הגדה של פסח, סטמר 1942


לתמונה הבאה          חזרה לתמונות