לביה"ס היסודי
(19 פרקים)

העורך:
המחברת:
השתתפה בכתיבה:
ייעוץ:
עריכה לשונית:
ד"ר יהודה איזנברג
רות אבידן
רחל אופנהיימר ז"ל
הרב ש' מן ההר
דליה לאופר

לקבלת התוכן לחץ כאןהצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד, אוניברסיטת בר-אילן, ואלה חבריה:

יו"ר הוועדה: פרופ' שלמה זלמן הבלין

חברי הוועדה: ניסים אליקים, מיכאל אסולין, הרב שלמה ברנשטיין, הרב אהרון גרז, הרב ד"ר מאיר גרוזמן, בנימין דומוביץ, הרב יחיאל וסרמן, הרב חיים טובולסקי, מנחם לאבל, הרב שמעון לוי, הרב יהושע נוימן, יצחק קרנר, הרב דב שחור, הרב נפתלי שטיינברגר.משרד החינוך והתרבות המינהל הפדגוגי,
האגף לתכניות לימודים


הוצאת מעלות, תשנ"ט

כל הזכויות שמורות - תשנ"ט 1999
Image copyright of SweetChild Software