפיזיים על הכרעת הדין / תומר מוסקוביץ
פרשת תצוה
לשימוש במותר כספי תרומות / יהונתן בלס וירון קידר
חריגה מסמכות במשפט המִנהלי / הכהן אביעד
הורות ביולוגית והורות גנטית / מרדכי הלפרין
החיים והקניין ומה שביניהם / מיכאל ויגודה
מתוך משפט עברי
התובענה הייצוגית במשפט העברי / מיכאל ויגודה
אבטחת מסמכים - למן החרס ועד לחתימה אלקטרונית / אודי וולף ורחל גבאי-פרידסון
גלות כחלופה למאסר / איתמר ורהפטיג
החינוך כחובת הציבור במשפט העברי / נעמה סט
דיני כשרות הבשר והאקולוגיה / יצחק דב פריז
על יין ועל שתויי יין בבית המשפט ומחוצה לו / חיים ה' כהן
נפגעי עברה ונפגעי מערכת המשפט / מיכאל ויגודה
התורה כשירה / יצחק דב פריז
דין ומוסר, אתיקה ויושר במשפט ומחוצה לו / אביעד הכהן
עונשו של רוצח / אביעד הכהן
הולדה בעוולה - זכויות תביעה ופיצויים / שמואל ילינק
רגשי נקם במערכת הענישה / אברהם וינרוט
על כיבוד אב ואם וגבולותיו / יוסי גרין
על התוכחה במשפט / שלמה רבינוביץ
פרשנות דווקנית של דיני המס / אביעד הכהן
חובת ההצלה וגבולותיה / מיכאל ויגודה
דיני התכנון והבנייה / אביעד הכהן
כתיבת התורה שבעל-פה - איסור שהפך למצווה / מיכאל ויגודה
מתודולוגיה משפטית ושימוש בטענות שקריות בפסיקת הלכה / דניאל סינקלר
לשרפת גופות בהלכה ובמשפט / מיכאל ויגודה
יום הכיפורים והשוויון / ניל הנדל
שבטיות, שוויון וחירות ההתאגדות / אביעד הכהן
הצלת רוצח מעונש מוות במדינה זרה / מיכאל ויגודה
קבילות ראיה שהושגה תוך פגיעה בפרטיות / נחום רקובר
ירושה מכוח נישואין / יובל בדיחי
כללי אתיקה לדיינים ושופטים - בין הלכות להליכות / אביעד הכהן
משפט ומוסר בעת מלחמה / אביעד הכהן
בדין שמיטת כספים ופרוזבול / דוד האן
עיון משווה ביסודות דיני המשכון והשעבודים / דוד ניסני
על העיוורון ועל היחס לאנשים עם מוגבלות / אביעד הכהן
על הפונדקאות / מיכאל שיינפלד
טעות במצב דברים כטענת הגנה / שלמה אישון
מכירת יוסף - "משפט שדה"? / עמית לוין
מפקד אוכלוסין - בין המשפט העברי למשפט המדינה / יעקב פוטשבוצקי
האיסור לבייש אדם וחובת השמירה על כבודו / אביעד הכהן
על דרכי חקירת מחבלים / מיכאל ויגודה
חלוקת רכוש ומשמורת וטענת אי-נאמנות / בני דון-יחייא
על זכותם של עניים לבחור ולהיבחר / תומר מוסקוביץ
על עישון סיגריות וצריכת סמים / אודי וולף
על החובה לדווח על אלימות כלפי קטינים או חסרי ישע / בנימין שמואלי
השלום כערך על / אבי וינרוט
חופש הביטוי ופגיעה ברגשות דתיים / אביעד הכהן
על מהפכת היובל / בני פורת
האם זכאי הנאמן לשכר? / אברהם טננבוים
מרד והמרדה / מיכאל ויגודה
על מחלוקות ועל הלכות / רפאל יעקובי
כבוד האדם - בין השיח החוקתי לשיח היהודי / פיליפ מרכוס
