נושאים בתולדות עם ישראל

לבתי ספר דתיים יחידה י' , יחידת לימוד אחת
שאלון מספר 29106, קיץ תשס"ד, 2004


נושא 1: תקופת בית שני


1. הורדוס
יש היסטוריונים הרואים בהורדוס "מלך היהודים", ויש הרואים בו "מלך הגויים".
א. הבא שתי דוגמאות לביסוס הטענה שהורדוס היה "מלך היהודים".
ב. הבא שתי דוגמאות לביסוס הטענה שהורדוס היה "מלך הגויים".
תשובה

2. רבן גמליאל
א. מדוע זכתה ההנהגה של רבן גמליאל להכרה רבה יותר מזו של רבן יוחנן בן זכאי?
הבא שתי סיבות.
ב. הצג שתי החלטות בנוגע לאיחוד העם, שהתקבלו בתקופת רבן גמליאל.
תשובה

3. הבא הסבר אחד לייאוש שהיה בעם לאחר חורבן בית המקדש, והבא ביטוי אחד לייאוש זה.
תשובה

4. הסבר שני גורמים לפרוץ מרד בר כוכבא.
תשובה


נושא 2: הקהילה היהודית בימי הביניים


5. תור האמונה
א. הצג את העמדה הנוצרית כלפי היהודים, שניסח אוגוסטינוס על פי הפסוק:
"אַל תַּהַרְגֵם פֶּן יִשׁכְּחוּ עַמִּי, הֲנִיעֵמו בְחֵילְךָ וְהורִידֵמו..." (תהלים, נ"ט, 12)
ב. מה היה הצידוק הדתי של המוסלמים שאפשר ליהודים לחיות בחברה המוסלמית?
תשובה

6. סמכות הקהילה
א. כיצד ההלכה "הפקר בית דין הפקר" תרמה לביסוס הנהגת הקהילה?
ב. הסבר שתי טענות, המבוססות על ההלכה, שטענו יהודים שסירבו לציית לפסקי הדין של הקהילה
תשובה

7. השלטון הנכרי מינה יהודים לתפקידים בקהילה היהודית בימי הביניים.
    הסבר יתרון אחד וחיסרון אחד של מינויים אלה.
תשובה

8. הצג שני תפקידים שמילא בית הכנסת בקהילות בימי הביניים.
תשובה


נושא 3: החסידות


9. תורת החסידות
א. הצג שתי השפעות של הרעיון "מלוא כל הארץ כבודו" על היחסים החברתיים בחברה החסידית.
ב. מדוע השמחה חשובה, לפי החסידות?
    הצג שתי פעולות שנהגו החסידים לעשות כדי לעורר ולחזק את השמחה.
תשובה

10. הצדיק
א. כתוב שני הבדלים בין הצדיק ובין רב הקהילה.
ב. תאר את ההבדל בין שני הטיפוסים של צדיק בחסידות.
תשובה

11. הבא שני ביטויים לשינוי שחל בהנהגת הקהילה בעקבות "המבול".
תשובה

12. הבא שני הסברים לאמונה שהייתה ליהודים רבים במשיחיותו של שבתאי צבי.
תשובה

13. ההגירה הגדולה
א. הצג שני גורמים להגירת יהודים מארצות מזרח אירופה בשנים 1914-1881.
ב. ציין שני קשיים מתחומים שונים שעמדו לפני המהגרים היהודים שהגיעו לארצות הברית.
    הסבר כיצד התמודדו המהגרים עם אחד מהקשיים שציינת.
תשובה

14. הלאומיות במאה ה-19
א. הסבר גורם אחד להתעוררות הלאומית באירופה במאה ה-19, והבא דוגמה לביטוי של שהתעוררות לאומית באחת ממדינות אירופה.
ב. הסבר את ההשפעה של הלאומיות באירופה במאה ה-19 על הרעיון הציוני.
    הסבר גורם נוסף, מלבד הלאומיות, להתעוררות הציונות במאה ה-19.
תשובה

15. קשיים בהתפשטות התנועה הציונית
א. מדוע התנגדו יהודים חרדים לתנועה הציונית בתקופת הרצל? הבא הסבר אחד.
    מדוע התנגדו אנשי ה"בונד" לתנועה הציונית? הבא הסבר אחד.
ב. הצג שני קשיים בהתפשטות התנועה הציונית בארצות האסלאם, מראשית התנועה הציונית עד הצהרת בלפור.
תשובה

16. עלייה שנייה
א. כיצד הסבירו אנשי העלייה השנייה את רעיון העבודה? הבא שני הסברים.
ב. הסבר את המטרה של הרב קוק ב"מסע הרבנים" אל המושבות.
תשובה

כתוב בקיצור על חמישה מהמושגים והשמות 23-17.


