הבריטים מעבירים את בעיית
ארץ-ישראל לאו"ם


עם סיום מלחמת-העולם השנייה הגבירו האצ"ל ולח"י את מלחמתם נגד השלטון הבריטי בארץ. עקב הרחבת פעולות המחתרת, נאלצה הממשלה הבריטית להגדיל את מספר החיילים ששירתו בארץ-ישראל, כדי שיוכלו לשמור ביתר יעילות על מתקני הממשלה והצבא. הגיעו הדברים לידי כך, שכעבור זמן לא רב הגיע מספר החיילים והשוטרים הבריטים בארץ-ישראל לכ-100,000. החזקת מספר כה גדול של מגויסים היוותה מעמסה גדולה מאוד על ממשלת בריטניה, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה ציבורית.
במאבק נגד השלטון הבריטי בארץ-ישראל, גרמו הקורבנות בנפש לתגובות קשות ביותר בבריטניה עצמה. בכל פעם שנהרגו בארץ חיילים או שוטרים בריטיים, זכה הדבר לפרסום רב בעיתונות הבריטית ובעקבות זאת הועלו שאילתות בפרלמנט הבריטי. ככל שהתגברה מלחמת המחתרת בארץ וגדל מספר הקורבנות הבריטיים, כן גבר לחצה של דעת-הקהל בבריטניה על הממשלה לעזוב את ארץ-ישראל. הגדילו לעשות אימהותיהם של החיילים אשר שירתו בארץ; הן הפגיזו את שר-המושבות ואת שר-החוץ במכתבים, בדרישה להחזיר את הבנים הביתה. מכתבים אלה מצאו את דרכם גם לפרלמנט, שם השתמשו בהם צירי הבית כבסיס לשאילתות שהביכו לא מעט את הממשלה. יש לזכור, כי חיילים אלו סיימו זה לא מכבר את שירותם בגיהינום של המלחמה באירופה, ובמקום לחזור הביתה נשלחו לפלשתינה, שנחשבה בעיניהם לארץ גזרה. נוסף למלחמת המחתרת העברית בשלטון המנדט בארץ-ישראל, היה על הממשלה הבריטית להתמודד גם עם בעיות כלכליות קשות ביותר. מלחמת-העולם השנייה פגעה קשות בתשתית הכלכלית של המדינה ולממשלה לא היו האמצעים לשקם את ההריסות. החיילים, שניצחו בקרב, חזרו הביתה לחיי צנע ואבטלה. היה קיצוב במזון ובלבוש, ולא היה מספיק דלק כדי לספק את מלוא צריכת החשמל והתחבורה. ואם לא די בכל אלה, עבר על בריטניה בסוף שנת 1946 ותחילת 1947 חורף נוראי שכמוהו לא ראו הבריטים שנים רבות. הקור והשלג שיתקו לחלוטין את החיים הסדירים בערים ובכפרים. לא היה פחם לחימום הבתים ולאספקת חשמל; בתי-חרושת נסגרו בזה אחר זה ושירותי הרכבות קוצצו באופן דרסטי. הופסק ייצור הבירה וקוצצה אספקת הסיגריות. הגיע המצב לידי כך, שהמדינה בעלת מחצבי הפחם הגדולים, נאלצה לשלם במטבע חוץ, שהיה בצמצום, כדי לייבא פחם מארצות-הברית. המצב בבריטניה היה ללא נשוא, והתלות בארצות-הברית הלכה וגברה. צ'רצ'יל, שהיה באותה תקופה מנהיג האופוזיציה, הכריז בנאומיו בפרלמנט, כי בריטניה שלאחר המלחמה חלשה מכדי לשאת בנטל הרב שנגרם בעקבות מלחמת המחתרת בארץ. צ'רצ'יל טען כי האינטרסים של בריטניה בארץ-ישראל אינם כה חשובים כדי שיצדיקו החזקת 100,000 חיילים ושוטרים, העולים לאוצר הבריטי הריק הון עתק. הוא תבע מן הממשלה לצאת את ארץ-ישראל ללא דיחוי.
