גמרא, מכות פרק ראשון: דפי עבודה / שטראוס נתנאל
גמרא, מכות פרק שלישי: דפי עבודה / שטראוס נתנאל
גמרא, מכות פרק שני: דפי עבודה / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת "מכות" – "העוול שבעדות שקר סדנא לפתיחת פרק ראשון" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת "מכות" – פרק שלישי "העונש ומטרתו" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת "מכות" – פתיחת פרק שני / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת "מכות" "דיני עדות שקר - מבוא לפתיחת פרק ראשון" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת "מכות" "הכחשה והזמה – מבוא לפתיחת פרק ראשון" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת "מכות" דף י: סוגיית "תלמיד שגלה מגלין רבו עמו" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת "מכות" דף יא: סוגיית "הולכת עצמות הרוצח לעיר מקלט" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת "מכות" לסוגיות שבדף י.: / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות –"כאשר זמם ולא כאשר עשה – סדנה לפתיחת פרק ראשון" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות דף ז: סוגיית "אומר מותר" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות דף ח. סוגיית "הכאת ילדים" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות דף ט: סוגיית "בגלעד נפישי רוצחים" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות דף ט: סוגיית "שונא שהרג" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות דף י. סוגיית "לימוד תורה לתלמיד הגון" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות דף י: סוגיית "ליווי לעיר מקלט" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות דף י: סוגיית "תכין לך הדרך" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות דף יא: סוגיית "כיבוד סבא" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות דף יב: סוגיית "כבוד לרוצח" / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא מסכת מכות פרק שני / שטראוס נתנאל
מבוא והעשרה לגמרא, מכות דף י"א: "כניסה לספק סכנה ע"מ להציל את הנמצא בסכנה וודאית" / שטראוס נתנאל