שיטת הגירוש והדיווח

מתוך: ברוך חנה, גטו בודפשט, עבודת גמר, האוניברסיטה העברית 1997

מאמצע חודש מאי, יציאת 4 רכבות גירוש מהונגריה מדי יום, הפכה לשגרה, אך לא יכלה להתבצע הלכה למעשה ללא תאום וללא סודיות הקשורה בלוח הזמנים של הרכבות. תאום זה הובטח על ידי יחידות גרמניות מיוחדות אשר מוקמו במרכזי המחוזות, והעבירו ביניהם המידע החסוי על ידי קשר אלחוטי ורצים. על כל רכבת דווח ביסודיות, הדוחות נחתמו בדרך כלל על ידי אייכמן, בעגה הנאצית המעורפלת: "המשלוח נמצא בדרך לטיפול מיוחד sonderbehandlung ונע במסלול הרגיל".

אייכמן קיבל מאושוויץ "אישור" על המשלוח אשר הגיע, בו נתונים על מספר הגברים, הנשים והילדים שהגיעו ליעד. כן דווח על מספר האנשים שנלקחו לעבודה ומספר הנידונים ל"טיפול מיוחד".