מבחנים בתולדות עם ישראל

שאלון 29109, קיץ תשס"ה

ה ש א ל ו תפרק ראשון


ענה על ארבע מהשאלות 7-1

1. פָּרֵט שלוש התחייבויות של ממשלת בריטניה בטופס המנדט.
תשובה

2. הסבר את הוויכוח בין אנשי "העלייה השלישית" לאנשי "העלייה הרביעית".
תשובה

3. מדוע הקימו את "הפועל המזרחי"? כתוב רעיון אחד של תנועה זו.
תשובה

4. מה היה הרקע לפרסום "הספר הלבן" של מקדונלד (1939)?
    פָּרֵט את התוכן של ספר זה.
תשובה

5. הצג שני גורמים להתחזקות הפעילות הציונית בארצות המזרח בשנות ה-40 של המאה ה-20.
תשובה

6. הבא דוגמה אחת לשיתוף פעולה של היישוב היהודי בארץ ישראל עם הבריטים בתקופת מלחמת העולם השנייה, ודוגמה אחת למאבק בבריטים בתקופה זו.
תשובה

7. בסיום מלחמת העצמאות חתמה ישראל על הסכמים לשביתת נשק עם מדינות ערב.
    מהו הסכם לשביתת נשק?
    ציין עם אילו מדינות חתמה ישראל על הסכם לשביתת נשק.
תשובה

פרק שני


ענה על שתיים מהשאלות 11-8.


8. הצג יסוד אחד באנטישמיות הנאצית שנלקח מהאנטישמיות המודרנית.
תשובה

9. פָּרֵט שני טיעונים של מדינות שהשתתפו בוועידת אוויאן (1938) בנוגע לקליטת פליטים יהודים.
תשובה

10. הצג מניע אחד של הגרמנים לכיבוש ברית-המועצות (יוני 1941), והסבר את השינוי במדיניות של הנאצים כלפי היהודים בזמן הכיבוש.
תשובה

11. הבא טיעון אחד שהעלו אנשים בגטו בעד מרד מזוין, וטיעון אחד נגד מרד מזוין.
תשובה

פרק שלישי


ענה על אחת מהשאלות 13-12.


12. ציין שני קשיים שהיו למדינת ישראל בקליטת העלייה בשנות ה-50, והצג פתרון אחד שנתנה המדינה לקשיים אלה.
תשובה

13. הצג שני גורמים להתפתחות הכלכלית של מדינת ישראל בעשור הראשון של המדינה.
תשובה


ת ש ו ב ו ת


1. התחייבויות של ממשלת בריטניה בטופס המנדט:
- ממשלת בריטניה אחראית שבארץ ישררו תנאים מדיניים, אדמיניסטרטיביים וכלכליים, שיבטיחו את הקמת הבית הלאומי היהודי.
- בריטניה תקדם את התפתחות המוסדות של שלטון עצמי.
- הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית יוכרו כמייצגות את היישוב היהודי בארץ ואת העם היהודי הרוצה לסייע ליישוב.
- סיוע לעלייה לארץ ולהתיישבות צפופה של יהודים בארץ ישראל.
- חוק שנועד להקל על המתיישבים היהודים לקבל אזרחות בארץ.
- הכרה בשלוש השפות עברית, אנגלית וערבית כלשונות רשמיים.
- שמירה על חופש הפולחן והמקומות הקדושים.
- שלטונות המנדט מוסמכים להגיע להסכם עם הסוכנות היהודית בדבר פיתוח הארץ (בתחומים שבהם אין מעורבות של השלטון).
- שמירת הזכויות האזרחיות והדתיות של כל תושבי הארץ ללא אפליה בין עם לעם ובין דת לדת.
השאלה הבאה

2. הוויכוח בין אנשי ה"עלייה השלישית" לאנשי ה"עלייה הרביעית":
- אנשי העלייה השלישית ראו באנשי העלייה הרביעית בורגנים קפיטליסטים (אף כי רק חלק מהם היו כאלה). דימוי זה היה מנוגד לדימוי החלוץ עובד האדמה, שנתפס כ"ציוני אידיאלי".
- אנשי העלייה הרביעית טעו שיש דרכים שונות לבניין הארץ.
השאלה הבאה

3. מדוע הקימו את ה"פועל המזרחי":
- הפועלים הדתיים התקשו להשתלב בתנועת "המזרחי" מפני שהייתה תנועה בורגנית.
- כמו כן לא יכלו להשתלב ב"הסתדרות העובדים" מפני שהתנכרה לכל מה שקשור בחיי דת. לכן החליטו להקים ארגון עצמאי, שימזג את היסוד הדתי-הלאומי עם הרעיון הסוציאליסטי.

רעיונות של "הפועל המזרחי":
- שילוב תורה ועבודה כערך מרכזי.
- צדק ושוויון חברתי וכלכלי.
- החייאת היהדות המקורית על פי ערכי התורה והנביאים.
- ה"מרד הקדוש" - התנערות מהפרנסות המסורתיות בגולה.
השאלה הבאה

4. הרקע לפרסום הספר הלבן 1939:
- מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט.
- כשלון המגעים המדיניים: ועדות חקירה, ועידת השולחן העגול.

