צו לפינוי יהודי בודפסט לגטו

מתוך: תולדות השואה, הונגריה, עמ' 327

"הממשלה המלכותית של הונגריה מצווה על כל היהודים החייבים לענוד את המגן דוד הצהוב לעבור לאזור התחום המוגבל ברחובות דוהאני, נאג'אטאדי, סאבו אישטוואן, קיראיי, צ'אניי (מס' 6-3) ורומבאך שבאשטין (מס' 19-15), דרך מאדאץ אימרה, כיכר מאדאץ אימרה והרחובות קארויי וקיראיי באזור VII של בודפשט, והפרדת האזור המוקצה ליהודים (הגטו) מן האזור המיושב לא-יהודים. הבניינים הפונים לרחובות והדרכים שצוינו כגבול אינם נכללים באזור המוקצה ליהודים.

נאסר על לא יהודים להתגורר באזור המוקצה ליהודים או לעבוד שם; השלטונות ומוסדות ציבור לא יקיימו משרדים באזורים אלה.

במאבק זה לחיים ולמוות, שיקבע את גורל ההונגרים לדורות הבאים, על כולנו להקריב קורבנות. הממשלה ערה לקשיים הבלתי רגילים שיפלו בהכרח בחלקה של האוכלוסייה הלא יהודית המיועדת ליישוב מחדש. באמונה מוצקה בעתיד טוב יותר, ומתוך התחייבות לניצחון, עלינו להקריב קורבן זה.

אני אדאג לכך, שהתושבים הלא יהודיים שייושבו מחדש (בעלי דירות, דיירים, אפוטרופסים נוצריים, או מפקחים וכו') יקבלו דירות השוות בערכן לדירות שנאלצו לפנות, בצד של פשט.

אם יהיה הדבר אפשרי, דיירים לא יהודיים של תושבים שייושבו מחדש ייושבו מחדש יחד עמם באותן דירות. דיירים לא יהודיים בדירות של יהודים המיושבים מחדש רשאים להישאר בדירות לפי שעה; בהתאם לתקנה שבתוקף, עליהם להיכנס לדירותיהם החדשות עם הדיירים החדשים של הדירות. אולם לדיירים החדשים תהיה זכות לבטל את ההסכם בתוך 10 ימים. לדיירים הזכאים לשכירות ניתן יהיה להקצות דירות לאחר השלמת היישוב מחדש... לא יהודים חייבים לעזוב את האזור המוקצה ליהודים בין 7-2 בדצמבר".

חתום: ואינה, שר הפנים בממשלת סאלאשי