קסטנר


תוכן הפרק:
תולדות חייו ואישיותו

    "משפט קסטנר"
    הנושאים השנויים במחלוקת בפעילותו
    אישיותו
"רכבת קסטנר" (או: "רכבת ברגן בלזן")

    יצירת קשר עם ויסליצני
    כשלון המשא ומתן
עמדות השופטים ביחס לקסטנר

    השופט בנימין הלוי
    השופט אגרנט
    השופט חשין
    השופט זילברג
ויכוח מחודש: שנת תשס"ג - 2002

    הציל נפשות מהשטן / מיכאל ברונשטיין
    "קסטנר העניק לי את השקט", אמר אייכמן / בעז העצני
    מכתבים של ניצולים
דיון על מעשיו ואישיותו

תולדות חייו ואישיותו

האדם ששמו קשור יותר מכל בסערת ניסיונות ההצלה והאובדן של יהודי הונגריה הוא ישראל קסטנר.

קסטנר נולד בקלוז' - שנקראה גם קלויזנבורג - בשנת 1906, ונרצח בתל אביב בשנת 1957. היה מראשי התנועה הציונית ברומניה ובהונגריה. עבד במערכת היומון הציוני אוי-קלט שיצא לאור בקלוז'. בשנים 1929/31 היה סופרו המדיני של היומון בבוקרשט, מזכיר הסיעה הפרלמנטרית של המפלגה היהודית ומראשי תנועת הנוער הציוני בטרנסילבניה. עם סיפוח טרנסילבניה להונגריה בשנת 1940 עבר לבודפסט. שם קיבל תפקיד בקרן היסוד, ונבחר לאחד משלושת נשיאי המשנה של ההסתדרות הציונית בהונגריה. בשנים 1942 עד 1945 ישב בבודפסט, ולמעשה היה ראש ועד ההצלה של הפליטים היהודים שהגיעו להונגריה. היה ממונה על פעולות ההצלה, וניהל משא ומתן עם המודיעין הצבאי ההונגרי וסוכני הריגול של הצבא הגרמני בהונגריה. לאחר הכיבוש הגרמני בשנת 1944 קיים קשר עם קציני הביטחון של הרייך, ובהם אייכמן.


ישראל קסטנר וחבריו בהנהגה הציונית

"משפט קסטנר"
קסטנר היה מעורב במספר פעולות שעוררו נגדו מחלוקת חריפה לאחר תום המלחמה. הוא עלה לכותרות כאשר בשנת 1953 האשימו מלכיאל גרינוואלד כי שיתף פעולה עם הנאצים, השתתף עם קורט בכר שעמד בראש הוועדה הכלכלית של הגסטאפו בגזל הרכוש היהודי, והציל אותו אחרי המלחמה בגלל שותפות זו.

היועץ המשפטי לממשלה הגיש תביעה נגד מלכיאל גרינוואלד באשמת הוצאת דיבה. במשפט הגן שמואל תמיר על גרינוואלד, והפך את קסטנר ממאשים לנאשם. בית המשפט המחוזי, בו ישב בדין השופט בנימין הלוי, זיכה את גרינוואלד ברוב סעיפי האשם [ובכך חייב את קסטנר] מלבד הטענה שקסטנר היה שותף לגזל היהודים, שבית המשפט קבע כי הינה האשמת שקר. בערעור שהוגש לבית המשפט העליון הפך בית המשפט את פסק הדין, וברוב של 3 נגד 2 החליט כי רוב ההאשמות נגד קסטנר אינן נכונות, מלבד ההאשמה שקסטנר העיד לטובת בכר ללא סמכות וללא צידוק. האשמה זו, קבעו שופטי בית המשפט העליון פה אחד, נכונה היא, וקסטנר לא היה רשאי להציל את בכר מעונשו.

לאחר זמן קצר נרצח קסטנר בידי זאב אקשטיין. הוא נמלט בג'יפ שנהג בו דב שמר. המשטרה האשימה את יוסף מנקס וטענה שהוא היה ראש החוליה והמפעיל של הרוצח. אקשטיין הופיע כעד מדינה נגד מנקס. שלטונות הביטחון הודו כי אקשטיין היה סוכן שלהם עד חודשים מעטים לפני ההתנקשות. גם מאסרו של אקשטיין היה בתנאים נוחים במיוחד. שלושתם נדונו למאסר עולם. (כל זאת בספרו של יואל והאנזי בראנד, השטן והנפש, 1960, עמודים 209-210).

הנושאים השנויים במחלוקת בפעילותו
במסגרת פעילותו הציבורית נהג קסטנר בתקיפות ובקשיחות, והחליט החלטות גורליות ליהודי הונגריה. חלק מן ההחלטות שהחליט נשארו שנויות במחלוקת. בהם:

- ניהל משא ומתן עם אייכמן להצלת מספר קטן של יהודים: 1686 יהודים שיצאו ברכבת לברגן-בלזן, ולאחר זמן לאושוויץ - ובתמורה לכך שיתף פעולה באופן אקטיבי או פסיבי עם הגרמנים, ומנע אפשרויות הצלה אחרות.

- טען שהציל עשרות אלפי יהודים שנשלחו בגלל השתדלותו לשלוח אותם לשטרסהוף ליד וינה, ורובם שרד עד לאחר המלחמה.