ב-19 בפברואר 1947, הכריז בווין, שר החוץ של בריטניה, כי הוא עומד למסור את בעיית ארץ-ישראל לארגון האומות המאוחדות. כשבוע לאחר הכרזתו של בווין, הודיע קריץ' ג'ונס, שר המושבות, כי:
אין אנו הולכים אל האומות המאוחדות כדי למסור את המנדט על ארץ-ישראל. אנו הולכים אל האומות המאוחדות כדי לבקש עצה איך אפשר להגשים את המנדט. אם אי אפשר להגשימו במתכונתו הנוכחית, שואלים אנו איך אפשר לתקנו.
באמצע חודש מאי, החליטה עצרת האו"ם למנות "ועדה מיוחדת לארץ-ישראל" (UNSCOP), כדי לחקור את כל הכרוך בבעיית ארץ-ישראל ולהציע הצעות לפתרונה. הישיבה הראשונה של אונסקו"פ התקיימה בארץ ב-16 ביוני 1947, ביום בו ניתן גזר-דין המוות במשפטם של אבשלום חביב, מאיר נקר ויעקב וייס, שנתפסו בפריצת כלא עכו. זו היתה קבלת הפנים שערכה ממשלת המנדט הבריטית לוועדה שנתמנתה על-ידי ארגון האומות המאוחדות. לאחר מתן פסק-הדין, הצטרפו חברי הוועדה אל מנהיגים ואישים רבים, בארץ ובעולם כולו, בפנייה אל שלטונות המנדט לחון את הנידונים למוות. אולם ללא הועיל; הבריטים היו נחושים בדעתם להמשיך במדיניות "היד הקשה" ולדכא את הלוחמים העבריים בכוח הזרוע.
מספר ימים לאחר אישור גזר-דין המוות על-ידי המפקד הראשי של הצבא הבריטי, תפסה יחידה של האצ"ל בנתניה שני סרג'נטים בריטיים שנלקחו בני-ערובה. אולם הבריטים התעלמו מאזהרות האצ"ל; ב-29 ביולי הוציאו לפועל את גזר-דין המוות ושלושת הנידונים הועלו לגרדום בבית-הכלא בעכו.
הבריטים לא הותירו בפני האצ"ל כל בררה ולמחרת היום, ב-30 ביולי, נמצאו שני הסרג'נטים תלויים בחורשה ליד נתניה.
אירוע נוסף שהסעיר את העולם כולו בתקופה שבה ישבה ועדת אונסקו"פ על המדוכה, היתה פרשת האנייה "יציאת אירופה" ("אקסודוס"). ביולי 1947, יצאה האנייה מחופי צרפת ועל סיפונה 4,500 יהודים משארית הפליטה. עם התקרב האנייה לחופי הארץ, פתחו עליה הבריטים באש ואילצוה להיכנס לנמל חיפה. בנמל, הועברו 4,500 המעפילים בכוח הזרוע אל שלוש אניות גירוש בריטיות, אולם בניגוד לפעמים קודמות, בהן הועברו המעפילים למחנות מעצר בקפריסין, החליטה ממשלת בריטניה להחזיר את מעפילי "אקסודוס" לאירופה. המסע לאירופה זכה לפרסום בין-לאומי רב והעלה את בעיית הפליטים היהודיים באירופה בכל חריפותה.
מלחמת המחתרת בשלטון הבריטי בארץ ומצב הפליטים היהודיים באירופה השפיעו השפעה רבה על ועדת אונסקו"פ, אשר לאחר ששמעה העדויות של כל הנוגעים בדבר, החליטה להמליץ בפני עצרת האו"ם על סיום המנדט הבריטי וחלוקתה על ארץ-ישראל לשתי מדינות ריבוניות: יהודית וערבית, בעוד אזור ירושלים יהיה נתון למשטר בין-לאומי.