17. כולל
תשובה

18. חכם באשי
תשובה

19. משה מונטפיורי
תשובה

20. 14 הנקודות של וילסון
תשובה

21. הסכם סייקס-פיקו
תשובה

22. חוזה ורסאי
תשובה

23. "הגדודים העבריים"
תשובה


ת ש ו ב ו ת


1. הורדוס
א. דוגמאות לביסוס הטענה שהורדוס "מלך היהודים":
- בניין המקדש.
- הקפיד לא לעבור על איסורי תורה בשטחים שהיו מיושבים ברוב יהודי: התנה את נישואי אחותו בגיור בעלה, נמנע מלצייר צלבים על מטבעות, במשפט נגד בניו ביסס על דין תורה את טענותיו.
- שיפר את המצב הכלכלי של היהודים: סיפק לאיכרים זרעים חינם, הפחית את נטל המסים, סיפק תעסוקה לאלפי עובדים.

ב. דוגמאות לביסוס הטענה שהורדוס "מלך הגויים":
- שאף להשתלב בסדר הרומאי החדש ולהפוך את יהודה לחלק מהאימפריה הרומית.
- קיבל את התפיסה ההלינסטית, לפיה המלך הוא הסמכות הבלעדית הקובעת בענייני השלטון, לכן נטל מהסנהדרין ומהכהונה את כוחם הפוליטי.
- חיזק את התרבות ההלניסטית בארץ על ידי בניית ערים הלניסטיות, מקדשים, תחרויות לכבוד הקיסר.
- תגבר את כוחם של הנכרים בארץ.
השאלה הבאה

2. רבן גמליאל
א. ההכרה בהנהגת רבן גמליאל לעומת ריב"ז
- היה מצאצאי בית הלל.
- הוכר רשמית גם על ידי הרומאים.
- נהנה מתמיכת כל חכמי הדור וכל שכבות הציבור.
- משפחתו השתתפה במרד.
- הִרבה במסעות (בארץ ישראל ובתפוצות), מה שתרם לביסוס מעמדו כמנהיג העם כולו.

ב. החלטות בנוגע לאיחוד העם שהתקבלו בתקופת רבן גמליאל.
- הרחקת הנוצרים / איסור קריאה הספרים חיצוניים, "ברכת על המינים".
- חתימת כתבי הקודש.
- הפיכת המערכת ההלכתית לאחידה: איחוד הפסיקה, קביעת לוח שנה, התנגדות לחכמים שסירבו לקבל את הכרעת הרוב.
השאלה הבאה

3. מדוע גרם חורבן הבית לייאוש בעם:
הסברים:
- עולם ללא מקדש נתפס כעולם פגום.
- אובדן המקדש יצר חרדה משום שאין דרך לכפרת עוונות (העלאת קורבנות)
- אובדן המקדש פגע באחדות הלאומית.
- אובדן מרכז הקודש - תחושה של ניתוק הקשר עם ה'.
- ביטול הכהונה - ביטול ההנהגה וביטול הגורמים הקשורים לבית המקדש ומסמלים אותו.
ביטויים:
- פגיעה באמונה, בלבול ומצוקה נפשית.
- הסתגפות והתנזרות מהנאות החיים לאות אבל: לא לשתות יין, לא לאכול בשר, לא להינשא.
השאלה הבאה

4. גורמים לפרוץ המרד:
- הקמת איליה קפיטולינה ומקדש לזאוס.
- האיסור לבצע ברית מילה.
- הציפיה למשיח והשאיפה לגאולה.
- אדריאנוס לא קיים את הבטחתו לבנות את ירושלים ואת בית המקדש.
- השפעת מרד יהודי התפוצות.
השאלה הבאה

5. תור האמונה
א. העמדה הנוצרית כלפי היהודים, שנסיח אוגוסטינוס על פי הפסוק בתהלים:
- אין להרוג את היהודים כי עצם קיומם מעיד על ניצחון הנצרות.
- יש להשפילם ולדכאם, כי בשפלותם הם מעידים שאינם עוד העם הנבחר והבחירה עברה לנצרות.
ב. הצידוק הדתי של המוסלמים:
היהודים היו פעם בחירי האל, והם עם הספר, על כן אינם בקטגוריה של כופרים.
השאלה הבאה