- היה בקשר עם הצנחנים שהגיעו להונגריה: יואל פלגי ופרץ גולדשטיין. היה אמור לנסות להציל את חנה סנש מידי הגרמנים, אך לא עשה להצלתה, ואף הסגיר או המליץ בפני פלגי וגולדשטיין להסגיר את עצמם לגרמנים.

לקריאת סיפור הצנחנים - לחץ כאן

- היה בקשר הדוק עם הגרמנים, ואחרי המלחמה העיד לטובת קורט בכר, שהיה מקבילו של אייכמן ועמד בראש הוועדה הכלכלית, זו שסחטה מן היהודים את רכושם. בגלל עדותו שוחרר בכר מעונש תלייה שהיה צפוי לו.

- שמואל תמיר טען כי קסטנר העיד לטובת נאצים נוספים לאחר המלחמה - אבל בית המשפט סרב לדון בנושא.

אישיותו
אישיותו של קסטנר שנויה במחלוקת, ואנו נביא כאן את העמדות השונות מפי אומרם.
בנימין הלוי, פסק דין, ע' 25:
בתחילת 1943 ניתנה לפי דרישת הסוכנות היהודית צורה יותר קבועה לקבוצת ההצלה הציונית בבודפסט. ד"ר נתן קומולי ז"ל, נשיא ההסתדרות הציונית בהונגריה, קיבל על עצמו את ראשות הוועדה, קסטנר קיבל את ההנהלה בפועל... כל החברים החדשים שצורפו ע"י קסטנר מזמן לזמן לוועדתו... עמדו תחת מרותו האישית החזקה של קסטנר, כל הניסיונות להשפיע על קסטנר להרחיב את מסגרת הוועדה ולהעמידה על בסיס ציבורי רחב - נכשלו. קסטנר לא רצה לחלק את תפקידו עם גורמים שמחוץ להשפעתו האישית.
קסטנר היה נהנתן, שאפתן, ורצה לשלוט בכל המסגרות שבהן פעל. כאשר ויסליצני הזמין את פרוידיגר למשא ומתן על תשלום תמורת עיכוב הגירוש של היהודים למחנות ההשמדה, מסר פרוידיגר את הידיעה לנציגי הציבור היהודי. קסטנר, ששמע על כך, מיהר לנהל משא ומתן עצמאי עם ויסליצני, והוציא את פרוידיגר מן המשא ומתן. (הלוי, פסק דין 26-27). הרב וייסמנדל כותב בספרו כי תחרות זו גרמה נזק (מן המצר עמוד קל"ב). השופט אגרנט, לעומת זאת, אינו רואה פסול בפעילותו זו של קסטנר (פסק דין עליון, עמוד 2104). השופט חשין (פסק דין עליון 1302) מסכם את הדעות על קסטנר: פרוידיגר מפקפק בכושר המנהיגות שלו, ומאשימו בהעדר סגולות של ארגון, של דיוק, של בחירת האנשים הנכונים תפקידיהם המתאימים. הוא מתאר את קסטנר כאדם בעל שיגעון גדלות, אמביציוזי, בוהמי דיקטטור, רודף כבוד ומתקנא בהצלחתם של אחרים. קראוס מונה בקסטנר חסרונות רבים כרימון. "כשמדובר על האינטרסים שלו... הוא גם בלתי מצפוני, הוא חסר מצפון וחסר התחשבות" (פס"ד עליון עמוד 2106).

אין ספק כי קסטנר היה אדם אמביציוזי, שלא ידע לעבוד בצוות. הוא שיעבד את העובדים אתו לרצונו, לא העביר להם את מלוא האינפורמציה, ובכך נטל על עצמו אחריות כבדה ביותר.

דוגמה לצורך של קסטנר לשלוט בכל הנעשה בבודפסט מובא בפסק הדין של בית המשפט העליון [עמוד 2149]: משה קראוס הצליח לקבל 500 דרכונים רומניים ליהודים בטרנסילבניה. עורך דין רומני בשם טטושסקו טיפל בנושא, וביקש תשלום עבור שרותיו. יומיים לפני צאת הקבוצה לרומניה בא אליו קסטנר, והודיע שאין בכוחו של קראוס לגייס את הכסף או להתחייב בשם הסוכנות עבור התשלום. טטושסקו, שחשש מן הנאצים, דרש שקסטנר וקראוס יבואו לידי הסכם. לאחר שיושבו חילוקי הדעות, ואחרי שקיבל טטושסקו חלק מהכסף והתחייבות מקסטנר לגבי שאר הכסף, אופשרה הגירת הקבוצה לרומניה.

