ראול ולנברג

הפרק נכתב על פי הספרים הבאים:
לני יחיל, ראול ולנברג, שליחותו ופועלו בהונגריה, יד ושם, קובץ מחקרים טו, תשמ"ד.
קטי מרטון, ואלנברג, תל אביב תשמ"ה

תוכן הפרק:
הרקע
הוצאת דרכונים שוודיים
ראול ולנברג
תקופת המשא ומתן
תקופת שלטון צלב החץ
דצמבר 1944
המצור על בודפסט
הצלת יהודי בודפסט
העלמו של ולנברג


הרקע
שוודיה הייתה מדינה ניטראלית במלחמת העולם השנייה. היא הייתה מוקפת ארצות שנכבשו בידי הגרמנים, וניסתה לשמור עצמה מחוץ למעגל המלחמה. היא מכרה לגרמנים במשך המלחמה עפרות ברזל, מהם יוצרו התותחים הגרמנים, וכן מיסבי כדורים. לאחר סיפוח אוסטריה לרייך השלישי, וכשלון ועידת אוויאן שניסתה לעזור לפליטים, הטילו השבדים הגבלות על כניסת מהגרים יהודים, ובמיוחד לאלה שהדרכון שלהם מוחתם באות ג'י - יהודי. (גם שוויץ אסרה כניסת יהודים לתחומה.)

בחורף 1942-1943 החל שינוי במדיניותה של שוודיה כלפי הפליטים היהודים. תחילה נקלטו בשוודיה פליטים מנורבגיה שכנתה. לאחר מכן אפשרו לחזור לשוודיה ליהודים שיכלו לטעון לקשרי משפחה או קשרים אחרים עם אזרחי הארץ. ככל שהידיעות על השמדת היהודים גברו, כן הוכיחה שוודיה סולידאריות ונכונות לסיוע כלפי יהודים תושבי המדינות השכנות. לאחר פלישת בנות הברית לנורמנדיה - 6.6.44 - הייתה שוודיה מעונינת, כמו מדינות רבות אחרות, להראות כי היא בצד בנות הברית במלחמה.

פנייתו של מלך שוודיה להוראטי להפסיק את השילוחים לאושוויץ גרמה - בין שאר הפניות - להפסקת השילוחים בראשית יולי 44. החלטה זו גרמה למאמצים של הנציגויות הנייטרליות להציל את יהודי בודפסט.

המברק של מלך שוודיה להוראטי

הוצאת דרכונים שוודיים
לאור החמרת המצב הורשתה הצירות השוודית בבודפסט להוציא דרכונים זמניים עבור קרובים של אזרחי שוודיה בהונגריה. זה היה נוסח הדרכון:
בכך אנו מאשרים שקרוביו של פלוני אלמוני המתגוררים בשוודיה פנו לרשויות המוסמכות בבקשה להעניק לו אזרחות שוודית. החלטה בנידון צפויה בקרוב. על כן קוראת הצירות לרשויות האזרחיות והצבאיות להתחשב התחשבות נאותה בעניין הנ"ל בכל פעולה הנוגעת לאיש האמור.
נתברר כי תעודה זו מצליחה להציל את בעליה. הצירות השוודית הייתה עסוקה יום ולילה בהנפקת תעודות כאלה, והם בקשו שיבוא משוודיה מישהו שיעסוק במיוחד בנושא הדרכונים.

ראול ולנברג
האיש שנבחר לצאת לבודפסט היה ראול ולנברג. צעיר בן 32, בן למשפחה מיוחדת ששירתה את המדינה דורות. רווק היה, בעל ניסיון במסחר, אך לא היה קשור לכל פעילות רשמית של מדינתו.


