שלטי האצל בחוצות ירושלים

יהודה לפידות
חלק ממתחם גדוד האצל, ברחוב רחל אמנו 18, לאחר צאת הבריטים את הארץשלטים ברחוב רחל אמנו מספר 18מתחם גדוד האצל בקטמוןמפת פעולות האצל בירושליםהכניסה למגרש הרוסיםבניין הבולשת הבריטית ברחוב יפו 32הבולשת הבריטית ברחוב יפוההתקפה על בניין הבולשת הבריטיתשלט מבצע קילשון ברחוב יפו 32מבצע קילשוןמלון המלך דודההתקפה על מלון המלך דודתחנת הרכבת בירושליםתאור ההתקפה על תחנת הרכבתמחנה שנלר ששימש את הצבא הבריטיתאור ההתקפה על מחנה שנלרבית הדין הצבאי ברחוב זבוטינסקישלט על קיר הבית ששימש כבית הדין הצבאי בתקופת במנדטהבית ברחוב יעבץ בו שכנה מפקדת האצל בירושליםמפקדת האצל ברחוב יעבץ מספר 5הבית ברחוב שמואל הנגיד 13דירתו של דר הפנר ברחוב הנגיד 13בית ברחוב מלאכי 14

בית גולדשמיד
בית גולדשמידבית גולדשמידהקרב על רמת רחלהקרב על רמת רחלהשער החדשמבצע קדםמימין לשמאל: ניקו גרמנט, יוסף אבני, יהודה לפידות, מנחם בגין ויואל קמחימחסן הנשק ברחוב אבן ספיר פינת רחוב שבזימחסן הנשק ברחוב אבן ספירמחסן הנשק ברחוב אבן ספיר