6. סמכות הקהילה
א. כיצד תרמה ההלכה "הפקר בית דין הפקר" לביסוס הנהגת הקהילה:
הלכה זו קבעה כי להנהגת הקהילה [אף אם אינם תלמידי חכמים מובהקים] יש תוקף וסמכות כמו לבית דין. חכמים הרחיבו את העיקרון שבהלכה זו, וכללו בה את סמכותם של מנהיגי הקהילה לקבוע הסדרים שונים לבני קהילתם ולתקן עבורם תקנות שונות.
ב. טענות הלכתיות שהעלו יהודים שסירבו לציית לתקנות הקהילה:
- טענת איבה של הדיינים.
- "בית דין יפה" - רצון לפנות לבית דין שגדול מבית הדין המקומי בחכמה ובמניין.
השאלה הבאה

7. היתרון במינוי בעלי תפקידים בקהילה על ידי השלטון הנכרי
- הענקת סמכות אכיפה בשאלת תשלום מסים - כאשר הנהגת הקהילה לא הצליחה לגבות מסים מחברי הקהילה.
- בדין אזרחי - מעמדם אפשר להם לפתור סכסוכים בקהילה.

החיסרון במינוי בעלי תפקידים בקהילה על ידי השלטון הנכרי
- פגיעה באוטונומיה הדתית והשיפוטית שניתנה ליהודים.
- לעתים מונו אנשים שלא התאימו לתפקיד.
השאלה הבאה

8. תפקידים שמילא בית הכנסת בקהילות ימי הביניים:
- מקום לימוד.
- מושב המשפט לדיוני הקהילה.
- מקום התכנסות ציבורית.
- מקום בו נערכו טקסי שמחה, ולהבדיל טקסי אבל והספדים.
השאלה הבאה

9. תורת החסידות
א. הקשר בין רעיון "מלוא כל הארץ כבודו" ובין רעיון הדבקות:
הרעיון של "מלוא כל הארץ כבודו" בחסידות מבטא את הימצאות הקב"ה בכל מקום. הדבקות היא הקשר הבלתי אמצעי של האדם עם האל. הקשר בין השניים הוא שבעשייה היום-יומית של האדם - תפילה, לימוד תורה ואף צורכי הגוף ופרנסה, אפשר להגיע לדבקות כי הקב"ה מצוי בכל מקום ובכל דבר בבריאה.
ב. מדוע חשובה השמחה:
- השמחה עוזרת להגיע לדבקות [העצבות מסירה מהאדם את הרצון והאנרגיות הדרושות להתמסרות לאלוקים או לזולת].
- השמחה נובעת מהחוויה הדתית, שמתגברת על הפער בין העולם הארצי לאלוקי.
פעולות שעשו החסידים כדי לעורר את השמחה:
- התוועדויות וסעודות בצוותא (טיש).
- שירה.
- שתיית יין.
- ריקודים.
השאלה הבאה

10. הצדיק
א. הבדלים בין הצדיק לרב הקהילה:
- גאוגרפית:
הצדיק
- חסידיו באים מעיירות רבות; הרב - אחראי לקהילה מסוימת, בעיר / עיירה מסוימת.
- תפקיד:
הצדיק - דבקות וחיבור לקב"ה - "צינור מקשר"; הרב - פוסק הלכה, רב, מורה.
- דרך מינוי:
הצדיק - בן של צדיק או תלמידו; הרב - מתמנה על ידי הנהגת העיר.
- משך הכהונה:
הצדיק - כל חייו; הרב - מוגבל לכמה שנים.
- דרך ההנהגה:
הצדיק - מעורב בקהלו; הרב - מסתגר באוהלה של תורה.
ב. ההבדל בין שני הטיפוסים של צדיק:
אברהם - קשור לבני דורו, מכניס אורחים, פועל להפצת התורה. גם במחיר ירידה מהדבקות המתמדת שלו.
נח - מתבודד, צדיק לעצמו, מגיע לדרגת דבקות גבוהה בה', מת בודד.
השאלה הבאה

11. ביטויים לשינוי שחל בהנהגת הקהילה בעקבות "המבול""
- דחיקת ההנהגה המסורתית על ידי התקיפים.
- התקיפים מינו את קרוביהם או אנשים עשירים למשרת הרבנות.
- השתלטות של התקיפים גם על תחום השיפוט.
- השכבה השלטת של התקיפים התנהגה בצורה שלא הייתה מקובלת על פי התורה וההלכה.
- ירידת מעמדם של תלמידי חכמים.
השאלה הבאה

