דפי לימוד


תרגול כתב רש"י / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י - אותיות א-ז / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י - אותיות א-ל / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י - אותיות ב, כ, ש / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י - אותיות ד, ך, ר / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י - אותיות ו, ז, ן, ץ / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י - אותיות ח-ס / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י - אותיות ל, ע, צ / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י - אותיות מ-ת / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י - אותיות ס, ם / שוורץ חיים
תרגול כתב רש"י - אותיות ע-ת / שוורץ חיים
תרגול קריאת רש"י - דף מספר 1 / שוורץ חיים
תרגול קריאת רש"י - דף מספר 2 / שוורץ חיים