תוכן הספר הלבן:
- ארץ ישראל מערבית לירדן תהפוך תוך עשר שנים למדינה עצמאית הקשורה בבריטניה.
- העלייה היהודית תצומצם ל-75000 תוך חמש שנים. לאחר מכן רק בהסכמת הערבים.
- רכישת קרקעות על ידי יהודים תאסר ברוב שטחה של ארץ ישראל.
השאלה הבאה

5.
גורמים להתחזקות הפעילות הציונית בארצות המזרח בשנות ה-40 של המאה ה-20:
- חיילים מארץ ישראל ושליחים מן הארץ החלו בפעולות חינוכיות להפצת השפה העברית והרעיון הציוני בקרב בני הנוער.
- הסיכוי להקמת המדינה היהודית בארץ ישראל.
- הסבל של היהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה חיזק את ההבנה שליהודים חייבת להיות מדינה משלהם.
- גזרות מקומיות חיזקו את הקרבה לציונות (עירק).
- הציונים באירופה הגבירו את קשריהם עם יהודי ארצות האסלאם, והשפיעו עליהם.
- התגברות האנטישמיות.
השאלה הבאה

6. דוגמאות לשיתוף פעולה:
- הקמת הפלמ"ח ומבצעיו (כ"ג יורדי הסירה)
- שיתוף פעולה כלכלי
- שליחות דוד רזיאל בעירק
- הצנחנים

דוגמאות למאבק:
- העפלה (פטרה סטרומה)
- התיישבות
- "כפר עציון"
- מצפים בנגב.
- שרשרת יישובים לאורך הגבול הלבנוני ובבקעת הירדן.
השאלה הבאה

7. מהו הסכם לשביתת נשק:
- הפסקת הלוחמה
- לא הסכם שלום

מדינות שאתם חתמה ישראל על הסכם לשביתת נשק:
- מצרים
- לבנון
- סוריה
- ירדן
השאלה הבאה

8. יסודות באנטישמיות הנאצית שנלקחו מהאנטישמיות המודרנית:
- תורת הגזע.
- אנטישמיות בשירות הפוליטיקה.
- האיום היהודי: היהודי המשתלט על העולם. יהדות הממון הבין-לאומית.
השאלה הבאה

9. טיעונים של מדינות שהשתתפו בוועידת אויאן (1938) בנוגע לקליטת הפליטים:
א. טיעונים של מדינות שהשתתפו בוועידת אוויאן בנוגע לקליטת פליטים:
- קליטת פליטים תכביד על כלכלת המדינה הקולטת.
- נכונות לקלוט רק פליטים בעלי מקצועות נדרשים.
- חשש שקליטת היהודים תגרום לאנטישמיות ותגביר את התסיסה הפנימית.
- לא רצו להכניס את "הבעיה" לארצם (אוסטרליה).
- קליטת פליטים יהודים בארץ ישראל תעורר את זעם הערבים (בריטניה).

כיצד פירשו הנאצים את תוצאות הוועידה:
- העולם אינו רוצה ביהודים, ולכן על הנאצים לפתור את בעיית היהודים בעצמם.
- אין ביקורת על מדיניות הנאצים כלפי היהודים, ולכן אפשר להחריף את הצעדים בלי לחשוש מדעת הקהל.
- ליל הבדולח.
השאלה הבאה

10. המניע של הנאצים לכיבוש ברית המועצות
- כיבוש מרחב מחיה לעם הגרמני.
- המלחמה נגד ברית המועצות היא מלחמה אידיאולוגית נגד הקומוניזם.
- עקירת המשטר "היהודי-הבולושביקי" מברית המועצות - היהודים מזוהים עם הבולשביקים.
- בעקבות הכישלון בקרב על בריטניה הסיטו את המערכה לברית המועצות.
- ברית המועצות הייתה נקודת מוצא לפריצה לעבר המאחזים הקולוניאליים של בריטניה וצרפת במזרח התיכון ובארצות אסיה ואפריקה.

השינוי במדיניות של הנאצים כלפי היהודים בזמן הכיבוש:
הפלישה לברית המועצות סימנה את ראשית הרצח ההמוני של היהודים באזורי הכיבוש. ביהודים בוצע לראשונה רצח המוני מתוכנן.
השאלה הבאה

11. טיעונים שהעלו אנשים בגטו נגד מרד מזוין:
- אין זו דרך הינצלות. ממילא אין שום סיכוי לגבור על הגרמנים, כוחם גדול מדי.
- התנגדות מזוינת רק תביא לחיסול מהיר של הגטאות, ואילו קידוש החיים יכול להביא להצלה.
- הפקרת אנשים שאינם יכולים להילחם.
- אין כל עזרה וסיוע מבחוץ והכוחות העצמיים דלים מדי.

טיעונים שהעלו אנשים בגטו בעד מרד מזוין:
- הנאצים ממילא מתכוונים להשמיד את כולם, לכן כדאי למות בכבוד.
- התנגדות מזוינת נותנת סיכוי להצלת יחידים.
- התנגדות מזוינת תשמש מופת לדורות הבאים.
השאלה הבאה

12. קשיים ופתרונות של רשויות המדינה בקליטת העלייה בשנות ה-50:
- הקושי: היעדר משאבים כלכליים אחרי המלחמה.
הפתרון: מדיניות ה"צנע". תקצוב.
- הקושי: מחסור בדיור
הפתרון: ניצול מחנות הצבא הבריטי ובתים נטושים, למחנות עולים הקמת המעברות ועיירות פיתוח.
- הקושי: פערים תרבותיים.
הפתרון: הקניית השפה העברית, מיומנויות למידה, פיתוח סמלי הזדהות קולקטיביים.
"חוק לימוד חובה", "חוק חינוך ממלכתי", "מבצע להנחלת הלשון העברית", "האינטגרציה בחינוך".
- הקושי: העדר תעסוקה והכנסה.
הפתרון: העסקת עולים בבניית מעברות ואמצעי דיור אחרים.
עבודות יזומות
- עיירות פיתוח.