בתקופה בה התקיימו הדיונים באו"ם שהיתי בירושלים, ומשוחרר מעול פרנסה ולימודים, הקדשתי את כל זמני לעבודת המחתרת. עקב מחסור במפקדים, הוטלה עלי האחריות על שתי "גונדות" וכן פיקוד ישיר על יחידת בנות. הפגישה הראשונה שלי עם הבנות, התקיימה באחת השבתות, בשעות הבוקר, בחורשה אשר מאחורי מחנה "שנלר". החורשה היתה ריקה מאדם, ו"תחיה" (עדינה חי), המפקדת היוצאת, סידרה את הבנות בשורה והעבירה אלי את הפיקוד. הפרידה מן המפקדת האהובה לא היתה קלה, אולם לא היה זמן לטקסיות יתירה. הפגישה היתה קצרה, כי חששתי מ"עינא בישא" של אורח בלתי רצוי, וקבעתי שהפגישות הבאות תיערכנה בחסות החשיכה. היה צורך להרבות בשיחות, כדי להסביר את עמדת הארגון למתרחש באו"ם ובמיוחד לתוכנית החלוקה שהוצעה על-ידי ועדת החקירה. אומנם האצ"ל התנגד לחלוקתה של ארץ-ישראל, ואף הביע זאת בהזדמנויות שונות, אולם בדיונים הפנימיים הובהר מעל לכל ספק, כי כאשר תוקם המדינה העברית, אפילו בחלק מארץ-ישראל, יתפרק האצ"ל מנשקו ולוחמיו יצטרפו לצבא העברי שיקום. באשר לירושלים, שאמורה היתה להיות אזור נאמנות בין-לאומי בחסות האו"ם, הארגון ימשיך את מלחמתו עד אשר העיר תהיה חלק בלתי נפרד מן המדינה היהודית.
באחד הערבים, כינסתי את יחידת הבנות בשדה הריק ליד שכונת סנהדריה, וקיימנו שיחה על המצב. היה זה ליל ירח בהיר, וריח הסתיו עלה מן האדמה. בעוד אנו משיחים באווירה פסטורלית, הופיע לפתע בקצה השדה משוריין בריטי נושא זרקור חזק בצריח. הוריתי לבנות להשתטח על הארץ, כדי שלא להיתפס בקרני הזרקור שסובב במרחבי השדה. והנה ללא התראה מוקדמת, קמה לה "נורית" (רחל ברנדויין) ופתחה בצעידה לעומק השדה. כעסתי על שהפרה את ההוראה לשכב על הארץ, וחששתי שהבריטים יגלוה ובעקבותיה - אל כל הקבוצה, ובמקרה שניתפס, יהיה לי קשה מאוד להסביר לבריטים את מעשי בשדה יחד עם עשר בנות. למזלנו הרב, לא שמו הבריטים לבם למתרחש, וכעבור דקות מספר עזבו את המקום. השתררה דממה, ונורית חזרה אל הקבוצה. היא התנצלה, והסבירה לי כי לא שלטה במעשיה, מאחר שלא הצליחה להשתחרר מן ההלם שתקף אותה בהיוודע לה שחברתה הטובה "סמדר" (אסתר בנזימן) נלקחה באותו בוקר מבית-הספר על-ידי המשטרה והושמה במעצר. קיצרתי את הפגישה, וליוויתי את נורית לביתה כדי להרגיעה. נורית בלטה מכל חברותיה; היא היתה תמירה, חטובה, נאה ואינטליגנטית. היו בה שובבות-נעורים והרבה חן. נורית היתה מסורה מאוד לעבודה בארגון, וכל אשר הטלתי עליה, ביצעה בדייקנות וביעילות. מאחר ששלטה היטב בשפה האנגלית, הוטל עליה, בין יתר תפקידיה, לעמוד בקשר עם עיתונאים זרים. תפקידה היה להעביר אליהם חומר כתוב ולקבל מהם את בקשותיהם ומשאלותיהם. מאחר והיתה צעירה מאוד, בת 16 בסך-הכול, היא נהגה ללבוש גרבי משי (גרבי ניילון לא היו אז בנמצא) וכן מרחה את שפתיה, כדי שתראה מבוגרת מכפי גילה. באותם ימים ניהלנו פעילות ענפה בקרב העיתונאים הזרים, ונורית הרבתה לבקר אצלם.