12. הסברים לאמונה של יהודים רבים במשיחיותו של שבתאי צבי:
- התפשטות קבלת האר"י (התפיסה האקטביסטית למשיחיות).
- פרעות וצרות רבות [גירוש ספרד, גזרות ת"ח ות"ט ועוד] נתפסו כ"חבלי משיח".
- רבנים חשובים לא הזהירות מפני השבתאות, כדי שהתנגדותם לא תחליש את תנועת התשובה.
- חישובי קצין שנעשו לשנים אלו.
- פרטיו האישיים של שבתאי צבי תואמים את האמונה בו כמשיח (נולד בט' באב).
השאלה הבאה

13. ההגירה הגדולה
א. גורמים להגירת יהודים מארצות מזרח אירופה בשנים 1914-1881:
- פרעות נגד היהודים.
- מצב כלכלי קשה, בעקבות גזרות כלכליות של ממשלת רוסיה.
- אידיאולוגיות פוליטיות חדשות (ציונות, סוציאליזם) - דחיפה למימוש הרעיונות מחוץ לרוסיה.
- מתן היתר יציאה על ידי שלטונות רוסיה.
- שכלול אמצעי התחבורה.
- שעריה הפתוחים של ארצות הברית.
- כוח המשיכה של ארצות הברית כמדינה חופשית.
ב. קשיים מתחומים שונים שהיו למהגרים היהודים בארצות הברית וההתמודדות עמם:
- קשיים כלכליים:
* רובם היו מחוסרי אמצעים.
* חסרי הכשרה מקצועית.
* משפחות גדולות שקשה לפרנס.
* תנאי עבודה קשים "בתי יזע".
ההתמודדות:
- השתלבות בתעשיית הבגדים, שלא דרשה מקצועיות רבה קודמת.
- הקמת איגודים מקצועיים שנאבקו על שיפור תנאי העבודה.
קשיים תרבותיים:
- קשיי שפה.
- שינוי בלבוש ובמראה.
- שוני בערכים, חוסר השכלה כללית, הקפדה על קיום מצוות - הקשו על השתלבות בחברה היהודית בארצות הברית.
ההתמודדות:
- מחד - השקעה רבה בלימוד השפה, בהקניית השכלה לבנים.
- מאידך - נסיונות לשמר ייחודיות על ידי מגורים באזור מגורים אחד.
- שמירה על השפה האידית - בעיתונות ובתאטרון.
- הקמת לנדסמנשפטים - שסייעו לזירוז ההסתגלות החברתית והכלכלית.
השאלה הבאה

14. הלאומיות במאה ה-19
א. גורמים להתעוררות הלאומיות:
- רצון של האומות להשתחרר מהשעבוד של האימפריות הגדולות, העותמאנית, האוסטרוהונגרית.
- הגברת התודעה הלאומית בעקבות המהפכה הצרפתית וכיבושי נפוליאון.
- השפעת זרם הרומנטיקה על התעוררות התרבות הלאומית. הזיקה לעבר, להיסטוריה, לשורשי השפה, לאגדות של פעם.
דוגמאות לביטוי רעיון הלאומיות במדינות אירופה:
- היוונים - החייאת העבר וטיפוח הלאומיות. מרידה בשעבוד הטורקי.
- האיטלקים - ג'וזֶפֶה מָאציני הפך את הלאומיות לדת ופולחן - קרא לאיטלקים להתאחד, ולשחרר את ארצם. גיוס האמנויות לטיפוח הרגש הלאומי.
- הגרמנים - הֶרדֶר עורר התעניינות בתרבות הגרמנית הקדומה ובהיסטוריה הגרמנית. גברה ההתעניינות בפולקלור הגרמני, באגדות העם, בשירים ומזמורים קדומים.
ב. ההשפעה של הלאומיות באירופה במאה ה-19 על הרעיון הציוני:
התבססות האידאולוגיות הלאומיות והתנועות הלאומיות עוררה את המודעות לייחוד התרבותי והאתני של קבוצות שונות, ונתנה לגיטימיות גם לרעיונות יהודיים לאומיים.
הצלחתן של תנועות לאומיות עודדה את הפעילות הציונית בקרב היהודים.
גורמים להתעוררות הרעיון הציוני במאה ה-19, מלבד הלאומיות:
- כמיהת הדורות לגאולה.
- האנטישמיות - הבהירה שהיהודים לעולם לא יוכלו להשתלב השתלבות מלאה בחברה הכללית.
- האמנסיפציה - סיכנה את הקיום הייחודי של היהודים.
השאלה הבאה