תמונה של ראול ולנברג

רשיון הנהיגה של ראול ולנברג
הוא דרש סמכויות מפורשות ויוצאות דופן, שהמשרד אישר אותן:
1. יד חופשית בהצלה, ורשות להשתמש במתן שוחד.
2. רשות לחזור לשטוקהולם לצורך דיונים בלא לקבל רשות לכך.
3. שליחותו תמומן על ידי הארגונים היהודים בארה"ב, ואם יחסר כסף יוכל לפתוח במגבית בשוודיה.
4. ימונה לו מזכיר במשכורת של 2.000 כתר (כ- 400 דולר).
5. רשות להשתמש ברשת המודיעין של בעלות הברית.
6. רשות לתת לאנשים מקלט בבניין הצירות ולהוציא תעודות חסות.
7. רשות להיפגש על ראש ממשלת הונגריה סטויאי ועם הציר הוראטי.
תקופת המשא ומתן
ולנברג הגיע לבודפסט ב- 9 ביולי 1944. יום אחד לאחר שהגירושים הופסקו בפקודת הוראטי. במשך שלושה חודשים, עד ליום 15 באוקטובר, בו התקיימה מהפכת צלב החץ, והשלטון עבר לידי מפלגה אנטישמית זו, היו החיים ליהודי בודפסט שקטים יחסית. ולנברג עסק בהנפקת דרכוני חסות, שזה היה נוסחם:
הצירות המלכותית השוודית בבודפסט מאשרת שהנ"ל ייסע לשוודיה במסגרת הריפאטריאציה המאושרת בידי משרד החוץ המלכותי השוודי. הנ"ל גם רשום בדרכון קולקטיבי. עד ליציאתו, הנ"ל ודירתו נתונים לחסותה של הצירות המלכותית השוודית.
תוקף: מתבטל 14 יום לאחר הכניסה לשוודיה.
תקופת שלטון צלב החץ
חודש ספטמבר היה רגוע, והיהודים ועמם ולנברג חשבו כי אפשר יהיה להמשיך עד לרגע בו יכבשו הרוסים את הונגריה. רומניה, הארץ השכנה, נכבשה, ובעקבות הכיבוש עברה לצד בנות הברית. הוראטי הכין גם הוא את המעבר לצד בנות הברית המנצחים, וניסה להודיע על כך לעמו ביום 15 באוקטובר. אבל נסיונו נכשל. באותו יום הייתה הפיכת אנשי צלב החץ , ובודפסט, ובה כ- 200,000 יהודים נכנסה לשלב הנורא ביותר של המלחמה: שלושת חודשי שלטון אנשי צלב החץ.

אייכמן חזר לבודפסט יומיים לאחר ההפיכה: ב- 17 לאוקטובר. אייכמן התחיל לרכז את היהודים בגטו. ב- 8 בנובמבר החלו צעדות המוות לכיוון גבול אוסטריה. ולנברג החל לפעול במלוא התנופה כדי להציל יהודים. ולנברג החל לחלק תעודות חסות ללא הגבלה, וללא קשר בין מקבל התעודה לשוודיה. הוא חילק אלפי תעודות, הקים 53 בנייני חסות, "בתים שוודיים", בהם נאספו היהודים בעלי תעודות החסות בצל הדגל השוודי, והיו אמורים להיות מוגנים מגיוס לפלוגות העבודה או לשילוח למצעדי המוות. תחילה נאספו בהם 4,500 יהודים, אך במהרה גדל מספרם בהרבה.

ולנברג התרוצץ בבודפסט, רדף אחרי שיירות של יהודים, והציל ככול שיכל. הוא הוציא עשרות ולעתים מאות יהודים משיירות שעמדו להישלח למוות.

הנציגויות של המדינות הניטראליות הגישו מחאה חריפה לסאלאשי, שהיה ראש הממשלה מטעם צלב החץ, על הפרת זכויותיהם של בעלי דרכונים זרים. - גם הנציגויות של שוויץ בראשות הקונסול שארל לוץ, והנונציוס א' רוטה הנפיקו דרכונים. כתוצאה ממחאה זו הוקמו בפשט, מעברו השני של הדנובה, שני גטאות: גטו בינלאומי, עבור בעלי דרכוני חסות, וגטו מרכזי, עבור כל יתר היהודים.

