שער הדרשה של אחי הרבי מבלז, שבט תש"ד


לתמונה הבאה          חזרה לתמונות