מחנה ריכוז קישטרצ'ה, 1944
ממחנה זה החלו המשלוחים לאושוויץ


לתמונה הבאה          חזרה לתמונות