רעשנים

מאוצרות מוזיאון היכל שלמהבמוזיאון ע"ש וולפסון שבהיכל שלמה בירושלים ישנו אוסף עשיר של רעשנים מכל הסוגים כמעט כולם עשויים מעץ. רובם מן המאה העשרים מעשי ידי האומן הירושלמי ציון דרורי1. הם מייצגים מגוול רחב של סגנונות וטיפוסים שונים המצויים בקהילות השונות, ומהווים (רובם) דוגמאות יפות של אמנות עממית יהודית - Jewish Folk Art

פרופ' דניאל שפרבר כתב מחקר מקיף בנושא זה, בשם "מחיית שמו של המן". המאמר ממיין את הרעשנים לסוגים אלה:
טיפוס א: "הפטיש"
טיפוס ב: "התיבה"
טיפוס ג: "הפטיש המתפוצץ"
טיפוס ד: "הקלפפר" - Knocker
טיפוס ה: "ויזתא"
טיפוס ו: "רעשן הקסטנייטות"
טיפוס ז: "שיס-ברעטל"
טיפוס ח: "רעשן התלייה"

אנו מודים למוזיאון היכל שלמה על הרשות לפרסם תמונות אלה, ולפרופ' דניאל שפרבר על הרשות להשתמש בחומר שהכין עבור מאמרו.
הערה:1. אין הרעשנים נושאים את חתימת האמן. אמנם, בכרטיסי המוזיאון נאמר שהם נעשו ע"י צ.ד. ותאריך קבלתם. מר ציון דרורי, יליד ירושלים משנת 1929, היה איש שיקום ועבד במשרד העבודה כמנהל מחוז ירושלים בתחום השיקום העצמי. כתחביב הוא מצייר ומתקן מוצרים אמנותיים מעץ, וגב' אסטל פינק, שהיתה אוצרת המוזיאון ע"ש וולפסון שנים רבות, הזמינה אותו לעשות את הרעשנים הללו עבור המוזיאון. הוא יצר ועיצב אותם ע"פ התרשימים והתמונות המצויים בחוברת של לוינסקי, "כיצד הכו את המן בתפוצות ישראל: ילקוט פולקלור לפורים", תל-אביב תשי"ז.