דפי לימוד


ברית מילה ברוסיה הסובייטית - סיפור / בלוך שפרה
ברית מילה בשואה - סיפור / בלוך שפרה
ויקרא, דף לימוד לפרשת שמיני ויום השואה והגבורה תשע"ג / רוזנברג יהודה
יום הזיכרון לשואה ולגבורה: מקורות / רוזנברג שמואל
מושגים ביהדות: דף מספר 32- השואה וקידוש ה / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 32- השואה וקידוש ה: שאלות / רוזנברג יהודה