מהדורת אינטרנט
מעוצבת בידי זהבה גרליץ ויהודה איזנברג

על הספר ועל מחברו


רבי יוסף אלבו חי בשנים 1380-1444 לערך, בספרד. רבו היה רבי חסדאי קרשקש, מחבר הספר אור ה'.
רבי יוסף אלבו היה רב בכמה ערים בספרד.

התקופה
תקופתו הייתה תקופה של מלחמות דת קשות מצד הנוצרים. היהודים אולצו להתווכח עם הנוצרים ויכוחים פומביים, ופרעות ולחץ להמרת דת היו מנת חלקם. חמישים שנה לאחר מותו גורשו היהודים מספרד, כסופו של תהליך שנמשך תקופה ארוכה.

ויכוחים בין יהודים נוצרים היו גם בתקופות קודמות, וכדי לראות פרוטוקולים של ויכוחים כאלה - לחץ כאן
[לתת קישור למדור מחשבת ישראל - ויכוחים עם נוצרים]

בשנת 1413-1414 היה ויכוח בין יהודים ונוצרים בעיר טורטוזה. בין המתווכחים היה רבי יוסף אלבו, ובסופו של הויכוח היה הוא מראשי המדברים בו.

לאחר ויכוח טורטוזה היה משבר רוחני קשה, ובעקבותיו המירו יהודים רבים את דתם. כדי להלחם בתנועת ההמרה, ולחזק את היהודים ששמרו על אמונת אבותיכם, חיבר רבי יוסף אלבו את "ספר העיקרים", שמגמתו קביעת יסודות ברורים לתורת ישראל - יסודות שאי אפשר לערער עליהם.

סקירה רחבה על שיטת העיקרים של רבי יוסף אלבו, ראה במאמרו של ד"ר מאיר וכסמן, שיטתו של רבי יוסף אלבו בעיקרי הדת וייחוסה לבני דורו: ר' חסדאי קרשקש ורבי שמעון בן צמח דוראן.
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hatkufa/shitato2-4.htm

העיקרים במשנתו של רבי יוסף אלבו
העיקרים שרבי יוסף אלבו קבע, בעקבות רבי שמעון בן צמח דוראן, הם שלושה:
מציאות ה'
תורה מן השמים
שכר ועונש.
מן העיקרים נובעים שורשים, ובמאמר ראשון, פרק כ"ו, מסכם רבי יוסף אלבו את העיקרים ואת השורשים המסתעפים מהם. וזה תמצית דבריו:

מספר העיקרים לדת האלוהית הם שלושה:
מציאות השם,
ותורה מן השמים,
ושכר ועונש.
כי אלו השלושה - לא תצויר תורה אלוהית זולתם.

והשורשים שהם תחת עיקר מציאות השי"ת, הם:
אחדות ה',
שאיננו גוף,
ושאין לו יתברך יחס עם הזמן,
ושהוא מושלם ואין בו חסרונות.

ותחת תורה מן השמים השורשים:
נבואה,
שליחות השליח [בשורש זה כלולים גם שהתורה אמת, ושנבואת משה אמת]

ותחת השכר והעונש:
ידיעת השם,
וההשגחה לשכר ועונש, בעולם הזה או בעולם הבא. [בשורש זה כלולים ביאת המשיח ותחיית המתים]

"ספר העיקרים" מצוי בכמה מהדורות.

הראשונה - מהדורת ווארשא, תרל"ז - 1876, והיא כוללת פירוש בשם "עץ שתול", המתחלק לשניים: "שרשים" - ביאור דברי רבי יוסף אלבו, ו"ענפים" - הרחבות על פי חז"ל. כמו כן הוסיף מראי מקומות לציטוטים שבדברי רבי יוסף אלבו.
מהדורה זו של ספר העיקרים נפוצה ביותר, אבל היא לוקה בחסר חמור: זוהי מהדורה שנמחקו בה המקומות בהם רבי יוסף אלבו מתווכח עם הנוצרים. מהדורה מצונזרת זו של ספר העיקרים חסר בה העיקר - הויכוח על הנצרות, שהוא לב הספר.

מהדורה מדעית של הספר, בצורתו השלמה, יצאה בשנת 1929/30 בחמישה כרכים על ידי י' הוזיק.

מהדורה אחרונה של הספר, בה הושלמו ההשמטות של הצנזורה הנוצרית יצאה בשנת תשי"א, בהוצאת מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק. מהדורה זו מנוקדת, נקיה משגיאות, אבל אין בה מראי מקומות לציטוטים שבדברי רבי יוסף אלבו, גם אין בה כל פירוש.

מהדורת האינטרנט שאנו מגישים בזה לקורא מבוססת על מהדורת וורשה, והושלמו בה השמטות הצנזורה.
במהדורה זו עיצבנו את דברי רבי יוסף אלבו בדרך המקילה את הבנת דבריו. כמו כן הוספנו כותרות לפרקים ולסעיפים, והם ניתנים בסוגריים מרובעים.

אנו מקווים שמהדורה זו תסייע ללימוד ספר העיקרים, שהיה חביב על הלומדים וזכה לתפוצה רחבה.