מצבת זכרון לשארל לוץ , 1945
פקיד הקונסוליה השוויצרית בבודפסט


חזרה לתמונות