תמונת רחוב בטלקי, 1912


לתמונה הבאה          חזרה לתמונות