הודעה מטעם אסיפת מחאה של יהודים בניו-יורק
31.7.44

מתוך: משה פראגר, חורבן ישראל באירופה, הקיבוץ המאוחד תש"ח, עמ' 329

אסיפת העם הגדולה הזאת של יהודי אמריקה, המכונסת בצל טרגדיה לאין דמיון בתולדות האדם, מדגישה את נאמנותה העמוקה לעניין, שלמענו שופכים הכוחות המזוינים של ארצנו דמם בכל שדות הקרב. הודות להישגיהם הנפלאים מתקרב ובא יום הפדות לכל העמים המשועבדים שבעולם.

אך בעוד הבשורות האלה על הניצחון הממשמש ובא מעוררות את לבנו, הרינו מזועזעים עד עומק הנפש ומיואשים, בראותנו, שבבוא הקץ למלחמה, לכשיושג הניצחון, יהא חלקה המכריע של יהדות אירופה כרות וגדוע, כיון שמיליוני יהודים כבר הושמדו ואף אלה שעוד שרדו בחיים צפויים לגורל אחיהם, קורבנות החרב הנאצית. איומי המשטר הנאצי, שהושמעו במפורש וחזרו ונשנו לעתים תכופות, שהם עומדים להשמיד את היהודים בשטח שלטונם עד האחרון, - הנה נעשו עתה מציאות אכזרית ביותר.

באסיפה זו, תחת כיפת השמים בעיר החופשית ניו-יורק, אנו קוראים שמים וארץ להיות לעדים לנו, ואנו מתרים בעולם התרבותי, שהוא ינחל מפלה ללא קום, אם ירשה לו, להיטלר, לבצע זממו. כי היהודים בכל אחת מארצות הכיבוש הנאצי היו מטרה ראשונה להתקפת היטלר על אותה ארץ, וממילא על התרבות עצמה. אנו קובעים, שעוד לא איחרנו את המועד לשים לאל את נצחונו של היטלר בחזיתו האנטי יהודית, ועוד האפשרות להציל אלפים, שיוכלו אחר כך ליהנות מן החירות אשר תיקרא לעמי העולם.

בשם ה' והאנושות, בשם האידיאלים שלהם נלחם כיום העולם הדמוקרטי, הרינו פונים קודם כל אל נשיא ארצות הברית, ובאמצעותו אל כל האומות המאוחדות והאומות הניטראליות, שינקטו מיד פעולות הצלה אלו:

א) להתרות בממשלה ההונגרית ובעם ההונגרי, ולהבהיר להם דרך הרדיו ובאמצעים אחרים, שהם ייתבעו לאחריות על כל הפשעים הנעשים בשטח מדינתם, ולהודיע להם שעליהם לעשות ככל יכולתם לעצור את יד המוות המהלכת בארצם ולהגן על היהודים אשר בתחום שלטונם.

ב) בהתאם להצעתו של האדמירל הורטי לצלב-האדום הבינלאומי, לתת אפשרות יציאה לילדים שלמטה מבני עשר, אם יהיו בעלי ויזות, וכן גם למבוגרים, בעלי ויזות לארץ ישראל, - הרינו פונים בדרישה לכל האומות המאוחדות לאפשר את פינויים של היהודים האלה ממקום הסכנה.

ג) אמריקה והאומות המאוחדות חייבות לפרוש באופן רשמי וגלוי את חסותן על הקורבנות חסרי-הישע של הרדיפות הנאציות בשטחים הכבושים.

ד) יש לנקוט באמצעים מתאימים שישפיעו על ממשלות ה"ציר", כי יראו את היהודים שבידיהם כשבויי-מלחמה או כעצורים אזרחיים במובן ההסכם של ז'נבה משנת 1929.

ה) היות וארץ ישראל היא מקום המקלט הקרוב ביותר ליהודי הבאלקאן, תפתח-נא ממשלת המנדט את שערי הארץ ליהודים, ועל תורכיה, ארץ המעבר הקרובה ביותר, יש להשפיע כי תפתח את גבולותיה למעבר הפליטים.

ו) ארה"ב ומדינות אחרות של האומות המאוחדות נקראות לפתוח ארצותיהן לפני כל היהודים שאפשר להצילם, והארצות הניטרליות נקראות להקל גורלם.

ז) מכיוון שההרעבה היא אחד מכלי נשק-ההשמדה של היטלר נדרשות האומות המאוחדות לנקוט בכל האמצעים שאינם בניגוד לאינטרס המלחמה, כדי להמציא בהשגחתו של הצלב-האדום מזונות ותרופות ליהודים הנתונים בסכנה בארצות הכיבוש.

ח) השלטונות הצבאיים נתבעים לעשות כמיטב יכולתם ולחבל בעזרת כוחות המחתרת בכל המקומות, את המיתקנים והמכשירים שבהם עורכים הנאצים שחיטותיהם ההמוניות.


אנו מכריזים בקול גדול, שכל שעה העוברת בלי שייעשו פעולות-הצלה אלו, מחמירה את אימת המוות ואת סבלות היהודים ומגדילה באלפים את מספר ההרוגים.

אין אנו יכולים לשתוק. אנו דורשים ונושאים את התקווה בלבנו שארצות-הברית ובעלי-בריתה יפעלו בזריזות להצלתם של אלה שעוד אפשר להצילם ויענישו את האשמים בפשעים בלתי אנושיים אלה.