15. קשיים בהתפשטות התנועה הציונית
א. הסברים להתנגדות החרדים לתנועה הציונית בתקופת הרצל:
- "דחיקת הקץ".
- בגלל השאיפה ליצור לאום יהודי חילוני.
הסברים להתנגדות אנשי "הבונד" לתנועה הציונית בתקופת הרצל:
- לדעתם, היהודים צריכים לראות את עצמם קשורים לארצות מגוריהם בגלות ולהתפתחות העמים שבקרבם הם יושבים.
- לדעת הבונד, אין אפשרות לגשר בין הסוציאליזם לציונות. הבונד ראה בטיפוח הרגש הלאומי גורם מנוגד להכרה המעמדית של הפרולטריון.
- הציונות היא אוטופיה מזיקה, משום שהיא מעוררת בהמונים אשליות שאין בכוחה להגשימן ומנתקת אותם מהמאבק על זכויותיהם בגולה.
ב. בעיות שהקשו את התפשטות התנועה הציונית בארצות האסלאם, עד הצהרת בלפור:
- בעיית התקשורת בשל שפה (המוסדות הציוניים התכתבו בגרמנית או בצרפתית).
- תפיסה שונה בדבר מהותה של הציונות: באירופה - תפיסה לאומית (גישה מדינית) והתארגנות בשקילת שקלים, ובמזרח - תפיסה דתית-משיחית, שביטויה עלייה לארץ ישראל (גישה מעשית). יצר קשיי התארגנות וקיום פעילות רציפה.
- דפוסי התארגנות שונים של החברה המזרחית לעומת אלו של מוסדות הציונות (פטריאכליות מול הליך דמוקרטי).
- פולמוס אוגנדה ופטירת הרצל גרמו למשבר בתנועה הציונית.
השאלה הבאה

16. עלייה שנייה
א. רעיון העבודה כפי שהסבירו אותו אנשי העלייה השנייה:
- "דת העבודה" - בלעדי עבודת האדמה אין משמעות לתחייה הלאומית, וגם הפרט לא יבוא על תיקונו.
- בניית יהודי חדש (עבודה עצמית) וחברה מתוקנת ("בעבודה לקינו ובעבודה נרפא").
- "כיבוש העבודה" - עבודה עברית, במושבות אוישו מקומות עבודה שאוישו עד כה על ידי ערבים.
ב. המטרה של הרב קוק ב"מסע הרבנים" אל המושבות:
- קירוב לבבות בין היישוב הישן ליישוב החדש.
- ניסיון להשפיע על המושבות להתחזק בשמירת המצוות שהוזנחו: חינוך הילדים, שמירת שבת, טהרת משפחה ומצוות התלויות בארץ.
השאלה הבאה

17. כולל - צורת ארגון של האשכנזים בארץ, על פי ארצות מוצאם. כולל הו"ד (הולנד דייטשלנד) כולל ורשה, כולל וילנא, כולל והלין, כולל חב"ד וכו'. לכל כולל היו מוסדות משלו: "חדר" לילדים, בתי כנסת וישיבות.
בשנת תרכ"ו (1866) יסד ר' שמואל סלנט, רבה של ירושלים, את "ועד כל הכוללים" שנועד לפקח על דרכי העדה ולייצג אותה כלפי חוץ.
השאלה הבאה

18. חכם באשי - הרב הראשי של כלל היהודים באימפריה העותמאנית. ב-1841 נתמנה "חכם באשי" נפרד ליהודי ארץ ישראל. משרה זו היתה בעצם רבנות ראשית שייצגה את העדה היהודית בארץ לפני השלטונות.
משרה זו התקיימה עד מלחמת העולם הראשונה. רבנים במשרה זו בארץ ישראל היו הרב גאגין, הרב פניזיל וה"ישא ברכה".
השאלה הבאה

