הגדה של פסח, קצקצט 1937


לתמונה הבאה          חזרה לתמונות