גם הצלב האדום התעשת. הארגון החל לשתף פעולה עם ולנברג. מנהל הצלב האדום, פרדריק בורן, הקים צוות הצלה גדול, בראשו העמיד את ג'ורג' וילהלם, יהודי הונגרי בוגר קיימברידג'. הוא לבש מדים של קצין ס.ס, ובגרמנית השוטפת שלו נתן הוראות, הציג מסמכים מזויפים ותבע שחרורם של יהודים שנתפסו בידי אנשי צלב החץ.


פרדריק בורן

שארל לוץ

דצמבר 1944
חודש דצמבר הגיע. ולנברג העביר את משרדיו לפשט, בעבר השני של הדנובה, בסמוך לגטו. הגדיל את צוות עובדיו, עד ל- 600 איש. ולנברג היה עסוק עכשיו גם באספקת מזון ליהודים שבגטו. ולנברג מדווח דיווח כספי מדויק על השימוש שלו בכסף.

ולנברג תיעד את פעולותיו, שלח מיזכרים לאנשי צלב החץ ולס"ס כאילו היו ממשלה מסודרת שפונים אליה באופן מסודר, ואף שכר צלם מיוחד, שצילם עבורו את הפרעות שעשו ההונגרים ביהודים. לצילומים אלה הייתה משמעות פוליטית חשובה: שלטון צלב החץ, בראשותו של סאלאשי, רצו הכרה בין לאומית בשלטונם, ובין השאר בהכרתה של שוודיה. ולנברג היה מציג את התמונות שצילמו עבורו ומאיים כי אם ימשכו מעשי הרצח, יעביר את התמונות לשוודיה, ובכך יימנע את הכרתה בשלטון ההונגרי.

המצור על בודפסט
הרוסים החלו במצור על בודפסט ב- 8 בדצמבר 1944. העיר כולה הייתה לשדה קרב. הרוסים התקדמו לאט, היכו בעיר בתותחים, מטוסים רוסיים הפציצו את בודה, ואילו מטוסים גרמניים הפציצו את פשט, שם היו הגטאות.

אייכמן הצליח לרכז יותר מ- 60,000 יהודים בגטו המרכזי. הגטו של ולנברג, הגטו הבינלאומי, כלל 30,000 יהודים. בנייני החסות לא היו מוגנים עוד: אנשי צלב החץ היו מתפרצים אליהם, לוקחים את יהודיהם ורוצחים אותם על הדנובה.

אלפי ילדים התגוררו במעונות מיוחדים, שהוקמו למענם על ידי הצלב האדום. ולנברג עשה כל מאמץ לבל יעברו לגטו המרכזי, שם צפויים היו למוות. הוא כתב מכתב לסאלאשי, ראש הממשלה שכבר עזב את בודפסט והקים ממשלה בעיר גבול ליד אוסטריה מכתב זה:
"גם בעתות מלחמה אוסרים המצפון והחוק על נקיטת פעולות איבה נגד ילדים. מדוע לכפות אפוא על יצורים תמימים אלה לגור במקומות שבהם לא יראו דבר זולת אומללות, כאב וייאוש? כל אומה תרבותית רוחשת כבוד לילדים, והעולם כולו יוכה תדהמה וכאב, אם הונגריה, שכל ימיה נהגה ברוח הנצרות והאבירות, תחליט לנקוט צעדים נגד ילדים."
יום לפני ערב חג המולד בא אייכמן עם אנשי ס"ס לבניין המועצה היהודית. לפני בריחתו מבודפסט, רצה לרצוח את חברי המועצה. הבניין היה ריק, ורק השוער היה בו. ולנברג ידע על התוכנית, והורה לחברי המועצה להעלם.

