דפי לימוד


דף עבודה, רש"י / קציר שי
כוזרי פסקאות י-יח: מבחן / שלו ישראל
כוזרי, הקדמה ופיסקת הפתיחה / שלו ישראל
כוזרי, פסקה יא, הצגת היהדות / שלו ישראל
מחשבת ישראל, השנה המעוברת / קציר שי
מחשבת: חודש אלול, תשובה הקדמה לכוזרי: מבחן / שלו ישראל

מיקוד חיובי לשאלון 38106 קיץ תשע"א / עמנואל אליצור
מיקוד חיובי לשאלון 38108 קיץ תשע"א / עמנואל אליצור
נבואה, חכם עדיף מנביא, תפקיד הנביא: דפי מקורות / פייגלין חגית
נבואה: בדיקת הנביא: דף מקורות / פייגלין חגית
נבואה: מבחן / פייגלין חגית
עבודה על המהר"ל מפראג / בר זוהר שמואל
ר' יהודה הלוי, ספר הכוזרי, סיכומים לבגרות: הקורבנות ועבודת המקדש / פש בעז
ר' יהודה הלוי, ספר הכוזרי, סיכומים לבגרות: מאמר ב' / פש בעז
ר' יהודה הלוי, ספר הכוזרי, סיכומים לבגרות: מאמר ב' - המצוות לסוגיהן / פש בעז
ר' יהודה הלוי, ספר הכוזרי, סיכומים לבגרות: תורה ומצוות / פש בעז
ר' יהודה הלוי, ספר הכוזרי, סיכומים לבגרות: הדגמה של העניין האלוקי / פש בעז
רבי אברהם בן הרמב"ם, המספיק לעובדי ה' - סיכום לבגרות / פש בעז
רבי יוסף אלבו, "ספר העיקירם" : סיכום לבגרות / פש בעז