ועדת ההצלה ניסתה להציל את שניתן להציל כאשר הנאצים כבשו את הונגריה, ואייכמן הגיע לבודפסט כדי להכין את השמדת היהודים. העניין המרכזי שעמד בבסיס הויכוח הציבורי סביב פעולתו של קסטנר הוא הצלת הקבוצה הידועה בשם "רכבת קסטנר" או "רכבת ברגן בלזן". וזה סיפור המעשה:

"רכבת קסטנר"

יצירת קשר עם ויסליצני
ימים אחדים אחרי כיבוש הונגריה בידי הנאצים, הזמין ויסליצני, אחד הקצינים הראשיים של "קומנדו היהודים", את פרוידיגר, והציג לפניו מכתב עברי שנכתב ע"י הרב וייסמנדל מברטיסלבה, אל פרוידיגר כנציג החרדים, ד"ר ניסן כהן כנציג הציונים, והברונית וייס כנציגת הניאולוגים. במכתב יעץ וייסמנדל לנציגי שלושת הזרמים הראשיים ביהדות הונגריה לחדש עם ויסליצני את המו"מ על "תכנית אירופה". תכנית זו עלתה בשנים 1942-1943, כאשר ויסליצני היה ממונה על השמדת יהודי סלובקיה. הוא הציע אז כי תמורת 2 מיליון דולר יפסיק את פעולות ההשמדה בכמה ארצות. [הלוי, פסק דין ע' 26].

הרקע למכתב היה זה: בסלובקיה ייצגו את היהודים שניים: הרב וייסמנדל מן האורתודוקסים, וגיזי פליישמן, מן הציונים. שני אלה פעלו להצלת היהודים, ובעזרת שוחד ניסו למנוע את המשלוחים לאושוויץ. ואמנם, בשלב מסוים נעצרו המשלוחים מסלובקיה, והחוקרים סבורים כי פעולתם של וייסמנדל ופליישמן גרמו לכך. לאחר מכן הציע ויסליצקי להרחיב את העסקה, ולבצע את "תכנית אירופה". בתכנית זו הוא מתחייב להפסיק את המשלוחים מכל אירופה, פרט לפולין, תמורת 2 מליון דולר. התקיים משא ומתן, אך לא הגיע לכלל סיכום.

כאשר עבר ויסליצני להונגריה, שלח עמו הרב וייסמנדל מכתב עברי המיועד לנציגי יהדות הונגריה, ובו הציע להם לחזור למשא ומתן שנפסק. הרב וייסמנדל כותב בספרו [מן המצר עמוד קי"ד] כי לא היה בטוח בכוונתו האמיתית של ויסליצני, ולכן כתב את המכתב בלשון למדנית, ובו רמזים של התראה וחשש, אפילו כתב את המכתב ב- 12 שורות, כמו שכותבים גט, כדי שהרב פרוידיגר, שתלמיד חכם הוא, יבין שצריך להיזהר ולא לקבל את הדברים כאמת מוחלטת.

לאחר שוועד ההצלה בבודפסט שמע את הדיווח של פרוידיגר, נטלו קסטנר וברנד את היוזמה ונפגשו שנית עם ויסליצני. הם בקשו 4 דברים:
1. לחוס על חיי היהודים בהונגריה.
2. לא לרכז את היהודים בגטאות.
3. להימנע מגירוש היהודים.
4. להרשות עלייה או הגירה.

ויסליצני הסכים באופן עקרוני לכל הנקודות, ודרש כסף כדמי קדימה לעסקה. חודש ימים התנהל המשא ומתן עם הנאצים, ובאותו זמן רוכזו היהודים בגטאות. הנאצים סרבו לדבר עם קסטנר וברנד על נושא הגירוש. קסטנר הבין שהגירוש קרב ובא, והוא ביקש פגישה עם קרומיי, מעוזריו הבכירים של אייכמן. הראיון התקיים ביום 2.5.44. קרומיי הגיע לפגישה בחיוך על שפתיו, ומסר כי נתקבל אישור מברלין להגירה של 600 יהודים.

כשלון המשא ומתן
המצב לאחר שיחה זו היה כזה: כל הנקודות שביקשו מן הנאצים - נדחו. יהודי הונגריה רוכזו בגטאות, מוכנים לגירוש. רק דבר אחד ניתן לקסטנר: הצלה של 600 איש, שמספרם עלה לבסוף ל- 1684. הגדלת מספר הניצולים הייתה ביוזמת הגרמנים. השאלה שעמדה במשפט קסטנר הייתה: מדוע הסכימו הגרמנים לשחרר מספר קטן של אנשים, ומה התמורה שקבלו בגלל שחרור זה.

השופט בנימין הלוי, בפסק הדין במשפט קסטנר, כותב כי מטרת הגרמנים הייתה לשעבד את קסטנר, וגם את היודנראט כולו, בכך שניתן להם אפשרות להציל את עצמם ואת בני משפחותיהם, ובכך למנוע מהם לפעול נגד הגרמנים.

קסטנר הבין כי המשא ומתן שלו עם הנאצים נכשל. הדבר היחיד שנותר הוא להציל מספר קטן של יהודים, והוא יהיה זה שיוכל להחליט מי בניצולים. הוא יוכל להציל את חותנו ואחיו מהעיר קלוז', את חשובי הציבור - ודבר זה יצדיק את הקשר שקשר עם הנאצים, ואת העובדה שהפך את עצמו ואת ועדת ההצלה לתלויים בחסדי הנאצים. ברגע שקסטנר הסכים לקבל את המתנה מקרומיי, לא יכל לעשות מה שעשו מנהיגים ציונים במקומות אחרים: לרדת למחתרת, או להמליץ בפני היהודים שלא לשתף פעולה. [הלוי 45]. ואמנם: העלית הרוחנית של היהדות ההונגרית הוזמנה להשתתף במשלוח. רוב ההנהלה הציונית עזבה את בודפסט ברכבת ברגן- בלזן. [הלוי 114].

