אתר דעת חברי המערכת צור קשר
ביקורת ספרים
דבר המערכת
דף מספר ישן
דרכי חינוך
הוראת תורה שבעל פה
הלוח העברי
חינוך בעידן טכנולוגי
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
מחקרים
מחשבת ישראל
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מן המקורות
משפט עברי
ספרות
ספרים חדשים
עבודות תלמידים
ענייני לשון
פיוט
פסיכולוגיה
פרשיות במקרא
שירים
תולדות ישראל
תורה שבעל פה
תמונות וצילומים
תנ"ך - לימודו והוראתו
תפוצות ישראל
תפילה
לדף ראשי לתוכן הגיליון

פירוש אברבנאל לפרשת וירא - מעובד ומקוצר

יהודה איזנברג

גיליון מס' 11 - סיון תשע"ה - 6/15

פירושו של אברבנאל לתורה הוא פירוש מקיף, חכם ומאתגר. אבל כמה חסרונות לפירוש זה:

הפירוש ארוך מאוד. אברבנאל מכריז על כך בפתח הפירוש, ומודיע שלא יקצר. ואמנם, יש בו בפירוש חזרות רבות, סיכומים חוזרים ונשנים, המייגעים את הקורא.

אברבנאל בונה את פירושו סביב שאלות שהוא שואל על הנושא הנלמד. הוא מרכז את השאלות ביחד, לעתים עשרות שאלות, ואחר כך, תוך כדי דיון בפרשה, הוא מעיר: ובכך התשובה לשאלה פלונית. אורך הפירוש ורוב המלל גורם לכך שכאשר הלומד מגיע לתשובה, השאלה כבר לא מחודדת בזיכרונו, והקשר בין התשובה והשאלה ניתק.

אברבנאל כולל בפירושו סקירות שלמות ומובנות של נושאים בפרשנות ובפילוסופיה. חלק מסקירות אלה הן בעלות חשיבות לימודית, וחלקן עוסקות בבעיות שעבר זמנן. גם כאן יש צורך לסנן ולהשאיר את האקטואלי והחי.

אברבנאל נוהג לסקור בכל נושא את הפרשנות הקיימת לבעיה שהוא עוסק בה: פרשנות יהודית ונוצרית, פרשנית ופילוסופית. לעתים הסקירה חשובה, ולעתים מייגעת. במקרים אלה, השמטנו את הסקירה, או שהעברנו אותה לחלק שני, כיחידה נפרדת.

לקריאת הפירוש של אברבנאל לפרשת וירא – לחץ כאן

מהדורה זו באה להפוך את פירושו של אברבנאל לפירוש נגיש ללומד.

המהדורה מבוססת על עקרונות אלה:

א. חיברנו את השאלות והתשובות [וקלקלנו את הבדיחה שיהודים הפכו אפיקורסים כי נרדמו לאחר קריאת השאלות..]

ב. נושאים קשים ובלתי מובנים, או שעבר זמנם, הושמטו.

ג. בעיבוד שני חלקים: חלק ראשון: פירוש שוטף של פירוש אברבנאל, הפירוש מקוצר, הושמטו ממנו הקטעים הקשים במיוחד, וכן אלה שהועברו לחלק שני.

ד. חלק שני: נושאים פרשניים ופילוסופיים, שהם יחידה עצמאית, הועברו לחלק השני של החוברת, כאשר בחלק הראשון יש הפניה לכל נושא מהמקום בו היה במקור.

ה. כדי להקל על הלימוד, הוספנו בראש כל נושא את פסוקי המקרא הנדונים בו.

ו. כל הטקסט מעוצב באופן דידקטי וידידותי ללומד.

אנו מבקשים תגובות להצעה זו: שאלותינו: האם ראוי לשלוח יד בפירוש אברבנאל, ואם כן, האם שיטה זו תהפוך את הפירוש לנגיש ומובן לקורא. איך ניתן לשפר את העיבוד ולקרב את אברבנאל ללומד בימינו.

תגובות נא לשלוח לכתובת: ye@daat.ac.il

לקריאת הפירוש של אברבנאל לפרשת וירא – לחץ כאן