מגילת אסתר, בגתן ותרש: דף עבודה / פרנקל מתניה
מגילת אסתר – זמן המגילה, דף עבודה / פרנקל מתניה
מגילת אסתר, איש יהודי… דף עבודה / פרנקל מתניה
מגילת אסתר, דף עבודה באנגלית / פרנקל מתניה
מגילת אסתר: "גידל המלך אחשוורוש את המן" - דף עבודה / פרנקל מתניה
מגילת אסתר: ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר – דף מקורות / פרנקל מתניה