תהליך קבלת ההחלטות בהרכב שיפוטי / ערן שילה
זכות האדם לשם טוב, חופש הביטוי ולשון הרע לתועלת / נועם סולברג
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים / דניאל פרידמן
על יחסו של הרמב"ם לגֵר ול"אחֵר" / אביעד הכהן
על איסור ההכאה ותוצאותיו / אליאב שוחטמן
תהליכים דמוקרטיים בלימוד התורה / מיכאל ויגודה
מיהו עבריין? - על הדָּרת האחר ותיוגו / אביעד הכהן
סמכות חובה ורשות, "ייצוג הולם", תורת ההגינות וזכות התגובה / הכהן אביעד
מתנה בלי ידיעת המקבל / ברוך כהנא
טעות בזיהוי הקונה - למהותה של עסקת המכר / מיכאל ויגודה וחיים צפרי
על סבאות ונכדים / אלעד סטופל
אמת ושקר בתוך המשפחה ובעניינים שבינו לבינה / צבי ויצמן
על הכפייה לקיים מצוות / אליאב שוחטמן
חזקת הכשרות ורמת המהימנות של הרשות הציבורית / יהונתן בלס
על הבניית שיקול הדעת בענישה / אביעד הכהן
על זכות השתיקה ותוצאותיה / אביעד הכהן
מיהו יהודי וכיצד מתייהדים / אלי וילצ'יק ואביעד הכהן
האם יש מקום לכלל "כל דאלים גבר" במשפט? / אברהם טננבוים
על קיום הבטחות - בין משפט למוסר / אביעד הכהן
עוד על תפיסת ההורות בהלכה / ערן שילה
על זיכוי בטעות ועל עשיית "צדק" / ערן שילה
הזכות לפרטיות במשפט העברי ובמשפט המדינה / אליהו ליפשיץ
פדיון שבויים - לא בכל מחיר! / מיכאל ויגודה
תלמוד תורה לעומת כיבוד אב ואם / יעקב שפירא
סייג הצורך המצדיק והכלל "גדולה עבירה לשמה" / לאה ויזל
על חכמת הציבור וקביעת ההלכה / אברהם טננבוים
"כי יהיה להם דבר בא אלי" - פסיקת סעד שלא נתבקש / ערן שילה
יחסי פסלות בין שופט לעורך דין / אלעד סטופל
סיכול ההליך המשפטי או אי-החלתו / יוסי דוד
עקרון המידתיות במשפט העברי / אביעד הכהן
על האישיות המשפטית הנפרדת של ה"תאגיד" / רפי רכס
ירושת הארץ והפקעת מקרקעין / חיים ה' כהן
כללי הצדק הטבעי ועקרון השוויון בשמיעת טענות בעלי הדין / אליאב שוחטמן
שבירת הלוחות / יעקב אבי ברוך טירקל
היושר כערך / אליקים רובינשטיין
על תקנת הציבור ופרשנות הסכמים / הילה בן-אליהו
זִקנה ביום דין ופרישה כפויה של נושאי משרות שיפוטיות / הכהן אביעד
משפט ויושר במקורות ישראל / מיכאל ויגודה
על פלורליזם בעולמה של הלכה / מנחם אֵלון
כבוד האדם וחירותו / מנחם אֵלון
רצח ושפיכות דמים במשפט העברי / חיים ה' כהן
האישה בהליך השיפוטי / אבי וינרוט
חברה קדישא ותקנת הציבור / הכהן אביעד
על הצַיִד במשפט הישראלי ובמשפט העברי / מיכאל ויגודה
האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף / הכהן אביעד
גישור, פישור ויישוב סכסוכים / אלישבע ואביעד הכהן
כלכלה לאומית בשעת חירום / ירון יעקובס
