מפקחים מרכזי מקצוע (מפמ"רים)

מעודכן לתאריך 1.4.2003

 


תנ"ך

יששכר גואלמן
משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, ירושלים 91911
טלפון: 02-5604133

אתר המפמ"ר לתנ"ך


ספרות

אסתר קולומבוס
משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, ירושלים 91911
טלפון בעבודה: 02-5604127
פלאפון 052-658967

אתר המפמ"ר לספרות


היסטוריה ואזרחות

שרה וידר
משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, ירושלים 91911
טלפון: 02-5604141

אתר המפמ"ר לתולדות עם ישראל


תורה שבעל פה

הרב שמעון לוי
משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, ירושלים 91911
טלפון: 02-5604124

אתר המפמ"ר על הוראת תלמוד ותושב"ע


מחשבת ישראל

יוחאי רודיג
משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, ירושלים91911
טל: 02-5604180

אתר המפמ"ר למחשבת ישראל


לימודי א"י

ד"ר מיכאל גרינצוייג
משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, ירושלים 91911
טלפון: 02-5601091

בעלי תפקידים ארציים

מעודכן לתאריך 1.4.2003

 


פרופ' יהודה אייזנברג

ממונה על התיקשוב
טלפון: 03-5318332

אייזנהמר מאירה

היחידה לקריאה - חט"ב
טלפון: 03-6896236

בן מנחם (גראוס) נורית

היחידה לקריאה - יסודי
טלפון: 02-5604142

בר נוי ירדנה

מפקחת רצפים חינוכיים
טלפון: 02-5604180

גרוס אסתר

מדריכה ארצית למניעת סמים

דוקוב שמואל

מנהל אגף עליית הנוער

ויניצקי חסידה

חינוך חברתי על יסודי
טלפון: 02-5603180

ועקנין מיכאל

מנהל אגף החינוך הדתי באגודה לקידום החינוך
טלפון: 02-6441121

הרב זכריה טובי

מדע וטכנולוגיה
טלפון: 02-5604100

ד"ר יצחקי יצחק

מורשת
טלפון: 03-6896288
          02-5603164


יהודה אהרון

תלמידים עולים
טלפון: 02-5603666

לוי מוטי

בינוי ופיתוח
טלפון: 02-5604125

לוי ישי

מפקח על הפנימיות / פרסומים
טלפון: 02-5604135

סודרי משה

מפקח על הפנימיות באגודה לקידום החינוך
טלפון: 02-6441149

סבן צמח

קהילה ורווחה
טלפון: 02-5604144

הרב ענזי חיים

רבני בית ספר
טלפון: 02-5604187
          02-5604119

צ'רקה רבקה

חינוך לחיי משפחה, חינוך חברתי וחינוך לדמוקרטיה
טלפון: 02-5604117

קורן דוד

מרכז הוראת החשבון
טלפון: 02-5604142

ד"ר רוזנברג יהושע

מתאם תכניות לימודים ואישור ספרי לימוד
טלפון: 02-5601032
          02-5604101

שטרן רויטל

תקשורת
טלפון: 02-5604138

רייכרט אילה

ממונה ארצית על המוסיקה
טלפון: 02-5601544