ירושלים בימי בית שני

מפה

רן גרסון

אנציקלופדיה לגיאוגרפיה מקראית / פנחס נאמן