הקשר של קסטנר עם הנאצים נמשך לאורך כל תקופת השמדת יהודי הונגריה. המשלוח של היהודים מערי השדה התרחש בחודשים מאי-יולי. בחודש יוני, פנה אל קסטנר משה קראוס, מנהל המשרד הארץ ישראלי בבודפסט והממונה על חלוקת הסרטיפיקטים לעלייה. וכך העיד במשפט:
"בתחילת יוני, כאשר נודע לי שהוא ממשיך בטיפול בעליה, אמרתי לו: הלא אתה עכשיו יכול לדעת שהגרמנים הפסידו את המלחמה, כיון שהייתה כבר הפלישה לצרפת.. והצבא הסובייטי היה על הגבול ההונגרי... אז הצעתי לו שעכשיו הגיע הזמן להפסיק את המו"מ עם הגרמנים, מכיוון שגם הוא יכול לראות שהגרמנים הפסידו את המלחמה, ואין מה להאמין לגרמנים. אז הוא... צעק עלי: אתה חושב שאפשר לקום משולחנם של הגרמנים? אני אמרתי: כן, יש אפשרות לקום, אם אתה יכול לברוח, אני יכול לתת לך מקום מקלט. אז הוא לא ענה לי על זה..."
לקריאת הביקורת של משה קראוס על קסטנר לחץ כאן

על "שיתוף הפעולה" בין אייכמן לקסטנר כתב אייכמן עצמו, בזיכרונותיו שנכתבו אחרי המלחמה. הוא כותב שם שהוא וקסטנר היו שני אידיאליסטים שפעלו למען מטרות שונות ומנוגדות, והם הגיעו להסכם ג'נטלמני, שלפיו הציע קסטנר לשתוק ולסייע למנוע מן היהודים להתנגד לגירושים, ואף לשמור על הסדר במחנות האיסוף, בתמורה לאפשרות להציל 15,000 עד 20,000 יהודים בעלי ערך מבחינה ביולוגית. בעיני אייכמן היה זה עסק טוב, משום שלדבריו לא הדאיגה אותו בריחתן של קבוצות קטנות של יהודים. לאור הכוח המצומצם שעמד לרשותו, הייתה דאגתו העיקרית נתונה לכך שגירושם של 800,000 יהודי הונגריה יתנהל בשקט, בסדר וביעילות, בלי להסתכן במרד נוסף, דוגמת זה שפרץ בגטו ורשה. (תולדות השואה, 225).

לקריאת קטעים מתוך זכרונות אייכמן - לחץ כאן

עמדות השופטים ביחס לקסטנר

קסטנר הצליח להוציא את רכבת ברגן-בלזן, ו- 1684 יהודים נצלו. עם זאת, קסטנר, כראש ועד ההצלה, לא הזהיר את יהודי הונגריה מפני הגורל הצפוי להם בסוף הגירוש: מוות באושוויץ.

הרב וייסמנדל מספר בספרו [מן המצר קט"ז] כי הוא עצמו שלח באמצעות שליח מכתבים משוכפלים לחלוקה בהונגריה, ובהם תבע מן היהודים להתחבא, למרוד, לברוח, ובשום פנים לא להיכנס לגטאות. ואם יוכנסו לגטאות, לפרוץ ולברוח. ייהרגו רבים, אבל אם הם יישלחו לאושוויץ - ייהרגו כולם. השליח חזר וסיפר כי איש היודנראט מסר את המכתב לגרמנים, והייתה שערורייה גדולה. הגרמנים הרגו עשרים או שלושים איש, וחפשו את מחלק המכתבים כדי להרוג גם אותו. אנשי ועד ההצלה בקושטא הזהירו גם הם את ההנהגה בבודפסט: לא להעביר רשימות לגרמנים, ולא להיכנס לגטאות - שני אלה הם הקדמה למשלוחים לאושוויץ.

קסטנר לא עשה כן. הוא "הרדים" את יהודי הונגריה. אפילו את תושבי עירו, קלוז', שם היה חותנו, ד"ר פישר יושב ראש הקהילה, גם אותם לא הזהיר, למרות שהיו מרוחקים קילומטרים מעטים מהגבול הרומני, ויכלו לברוח לרומניה. את חותנו ובני משפחתו הציל קסטנר ברכבת ברגן-בלזן.

כיצד ניתן לשפוט את המעשה הזה של קסטנר? בתי המשפט נחלקו בהערכת המעשה. בית המשפט המחוזי הרשיע את קסטנר. בית המשפט העליון נחלק: שלשה שופטים זיכו אותו, ושני שופטים חייבו אותו. ואלו עמדות השופטים:

השופט בנימין הלוי
עמדת השופט בנימין הלוי, בבית המשפט המחוזי בירושלים:
"אפחד מהיוונים, אף כשהם מביאים מתנות" - בקבלו את המתנה הזאת [רכבת ברגן-בלזן] - מכר קסטנר את נפשו לשטן. התוצאה המיידית של ההסכם עם קרומיי הייתה, שקסטנר נעשה תלוי בחסדי הנאצים... במידה שההסכם הכללי עם קרומיי לבש צורה יותר מוחשית והתמלא תוכן חי על ידי קביעת מועמדיו של קסטנר להצלה - שכללו את בני משפחתו (למעלה מ- 20 נפש), ידידיו וחבריו, את מנהיגי התנועה הציונית ויהודים מיוחסים אחרים, ובמידה שמספר הנפשות שנכללו בהסכם ההצלה הוסיף וגדל, באותה מידה הלך עניינו של קסטנר ביחסים טובים עם הנאצים הלוך והתחזק. [עמוד 45].