למחרת עם שחר עזבו אייכמן ואנשיו את בודפסט, לפני שהרוסים יסגרו על העיר מכל צדדיה. הם ברחו לכיוון וינה.

הצלת יהודי בודפסט
בבודפסט נותרו קרוב ל- 100,000 יהודים. 30,000 בגטו הבינלאומי. עשרה ימים היו עתידים לעבור עד שהרוסים יכבשו את בודפסט. ועשרה ימים אלה היו גורליים לחיי היהודים.

ולנברג עשה עסקה עם אנשי צלב החץ: הוא יספק להם מזון, אם יחדלו מפשיטות על הגטו. ארנו ויינה, מפקד צלב החץ, הסכים לעסקה. ולנברג סיכם את הדברים במכתב ובו רמיזות לכך שכדאי לו לשמור על ההסכם:
"ברצוני לקיים בזאת בכתובים את ההסכמים שהגענו אליהם אתמול. כן ברצוני לנצל הזדמנות זו כדי להודיעך שהעברתי לידיעתו של הוד מעלתו, עוצר שוודיה, את דבריך הידידותיים על שבדיה. הוד מעלתו ביקשני להביע את הכרת תודתו העמוקה, והוא מבקש להבטיחך כי הנציגות השוודית תעשה כל שביכולתה בימים קשים אלה וגם בעתיד, לסייע לאוכלוסייתה הנזקקת והחבולה של הונגריה."
בחמישי לינואר הוצעדו 5,000 יהודים מבתי החסות של ולנברג לגטו. ולנברג הודיע לויינה, כי אל לו לצפות לחבילות המזון שהובטחו. העברת היהודים לגטו הופסקה.

המפקד הגרמני של הס"ס, גנרל שמידטובר, הכין את השמדתם של יהודי הגטו. 500 מחיילי הרייך, ו- 22 מאנשי צלב החץ נאספו במלון רויאל, כדי לרצוח את יהודי הגטו. הם בקשו סיוע ממאתיים הונגרים, מן הז'נדמרייה. ולנברג העביר לגנרל הגרמני הודעה זו:
ולנברג ציווה לומר לגנרל הגרמני, כי אם לא יימנע זאת, ידאג השוודי אישית לכך שבית הדין לפשעי מלחמה יאשים אותו ברצח ובהשמדת עם.
שמידטובר הרים טלפון והזעיק את איש צלב החץ, מפקד חיל המצב הגרמני ואת נציג הממשלה ההונגרית. "פזרו את אנשיכם", הורה, "לא יהיה פוגרום". הוא שלח את מפקד חיל המצב הגרמני למעצר. שארית יהודי הונגריה ניצלה.

ב- 16 בינואר הגיעו הרוסים אל הגטו הבינלאומי בפשט. למחרת הגיעו אל הגטו המרכזי.

העלמו של ולנברג
ולנברג רצה ליצור קשר עם הרוסים, וביקש להיפגש עם המפקדה הרוסית ועם הממשלה ההונגרית החדשה. הרוסים לקחו אותו לדרבצן, שם הייתה המפקדה הרוסית. משם הועבר לידי הנ.ק.ו.ד. (הקרוי עכשיו ק.ג.ב), הוסע למוסקבה, ונעלם.

עדויות של אסירים דיווחו כי הוא נדד במחנות אסירים בכל רחבי רוסיה. אחת השיטות להעלים אסיר, בברית המועצות, היא להעביר אותו ממקום למקום, ובכך למנוע אפשרות לעקוב אחריו.

תחילה לא התעניינה הממשלה השוודית בגורלו. מעט מעט החלה ההתעניינות גוברת, ובמקביל לה הכחישו הרוסים את קיומו. לאחר שנים הודו כי נאסר, אף מסרו למשפחה את תעודותיו שהיו שמורות בארכיון הק.ג.ב.

ראול ולנברג, שהציל עשרות אלפים מיהודי הונגריה - נעלם לבלי שוב.


מצבת זיכרון לראול ולנברג