סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

צאן

כבשים עזים
כבש/כבשה/שה
מגיל שמונה ימים עד שנה
איל
מגיל שנה ועד שנתיים
שה עזים/עז/שעיר עזים
מגיל שמונה ימים ועד שנה

שעיר
מגיל שנה ועד שנתייםחזרה לתוכן