בפני קסטנר, היו שני דרכי הצלה. לאחר שידע כי הסכם הרכבות נחתם [הסכם על משלוח 150 רכבות לאושוויץ דרך סלובקיה], ויש החלטה על גירוש מלא של היהודים, צריך היה להחליט בין שני דרכי הצלה:

האחת - הצלה בלתי תלויה בנאצים. להפיץ בין היהודים את הידיעות על ההשמדה הצפויה. הידיעות המקוטעות שהגיעו מפליטים או מצעירים לא נתקבלו כאמת. אזהרה מפי ועדת ההצלה המרכזית היה סיכוי שתתקבל כאמת. ואז היו היהודים נוקטים בכל האפשרויות: מתחבאים, בורחים לרומניה, מחביאים ילדים אצל הונגרים, מתנגדים התנגדות פעילה או סבילה. דרך זו אי אפשר היה לדעת כמה יינצלו בזכותה, אבל היא הייתה נגד רצון הנאצים, והעוסקים בה היו צריכים לעבוד בדרכי מחתרת.

הדרך השניה - להציל באמצעות הנאצים: לערוך הסכם עם הנאצים, ולהציל את היהודים שהנאצים יסכימו להציל.

ברגע שבחר קסטנר בדרך השניה - לא יכול היה לעזוב את שיתוף הפעולה עם הנאצים. הם הסכימו להציל מספר קטן של יהודים, ובהם בני משפחתו וחברי ועדת ההצלה. אבל כלל יהודי הונגריה הופקרו בידי הנאצים. לא הוזהרו ולא ניסו לברוח.
לתיאור יהודי הונגריה המחכים בשלווה לתורם למשרפות - לחץ כאן

   
סלקציה באושוויץ

בית המשפט העליון דן בערעור על פסק דינו של השופט הלוי, וכך כתבו שופטי בית המשפט העליון על קסטנר:

השופט אגרנט
את פסק הדין המורחב כתב השופט אגרנט:
אל לנו להטיל דופי באדם רק משום שעשה ביודעין מעשה העשוי לקדם את מטרות הנאצים, כאשר התברר שעשה זאת מתוך מניעים שהם כשרים ושאינם פגומים מבחינה מוסרית. כלומר, חלילה לנו לכנות אדם כזה בשם "משתף פעולה" [עמוד .[2075

...קסטנר חב חובת הצלה כלפי יהודי הונגריה בכללם, ולא כלפי כל אחד מהם בנפרד.... חובתו המוסרית כלפי כלל יהודי הונגריה לנקוט את הדרכים שהעלו בעיניו... את הסיכוי הגדול והטוב ביותר להשגת משימה זו. אם כיוון את התנהגותו... למילוי תפקידו האמור, כי אז אין לבוא עמו בטרוניה מוסרית רק מפני שבעקבותיה התהוותה התוצאה של הקלת הגירוש וההשמדה. במקרה זה ייתכן יהיה לומר רק שקסטנר כשל במילוי תפקידו מבחינה ציבורית, אך לאו דווקא שנמנע מלמלא, כלפי יהודי הונגריה, את חובתו המוסרית. [פסק דין עליון, 2118].

...יהודי הונגריה... לא היו מסוגלים... לבצע פעולות התנגדות בכוח למזימת הגירוש.. מנוקדת ראות זו, לא יכול היה למצוא כל הישג של הצלה בעקבות המסירה של "ידיעות אושוויץ" למנהיגים היהודים שם, וזהו שוב שיקול שמן הדין להסיק, שקסטנר שיווה אותו לנגדו בהזדמנות האמורה.

...מנגנון ההברחה [שהפעיל פינקלשטיין מהעיר הרומנית טורדה] היה מסוגל להבריח מטרנסילבניה בין 3,000-4,000 איש בסך הכל. עובדה זו מוכיחה כשהיא לעצמה שהברחתם של חלק הארי מיהודי גטו קלוז' לא הייתה בגדר האפשרות... אכן, שיקול כשר וסביר הוא, כי השמועה על "ידיעות אושוויץ" הייתה עלולה לתת דחיפה לחלק גדול מיהודי קלוז', שינסו את ידם בבריחה מיידית, ואז אפשרי מאוד שהייתה קמה בהלה ביניהם... וזו לא הייתה יכולה להצליח... הדעת נותנת כי השלטונות ההונגרים והנאצים היו עושים... שפטים קשים בבורחים, שהיה בהם משום תוצאה קטלנית בשבילם... מנקודת ראות זו היה טעם מעשי בכך ש"ידיעות אושוויץ" לא יגיעו, לפי שעה, לאוזני יהודי קלוז'...
לסיכום דבריו כותב השופט אגרנט דברים אלה:
א. בתקופה זו הודרך קסטנר על ידי המניע היחיד של הצלת יהודי הונגריה בכללם, הווה אומר הצלתם במספר המכסימלי, אשר בהתחשב בתנאי הזמן והמקום כפי שהעריכם אפשר היה להצילם.

