תפארת ישראל
לרבי יהודה ליוואי, המהר"ל מפראג
לר' חסדאי קרשקש

מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ
[כותרות], סיעוף ופיסוק: יהודה איזנברג

תשס"ד