באחד הימים, מסרתי לנורית חומר עבור העיתונאי הפנר, שייצג את אחד העיתונים האמריקאים ולהפתעתי ביקשה שאֶלָווה אליה. הבקשה היתה מוזרה ביני, מאחר שנמנעתי מלהיחשף בפני העיתונאים. אולם היא חזרה וביקשה, מבלי לנמק. עמדתי בסירובי, עד שלבסוף לא התאפקה וסיפרה לי כי בפגישתה הקודמת עם אותו הפנר, הוא נתן לה לטעום משקה חריף ולאחר-מכן ניסה "להתעסק" איתה. היא כמובן ברחה על נפשה, ולא סיפרה זאת לאיש. הצטרפתי לפגישה עם הפנר, שהתקיימה בדירתו אשר בשכונת רחביה. הפנר היה עיתונאי אינטליגנטי, בעל תפיסה מהירה והתמצא יפה בסכסוך הארץ-ישראלי. ניהלנו שיחה ארוכה, בה הסברתי לו את עמדת הארגון, כאשר אני נעזר באנגלית הטובה של נורית. עוד בתחילת הפגישה הבהרתי להפנר, כי לפני שישלח את החומר לפרסום, יהיה עליו להעבירו אלינו לשם קבלת אישור. ואומנם כך היה; הפנר כתב מאמר ארוך ויסודי על עמדת הארגון, אלא שלמרבה אכזבתו, פרסומו לא אושר.
ב-29 בנובמבר 1947 התכנסה העצרת הכללית של ארגון האומות המאוחדות, להצביע על תוכנית החלוקה כפי שהוכנה על-ידי ועדת-משנה שנתמנתה לצורך זה. היה צורך ברוב של שני שלישים כדי לאשר את ההצעה. ההצבעה היתה דרמטית וריתקה מיליונים רבים ברחבי העולם אל מקלטי-הרדיו, ובסיומה נתקבלה הצעת החלוקה ברוב של 33 קולות נגד 13 שוללים ו-10 נמנעים. ההחלטה יצרה יצור מוזר; מדינה יהודית המורכבת משלושה חלקים (הגליל המזרחי, שפלת החוף עד אשדוד, והנגב) הקשורים ביניהם בקשר רופף, ומדינה ערבית המורכבת אף היא משלושה חלקים (הגליל המערבי, יהודה ושומרון וחבל עזה, שהיה קשור אל חלק מן הנגב) אשר אף הם קשורים ביניהם בקשר רופף (ראה תרשים). המדינה היהודית חסרה את העיר יפו (שהיתה אמורה להיות חלק מן המדינה הערבית) וכן את ירושלים, אשר לפי ההחלטה, היתה אמורה להיות נתונה במשטר בין-לאומי בחסות האו"ם.
האוכלוסייה היהודית במדינה העברית המוצעת מנתה פחות מ-500,000 נפש וכללה מיעוט של כ-416,000 ערבים. בין שלושת אזורי השלטון בארץ-ישראל (היהודי, הערבי והבין-לאומי), היה אמור לקום איחוד כלכלי ובפועל אמורה היתה המדינה היהודית לתמוך במדינה הערבית. באזור שהוקצה למדינה הערבית היה מספר ניכר של יישובים יהודיים, כמו עטרות ונווה-יעקב מצפון לירושלים, גוש-עציון מדרום לעיר, קליה ובית-הערבה במזרח והר-טוב ממערב לירושלים; ניצנים, יד-מרדכי, כפר-דרום ונירים בדרום הארץ; וכן נהריה, יחיעם וחניתה בגליל המערבי.