ב. מניע זה עלה בקנה אחד עם חובת ההצלה המוסרית, שהייתה מוטלת עליו בתוקף תפקידו כמנהל ועדת העזרה וההצלה בבודפסט.

ג. בהשפעתו של מניע זה, נקט את השיטה של ניהול משא ומתן כספי או כלכלי עם הנאצים.

ד. שיטה זו בכוחה לעמוד במבחן הסבירות ההגיוניות.

ה. התנהגותו ביום ביקורו בקלוז' (3.5) - ולאחר מכן - הן על האספקט האקטיבי (תכנית ה"מיוחסים"), והן על האספקט הפסיבי (אי המסירה של "ידיעות אושוויץ" ואי העידוד לפעולות התנגדות בכוח ובריחה בקנה מידה גדול) - מתיישבת עם שמרו אמונים לאותה שיטה, בה ראה בכל הזמנים החשובים סיכוי הצלחה יחיד.

ו. הואיל וכך, אין למצוא דופי מוסרי בהתנהגותו הנ"ל, אין לגלות קשר סיבתי בינה לבין הקלת הגירוש וההשמדה, ואין לראותה כמגיעה לכדי שיתוף פעולה עם הנאצים.
לקריאת קטעים נרחבים מפסק דין השופט אגרנט - לחץ כאן

השופט חשין
השופט חשין מזכה גם הוא את קסטנר [פסקי דין, כרך יב, עמודים 2301 ואילך], ואלה דבריו:
...אף אם גזר קסטנר שתיקה על עצמו ביודעין, אך מתוך כניעה אילמת לרצונם התקיף של הנאצים, וכדי להציל מגיא ההריגה קומץ של יהודים, עדיין אין משם ראיה שהוא הכתים את ידיו בשיתוף פעולה עם אויבי עמו לבצע את תכניתם להשמיד את רוב רובו של הקיבוץ היהודי בהונגריה, אם גם על ידי מעשיו - ביתר דיוק אפס מעשיו - הוקלה מלאכת ההשמדה. אבאר דברי:
אילו הוכח באותות ובמופתים כי קסטנר ידע והכיר שגילוי "סוד הרייך" יש בו כדי להציל מאות ואלפים, ואף על פי כן, ובמתכוון, שם מחסום לפיו כדי שלא תסוכל תכניתו להצלת "המיוחסים", הייתי מצדיק עליו את הדין... אך איש אינו מעז לומר כי קסטנר ידע ידיעה ברורה אז... כי הדרך שבה הוא בוחר תביא לידי הצלת מיעוט שבמיעוט בלבד. נהפוך הדבר, ההוכחות מורות כי הוא עשה מה שעשה משום שחשב שבדרך בה הוא הולך יעלה בידו להביא להצלה מכסימלית, וכי כל דרך אחרת נדונה לכישלון ותוביל להשמדה גמורה...
בין שאר החסרונות מונה [פרוידיגר] בקסטנר "ציונות יתר" ומתמרמר עליו שראה את הכל באספקלריה של ארץ ישראל ושל ההסתדרות הציונית.. בשבילנו, כאן במדינת ישראל, דומה אני, חסרון זה מעלה גדולה הוא. [עמוד 2302].
אף אם ידע קסטנר את כל האמת המרה לאמיתה בבואו לקלוז'.. ואף אם הסתיר אותה מעיני אנשי קלוז', כמנהיגים כאנשי השורה, עדיין אין ראיה מכאן שהוא עשה כן מפני התחייבויותיו המדומות ומפני רצונו לעזור לגרמנים במעשי ההשמדה שלהם. הוא לא העמיד את יהדות הונגריה על הסכנה הנשקפת לה, מפני שלא ראה תועלת בדבר, ומפני שסבר כי המעשים העלולים להיעשות בעקבות הידיעה יזיקו יותר משיועילו. (עמוד 2294).

והשופט חשין מסכם:
...ההפך ממנהיג גדול אינו בהכרח "בוגד" ו"מוכר את נפשו לשטן" ו"מסייע בידי רוצחים". בין זה לאלה יש גם דרגות אמצעיות: מנהיג בינוני, ומנהיג "לא יצלח" ומנהיג גרוע. ויש גם מנהיג בעל מוסריות מפוקפקת. אף על פי כן לא ייאמר עליו בשל כך בלבד שהוא בוגד, ואין מעמידים אותו לדין על בגידה. שום חוק, לאומי או בינלאומי, אינו קובע מה הן החובות שעל מנהיג למלאן בשעת חירום כלפי אלה הסומכים על הנהגתו והנתונים לפיקודו. כן אין שום חוק המצמיד אחריות פלילית לראש מנהיג שאינו נוהג במסיבות כאלה באחריות סבירה של מנהיג...
לקריאת קטעים נרחבים מפסק דינו של השופט חשין - לחץ כאן

