הקדמה לפירוש המשנה
רבי משה בן מימון
מהדורת אינטרנט

מעוצבת בידי יהודה איזנברג
אתר דעת | תשס"ד | 2004