מסע סנחריב ליהודה

מפה

רן גרסון

אנציקלופדיה לגיאוגרפיה מקראית / פנחס נאמן