השופט זילברג
בניגוד לעמדתם של השופטים חשין ואגרנט, מרשיע השופט זילברג את קסטנר באשמת שיתוף פעולה והרדמת יהודי הונגריה. השופט מסכם את עמדתו בדברים אלה:
בהאשמת קסטנר בשיתוף פעולה עם הנאצים... די לנו בשלוש עובדות אלה:
א. כי הנאצים מעונינים היו שלא להיתקל לא במרד רבתי - ורשה שניה - ולא בהתמרדויות זוטות, וכל תאוותם הייתה שמכונת ההשמדה שלהם תפעל בשובה ונחת, ללא פאניקה וללא התנגדות. על עובדה זו נודע לקסטנר מן המקור המוסמך ביותר, מפי אייכמן גופו... והיו לו הוכחות נוספות לכך בכל תכסיסי הטעיה וההשליה שננקטו על ידי הנאצים...
ב. כי האמצעי היעיל ביותר לשיתוק רצון ההתנגדות או הבריחה של הקורבן הוא להעלים ממנו את מזימת הרצח הקרוב...
ג. כי הוא - למען הגשמת תכנית ההצלה של קומץ המיוחסים, מילא ביודעין ושלא בתום לב, את רצונם האמור של הנאצים, והקל עליהם על ידי כך את מלאכת השמדת ההמונים. (פסק דין עליון, עמוד 2253).
לקריאת קטעים נרחבים מפסק דינו של השופט זילברג - לחץ כאן
לקריאת קטעים נרחבים מפסק דינו של השופט אולשן - לחץ כאן
לקריאת קטעים נרחבים מפסק דינו של השופט גויטיין - לחץ כאן
לביקורת על קסטנר בעדותו של ורבה - שברח מאושוויץ להזהיר את יהודי הונגריה - לחץ כאן

הצלת נאצים ממשפט
עניין נוסף שעלה במשפט קסטנר, ולא נכנסנו אליו במפורט בפרק זה, הוא העדות שנתן אחרי המלחמה לטובת בכר, ובכך הציל אותו מן התליה. בכר היה מקבילו של אייכמן, בעוד שאייכמן עסק ברצח, עסק בכר בגזילת רכושם של הנרצחים. קסטנר העיד לטובת בכר שזה הציל יהודים, ובכך הצילו ממשפט.

מסמכים בנושא זה:
חוקרו של בכר מעיד על הצלתו בידי קסטנר
קסטנר מעיד לטובת נאצים נוספים

ויכוח מחודש: שנת תשס"ג - 2002

בסוף שנת תשס"ב הוציא יד ושם את ספרו של יהודה באור "יהודים למכירה". בעקבות ספר זה נכתבו בעיתון "מקור ראשון" שני מאמרים רחבים: האחד של מיכאל ברונשטיין, השני של בעז העצני, וכמו כן שני מכתבים למערכת של יהודים שניצלו מן השואה בהונגריה.

מיכאל ברונשטיין מציג את קסטנר כאדם שרצה לעשות רק טוב, ואת הביקורת עליו כביקורת מרושעת.
בועז העצני מציג את הדברים מנקודת מבטו של שמואל תמיר, ומבקר את קסטנר. שני הכותבים שניצלו מספרים מתוך ידע אישי על ההשתקה וההסתרה של קסטנר וההנהגה הציונית, ועל כך שקסטנר סייע להעברת היהודים לאושוויץ.

לעיון במאמרו של מיכאל ברונשטיין: "הציל נפשות מהשטן" - לחץ כאן
לעיון במאמרו של עדו העצני ""קסטנר העניק לי את השקט", אמר אייכמן" - לחץ כאן
לעיון במכתבים של משה מלכיאל ויוסף רייס - לחץ כאן

דיון על מעשיו ואישיותו

העובדות סביבן התנהל משפט קסטנר ידועות. השאלה היא הערכת התנהגותו של האיש, על רקע התקופה.

השאלות המנקרות בלב גם לאחר פסקי הדין השונים הן אלה:

- בשעת משבר צריך אדם ליטול מנהיגות, ולקבל אחריות. באיזו מידה רשאי אדם ליטול מנהיגות, לקשור קשרים עם האויב, ולעשות זאת בלי לקבל הסכמה רחבה. לדעתו של קסטנר הוא האיש היחיד הראוי לנהל משא ומתן.
האם רשאי הוא על סמך הרגשתו הפנימית לפעול בלי סמכות רחבה יותר?

- "מה היה אילו" - שאלה זו מרחפת על פני הנושא כולו. אם היו מזהירים את יהודי הונגריה בשואה הצפויה להם, האם היו ניצלים יותר או פחות? מקלוז' עצמה, לפי העולה מן העדויות, אם היו מנסים לברוח היו יכולים להינצל 3000-4000 איש. כמה היו ניצולים מהונגריה כולה? רכבת קסטנר כללה 1684 אנשים. השופט אגרנט טען כי קסטנר פעל מנקודת מבט כללית: כמה יהודים יינצלו בכל שיטת הצלה. האמנם פרסום ההשמדה והפחדת היהודים הייתה גורמת לקורבנות רבים יותר מאשר שיתוף הפעולה עם הנאצים, המסלול בו הלך קסטנר?

