מכתב על מדיניות ההצלה של המוסדות הרשמיים
1 לפברואר 1940

מתוך: בן הכט, כחש, ת"א תש"ל, עמ' 291

רבי ברוך א. רבינוביץ,
קהילת "בני אברהם",
הגרסטון, מרילנד.

רבי רבינוביץ היקר,
...אני מצרף שני קטעים אשר יסייעו לשנות את דעתך על מספר גורמים למצב באשר לפליטים על הדנובה...
המגבית הארץ ישראלית המאוחדת היא המכשיר לאיסוף תרומות של הסוכנות היהודית לארץ ישראל וכן של הקרן הקיימת לישראל. תהיה עמדתה של הסוכנות היהודית כאשר תהיה לגבי הגירה בלתי מאושרת (של פליטי רדיפות הנאצים) לארץ ישראל, אין היא יכולה, כגוף רשמי, לגלות ברבים כלפי הגירה שכזו עניין או אהדה, כפי שהיא אמנם רוחשת להם... כידוע לך, תקנות ה"ספר הלבן" קובעות מכסה של עליית 10,000 לשנה... שימת דגש פומבית על עליה בלתי מאושרת והודאה על ידי גוף כמו הסוכנות היהודית שלא זה בלבד שהוא מעודד, אלא אף מממן עליה בלתי מאושרת כזו, עלולים להנחית מהלומה הרת אסון על האפשרויות של הקלת הכניסה לארץ ישראל של מהגרים חוקיים ומאושרים...
..."סלקציה" היא גורם שאין להימנע ממנו בקשר לבעיות ההגירה לארץ ישראל. "סלקציה" פירושה - בחירתם של גברים ונשים צעירים אשר הוכשרו באירופה למטרות פרודוקטיביות, בין אם בחקלאות או בתעשייה, ושהוכשרו גם מבחינות אחרות לחיים בארץ ישראל, הכרוכים בקשיים וסבל, ושלקראתם חייבים הם להתכונן מבחינה פיסית ופסיכולוגית כאחד. שיקולים רגשיים חשובים, כמובן, וכל אחד היה רוצה להציל כל יהודי שניתן להצילו מתופת אירופה.
"אבל, כשניצב אדם בפני בעיה כה עדינה כעליה בלתי מאושרת, ברור שחשוב ביותר כי האנשים אשר יישלחו לארץ ישראל יהיו מסוגלים לעמוד בתנאים הקשים בהם יצטרכו לחיות שבועות וחודשים על הים התיכון, ובקשיים המצפים להם כאשר ינחתו על חופי ארץ ישראל.

"...לא נוכל לתת נשק מסוכן יותר בידי אויבי ציון, בין אם הם בשורות הממשלה הבריטית, או הערבים, או אף בשורות העם היהודי, מאשר אם תוצף ארץ ישראל באנשים באים בימים או בלתי רצויים אשר ישימו לאל את תנאי החיים בארץ ישראל ויאבדו את הסיכויים לכונן תנאים כלכליים שיבטיחו את המשכיות ההגירה...
"עד אשר מקורותיה של ארץ ישראל יפותחו כדבעי, תיתכן הגירה בגבולות 30,000 עד 60,000 איש לשנה... בתנאים אלה, האין זה חיוני שהמנהיגים האחראים ישקדו על הצורך בעליה סלקטיבית, במיוחד לאור התנאים הקשים ביותר המקיפים כיום את אפשרויות העלייה הבלתי מאושרת...?"
שלך בידידות,
הנרי מונטור
סגן יו"ר ההנהלה