דפי לימוד


ספר יהושע , א-יא: מבחן בקיאות / דהאן ירדן
ספר יהושע , א-יא: מבחן בקיאות כולל תשובות / דהאן ירדן
ספר שמות, א-יא: מבחן בקיאות / דהאן ירדן
ספר שמות, א-יא: מבחן בקיאות עם תשובות / דהאן ירדן
שמואל א, פרקים א-ג: דף עבודה / דהאן ירדן