סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

בקר

  • עגל מגיל שמונה ימים ועד שנה
  • פר/פרה מגיל שנה ועד סוף שלוש

 

חזרה לתוכן