פלוגת עבודה יהודית: חייטים וסנדלרים


לתמונה הבאה          חזרה לתמונות