מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 50

לתוכן הגיליון

חשון -כסלו תשס"ג

עזרי הוראה - מערכי שיעור - תרומות ומעשרות

בהוצאת מדרשת התורה והארץ

תשס"ב

 

 מילון מונחים למורה ולתלמיד - הפרשת תרומות ומעשרות

מערכי שיעור על הפרשת תרומות ומעשרות

 

גדעון נאור

לומדת "תרומות ומעשרות"

 

מדרשת התורה והארץ בשיתוף "בית האוצר" שליד מכון התורה והארץ, שמחים להגיש לפני הציבור את הלומדה החדשה העוסקת כולה בענייני תרומות ומעשרות.

לאור ניסיון של שנים בהעברת שיעורים בנושאים אלו בכל הארץ, החל מתלמידים בבתיה"ס בישיבות התיכוניות ובאולפנות ועד הרצאות למבוגרים במקומות שונים בארץ. ראינו צורך להוציא לומדה המאפשרת ללמוד את הלכות תרומות ומעשרות על מושגיהם השונים בכלל, ואת הבנת אמירת נוסח ומעשה ההפרשה בפרט. זאת, בשל החשיבות ההלכתית להבנת הנוסח, מפני שיש מן הפוסקים החוששים שללא הבנה בסיסית במשמעותו של נוסח זה אין אמירתו מועילה וההפרשה אינה מתקנת את הפירות.

האתגר שעמד בפנינו היה להשתמש באמצעי ההמחשה הקיימים כיום, על מנת ללמד נוסח זה על פרטיו המסתעפים ממנו, ועל ידי כך להתגבר על הקושי הגדול בהבנת סדר הפרשת תרו"מ. הן בשל מורכבותו של תהליך זה בימינו, הן בשל מספר המצוות הכלולות בו (תרומה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני, מעשר עני, חילול מעשר שני, חילול נטע רבעי), והן בשל האפשרויות ההלכתיות הרבות הגלומות בנוסח עצמו (הפרשה מדרגות חיוב שונות וממיני פרי שונים).

החלק העיקרי של הלומדה ממחיש את השלבים השונים של תהליך ההפרשה, שלב אחר שלב או באופן רצוף בסרטי וידאו, ובהסברים מפורטים של נוסח ההפרשה עצמו, כל אלה מלווים באנימציה ובקריינות.

סרט הוידיאו מראה את המפריש מההכנות להפרשה – הכנת המטבע, שקילת וחלוקת הפירות – דרך אמירת הנוסח עצמו – ועד עטיפת התרומה לאחר סיום ההפרשה.

ההסברים המלווים את הנוסח – מתארים את מהותם של הפעולות או אמירתם של הפסקאות השונות, מהי מטרת הפעולה, מהן ההלכות הקשורות בה, ומהן המגבלות ההלכתיות הכרוכות בה.

 

 

בנוסף להסברים הצמודים לנוסח על כל פסקה ופסקה מופיעים כפתורים המפנים למילון מונחים בנושא תרומות ומעשרות (למשל על ברכת ההפרשה בנוסח מופיעים כפתורי המונחים: "נוסח הפרשה", "טבל ודאי", "ספק טבל", "הפרשה מספק", "ברכת ההפרשה").

 

 

אל מילון המונחים ניתן לגשת גם באופן נפרד ולעיין במושגים נוספים. המילון מחולק לשלושה חלקים:

      א.            מונחים בסיסיים – כגון "מעשר", "תרומה", "הפרשה" וכדו'.

       ב.            מונחים נוספים – "שנת מעשר", "לוי מיוחס", "גמר מלאכה" וכדו'.

        ג.            מונחים המופיעים בנוסח עצמו -  "המאית" , "דרגת חיוב", "פרוטה ורבע" וכדו'.

מיון המונחים נעשה לשם הכוונת הלומד לסדר הרצוי של הבנת הדברים ולא על פי חשיבות הלכתית או מעשית. המושגים מלווים בתמונות ובאנימציות המוסיפות להסבר הבנה ונופך מיוחד.

 

בנוסף לכך הוספנו מעין מבדק, בו המשתמש בלומדה בודק את ידיעותיו על המתנות השונות ועל הבנת הנוסח.

במבדק זה, על המשתמש להתאים תחילה את ההלכות השונות למתנה מסוימת – כמות ההפרשה, מי הנותן ומי המקבל, דיני אכילתה וכו'. ולאחר מכן עליו להצביע על מיקום הפירות המתוארים בנוסח ההפרשה בפסקה המתייחסת למתנה זו. למשל: עליו להצביע היכן נמצאת "המאית שהזכרתי" המוזכרת בנוסח, והיכן נמצאים "עוד תשע מאיות בצד התחתון של הפירות" המוזכרים בנוסח.

את המבדק ניתן לבצע על פי סדר ההפרשה, או על פי הגרלת המחשב.

 

 

אמנם עיקר הלומדה מיועד לכל מי שמעוניין להבין את נוסח ההפרשה בפרט ואת הלכות תרומות ומעשרות בכלל, אבל בנוסף לכך הוספנו לתקליטור ארבעה מערכי שיעור למורים (קובץ WORD) המשלבים בין לימוד מסודר בכיתה (דפי מקורות ודפי עבודה) בנושא תרומות ומעשרות, לבין השימוש בתקליטור – בחדר המחשבים של בית הספר. (לצורך כך התאמנו את הלומדה לשימוש ברשת מחשבים.) כך שלימוד הנושא המורכב והמסובך יהפוך לחווייתי ומעניין יותר.

 

ניתנת אפשרות בלומדה להדפיס בצורה מסודרת (במסמכי WORD) את כל החומר הכתוב:

  1. נוסח הפרשה מבואר.
  2. הסברים על קרן "בית האוצר" של מכון "התורה והארץ".
  3. דף הצטרפות לקרן "בית האוצר".
  4. מערכי שיעור למורים.
  5. מילון המושגים.

 

התקליטור משווק ע"י מדרשת התורה והארץ, ויהי רצון שלומדה זו תקרב את ציבור התלמידים והמבוגרים ללימוד הלכות תרומות ומעשרות הלכה למעשה ביתר העמקה והרחבה.