- מוסכם על הכל כי בהונגריה אי אפשר היה למרוד, כמו שמרדו בוורשה. אבל היישוב היהודי שלח צנחנים כדי לארגן את היהודים להתנגדות ולמרידה. מדוע שלח?

- טענה: פליטים וארגוני הנוער הציוני הפיצו ידיעות על ההשמדה, על כן אי אפשר להאשים את קסטנר בהעלמת דבר שהיה ידוע.
השופט הלוי טען כי אין להשוות הודעה מפי פליטים וצעירים חברי תנועות הנוער הציוניות להודעה מפי הסמכות העליונה של ועד ההצלה. יש לזכור כי החלטה לברוח אל מעבר לגבול פירושה לעזוב את כל רכושך, ולברוח עם מזוודה אחת למדינה אחרת, בה תהיה פליט. החלטה זו קשה להחליט על סמך הודעה של חניכי תנועות הנוער הציוניות.
איזו משתי העמדות סבירה יותר?

- שאלה: באנציקלופדיה של השואה, בערך "ועדת העזרה וההצלה בבודפסט", כרך ב, עמוד 438 נאמר: "קסטנר וקומיי סירבו שניהם להצטרף לקבוצת הנוסעים ברכבת [קסטנר], בסברם שמחובתם להישאר בהונגריה כדי לקדם את מאמצי ההצלה."
לעומת זאת, בפסק הדין של בין המשפט העליון בערעורו של קסטנר, בעמוד 2102 נאמר: "לפי תכנית המיוחסים לא הורשה למנהל הוועדה (=קסטנר) לכלול עצמו במשלוח ברגן-בלזן... נאלץ הוא להישאר בהונגריה כבן ערובה בידי הנאצים".
איזו משתי העמדות סבירה יותר?

- שאלה: באנציקלופדיה של השואה, בערך "קסטנר", כותב יהודה באור דברים אלה:
ההאשמה הכבדה ביותר נגד קסטנר היא בכך שלא הזהיר את יהודי הונגריה. קסטנר היה בלתי ידוע לגמרי, לא היה אחראי למועצת יהודי הונגריה, ולא יכול היה להזהיר איש. בקלוז', שבה הכירוהו, הוקם ועד הצלה בהשתתפות אישים נודעים במקום, והוועד הצליח לשכנע רק מעטים בלבד לברוח לרומניה הסמוכה, מרחק 15 קילומטר בלבד.
קטע זה מעלה כמה בעיות:

1. קסטנר היה למעשה ראש ועד ההצלה בבודפסט. אנשי ועד ההצלה הכירו אותו. לו הייתה כל האינפורמציה עוברת לחברי הועד, הייתה זו זורמת לשאר יהודי הונגריה. חברי הוועד טענו נגד קסטנר כי לא שיתף אותם באינפורמציה, וכי הכניס לוועד רק את אנשיו. (פסק דין הלוי, עמוד 25. פסק דין העליון, עמוד 2104 אינו מקבל קביעה זו). הטענה כי קסטנר היה חסר מעמד בהונגריה מסירה ממנו כל אשמה. מדוע, אם כן, לא עלתה טענה זו לא בפי היועץ המשפטי שהגן עליו, ולא בפי השופטים, גם אלה שהצדיקו אותו?

2. העדויות של ניצולי קלוז' מראות דברים אחרים: חברי ועד ההצלה של קלוז' - שהם עצמם יצאו ברכבת קסטנר, לא הודיעו ליושבי הגטו מה צפוי להם. הם אפילו עודדו אנשים לעלות לרכבות, בנימוק כי מי שיסע ראשון יקבל מקומות טובים יותר. כך אמר הלל דנציג, חבר ועד ההצלה בקלוז', לפרייפלד, חברו לשעבר בשרות העבודה ההונגרי. (חקירה נגדית של הלל דנציג, בת.פ. 124/53 בביה"ד המחוזי בירושלים, לפי "כחש" עמוד 113).
גם בואה של חנה גנץ עם כסף ומסמכים מזוייפים לקלוז', בהצעה שיברחו לרומניה, אינה מספקת. הצעה לעזוב את הבית ולברוח חסר כל למדינה זרה היא החלטה שצריך שתבוא על סמך דבריהם של המנהיגים המוכרים של הקהילה, ולא מפי חברת תנועת נוער שאינה ידועה בעיר. מה גם שהלל דנציג, חבר ועדת ההצלה בקלוז' סרב לקבל ממנה את הכסף. (השטן והנפש 123). גם עדותו של קסטנר עצמו במשפטו מראה כי לא הזהיר אפילו את תושבי קלוז'. (פסק דין הלוי עמודים 69 ואילך).
על יחסם של יהודי קלוז' ל- 360 מהם שיצאו לרכבת קסטנר כותב יואל ברנד: "כאשר כותרה הקבוצה האחרונה של 4,000 היהודים, היה כבר המצב ברור בהחלט לכולם. האומללים ירקו בפני 360 היהודים שהופרדו, כדי לצאת בדרך ההצלה לעבר בודפשט. הם קיללו את 360, אולם לא החליפו אתם מילה. הם אף שפכו ארצה את המים שהללו הגישו להם..." (השטן והנפש 124).

לקריאת קטעים מנאום הסיכום של תמיר - לחץ כאן