השוויון בין המינים וחופש הפולחן בימים ההם ובזמן הזה / הכהן אביעד
על פדיון שבויים / מיכאל ויגודה
מגבלות החוק - האדם, הכלל והמקרה / יעקב וינרוט
על המאבק הנמשך לכבודו של הזולת ולשמו הטוב / אליקים רובינשטיין
ודל לא תֶהְדַר בריבו / מיכאל ויגודה
על היצירה האומנותית וחופש היצירה / אלכסנדר רון
קופה של צדקה / אמנון דה-הרטוך
על סכנת המדרון החלקלק / אליקים רובינשטיין
יום מנוחה במדינה יהודית ודמוקרטית / הכהן אביעד
על המתח בין דת ומדינה בענייני כשרות / איל ינון ובני לאו
הסכמת העם לתוכן החוק / הילה בן אליהו
בין קדושת החוזים לחירות האדם / ברכיהו ליפשיץ
לשאלת מיהו יהודי / מיכאל קורינאלדי
על חובת השוויון בשירות הצבאי / הכהן אביעד
ראיות מדעיות בהליך השיפוטי / אודי וולף ורוני גפני
אצילת סמכויות והעברתן / הכהן אביעד
לשון הרע על עצמים ועל הציבור / כרמית פנטון
על חופש הדעה והדיבור במשפט העברי / חיים ה' כהן
לשאלת סמכות ההכרעה ההלכתית / יעקב שפירא
מינוי שופטים / מיכאל ויגודה
על איסור ניאוף והשלכותיו המשפטיות / הכהן אביעד
ליסודות מדיניות חברתית-כלכלית / בני פורת
איסור ההונאה בכשרות / דוד קירשנבום וזאב דסברג
היתר עסקא - אכיפתו ועקיפתו / דוד משען
עו"ד יישמע? - על פרקליטים ועורכי דין / הכהן אביעד
הדרן עלך ספר בראשית / מנחם אֵלון
"והוא ימשָׁל בך" - בין תאוריה למציאות / אברהם גרוסמן
ריבוי דעות וזכות האדם לדבר בלשונו / הכהן אביעד
על העושק בדיני החוזים / מיכאל ויגודה
עיכוב יציאה מן הארץ / אלישי בן יצחק
למן הכשלת עיוור ועד לשיתוף קבצים באינטרנט / אברהם טננבוים
על סיכול חוזה / מיכאל ויגודה*
אלימות הבעל כעילה לכפיית גט, עיון מחודש בדעת הרא"ש / תהילה אליצור*
כבוד האדם ותערוכת גופות בני אדם / אביעד הכהן
התחדשות האיסור בעברות נמשכות / חיים זיכרמן
על מעמדו של הנפגע בהליך הפלילי / דוד ניסני
על הזכות לגרש ולהתגרש / אליאב שוחטמן
העלייה לקבר – המנהג והמשפט / מיכאל ויגודה *
על שיקול דעת שיפוטי ומגבלות השפיטה / אביעד הכהן*
על שיקול דעת שיפוטי ומגבלות השפיטה / אביעד הכהן
על גיל הכשרות המשפטית / ערן שילה
על גיל הכשרות המשפטית / ערן שילה
שימוש בכוח על ידי המשטרה / יעקב שפירא ומיכאל ויגודה
הוכחת אשמה מעבר לספק סביר / דוד ניסני
פסקי דין ואכיפתם / רפאל יעקובי
אונס ומפתה ועברת אינוס במרמה / אביעד הכהן
אונס ומפתה ועברת אינוס במרמה / אביעד הכהן
אי התאמה באיכות המוצר / ציון אילוז
על השחיתות ועל חושפי שחיתות / אביעד הכהן
על "השתלת זיכרון" / אליעזר הללה
ירושה טכנולוגית זכות הירושה של מי שהורתו החלה אחרי מות המוריש / מיכאל ויגודה*
על זכות העיכבון / אליעזר הללה