תוכנית החלוקה של האו"ם

ההצבעה בעצרת האו"ם התקיימה במוצאי שבת בחצות לילה לפי שעון ישראל. באותה שבת ערכתי ביקור אצל הורי ברמת-גן ועם שידור תוצאות ההצבעה, ניקרו במוחי שתי בעיות: האחת - שתפרוץ מלחמה, והשנייה - שאנו עדיין לא מוכנים לה. בעוד עניין המלחמה לא היה נתון לשליטתנו, הרי ההכנות למלחמה זו היו נתונות בידינו. עלי הוטלה המשימה לאמן את הבחורים ולהכין קאדר של מפקדים שיוכל לקלוט את המתנדבים החדשים שיבואו בהמוניהם. עול כבד רבץ על כתפַי הצעירות, ועל-כן לא יצאתי לרחובות לחוג ולשמוח יחד עם שאר בית-ישראל. נפרדתי מהורי, שעיניהם הביעו דאגה וחרדה, ומיהרתי לחזור לירושלים כדי להתייצב לעבודה, כי הזמן היה קצר ורבה היתה המלאכה. עם הגיעי העירה, עשיתי פעמי לעבר מלון "אביב". היה זה מלון קטן, בפינת הרחוב יפו ורחוב יעבץ, בו שכן משרדו של "אביאל" (אליהו לוי), שהיה מפקדי הישיר באותם ימים. בעל בית-המלון אהד את הארגון, והסכים להעמיד לרשותנו מספר חדרים לפי הצורך. מיד עם היכנסי, נשאלתי היכן נמצאת נורית, מאחר והיתה אמורה היתה לשמש אותו ערב קריינית בשידור הרדיו של הארגון. התברר לי כי לא מצאו אותה בביתה, ואיש לא ידע היכן היא נמצאת. העצבנות היתה רבה כי שעת השידור הלכה וקרבה והקריינית איננה. ממש ברגע האחרון התייצבה נורית בביתה של גב' דוסט, אשר הסכימה באדיבותה להעמיד את דירתה כאכסניה לתחנת השידור של האצ"ל בירושלים. רק לאחר השידור, בו קריינה נורית בקול צרוד, סיפרה לי כי במוצאי השבת ישבה בביתה עם אביה, הלוא הוא לוי יצחק ברנדויין (המכונה "גנדי"), ויחד הקשיבו למהלך ההצבעה באו"ם. לאחר חצות, כאשר נפלה ההכרעה באו"ם, הם ירדו לרחוב וצעקו "יהודים קומו, יש לנו מדינה!" בעוד הם צועקים, עצרה לידם מכונית משוריינת ובתוכה חיילים בריטים. נורית ואביה נתקפו בפחד, שמא הבריטים יעצרו אותם, אולם להפתעתם הרבה ירדו החיילים מן המשוריין, לחצו את ידיהם ובירכו אותם לרגל ההחלטה להקמת המדינה היהודית. בינתיים ירדו לרחוב גברים ונשים והקהל שם פעמיו אל חצר המוסדות הלאומיים שבשכונת רחביה. בדרך עצר משוריין נוסף והפעם הזמין את מיודענו להיכנס אל תוכו ויחדיו נסעו לכיוון בניין הסוכנות היהודית. בעודם נוסעים ברחוב המלך ג'ורג', ביקש "גנדי" את הנהג לעצור, ואמר לבִתו לרוץ הביתה ולהביא משם את הדגל הלאומי. הנהג עצר והמתין בסבלנות עד לשובה של נורית, וכך המשיכו לנסוע כאשר דגל הלאום מתנוסס בצריחו של המשוריין הבריטי. בחצר המוסדות הלאומיים התאסף המון רב, שפתח בשירה וריקודים מסביב למשוריינים הבריטי. לבסוף נשאה גולדה מאירסון-מאיר נאום נרגש ולפנות בוקר התפזרה החבורה ואיש איש פנה שלביתו. ביום הראשון בבוקר ירדה נורית שוב לרחוב. הפעם פגשה בחבר כיתתה, משה פרנס ויחד עם חברו מצא, עלו על האופנוע ונסעו לתל-אביב. זו היתה הסיבה שלא מצאנו אותה אותו יום בירושלים.


רחל ברנדויין-לפידות ("נורית")

בעוד מדינות ערב דחו את החלטת האו"ם על הסף, ואיימו להשמיד את המדינה היהודית עוד לפני היווסדה, קיבלה הסוכנות היהודית את ההחלטה בברכה ותוך אמונה כי ניתן יהיה לבצע את החלטת האו"ם ללא שפיכות דמים. האצ"ל, לעומת זאת פרסם למחרת קבלת ההחלטה באו"ם שתי הודעות. באחת, שהופנתה אל היישוב היהודי בארץ-ישראל, נאמר, בין השאר:קדושת שלמות המולדת

ארגון האומות המאוחדות החליט לבתר את מולדתנו.
מול המדינה הערבית המוכרת, אשר המשעבד הבריטי הקים על אדמתנו השדודה, מעבר לירדן מזרחה, תיווסף מדינה ערבית שנייה בעבר הירדן מערבה.
בארץ-ישראל תהיינה שתי מדינות ערביות ולמדינת היהודים יופרשו לא יותר מ-10% מאדמת המולדת - רובה מדבר שממה.
ירושלים, בירת דוד הנצחית, נמסרה לשלטון זרים.
[...]
הרינו מודיעים ומכריזים בפני עם ועדה ובפני אומות העולם:
ביתורה של מולדתנו הוא בלתי חוקי.
הוא לא יוכר לעולם.
חתימת מוסדות ויחידים על חוזה הביתור משוללת כל תוקף.
היא לא תחייב את עם ישראל. [...]


