שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

תמונות ארץ ישראל / מדרשת התורה והארץ
אלבום תמונות
קיום אילן שהורכב כלאיים / דוב ליאור
ניסויים בכלאים / יעקב אריאל
זריעת בצלצלים ליד תורמוס / שמעון בירן
בעיות כלאיים וערלה בענף ההדרים / אסף אבטבי
כלאים בבן נח / אברהם יצחק הכהן קוק
האדם מול הבריאה באור מצוות הכלאים / עזריאל אריאל
כלאים בחממות / דוב ליאור
כלאים במאכל בהמה / דוב ליאור
שתילת כרוב סמוך לשתילי "גאת" / אהוד אחיטוב
שאלות בדיני כלאיים / יואל פרידמן
כלאי הרכבה – סקירה / יואל פרידמן / מאיר פרנקל
כלאים ב"נענע" בכרם / יהודה הלוי עמיחי
כלאים בזריעה שאינה לאכילה / יהודה הלוי עמיחי
הרכבה על כנה עקרה / יואל פרידמן
נטיעת עץ פרי רב-מיני / יואל פרידמן
שיחי עגבניות שגדלו בשדה מלפפונים / אהוד אחיטוב
הרכבות בירקות / יהודה הלוי עמיחי
הרכבה בירקות / גרינברגר אביחיל
כלאי זרעים בזריעה פוליטית / עזריאל אריאל
הרחקה בין תירס לדלעת / אהוד אחיטוב
דלעת / גרינברגר אביחיל
הלכות כלאי זרעים / יהודה הלוי עמיחי
צמחים טרנסגניים וההלכה / אריה מעוז/פרופ' אליעזר גולדשמידט
הנדסה גנטית בצמחים / דוב ליאור
ניסוי גידול עצי אגס על כנת אגס / מאיר פרנקל
נטיעת גפן ליד גידולי נוי ודשא / שלמה רוזנפלד
שיעורי הרחקה בכלאי ירקות בגינה / אברהם סוחובולסקי
חוקות הארץ
"קוקטיל" צמחי תבלין ונוי / אברהם סוחובולסקי
אמונת עתיך
מכון התורה והארץ - מאות מאמרים
בין אילן לירק / ישראל תא-שמע
רבות הן ההלכות התלויות באילן ולא פחות מהן הוא מספר ההלכות התלויות בירק. כיצד נבחין בין אילן לירק? כללי הבחנה ומיון שונים ניתנו בש"ס לשם הגדרת המינים הללו, וכללים אלו משתנים אף הם כשמדובר לגבי הלכות שונות
הכשרות במקרא / עמוס חכם
במשך הדורות שמרו בני ישראל במסירות נפש על טהרת מאכליהם. הדברים האסורים באכילה הם דברים טמאים, והאוכלם מטמא את נפשו
משניות סדר זרעים / תפארת ישראל - נ"א פרושים
פרויקט משותף עם אתר: www.hebrewbooks.org