כפיית פסקי דין וביזיון בית הדין / אליעזר הללה
כפיית פסקי דין וביזיון בית הדין / אליעזר הללה
כפיית פסקי דין וביזיון בית הדין / אליעזר הללה
הריגת אנס כהגנה עצמית / בני פורת
על שוויון מגדרי, "נשים יקרות" ומעמד האישה כבעלת דין / אביעד הכהן
על תחולתם הכרונולוגית של שינויים בהלכה / שמואל שמעוני
היוכל בעל שחויב לגרש את אשתו להציב תנאים / אליאב שוחטמן
היעדר ילדים כעילה לגירושין / אליאב שוחטמן
על הרהורי עברה, צניעות, הדרת נשים, הלכה והכלה / אביעד הכהן
עיונים מטה-הלכתיים בחטאת הנשיא / אלישי בן-יצחק
חירות מן התורה מניין? על חירות, חופש ודרור בעולמה של תורת ישראל / אביעד הכהן
תורה עם דרך ארץ / אברהם וינרוט
דרכו של הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל בכפיית גט / צבי ויצמן
החשש מפני עין הרע – הלכה ומיסטיקה / אליאב שוחטמן
אימוץ ילדים: בין המשפט העברי ומשפט המדינה / אביעד הכהן
הקמת מערכת המשפט / דוד ניסני
אחריות הרופא בנזיקין / מיכאל ויגודה
"מזל וברכה" - המנהג המסחרי של יהלומנים / רון ש' קליינמן
על עניים במשפט ובבית המשפט / אביעד הכהן
כשרותו של העיוור להעיד ולדון / דוד ניסני
הוכחת רצח על פי ראיות נסיבתיות / משה דרורי
האמנם "אין אדם משים עצמו רשע"? / אלעזר כהנא
לטיבה של הנהגה מדינית בישראל ולייעודה / מיכאל ויגודה
הזכות לשאת נשק לצורכי עבודה והגנה עצמית וסייגיה / אביעד הכהן
על בוררים ועורכי דין ומה שביניהם / דוד ניסני
ליחסו של הרב עובדיה יוסף למערכת המשפט בישראל ולבני הקיבוצים / אביעד הכהן
מהכרעותיו המחמירות של הרב עובדיה יוסף זצ"ל / נריה גוטל
תוספת כתובה בימינו / דוד ניסני
איומים על שופט כעילה לפסילתו / צבי ויצמן
אלימות הבעל כעילה לכפיית גט עיון מחודש בדעת הרא"ש / תהילה אליצור
אלימות הבעל כעילה לכפיית גט עיון מחודש בדעת הרא"ש / תהילה אליצור
האמנם דין פרוטה כדין מאה? / יצחק ברט
הרהורים על פרשת "הנדלס" במלאת שנה להסתלקותו של השופט מנחם אֵלון ז"ל / מיכאל ויגודה
על 'מאסר עולם' שאינו לעולם ועל כבוד האסיר וחירותו / אביעד הכהן
פטור מחובת עדות כשיש חשש לנזק / אליעזר הללה
כפיית בן זוג לעלות לארץ ישראל / יעקב שפירא
עוד על ריבוי חייבים - "זכות ההשתתפות" / אליעזר הללה
על סיכול חוזה / מיכאל ויגודה
על סיכול חוזה / מיכאל ויגודה*
מימון מערכת החינוך / מיכאל ויגודה*
על "היתר המכירה" בשנת השמיטה / אליעזר הללה*
האמנם "הכל מעלין לירושלים" / אביעד הכהן*
התחדשות האיסור בעברות נמשכות "לא תלין פעולת שכיר" / צבי ויצמן
למאפייניה של הכלכלה המצרית בשנות הרעב / בני פורת*
למאפייניה של הכלכלה המצרית בשנות הרעב / בני פורת
"חוק המישוש": בין המשפט העברי למשפט המדינה / אביעד הכהן*