בהודעה השנייה, שהופנתה אל מפקדי האצ"ל וחייליו, נאמר, בין השאר:שמחת העם והמחתרת

פקודת יום

חיילים, אחיות ואחים,
בארגון האומות המאוחדות נפלה החלטת הביתור. והעם צוהל. בל נאשימו. נפשו עורגת לפריקת עול השיעבוד, נפשו צמאה לעצמאות.
המושגים: מדינה, ממשלה, צבא, שאנו החדרנום במשך שנים מול ההתכחשות והלעג של שיכורי המדינה דהיום, הפכו ליקרים שבחלומות העם. וכשנאמר, כי אלה יהיו למציאות, צוהל העם. בל נאשימו. הוא סבל סֵבֶל אל-אנושי. דמו ניגר כמים. מיליוני בניו הושמדו. כל אויביו קמו עליו להשמידו. עתה נראים לו באופק נחמה ורווחה זמנית, ולקראתן שש ליבו. בל נאשים את העם. אך נצא לקראתו בראש מורם ונאמר: אנחנו, אשר את נפשנו נתנו ללא שיור למען יום הפדות, אנחנו איננו שמחים. ובתוגתנו גדולת שליחותנו ההיסטורית. כי המולדת לא שוחררה. המולדת בותרה.
המדינה, שאליה חתרנו משחר נעורינו; המדינה, שתיתן לעם את חירותו ותבטיח לבניו את עתידם, מדינה זו נשארה עדיין מטרת הדור. לא קל יהיה להגיע אליה. עוד דם רב יישפך למענה. [...]


למחרת ההחלטה בעצרת האומות המאוחדות נפלו הקורבנות היהודיים הראשונים. שבעה יהודים נהרגו ב-30 בנובמבר, ארבעה מהם באוטובוס שהותקף על-ידי ערבים בדרכו לירושלים.
בעוד נמשכת הצהלה ברחוב היהודי, הכריז הוועד הערבי העליון על שביתה כללית לשלושה ימים. מניסיון העבר היה ברור כי שביתה כזו מלווה בדרך-כלל בהפגנות המוניות, אשר במהלכן נערכות התקפות על היהודים.
ב-2 בדצמבר 1947 יצאו בשעות הבוקר שתי תהלוכות של ערבים; האחת יצאה משער שכם והאחרת יצאה משער יפו. התהלוכות התאחדו ליד בניין בנק ברקליס ויחד הסתערו לעבר המרכז המסחרי. הפורעים שדדו ובזזו את חנויות היהודים ואחר העלו אותן באש.
מעודדים מהצלחתם בהרס המרכז המסחרי, עברו הערבים להתקפת התחבורה היהודית בירושלים. בשכונת בַּקעה נרגמו מכוניות של יהודים שהיו בדרכן לתלפיות, ורכב יהודי הותקף בדרכו אל העיר העתיקה. מכוניות שהיו בדרכן מתל-אביב נרגמו ברמלה והתחבורה לירושלים הופסקה לפי בקשת המשטרה.
מפקדת ההגנה בירושלים היתה ערה לעתיד להתרחש, אולם נערכה בכוחות קטנים מדי, ולא עלה בידה לעצור את המתפרעים הערבים. 1
האנשים שפעלו באזור המרכז המסחרי היו נבוכים, ללא פיקוד וללא הוראות ברורות. בסך הכול היו תגובותיה הראשונות של ההגנה מפוזרות, בלתי-יעילות ומהוססות. בהתייעצות בין מפקד המחוז לבין המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, סוכם שאין להסתבך עם הבריטים, ומפקד המחוז של ההגנה נאלץ להפעיל את כוחותיו במסגרת המגבילה והמשתקת הזו...
בדרג המדיני נקבע קו של התאפקות וריסון. ההנחה היתה כי המהומות ופעולות האיבה לא נועדו אלא להכשיל את ביצוע החלטת האו"ם על הקמת מדינה יהודית, וכי זוהי ללא ספק מטרתם המדינית של הערבים וקרוב לוודאי שהבריטים עומדים מאחוריהם. המסקנה היתה כי מטרתנו היא לאתר את המהומות ולהרגיע את הרוחות, כדי להוכיח כי ביצוע החלטות האו"ם הוא אפשרי וכי יש להסתפק בפעולות התגוננות יעילות.
מדיניות ההבלגה עליה הכריזה ההנהגה הרשמית, לא היתה מקובלת על האצ"ל, שגרס כי יש לזנוח את מדיניות ההבלגה ולעבור למדיניות התגובה. הוויכוח בין האצ"ל וההגנה לא היה חדש. עוד בשנות השלושים, כאשר הערבים פרעו ביהודים, סברו ראשי הסוכנות היהודית כי יש להבליג ולהסתפק בהתגוננות. האצ"ל סבר גם אז, כי על מעשי האיבה הערביים יש להגיב בתקיפות וכי ההתקפה היא ההגנה הטובה ביותר. 2
מעשי האיבה של הערבים לא פסקו, ובחודש דצמבר 1947 נהרגו ברחבי הארץ 184 יהודים.

הערות:1. יצחק לוי (לויצה), תשעה קבין, עמוד 23.
2. על פעולות התגובה של האצ"ל בירושלים, ראה ספרי "בלהב המרד - מערכות האצ"ל בירושלים" (משרד הביטחון).