19. משה מונטיפיורי - תקמ"ד-תרמ"ה (1885-1784). יהודי ספרדי אנגלי בעל תואר אבירות. ביקר שבע פעמים בארץ ישראל במהלך המאה ה-19. שאף להיטיב את מצב היישוב בארץ ואת אמצעי הקיום שלו. במימונו נערך המפקד הראשון בארץ (1839) ונרכש מכבש לדפוס (1841). הוא הקים בית אריגה ראשון (1854), השיג רישיון לבניין בית כנסת "חורבה" (1855). פתח בית ספר לנערות וביוזמתו נבנתה שכונת "משכנות שאננים". השכונה הראשונה מחוץ לחומות העיר העתיקה (1860) ולידה טחנת קמח כמקור פרנסה. כן עשה רבות למען זכויות היהודים באנגליה וברוסיה. בסיכומו של דבר פעל למען כלל ישראל ויושבי ארץ ישראל.
השאלה הבאה

20. 14 הנקודות של וילסון
וילסון נשיא ארצות-הברית נאם בינואר 1918 נאום, שבו רצה לשכנע את בני ארצו ואת הרוסים שהמלחמה צודקת ויש להמשיך בה עד הניצחון והשלום הנכסף.
בנאומו 14 נקודות, על פיהם שאף לבסס את השלום לאחר המלחמה.
בין הנקודות: בעד הסכמים גלויים בין מדינות, נגד הסכמים סודיים.
חופש שייט בימים מחוץ למים טריטוריאליים של מדינות.
תיקון גבולות על פי עיקרון של עצמאות למדינות לאומיות. הקמת פולין.
סילוק מחיצות כלכליות, מתן הזדמנויות כלכליות שוות לכל המדינות.
הגבלת החימוש של המדינות שוחרות השלום לצרכי שמירה והגנה בלבד.
השאלה הבאה

21. הסכם סייקס-פיקו
נערך כהסכם סודי בין אנגליה לצרפת ב-1916 לאחר הצטרפות טורקיה למלחמה לצד מדינות ההסכמה.
ההסכם דן בחלוקת שטחי האימפריה העותמאנית לאחר הניצחון. סוריה ולבנון יימסרו לצרפתים, בריטניה תקבל את עבר הירדן המזרחי, את הנגב ואת האזור שבין חיפה ועכו. חצי האי ערב יזכה בעצמאות מלאה תחת שלטון השריף חוסיין. ארץ-ישראל המערבית, להוציא הנגב, תהיה כפופה לנאמנות בין-לאומית.
הסכם זה עמד בסתירה להסכמים אחרים שנעשו באותו זמן והיה אחד הגורמים לתסבוכת שנוצרה באזור.
השאלה הבאה

22. חוזה ורסאי
נחתם בסוף אפריל 1919. סיים את מלחמת העולם הראשונה.
אשמת המלחמה הוטלה על גרמניה, והיא חויבה בתשלום פיצויים עצומים על הנזקים שנגרמו במלחמה.
על גרמניה הוטלו הגבלות צבאיות: צבא עד מאה אלף חיילים בלבד, אסור לייצר טנקים ורכב משוריין, הצי יוגבל וללא צוללות, ללא כוחות אוויר.
הגבלות טריטוריאליות, החזרת כל השטחים שנכבשו, עצמאות לאוסטריה, לצ'כוסלובקיה ולפולין, ויתור על כל המושבות שמעבר לים.
חבל הסאר יועבר לידי צרפת ל-15 שנה כפיצוי על הרס מכרות הפחם בצפון צרפת ואז יוחלט במשאל עם למי יעבור החבל.
השאלה הבאה

23. "הגדודים העבריים"
התארגנות יהודית בגדודים נפרדים בעת מלחמת העולם הראשונה תחת פיקוד בריטי.
הגורם להתארגנות זו היה רצון הציונים להופיע כגורם אקטיבי הנלחם נגד טורקיה תחת פיקוד בריטי למען שחרור ארץ-ישראל. כך ירכשו ניסיון צבאי ויוכלו להשתמש בתרומתם כקלף בעת הסדר השלום בסוף המלחמה.
הוגי הרעיון היו יוסף טרומפלדור וזאב ז'בוטינסקי.
קמו ארבעה גדודים: ב-1915 גדוד נהגי הפרדות, גדוד תובלה שהביא אספקה לגליפולי.
ב-1917 קם גדוד 38 של קלעי המלך, גויס בלונדון ולחם בחזיתות שונות בארץ-ישראל.
ב-1918 גויס בארצות-הברית גדוד 39 של קלעי המלך בהסכם בין הציונים, הבריטים וארצות-הברית, חלקם לחמו בחזית המצרית. גדוד 40 של קלעי המלך גויס ממתנדבים מארץ-ישראל. פועלים, חברי השומר וגימנזיסטים. עליהם הוטלו תפקידי אבטחה ושמירה.


            תוכן מבחנים בהסטוריה