צמברלין מודיע שאין פתרון לבעיית
הפליטים היהודים 10.11.38

מתוך: פראגר, חורבן יהודי אירופה, הקה"מ תש"ח ע' 348

עם נחשול הפוגרומים, שפרצו בגרמניה הנאצית ביום 10 בנובמבר 1938, לאחר התנקשותו של הירשל גרינשפאן במזכיר הצירות הגרמנית בפאריס, נתעוררה סערת-מחאה בעולם, שאחד מביטוייה היה הויכוח בבית הנבחרים הבריטי מיום 20 בנובמבר 1938, אשר יחד עם הבעת המחאה נגד גרמניה עורר גם את הצורך במעשים דחופים להצלתה של יהדות גרמניה:


הויכוח בבית הנבחרים על בעיית הפליטים נפתח בנאומו של הציר נואלבייקר ממפלת העבודה, הנואם ציטט מאמר שהופיע בעיתון גרמני בראשית החודש, המעיד שמעשי-הזוועה האחרונים בגרמניה הם חלק מתכנית הממשלה הגרמנית לגזול את כל רכושם של היהודים. היחס אל היהודים היא שאלה מוסרית הנוגעת לכל האומות, אולם תוצאת הדבר מחייבת גם פעולה בינלאומית ממשית יותר. אם גרמניה תורשה לשדוד את היהודים ולגרשם מחוץ לגבולותיה - יש סכנה שגם מדינות אחרות, כמו פולין ורומניה, תלכנה בעקבותיה. לפיכך יש הכרח בצעדים דחופים כדי לשים קץ לרדיפות ולגירושים של המוני פליטים נוספים מחוסרי פרוטה. כן יש להגיד ברורות, כי לא תתכן הבנה מלאה בין ממשלת גרמניה והעם הבריטי כל עוד יימשכו מעשי הדיכוי...

כתום הויכוח נתקבלה בבית הנבחרים הצעתו של הציר נואל-בייקאר, המגנה את רדיפת המיעוטים באירופה, ותובעת פעולה בינלאומית מיד, מתוך שיתוף עם ארצות הברית, כדי לקבוע מדיניות משותפת לפתרון בעיית הפליטים.
לפי פאלקור, 22 בנובמבר 1938.

בתשובה להצעת סיעת העבודה הפרלמנטרית, הדורשת מאת הממשלה לתת את חלקה לפתרון בעיית היהודים - הדגיש ראש הממשלה, מר נאויל צ'מברלין, את מיטב רצונה של ממשלת בריטניה לסייע לפתרון הבעיה ולעשות את כל אשר בידה כדי לבוא לעזרת הפליטים היהודים האומללים. הממשלה התקשרה לשם כך עם מושבות ודומיניונים, אלא שמן החובה לומר מראש כי האפשרויות בקיסרות הבריטית לפתרון בעיה חמורה זו הן מצומצמות.

באנגליה עצמה אין מקום למהגרים חדשים. במשך 5 השנים האחרונות ניתנה רשות כניסה לאנגליה ל- 12 אלף פליטים, בערך. חברות הצדקה השונות מטפלות במקרים בודדים חדשים. אשר לדומיניונים ולמושבות, הרי ידוע לכל, כי חלק מהם כבר מאוכלס למדי, והשאר תפוס על ידי הילידים, שמצבם אינו מרשה הכנסת מהגרים רבים. אף על פי כן מעיינת הממשלה באפשרויות מצומצמות של קליטת פליטים יהודים בטאנגאניקה בתנאים מסוימים וכן בקאניה. בנוגע לקאניה נמשך זה כבר משא ומתן בין השלטון הבריטי המקומי ובין חברה יהודית להתיישבות. לפי התכנית עומדים לייסד שם כמה חוות יהודיות חקלאיות לניסיון. מקום מצומצם לפליטי היהודים ימצא אולי גם בגויאנה הבריטית.

על ארץ ישראל אמר צ'מברלין: "הכל מודים שארץ ישראל היא מדינה קטנה, שאין ביכולתה בשום אופן להמציא פתרון לבעיית הפליטים היהודים. אולם ארץ ישראל תרמה ומוסיפה לתרום את חלקה בנידון זה. לכל הפחות 40 אחוז מן העולים היהודים לארץ ישראל בשנה האחרונה מוצאם מגרמניה.

מר צ'מברלין סיים את נאומו בהבטחה זו: אם כי ארצנו וארצות אחרות רוצות בכל לבן לסייע בטיפול ובסידור המצב החמור הזה - הרי גלוי וידוע לכל שהאפשרויות להתיישבות ולסידור מצומצמות מאוד".