סמכות המשטרה לזמן ולעכב עֵד הדרוש לחקירה / מיכאל ויגודה*
חכמה לאחר מעשה / אברהם וינרוט*
חיוב שוויוני במזונות ילדים* / ד"ר מיכאל ויגודה והרב עו"ד אליעזר הללה [ז"ל]
חיוב שוויוני במזונות ילדים / ד"ר מיכאל ויגודה והרב עו"ד אליעזר הללה [ז"ל
פרסום דברי תורה שלא על דעת אומרם / כרמית פנטון*
ספק עבירה, עבירה? / מיכאל כהן* ומירי קולומבוס**
יבוא מקביל - סחר הוגן והשלכותיו / אביעד הכהן
על הזכות לקבץ צדקה ולתתה ועל היכולת להגבילה מטעמים ראויים / אביעד הכהן
על איסור הטעייה, אמת בפרסום, צרכנות הוגנת ואיסור גנבת דעת / אביעד הכהן
קבורה בארץ ישראל - כבוד האדם רצונו / ירדנה קופ-יוסף
הפקעה לצורכי ציבור כשפג הצורך הציבורי / אברהם וינרוט
"לא תענה ברעך עד שָׁקר" / דוד ניסני
"ונתתה נפש תחת נָפש" / מיכאל ויגודה
על עברות פורים ותוצאותיהן / אביעד הכהן
הלכות הגיור לרמב"ם וייחודו של "משנה תורה" / יעקב שפירא
עבודה עברית? / אביעד הכהן
תקנות ירושלים / אביעד הכהן
הגבלת שכר בכירים במגזר הפרטי והציבורי / אביעד הכהן
זכות האדם להתחקות אחר שורשיו הגנטיים / ירדנה קופ-יוסף ועמנואל נהון *
נבצרות בורר - תלמידי חכמים הצהובים זה לזה / עמנואל נהון
חזרת עד מעדותו / מיכאל ויגודה
תפיסות מוטעות בתהליך בניית גרפים מייצוגים שונים בסביבה ממוחשבת / אסתר קאפח
בני יאשיהו בן אמון מלך יהודה / הדר הורן
חטאיהם של מלכי ישראל ויהודה / הדר הורן
שמות האלילים המוזכרים בתנ"ך ובחז"ל / הדר הורן
רשימה כרונולוגית של מלכי המזרח הקדום / הדר הורן
מתקופת המלוכה עד אלכסנדר מוקדון (התקופה הישראלית 1 - התקופה ההליניסטית)
לוח מאורעות - מפיצול המלוכה עד אלכסנדר מוקדון ע"פ המקרא / הדר הורן
נביאי ה', נביאי הבעל ונביאי שקר, בתנ"ך ובחז"ל / הדר הורן
סדר מלכי פרס על פי פרשני המקרא / הדר הורן
מניין שנות שלטונם של מלכי פרס על פי פרשני המקרא / הדר הורן
שנות שלטון מלכי ישראל ויהודה - שיטות החוקרים / הדר הורן
הזכאים במקרא וחייבים בחז"ל / ארי יצחק שבט
דרכי השאלה, החשיבה והתשובה בגיליונות נחמה ליבוביץ' / דב לנדאו
פרשנות התורה של הרב הירש כמאבק ברפורמה / אורי מאיר פיש
מדוע בחר הרב שמשון רפאל הירש דווקא בפרשנות על התורה כמדיום חינוכי יעיל במאבקו כנגד התנועה הרפורמית? עיון בשיטתו של הרב שמשון רפאל הירש באופן כללי, ובפרשנותו לתורה בפרט
שני שירים שכתב אליעזר פיקל במחנה מעצר באפריקה - 1944 / אליעזר פיקל
מגדים / כתב עת לענייני מקרא
תכלת / כתב עת למחשבה ישראלית
הכהנים הגדולים - רשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל / הדר הורן
עצמאות הרשות השופטת / הכהן אביעד